Poliisi on palvelu

09.03. 05:00

Koillismaalla on turvattava jatkossakin poliisin saatavuus ja näkyvyys.

Poliisin lähivuosien rahatilannetta selvitellyt työryhmä toteaa, että ilman lisärahaa ei poliisien määrää voida pitää nykyisellä 7 700 poliisin tasolla. Lisärahaa vuoteen 2015 mennessä tarvittaisiin noin 40 miljoonaa euroa, sekin tarkoittaisi nykyisen poliisiasemaverkoston karsimista.

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero luonnehtii määrärahanäkymiä uransa vakavimmaksi. Niukkuus tulee myös näkymään kansalaisille pikku hiljalleen; yhä vähemmän pieniä rikoksia tutkitaan ja hälytysajat harvaan asutulla seudulla huonoissa olosuhteissa tulevat kasvamaan. Yleensäkin poliisin näkyvyys tulisi Paateron mukaan vähenemään.

Poliisin näkyvyys ja saatavuus on jo nyt sillä tasolla, ettei sitä harvaan asutuilla seuduilla voi mitenkään hyväksyä. Esimerkiksi Posion poliisiasemalle soittava kuulee klo 16 jälkeen vain pelkän nauhoitteen. Kävelevää poliisimiestä ei ole näkynyt katukuvassa vuosiin, eikä partioautollakaan liikkuva ole jokapäiväinen näky.

Sallan kunta on jo ärähtänyt asiasta ja jättänyt kantelun oikeuskanslerille poliisiaseman sulkemisesta. Sallan kunta katsoo, ettei poliisin tarjoama turva täytä tälläkään hetkellä perustuslain määräämää turvatasoa. Tilannetta kunnan äärialueilla kuvaillaan jo katastrofaaliseksi. Odotusaika jo nyt on Sallassa noin tunti ja usein poliisin korvikkeena joudutaan käyttämään vapaapalokuntalaisia, talonmiehiä ja sairaankuljettajia.

Kun yhteiskunnan järjestämä turvapalvelu heikkenee, on muistettava, että jokin tyhjiön täyttää. Kolttoset ja rikollisuus ovat yhä arkipäiväisempää koska kiinnijäämisen riski pienenee. Se voi johtaa myös lain ottamiseen omiin käsiin ja mahdollisesti jopa jonkinlaisten ”kodinturvarenkaiden” syntymiseen. Silloin ollaan jo tilanteessa, missä länsimaisen yhteiskunnan ei tule olla.

Sisäministeri Päivi Räsänen esittää, että poliisin tehtäviä voitaisiin siirtää esimerkiksi juopuneiden säilöön ottamisessa kuntien sosiaalitoimelle. Poliisilaitospalveluita eli konttoripalveluita voitaisiin siirtää hänen mukaansa myös partioautoihin.

Esitykset ovat mielenkiintoisia, mutta käytännön elämässä tuskin toteuttamiskelpoisia. Poliisi käyttää juopuneiden huostaanotossakin sille annettua julkista valtaa, mitä sosiaalitoimella ei ole. Kunnilla ei Kuntaliiton lausunnon mukaan myöskään ole juopposäilytykseen tarvittavia tiloja, kalustoa eikä taitoa. Poliisin partioauto ei myöskään ole asiakkaalle yhtään sen helpommin saavutettavissa kuin kiinni oleva poliisiasema.

Koillismaalla ja erityisesti syrjäseuduilla on turvattava poliisin palvelut ja näkyvyys. Jo pelkästään matkailu on Koillismaalla niin runsasta, että se on otettava tarvelaskelmissa todellisena tilanteena huomioon. Pelkästään se, että tiedotusvälineissä julkaistaan varoituksia kiertelevistä murtokoplista ei ole kansalaisten turvallisuuden ylläpitoa. Emme voi havahtua asiaan vasta sitten kun jotakin tapahtuu.

Valitettavasti tapahtui virhe. Yritä myöhemmin uudelleen tai palaa etusivulle.

KESKUSTELUSSA

    Valitettavasti tapahtui virhe. Yritä myöhemmin uudelleen tai palaa etusivulle.

LUKIJOIDEN KUVAT
Liitä mukaan pieni tarina, mitä kuvassa tapahtuu. Koillissanomat voi julkaista kuvan lehdessä.

KATSO KAIKKI KUVAT

TAPIO
    Tapio