Posion seurakunnassa rivakoita muutoksia: Viisikymppinen voi vielä vaihtaa ja eläkkeeltä voi palata töihin
Tilaajille

Posion seurakunnassa rivakoita muutoksia: Viisikymppinen voi vielä vaihtaa ja eläkkeeltä voi palata töihin

05:00
Alexander Stubb lomaili Posiolla ja suitsuttaa paikkakuntaa estoitta: "Olen löytänyt täydellisen luonnonrauhan"

Alexander Stubb lomaili Posiolla ja suitsuttaa paikkakuntaa estoitta: "Olen löytänyt täydellisen luonnonrauhan"

20.01.2020 08:50
Tutoris valittiin Muikun palveluntuottajaksi - Humana jatkaa maaliskuun alkuun asti

Tutoris valittiin Muikun palveluntuottajaksi - Humana jatkaa maaliskuun alkuun asti

13:41
Kirjaudu sisään ja tutustu uudistuneeseen Koillissanomien verkkoon

Kir­jau­du sisään ja tutustu uu­dis­tu­nee­seen Koil­lis­sa­no­mien verk­koon

14.01.2020 00:00
Hulavanne on tehokas vyötärön kaventaja: Lotan vyötäröltä lähtenyt 41 cm
Mainos Kuntokauppa

Hu­la­van­ne on tehokas vyö­tä­rön ka­ven­ta­ja: Lotan vyö­tä­röl­tä läh­te­nyt 41 cm

06:00
Mielipide
Lukijalta: Isoille tuulivoimaloille tarvitaan ympäristöluvat  -- ainoa kestävä tapa on haittojen syntymiseen vaikuttaminen
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Isoille tuu­li­voi­ma­loil­le tar­vi­taan ym­pä­ris­tö­lu­vat -- ainoa kestävä tapa on hait­to­jen syn­ty­mi­seen vai­kut­ta­mi­nen

14:00
Toimittajalta: Kaivattuja työpaikkoja vihdoin tulossa Posiolle – Matkailun toimialalle on odotettu vuosia investointeja, ja nyt niitä tulee, ihan kotikutoisesti
Kolumni Erkki Ahola

Toi­mit­ta­jal­ta: Kai­vat­tu­ja työ­paik­ko­ja vihdoin tulossa Po­siol­le – Mat­kai­lun toi­mi­alal­le on odo­tet­tu vuosia in­ves­toin­te­ja, ja nyt niitä tulee, ihan ko­ti­ku­toi­ses­ti

20.01.2020 05:00
Lukijalta: Juomasuon kaivoksen tarkkaa toiminta-aikaa on liian aikaista arvioida
Mielipide Jussi Lähde

Lu­ki­jal­ta: Juo­ma­suon kai­vok­sen tarkkaa toi­min­ta-ai­kaa on liian ai­kais­ta ar­vioi­da

19.01.2020 09:00
Jääveistosten tarinoita: Kun täysikuu laskeutuu taivaanrannan taa, pimeys haittaa sutta, karhua ja kettua
Mielipide Raimo Yli-Suvanto

Jää­veis­tos­ten ta­ri­noi­ta: Kun täy­si­kuu las­keu­tuu tai­vaan­ran­nan taa, pimeys haittaa sutta, karhua ja kettua

18.01.2020 09:00
Tero Karjalaisen kolumni: Käsmäläiset peruuttivat Kalliovaarasta keskustaan – tositarina vuokra-autoilun maailmasta
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Käs­mä­läi­set pe­ruut­ti­vat Kal­lio­vaa­ras­ta kes­kus­taan – to­si­ta­ri­na vuok­ra-au­toi­lun maail­mas­ta

17.01.2020 14:00
Lukijan runo: Talven muistoja
Mielipide Birgitta Takkinen

Lukijan runo: Talven muis­to­ja

17.01.2020 11:00
Pyry vahvisti hankea jopa yli 20 senttiä - lukijat kuvasivat lumitöitään: "Askelmittarissa mukava lukema"

Pyry vahvisti hankea jopa yli 20 senttiä - lukijat kuvasivat lumitöitään: "Askelmittarissa mukava lukema"

20.01.2020 19:17
Taivalvaaran hyppyrimäet ovat huippukunnossa lumisen talven ansiosta.

Taivalvaaran hyppyrimäet ovat huippukunnossa lumisen talven ansiosta.

20.01.2020 05:00
Freestylessa kisataan Rukalla
Urheilu

Free­sty­les­sa ki­sa­taan Rukalla

13:52
SB KuHalle niukka voitto ja tappio Oulusta

SB KuHalle niukka voitto ja tappio Oulusta

13:22
Kalle Rovanperä ylivoimaseen voittoon Arctic Lapland Rallyssa

Kalle Ro­van­pe­rä yli­voi­ma­seen voit­toon Arctic Lapland Ral­lys­sa

20.01.2020 17:49
Häkämies ja Vuollet Lapin viestimestareiksi

Hä­kä­mies ja Vuollet Lapin vies­ti­mes­ta­reik­si

20.01.2020 17:34

Vä­hin­tään varma kak­ko­nen

20.01.2020 17:34

Tai­val­vaa­ran hyp­py­ri­mäet ovat huip­pu­kun­nos­sa lumisen talven an­sios­ta.

20.01.2020 05:00

Näitä ei löydy montaa koko Suo­mes­ta: Tai­val­vaa­ran hyp­py­ri­mäet ovat huip­pu­kun­nos­sa ja las­ket­te­lu­rin­teet sopivat etenkin vas­ta-al­ka­jil­le

20.01.2020 05:00
Tilaajille
Mainos Kodinplaza.fi

Ko­dinp­la­za.fi -tar­jous­pyyn­tö­pal­ve­lu tuo kodin- ja kiin­teis­tön­pal­ve­lu­ja tar­vit­se­vat ihmiset ja tekijät yhteen

17.01.2020 06:00
Apu on tarpeen, kun lapsi syntyy – Taivalkosken kunta tarjoaa vauvaperheille monenlaista tukea

Apu on tar­peen, kun lapsi syntyy – Tai­val­kos­ken kunta tarjoaa vau­va­per­heil­le mo­nen­lais­ta tukea

13.01.2020 09:00
Hui, mikä vauhti! Krista ja Zlatan ovat lentävä pari hiihtoladulla – meno palkittiin SM-mitaleilla

Hui, mikä vauhti! Krista ja Zlatan ovat lentävä pari hiihtoladulla – meno palkittiin SM-mitaleilla

19.01.2020 12:00
Asiakkaat kaipaavat Skibusille lisää vuoroja – nonstop-bussia haastava toteuttaa: "Etsimme ratkaisuja, jotka ovat kestäviä, täyttävät asiakkaiden tarpeet ja joihin on varaa"
Tilaajille

Asiakkaat kaipaavat Skibusille lisää vuoroja – nonstop-bussia haastava toteuttaa: "Etsimme ratkaisuja, jotka ovat kestäviä, täyttävät asiakkaiden tarpeet ja joihin on varaa"

15.01.2020 17:00
Posiolla värvätään kyläpelastajia – Noin puolet tehtävistä sijoittuu niin sanotulle riskialueelle, harvaan asutulle alueelle

Po­siol­la vär­vä­tään ky­lä­pe­las­ta­jia – Noin puolet teh­tä­vis­tä si­joit­tuu niin sa­no­tul­le ris­kia­lueel­le, harvaan asu­tul­le alueel­le

10.01.2020 18:15
Toimittajalta: Kaivattuja työpaikkoja vihdoin tulossa Posiolle – Matkailun toimialalle on odotettu vuosia investointeja, ja nyt niitä tulee, ihan kotikutoisesti
Kolumni
Erkki Ahola

Toimittajalta: Kaivattuja työpaikkoja vihdoin tulossa Posiolle – Matkailun toimialalle on odotettu vuosia investointeja, ja nyt niitä tulee, ihan kotikutoisesti

20.01.2020 05:00
Meidän pitää tuoda esille sitä hyvää mitä meillä on, sanoo kunnanjohtaja  - ainakin yhdessä asiassa hän on oikeassa
Pääkirjoitus
Jenny Halvari

Meidän pitää tuoda esille sitä hyvää mitä meillä on, sanoo kunnanjohtaja - ainakin yhdessä asiassa hän on oikeassa

16.01.2020 14:00
Posion kunta säästyi Mustavaara-tappiolta kaivosyhtiön konkurssissa

Posion kunta säästyi Mustavaara-tappiolta kaivosyhtiön konkurssissa

19.01.2020 17:00
Lukijalta: Isoille tuulivoimaloille tarvitaan ympäristöluvat  -- ainoa kestävä tapa on haittojen syntymiseen vaikuttaminen
Mielipide

Lukijalta: Isoille tuulivoimaloille tarvitaan ympäristöluvat -- ainoa kestävä tapa on haittojen syntymiseen vaikuttaminen

14:00
Aurinko laskee Vasaraperässä.

Aurinko laskee Vasaraperässä.

20.12.2019 05:00
"Ei ihme, jos vanhukset sairastuu"
Tilaajille
Mielipide
KS

"Ei ihme, jos vanhukset sairastuu"

16.01.2020 18:00
Kioskiyrittäjälle kertyy työpäivän aikana askelmittariin lähes 30000 askelta – Posion R-kioskia pyörittävä Raija Naumanen on yrittäjä suurella sydämellä
Viikonvaihde
Tilaajille

Kios­ki­yrit­tä­jäl­le kertyy työ­päi­vän aikana as­kel­mit­ta­riin lähes 30000 askelta – Posion R-kios­kia pyö­rit­tä­vä Raija Nau­ma­nen on yrit­tä­jä suu­rel­la sy­dä­mel­lä

19.01.2020 12:00
Karkkikoukussa ollut 35-vuotias Kaisa päätti, että on muutoksen aika: kuvatkin todistavat, kuinka olemus on nuutuneen sijaan muuttunut.

Kark­ki­kou­kus­sa ollut 35-vuo­tias Kaisa päätti, että on muu­tok­sen aika: ku­vat­kin to­dis­ta­vat, kuinka olemus on nuu­tu­neen sijaan muut­tu­nut.

12.01.2020 08:00
Tilaajille
Kepeää kiekkoilua joulun alla – Kinkku Cup kokosi kaukaloon muun muassa entisiä ja nykyisiä kuusamolaisia

Kepeää kiek­koi­lua joulun alla – Kinkku Cup kokosi kau­ka­loon muun muassa entisiä ja ny­kyi­siä kuu­sa­mo­lai­sia

05.01.2020 10:00
Tuhannen ja yhden yön tarinasta tuli jännitysnäytelmä - kuusamolaiset rakensivat maailman suurinta laskettelukeskusta 41 vuotta sitten ja pakenivat sisällissotaa viimeisellä lennolla

Tu­han­nen ja yhden yön ta­ri­nas­ta tuli jän­ni­tys­näy­tel­mä - kuu­sa­mo­lai­set ra­ken­si­vat maail­man suu­rin­ta las­ket­te­lu­kes­kus­ta 41 vuotta sitten ja pa­ke­ni­vat si­säl­lis­so­taa vii­mei­sel­lä len­nol­la

29.12.2019 09:00
Posion valtuuston entinen puheenjohtaja Kari Karasti on kuollut

Posion val­tuus­ton entinen pu­heen­joh­ta­ja Kari Karasti on kuollut

09.01.2020 05:00
Freestylessa kisataan Rukalla

Free­sty­les­sa ki­sa­taan Rukalla

13:52
SB KuHalle niukka voitto ja tappio Oulusta

SB KuHalle niukka voitto ja tappio Oulusta

13:22
Kuusamon demarit haluaa selkokieliset kierrätysohjeet - pakkauksiin koodien tilalle kierrätysohje

Kuu­sa­mon demarit haluaa sel­ko­kie­li­set kier­rä­tys­oh­jeet - pak­kauk­siin koodien tilalle kier­rä­tys­oh­je

11:11
Kalle Rovanperä ylivoimaseen voittoon Arctic Lapland Rallyssa

Kalle Ro­van­pe­rä yli­voi­ma­seen voit­toon Arctic Lapland Ral­lys­sa

20.01.2020 17:49
Häkämies ja Vuollet Lapin viestimestareiksi

Hä­kä­mies ja Vuollet Lapin vies­ti­mes­ta­reik­si

20.01.2020 17:34
Alexander Stubb lomaili Posiolla ja suitsuttaa paikkakuntaa estoitta: "Olen löytänyt täydellisen luonnonrauhan"
Matkailu

Ale­xan­der Stubb lomaili Po­siol­la ja suit­sut­taa paik­ka­kun­taa es­toit­ta: "Olen löy­tä­nyt täy­del­li­sen luon­non­rau­han"

20.01.2020 08:50
Ruka näyttäytyy väreissä - "Tätä et muualla Suomessa näe"

Ruka näyt­täy­tyy vä­reis­sä - "Tätä et muualla Suo­mes­sa näe"

18.01.2020 17:00
Nastat jalkaan ja reippaasti retkelle – kansallispuistojen polut ja ladut ovat väliin liukkaita, mutta oikeilla välineillä pärjää

Nastat jalkaan ja reip­paas­ti ret­kel­le – kan­sal­lis­puis­to­jen polut ja ladut ovat väliin liuk­kai­ta, mutta oi­keil­la vä­li­neil­lä pärjää

14.01.2020 14:00
Pääkirjoitus: Voisiko Kuusamosta tulla jätteetön kaupunki viidessä vuodessa? Kierrätykseen kannattaa satsata
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Voisiko Kuu­sa­mos­ta tulla jät­tee­tön kau­pun­ki vii­des­sä vuo­des­sa? Kier­rä­tyk­seen kan­nat­taa satsata

10.01.2020 16:48

Tu­ris­tit junaan lennon sijaan – Rai­de­lii­ken­teen pa­ran­ta­mi­nen on Lapin mat­kai­lun edun­val­von­nan tärkein tehtävä

09.01.2020 17:30
Vähintään varma kakkonen

Vä­hin­tään varma kak­ko­nen

20.01.2020 17:34
Kuusamon uudelle jätevedenpuhdistamolle tiukka ympäristölupa – vanha toimii jo jatkoajalla

Kuu­sa­mon uudelle jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­le tiukka ym­pä­ris­tö­lu­pa – vanha toimii jo jat­ko­ajal­la

20.01.2020 07:56
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori