ANSIOMERKIT: Katso ketkä Kainuun rajalta saivat an­sio­mer­kin vuo­si­päi­vä­nä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Vievätkö viime hetken kohut ääniä edustakuntavaaliehdokkailta? Politiikan tutkija Sami Borgin mukaan asia voi olla päinvastoin: "Se saattaa myös aktivoida äänestämään myötätunnosta"
Tilaajille

Vie­vät­kö viime hetken kohut ääniä edus­ta­kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­ta? Po­li­tii­kan tutkija Sami Borgin mukaan asia voi olla päin­vas­toin: "Se saattaa myös ak­ti­voi­da ää­nes­tä­mään myö­tä­tun­nos­ta"

04:00
Kuusamo kirkkaasti valtakunnan kärkisijalla hirvieläinten aiheuttamissa metsävahinkokorvauksissa – summa jopa suurempi kuin Lapin ja Keski-Suomen yhteensä
Tilaajille

Kuusamo kirkkaasti valtakunnan kärkisijalla hirvieläinten aiheuttamissa metsävahinkokorvauksissa – summa jopa suurempi kuin Lapin ja Keski-Suomen yhteensä

04:00
Latukartta ei ole enää vain latukartta Kuusamossa – mukana jo muun muassa uimarannat ja tulistelupaikat
Tilaajille

La­tu­kart­ta ei ole enää vain la­tu­kart­ta Kuu­sa­mos­sa – mukana jo muun muassa ui­ma­ran­nat ja tu­lis­te­lu­pai­kat

21.03.2023 11:00
Koillissanomien eduskuntavaalikone avautui – Vastaa ja löydä sinulle sopivin ehdokas!

Koil­lis­sa­no­mien edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

21.02.2023 09:00 4
Itse silmäklinikalla työskentelevä Marianne kävi silmäleikkauksessa, vaikka alkuun vähän pelotti – ”Hyvinhän sie onnistuit”
Mainos Terveystalo Silmäklinikka

Itse sil­mä­kli­ni­kal­la työs­ken­te­le­vä Ma­rian­ne kävi sil­mä­leik­kauk­ses­sa, vaikka alkuun vähän pelotti – ”Hy­vin­hän sie on­nis­tuit”

15.03.2023 06:00
Mielipide
Vaikuttaako viime hetken kohut ehdokasvalintaasi? – Vastaa Koillissanomien viikon kysymykseen eduskuntavaaleissa äänestämisestä

Vai­kut­taa­ko viime hetken kohut eh­do­kas­va­lin­taa­si? – Vastaa Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen edus­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tä­mi­ses­tä

04:00
Tilaajille
Pekka Ervastin kolumni: Tähän asti eduskuntaan on saatu vain kantakirjakepulaisia – saadaanko tällä kertaa ketään läpi?
Kolumni Pekka Ervasti

Pekka Er­vas­tin ko­lum­ni: Tähän asti edus­kun­taan on saatu vain kan­ta­kir­ja­ke­pu­lai­sia – saa­daan­ko tällä kertaa ketään läpi?

21.03.2023 08:57 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Ni­lon­kan­kaan kou­lul­ta tun­nu­taan jaet­ta­van ta­va­roi­ta muille kou­luil­le ja lasten ko­tei­hin – onko tie­dos­tet­tu, että ne ovat si­sä­il­ma­on­gel­mai­sis­ta ti­lois­ta?

20.03.2023 18:57
Tilaajille
Toimittajalta: "Tutkimukset kertovat, että jos liikkumattomuus jatkuu, arki tulee olemaan tuskaa" – olemme jo nyt surkeassa kunnossa, mitenköhän on 20 vuoden kuluttua?
Kolumni Petri Markkanen

Toi­mit­ta­jal­ta: "Tut­ki­muk­set ker­to­vat, että jos liik­ku­mat­to­muus jatkuu, arki tulee olemaan tuskaa" – olemme jo nyt sur­keas­sa kun­nos­sa, mi­ten­kö­hän on 20 vuoden ku­lut­tua?

20.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Voisivatko kalatalousalueet harkita Koillismaan vesiin turska- ja loukusanjärvenhirviöistutuksia?

Muik­ku­laa­tik­ko: Voi­si­vat­ko ka­la­ta­lous­alueet harkita Koil­lis­maan vesiin turska- ja lou­ku­san­jär­ven­hir­viöis­tu­tuk­sia?

17.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Lukijalta: Ikäihmiset saivat tarpeellisen turvallisuuskurssin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ikä­ih­mi­set saivat tar­peel­li­sen tur­val­li­suus­kurs­sin

17.03.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta: Puunkuljetus lentäen voisi olla ratkaisu teiden tungokseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Puun­kul­je­tus lentäen voisi olla rat­kai­su teiden tun­gok­seen

17.03.2023 04:00 2
Tilaajille
Urheilumaailma kaipaa kunnon pöllyytystä – epäkohtia on hyvä ottaa esille, jotta asiat joskus muuttuisivat
Kolumni Janne Kaikkonen

Ur­hei­lu­maail­ma kaipaa kunnon pöl­lyy­tys­tä – epä­koh­tia on hyvä ottaa esille, jotta asiat joskus muut­tui­si­vat

17.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Mitä työllisyyden edistäminen tai kipeät leikkaukset oikeasti tarkoittavat? Tässä käännöksiä politiikan sanakirjasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitä työl­li­syy­den edis­tä­mi­nen tai kipeät leik­kauk­set oi­keas­ti tar­koit­ta­vat? Tässä kään­nök­siä po­li­tii­kan sa­na­kir­jas­ta

16.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Koillismaan terveydenhuollon kehitys on huolestuttavaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maan ter­vey­den­huol­lon kehitys on huo­les­tut­ta­vaa

15.03.2023 16:30 1
Tilaajille
"Aurinkosähkö ei ole ufo-osastoa" – Kuusamon kaupunginvaltuusto intoutui keskusteluun, pisimmät puheenvuorot aurinkopaneelien sijoittelusta ja Käylän ulosteongelmasta
Tilaajille

"Aurinkosähkö ei ole ufo-osastoa" – Kuusamon kaupunginvaltuusto intoutui keskusteluun, pisimmät puheenvuorot aurinkopaneelien sijoittelusta ja Käylän ulosteongelmasta

21.03.2023 21:17
Pölkky Kuusamon välierävastustaja selviää vasta torstaina – vaihtoehtoja jäljellä kaksi
Urheilu
Tilaajille

Pölkky Kuu­sa­mon vä­li­erä­vas­tus­ta­ja selviää vasta tors­tai­na – vaih­to­eh­to­ja jäl­jel­lä kaksi

21.03.2023 21:08
Posiolaiskiekkoilija Sini Karjalainen nimettiin MM-joukkueeseen

Po­sio­lais­kiek­koi­li­ja Sini Kar­ja­lai­nen ni­met­tiin MM-jouk­kuee­seen

21.03.2023 20:43 1
Tilaajille
Metsästysseurat kilpasilla Kuusamossa – Vasaraperä-Hyypiö ja Hummasti voitokkaina

Met­säs­tys­seu­rat kil­pa­sil­la Kuu­sa­mos­sa – Va­sa­ra­pe­rä-Hyy­piö ja Hum­mas­ti voi­tok­kai­na

21.03.2023 11:00 1
Tilaajille

Me­nes­tys­tä ve­te­raa­ni­ki­sois­ta Sii­lin­jär­vel­tä: Hut­tu­sel­le SM-kul­taa, Nie­me­läl­le hopeaa

21.03.2023 04:00
Tilaajille
He saivat Tasavallan presidentin kunniamerkit Kuusamossa –tunnustus yhteensä kahdeksalle
Tilaajille

He saivat Tasavallan presidentin kunniamerkit Kuusamossa –tunnustus yhteensä kahdeksalle

21.03.2023 18:54 2
Koillissanomien päätoimittaja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Kalevaan
Tilaajille

Koillissanomien päätoimittaja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Kalevaan

21.03.2023 18:00 1
Sähkölinjat matalaksi ja virtaa maan alle – Tolpanniemessä urakoidaan ilmajohdot säänsuojaan
Tilaajille

Sähkölinjat matalaksi ja virtaa maan alle – Tolpanniemessä urakoidaan ilmajohdot säänsuojaan

18.03.2023 12:00
Kainuun metsäpeurakanta jatkaa lievää kasvuaan – Suurimmat peuratiheydet Ristijärvellä ja Sotkamossa
Tilaajille

Kainuun metsäpeurakanta jatkaa lievää kasvuaan – Suurimmat peuratiheydet Ristijärvellä ja Sotkamossa

21.03.2023 08:56
Posiolla jatkaa nykyinen puheenjohtajisto – ”Eri puolilla Suomea voi olla hyvinkin erilaisia käytäntöjä, mutta Posiolla on menty samoilla henkilöillä vaalikaudet läpi”
Tilaajille

Posiolla jatkaa nykyinen puheenjohtajisto – ”Eri puolilla Suomea voi olla hyvinkin erilaisia käytäntöjä, mutta Posiolla on menty samoilla henkilöillä vaalikaudet läpi”

21.03.2023 04:00
Vaikuttaako viime hetken kohut ehdokasvalintaasi? – Vastaa Koillissanomien viikon kysymykseen eduskuntavaaleissa äänestämisestä
Tilaajille

Vaikuttaako viime hetken kohut ehdokasvalintaasi? – Vastaa Koillissanomien viikon kysymykseen eduskuntavaaleissa äänestämisestä

04:00
Katso ketkä Kainuun rajalta saivat ansiomerkin vuosipäivänä
Tilaajille

Katso ketkä Kainuun rajalta saivat ansiomerkin vuosipäivänä

21.03.2023 00:00
Viisitoista hakijaa Posion kunnan hallintojohtajaksi – katso tästä nimet
Tilaajille

Viisitoista hakijaa Posion kunnan hallintojohtajaksi – katso tästä nimet

20.03.2023 17:30 1
Yksi postaa joka vaalitorilta, toisella taas ei ole tilejä lainkaan - Näin Koillismaan kansanedustajaehdokkaat eroavat toisistaan sosiaalisessa mediassa
Viikonvaihde
Tilaajille

Yksi postaa joka vaa­li­to­ril­ta, toi­sel­la taas ei ole tilejä lain­kaan - Näin Koil­lis­maan kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaat eroavat toi­sis­taan so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

17.03.2023 16:30 2
Öinen matka lumikissan kyydissä paljastaa ammatin yllättävät puolet – Itsenäisyys tuo mukanaan myös yksinäisyyttä, Aleksi kertoo

Öinen matka lu­mi­kis­san kyy­dis­sä pal­jas­taa ammatin yl­lät­tä­vät puolet – It­se­näi­syys tuo mu­ka­naan myös yk­si­näi­syyt­tä, Aleksi kertoo

10.03.2023 16:30
Tilaajille
Lainavinkki: Merkillinen tarina harmaista herroista ja tytöstä, joka antoi ihmisille takaisin ajan

Lai­na­vink­ki: Mer­kil­li­nen tarina har­mais­ta her­rois­ta ja ty­tös­tä, joka antoi ih­mi­sil­le ta­kai­sin ajan

04.03.2023 17:16
Tilaajille
Unelmiaan toteuttavat maailmanmatkaajat Antti ja Jenni löysivät kodin Rukalta – haaveissa siintää Etelämanner, jossa toinen heistä haluaa kivuta huipulle ja laskea lumilaudalla alas

Unel­miaan to­teut­ta­vat maail­man­mat­kaa­jat Antti ja Jenni löy­si­vät kodin Rukalta – haa­veis­sa siintää Ete­lä­man­ner, jossa toinen heistä haluaa kivuta hui­pul­le ja laskea lu­mi­lau­dal­la alas

03.03.2023 16:30
Tilaajille
Heikkilä vakuutti allekirjoituksella, että on kertonut mahdollisista tuomioista keskustan piirille: ”Oletin, että viisi vuotta on tässäkin raja, joka on monessa muussakin virallisessa paperissa"
Tilaajille

Heikkilä vakuutti allekirjoituksella, että on kertonut mahdollisista tuomioista keskustan piirille: ”Oletin, että viisi vuotta on tässäkin raja, joka on monessa muussakin virallisessa paperissa"

20.03.2023 17:18 8
Posion Haarakummun kolme malminetsintälupaa saivat lainvoiman – KHO ei myöntänyt valituslupaa
Tilaajille

Posion Haarakummun kolme malminetsintälupaa saivat lainvoiman – KHO ei myöntänyt valituslupaa

20.03.2023 15:34
”Näillä leveyksillä ei pysty elämään taiteella”, sanottiin kuusamolaiselle Kerttu Määtälle aikoinaan – nyt hänellä on oma yritys, jälleenmyyjiä tuotteilleen ja töitä monien kuusamolaisten yritysten tiloissa ja sivuilla
Tilaajille

”Näillä leveyksillä ei pysty elämään taiteella”, sanottiin kuusamolaiselle Kerttu Määtälle aikoinaan – nyt hänellä on oma yritys, jälleenmyyjiä tuotteilleen ja töitä monien kuusamolaisten yritysten tiloissa ja sivuilla

20.03.2023 11:10 1
Kitkantien katunäkymä muuttui, mutta yksi pysyy ennallaan – R. Tammen kello kertoi Kitkantien kulkijalle ajan myös vuonna 1983
Tilaajille

Kitkantien katunäkymä muuttui, mutta yksi pysyy ennallaan – R. Tammen kello kertoi Kitkantien kulkijalle ajan myös vuonna 1983

20.03.2023 04:00
Latukartta ei ole enää vain latukartta Kuusamossa – mukana jo muun muassa uimarannat ja tulistelupaikat
Matkailu
Tilaajille

La­tu­kart­ta ei ole enää vain la­tu­kart­ta Kuu­sa­mos­sa – mukana jo muun muassa ui­ma­ran­nat ja tu­lis­te­lu­pai­kat

21.03.2023 11:00
Pyhätunturille juuri valmistuneessa hirsihotellissa myydään jo tulevaa talvea – hotellin avaamisen alkuperäinen aikataulu venyi pari kuukautta

Py­hä­tun­tu­ril­le juuri val­mis­tu­nees­sa hir­si­ho­tel­lis­sa myydään jo tulevaa talvea – ho­tel­lin avaa­mi­sen al­ku­pe­räi­nen ai­ka­tau­lu venyi pari kuu­kaut­ta

16.03.2023 09:39
Tilaajille
Perustaako lupaongelmien kypsyttämä Rukan helikopterilennättäjä alueelle ympärivuotisen kentän? – "Tokihan valittajat voivat jarruttaa"

Pe­rus­taa­ko lu­pa­on­gel­mien kyp­syt­tä­mä Rukan he­li­kop­te­ri­len­nät­tä­jä alueel­le ym­pä­ri­vuo­ti­sen kentän? – "To­ki­han va­lit­ta­jat voivat jar­rut­taa"

13.03.2023 04:00 3
Tilaajille

Hou­kut­te­lee­ko erä­hiih­to, mutta ei va­rus­tei­den kus­kaa­mi­nen? Esit­te­lys­sä kuusi poh­joi­sen hiih­to­vael­lus­ta, joilla pääsee ret­kei­le­mään täy­si­hoi­dol­la

12.03.2023 12:00
Tilaajille
Miten Pölkyn alkuvuosi uuden omistajan alla on sujunut? Työntekijät paljastavat, miten integraatio on sujunut ja mitä he odottavat tulevaisuudelta
Tilaajille

Miten Pölkyn alkuvuosi uuden omistajan alla on sujunut? Työntekijät paljastavat, miten integraatio on sujunut ja mitä he odottavat tulevaisuudelta

20.03.2023 08:39
Tunturipurojen raikkauteen ei voi luottaa, koska retkeilijätkin ulostavat minne sattuu – Kaksi konkaria kertoo, miten he puhdistavat juomavetensä
Tilaajille

Tunturipurojen raikkauteen ei voi luottaa, koska retkeilijätkin ulostavat minne sattuu – Kaksi konkaria kertoo, miten he puhdistavat juomavetensä

19.03.2023 18:00
"Elämme aikaa, jossa ihmisillä täytyy olla valmius luopua saavutetuista eduista" – Kokoomuksen kansanedustajaehdokas Tuomo Törmänen huomauttaa, että jos leikkauksia ei tehdä nyt, kyyti on tulevaisuudessa vielä kylmempää
Tilaajille

"Elämme aikaa, jossa ihmisillä täytyy olla valmius luopua saavutetuista eduista" – Kokoomuksen kansanedustajaehdokas Tuomo Törmänen huomauttaa, että jos leikkauksia ei tehdä nyt, kyyti on tulevaisuudessa vielä kylmempää

19.03.2023 17:00 1
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta: KHO:n vaaliluetteloon aiemmin kirjaamat 86 henkilöä jätettiin merkitsemättä uuteen vaaliluetteloon, koska KHO:n laintulkinta on viime vuosina muuttunut
Tilaajille

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta: KHO:n vaaliluetteloon aiemmin kirjaamat 86 henkilöä jätettiin merkitsemättä uuteen vaaliluetteloon, koska KHO:n laintulkinta on viime vuosina muuttunut

19.03.2023 15:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori