Posiolla nuoret ottivat yrittäjissä vetovastuun – Posion yrittäjäjärjestön hallituksen kokoonpano on ikärakenteeltaan harvinaisuuksia koko Suomen yrittäjäkentässä. Hallituksen jäsenten keski-ikä on 37,6 vuotta. Neljä hallituksen jäsenistä on alle neljäkymppisiä.
Tilaajille

Posiolla nuoret ottivat yrittäjissä vetovastuun – Posion yrittäjäjärjestön hallituksen kokoonpano on ikärakenteeltaan harvinaisuuksia koko Suomen yrittäjäkentässä. Hallituksen jäsenten keski-ikä on 37,6 vuotta. Neljä hallituksen jäsenistä on alle neljäkymppisiä.

04:00
Me autamme -palsta aloittaa - kerro meille miten yhdistyksesi auttaa koronavirusepidemian aikaan

Me autamme -palsta aloit­taa - kerro meille miten yh­dis­tyk­se­si auttaa ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian aikaan

25.03.2020 10:45
Tilaajille

Päivähoitolasten määrä hieman vähentynyt Taivalkoskella

06:00
Urheilu edelleen osa elämää – Entinen pika-ja aitajuoksija sekä ottelija treenaa syksyn Paavo Nurmen maratonille

Urheilu edelleen osa elämää – Entinen pika-ja aitajuoksija sekä ottelija treenaa syksyn Paavo Nurmen maratonille

05:00
Yllättävällä tavalla kansainvälinen Ylläs etsii ratkaisua lumettomaan kauteen
Kaupallinen yhteistyö Ylläs

Yl­lät­tä­väl­lä tavalla kan­sain­vä­li­nen Ylläs etsii rat­kai­sua lu­met­to­maan kauteen

08.04.2020 06:00
Hallitus turvaa maaseudun yritysten sekä maa- ja kalatalouden toimintaedellytyksiä – Hallitus on vuoden 2020 toisessa lisätalousarvioesityksessään päättänyt tukea maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yrityksiä 30 miljoonalla eurolla
Koronavirus

Hal­li­tus turvaa maa­seu­dun yri­tys­ten sekä maa- ja ka­la­ta­lou­den toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä – Hal­li­tus on vuoden 2020 toi­ses­sa li­sä­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­ses­sään päät­tä­nyt tukea maa­seu­dun ja maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­den yri­tyk­siä 30 mil­joo­nal­la eurolla

08.04.2020 20:05
Kun koronaepidemia tulee Koillismaalle, vanhusyksikköjen asukkaita tulee todennäköisesti sairastumaan - Käkelä: "Asukkaat ovat jo lähtökohtaisesti kohonneessa kuoleman riskissä"

Kun ko­ro­na­epi­de­mia tulee Koil­lis­maal­le, van­hus­yk­sik­kö­jen asuk­kai­ta tulee to­den­nä­köi­ses­ti sai­ras­tu­maan - Käkelä: "A­suk­kaat ovat jo läh­tö­koh­tai­ses­ti ko­hon­nees­sa kuo­le­man ris­kis­sä"

08.04.2020 17:54

Poh­jois-Poh­jan­maal­la 88 ko­ro­na­tar­tun­taa

08.04.2020 17:04
Kuusamon kaupunki ja seurakunta soittaa kaikille yli 70-vuotiaille asukkailleen - varmistetaan kotona pärjääminen

Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja seu­ra­kun­ta soittaa kai­kil­le yli 70-vuo­tiail­le asuk­kail­leen - var­mis­te­taan kotona pär­jää­mi­nen

08.04.2020 15:21

Mitä ke­hys­rii­hes­sä pää­tet­tiin? Katso hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus suorana kello 14

08.04.2020 13:45

Tu­kio­pe­tus­ta, ker­taus­ta ja so­siaa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen on­gel­mia – kaikkea sitä voi kou­lu­elä­mä olla syk­syl­lä, nyt "hu­kas­sa" olevia op­pi­lai­ta Koil­lis­maal­la vain muu­ta­mia

08.04.2020 11:00
Tilaajille

Rukan Sols­ti­ce peruttu - lip­pu­ra­hat saa ta­kai­sin tai ne voi lah­joit­taa ensi vuoden ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen

08.04.2020 09:57

Yrit­tä­jil­le mää­rä­ai­kai­nen oikeus työ­mark­ki­na­tu­keen - tukeaa voi hakea myös ta­kau­tu­vas­ti

08.04.2020 08:19

Ih­mi­sel­lä on kolme tapaa toimia krii­sis­sä

08.04.2020 05:00

Ruka on hil­jen­ty­nyt ja vuok­ra­mö­kit sul­jet­tu - kaup­piaat ovat silti va­rau­tu­neet mök­ki­läis­ten tuloon pää­siäi­sek­si

08.04.2020 04:00
Hallitus turvaa maaseudun yritysten sekä maa- ja kalatalouden toimintaedellytyksiä – Hallitus on vuoden 2020 toisessa lisätalousarvioesityksessään päättänyt tukea maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yrityksiä 30 miljoonalla eurolla

Hallitus turvaa maaseudun yritysten sekä maa- ja kalatalouden toimintaedellytyksiä – Hallitus on vuoden 2020 toisessa lisätalousarvioesityksessään päättänyt tukea maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yrityksiä 30 miljoonalla eurolla

08.04.2020 20:05
Suvivirsi
Tilaajille

Suvivirsi

27.03.2020 21:38
Mielipide
Ihmisellä on kolme tapaa toimia kriisissä

Ih­mi­sel­lä on kolme tapaa toimia krii­sis­sä

08.04.2020 05:00
Tavallinen rauhallinen pääsiäinen kelpaa

Ta­val­li­nen rau­hal­li­nen pää­siäi­nen kelpaa

08.04.2020 04:13
Toimittajalta: Katse tulevaisuuteen – koronan jälkeenkin on elämää

Toi­mit­ta­jal­ta: Katse tu­le­vai­suu­teen – koronan jäl­keen­kin on elämää

06.04.2020 04:00
Toimittajalta: Koronan laantuminen voi kestää pitkään – Oma ennusteeni on, jossa toivon, että olen väärässä, kun sanon, että koronaviruksen aiheuttama epidemia pitkittyy Suomessa vähintään ensi syksyyn saakka

Toi­mit­ta­jal­ta: Koronan laan­tu­mi­nen voi kestää pitkään – Oma en­nus­tee­ni on, jossa toivon, että olen vää­räs­sä, kun sanon, että ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma epi­de­mia pit­kit­tyy Suo­mes­sa vä­hin­tään ensi syksyyn saakka

02.04.2020 04:00
Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Kit­kan­tien turhan re­mon­tin sijaan olisi rahan voinut käyttää vaikka Tol­pan­nie­men­tie­hen

01.04.2020 18:00
Hannes Mannisen Lukijalta-kirjoitus: Suomen oltava oikeusvaltio koronakriisissäkin

Hannes Man­ni­sen Lu­ki­jal­ta-kir­joi­tus: Suomen oltava oi­keus­val­tio ko­ro­na­krii­sis­sä­kin

01.04.2020 12:00
Anna Kantolan kolumni: Nyt on aikaa kaivosunelmille

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Nyt on aikaa kai­vos­unel­mil­le

01.04.2020 04:00
Ihmisten tiedonjano on valtava - lehti ei voi kuitenkaan jakaa tietoa

Ih­mis­ten tie­don­ja­no on valtava - lehti ei voi kui­ten­kaan jakaa tietoa

01.04.2020 04:00
Kun koronaepidemia tulee Koillismaalle, vanhusyksikköjen asukkaita tulee todennäköisesti sairastumaan - Käkelä: "Asukkaat ovat jo lähtökohtaisesti kohonneessa kuoleman riskissä"

Kun koronaepidemia tulee Koillismaalle, vanhusyksikköjen asukkaita tulee todennäköisesti sairastumaan - Käkelä: "Asukkaat ovat jo lähtökohtaisesti kohonneessa kuoleman riskissä"

08.04.2020 17:54
"Tärkeää on nyt jatkaa tulevaisuuden rakentamista, päivä kerrallaan" – Posion matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Lauri Sassali luo uskoa yrittäjien keskuuteen
Tilaajille

"Tärkeää on nyt jatkaa tulevaisuuden rakentamista, päivä kerrallaan" – Posion matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Lauri Sassali luo uskoa yrittäjien keskuuteen

07.04.2020 21:13

Pohjois-Pohjanmaalla 88 koronatartuntaa

08.04.2020 17:04
Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kasvussa – palopäällikön mukaan  kelkkailijoita on tullut paljon Lappiin, vaikka matkustusta suositellaan välttämään
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kasvussa – palopäällikön mukaan kelkkailijoita on tullut paljon Lappiin, vaikka matkustusta suositellaan välttämään

05.04.2020 15:59
Urheilu edelleen osa elämää – Entinen pika-ja aitajuoksija sekä ottelija treenaa syksyn Paavo Nurmen maratonille
Urheilu

Urheilu edel­leen osa elämää – Entinen pika-ja ai­ta­juok­si­ja sekä ot­te­li­ja treenaa syksyn Paavo Nurmen ma­ra­to­nil­le

05:00
Rehtori punaisen pauloissa – Jarmo Paloniemi on ollut Liverpoolin fani vuodesta 1974 lähtien: "Mestaruus tulee, jos ei mitään täysin mullistavaa tapahdu", hän sanoi juuri ennen kuin korona iski

Rehtori pu­nai­sen pau­lois­sa – Jarmo Pa­lo­nie­mi on ollut Li­ver­poo­lin fani vuo­des­ta 1974 läh­tien: "Mes­ta­ruus tulee, jos ei mitään täysin mul­lis­ta­vaa ta­pah­du", hän sanoi juuri ennen kuin korona iski

08.04.2020 11:02
Tilaajille
Pallo-Karhujen kasvatti Taneli Ronkainen oli edellisen kerran tositoimissa vuosi sitten – "En pystynyt välillä kipujen takia istumaan koko peliä katsomossa"

Pal­lo-Kar­hu­jen kas­vat­ti Taneli Ron­kai­nen oli edel­li­sen kerran to­si­toi­mis­sa vuosi sitten – "En pys­ty­nyt välillä kipujen takia is­tu­maan koko peliä kat­so­mos­sa"

08.04.2020 10:53
Tilaajille
Pölkky Kuusamo ei lähde Mestarien liigaan "Ei saatu poikkeuslupaa, riski olisi liian iso"

Pölkky Kuusamo ei lähde Mes­ta­rien liigaan "Ei saatu poik­keus­lu­paa, riski olisi liian iso"

07.04.2020 15:00
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven Kiekko, Posion Pyrintö ja Sallan Pal­lo­seu­ra aloit­ta­vat yh­teis­työn: yh­tei­set in­ter­net­si­vut julki kes­ki­viik­ko­na

07.04.2020 09:54
Kelkkauraa hiihtäjille ja puut metsästä  - Kalle Saapunki auttaa mielellään naapureitaan ja muitakin ihmisiä "Elämäntapa, kuten hiihtokin"
Tilaajille

Kelkkauraa hiihtäjille ja puut metsästä - Kalle Saapunki auttaa mielellään naapureitaan ja muitakin ihmisiä "Elämäntapa, kuten hiihtokin"

07.04.2020 19:45
Rehtori punaisen pauloissa – Jarmo Paloniemi on ollut Liverpoolin fani vuodesta 1974 lähtien: "Mestaruus tulee, jos ei mitään täysin mullistavaa tapahdu", hän sanoi juuri ennen kuin korona iski
Tilaajille

Rehtori punaisen pauloissa – Jarmo Paloniemi on ollut Liverpoolin fani vuodesta 1974 lähtien: "Mestaruus tulee, jos ei mitään täysin mullistavaa tapahdu", hän sanoi juuri ennen kuin korona iski

08.04.2020 11:02
Kuusamon kaupunki ja seurakunta soittaa kaikille yli 70-vuotiaille asukkailleen - varmistetaan kotona pärjääminen

Kuusamon kaupunki ja seurakunta soittaa kaikille yli 70-vuotiaille asukkailleen - varmistetaan kotona pärjääminen

08.04.2020 15:21
Mitä kehysriihessä päätettiin? Katso hallituksen tiedotustilaisuus suorana kello 14

Mitä ke­hys­rii­hes­sä pää­tet­tiin? Katso hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus suorana kello 14

08.04.2020 13:45
Tilaajille
Mielipide
KS

Meille soitettiin: Kitkantien turhan remontin sijaan olisi rahan voinut käyttää vaikka Tolpanniementiehen

01.04.2020 18:00
Venäjä neljällä suunnalla – Kuusamon itärajalla on maantieteellisesti ainutlaatuinen kolkka, jonne pääsevät vain rajavartijat: "Horjahdus tarkoittaisi valtiorajarikkomusta"
Viikonvaihde
Tilaajille

Venäjä nel­jäl­lä suun­nal­la – Kuu­sa­mon itä­ra­jal­la on maan­tie­teel­li­ses­ti ai­nut­laa­tui­nen kolkka, jonne pää­se­vät vain ra­ja­var­ti­jat: "Hor­jah­dus tar­koit­tai­si val­tio­ra­ja­rik­ko­mus­ta"

04.04.2020 09:00
Ennen perheet viettivät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaatuvat päälle hetkessä koronapandemian pakottaman kotoilun takia: Näillä asiantuntijan vinkeillä pärjäät kotona

Ennen perheet viet­ti­vät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaa­tu­vat päälle het­kes­sä ko­ro­na­pan­de­mian pa­kot­ta­man ko­toi­lun takia: Näillä asian­tun­ti­jan vin­keil­lä pärjäät kotona

02.04.2020 08:00
Tilaajille
Kirjastot ovat nyt suljettuina, mutta luettavaa löytyy: tässä yksi vinkki verkosta

Kir­jas­tot ovat nyt sul­jet­tui­na, mutta luet­ta­vaa löytyy: tässä yksi vinkki ver­kos­ta

28.03.2020 15:00
"Tällä kalalla niitä on 50, eli se asettui suoraan puoleenväliin" – Kalakisa 2019 toi mukanaan mysteerin, jota ratkotaan nyt tieteellä

"Tällä kalalla niitä on 50, eli se asettui suoraan puo­leen­vä­liin" – Ka­la­ki­sa 2019 toi mu­ka­naan mys­tee­rin, jota rat­ko­taan nyt tie­teel­lä

12.03.2020 06:00
Tilaajille
Mitä luovaa teet korona-aikana? Kuviasi ja videoitasi kaivataan koko Kuusamon yhteiseen koronapäiväkirjaan
Tilaajille

Mitä luovaa teet korona-aikana? Kuviasi ja videoitasi kaivataan koko Kuusamon yhteiseen koronapäiväkirjaan

06.04.2020 15:00
Pääkirjoitus: Koronavirus näytti hurjan näkymän: tällainen on Koillismaa ilman matkailua

Pääkirjoitus: Koronavirus näytti hurjan näkymän: tällainen on Koillismaa ilman matkailua

26.03.2020 04:00
Tukiopetusta, kertausta ja sosiaalisen kanssakäymisen ongelmia – kaikkea sitä voi kouluelämä olla syksyllä, nyt "hukassa" olevia oppilaita Koillismaalla vain muutamia
Tilaajille

Tukiopetusta, kertausta ja sosiaalisen kanssakäymisen ongelmia – kaikkea sitä voi kouluelämä olla syksyllä, nyt "hukassa" olevia oppilaita Koillismaalla vain muutamia

08.04.2020 11:00
Tavallinen rauhallinen pääsiäinen kelpaa

Tavallinen rauhallinen pääsiäinen kelpaa

08.04.2020 04:13
"Minä puuskutin menemään kuin astmainen aasi nelinkontin" - Liisa Ronkainen muistelee pahinta juoksukokemustaan: Nyt hän juoksee talvisin Valtavaaralla, kannustaa yhteisölliseen juoksemiseen ja suunnittelee polkujuoksukursseja keväälle
Tilaajille

"Minä puus­ku­tin me­ne­mään kuin ast­mai­nen aasi ne­lin­kon­tin" - Liisa Ron­kai­nen muis­te­lee pahinta juok­su­ko­ke­mus­taan: Nyt hän juoksee tal­vi­sin Val­ta­vaa­ral­la, kan­nus­taa yh­tei­söl­li­seen juok­se­mi­seen ja suun­nit­te­lee pol­ku­juok­su­kurs­se­ja ke­vääl­le

07.02.2020 15:00
Mielipide
Pentti Parviainen

Lukijalta: Ohje koronaviruksen torjuntaan

29.03.2020 10:00
Posiolla nuoret ottivat yrittäjissä vetovastuun – Posion yrittäjäjärjestön hallituksen kokoonpano on ikärakenteeltaan harvinaisuuksia koko Suomen yrittäjäkentässä. Hallituksen jäsenten keski-ikä on 37,6 vuotta. Neljä hallituksen jäsenistä on alle neljäkymppisiä.
Matkailu
Tilaajille

Po­siol­la nuoret ottivat yrit­tä­jis­sä ve­to­vas­tuun – Posion yrit­tä­jä­jär­jes­tön hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no on ikä­ra­ken­teel­taan har­vi­nai­suuk­sia koko Suomen yrit­tä­jä­ken­täs­sä. Hal­li­tuk­sen jä­sen­ten kes­ki-ikä on 37,6 vuotta. Neljä hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä on alle nel­jä­kymp­pi­siä.

04:00
"Tärkeää on nyt jatkaa tulevaisuuden rakentamista, päivä kerrallaan" – Posion matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Lauri Sassali luo uskoa yrittäjien keskuuteen

"Tär­keää on nyt jatkaa tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mis­ta, päivä ker­ral­laan" – Posion mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Lauri Sassali luo uskoa yrit­tä­jien kes­kuu­teen

07.04.2020 21:13
Tilaajille
Tuulivoimapuistosta epävarmuustekijöitä – Posion kunta edellyttää lausunnossaan, ettei Maaningan voimajohtohankkeella ole haitallisia vaikutuksia asuin- ja matkailuympäristöihin Posion kunnan alueella, mikäli se toteutuu

Tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta epä­var­muus­te­ki­jöi­tä – Posion kunta edel­lyt­tää lau­sun­nos­saan, ettei Maa­nin­gan voi­ma­joh­to­hank­keel­la ole hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia asuin- ja mat­kai­lu­ym­pä­ris­töi­hin Posion kunnan alueel­la, mikäli se to­teu­tuu

07.04.2020 04:00
Tilaajille
Lomakeskus Himmerkille myönnettiin Green Key kansainvälinen kestävän matkailun sertifikaatti – Yrittäjäpariskunta Helvi ja Reijo Lantto: "Olemme ylpeitä saavutuksistamme ja tästä on hyvä jatkaa kehittämistä kohti puhtaampaa huomista"

Lo­ma­kes­kus Him­mer­kil­le myön­net­tiin Green Key kan­sain­vä­li­nen kes­tä­vän mat­kai­lun ser­ti­fi­kaat­ti – Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Helvi ja Reijo Lantto: "Olemme ylpeitä saa­vu­tuk­sis­tam­me ja tästä on hyvä jatkaa ke­hit­tä­mis­tä kohti puh­taam­paa huo­mis­ta"

04.04.2020 05:00
Tilaajille

Henrik Kosonen kertoo saa­neen­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen Rukalta

03.04.2020 11:11
Iso ahven pilkillä Kitkajärvestä
Tilaajille

Iso ahven pilkillä Kitkajärvestä

02.04.2020 13:31
Ruka on hiljentynyt ja vuokramökit suljettu - kauppiaat ovat silti varautuneet mökkiläisten tuloon pääsiäiseksi

Ruka on hiljentynyt ja vuokramökit suljettu - kauppiaat ovat silti varautuneet mökkiläisten tuloon pääsiäiseksi

08.04.2020 04:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori