Kalifornian savut näkyivät Koillismaan taivaalla, vahvistaa meteorologi Juha Föhr – "Neuvoinkin ihmisiä jo etukäteen pitämään kameroita valmiina"
Tilaajille

Ka­li­for­nian savut nä­kyi­vät Koil­lis­maan tai­vaal­la, vah­vis­taa me­teo­ro­lo­gi Juha Föhr – "Neu­voin­kin ihmisiä jo etu­kä­teen pi­tä­mään ka­me­roi­ta val­mii­na"

17:56 0

Oikaisu: Koronaluvuissa väärän päivän tiedot

15:23 0
Suomessa 93 uutta koronatartuntaa ja kaksi kuolemantapausta – Pohjois-Suomessa Nivalaan kirjattiin yksi uusi tartunta

Suomessa 93 uutta koronatartuntaa ja kaksi kuolemantapausta – Pohjois-Suomessa Nivalaan kirjattiin yksi uusi tartunta

14:39 0
Kuusamolaisrunoilijan uusi kokoelma syntyi iloisista hetkistä ja surutyöstä: "Ajattelen, että kokoelman runot kantaa mua silläkin hetkellä, kun äiti ei enää muista"
Tilaajille

Kuu­sa­mo­lais­ru­noi­li­jan uusi ko­koel­ma syntyi iloi­sis­ta het­kis­tä ja su­ru­työs­tä: "A­jat­te­len, että ko­koel­man runot kantaa mua sil­lä­kin het­kel­lä, kun äiti ei enää muista"

11:00 0
Koronatilanne ennallaan Koillismaalla

Koronatilanne ennallaan Koillismaalla

12:34 0
Mielipide
Katja Hännisen kolumni: Budjettiriihen työllisyystoimista

Katja Hän­ni­sen ko­lum­ni: Bud­jet­ti­rii­hen työl­li­syys­toi­mis­ta

04:00 0
Saako yhteiskuntaa huijata mielin määrin? Harmaa talous tunnustetaan mutta löytyykö nyt aito halu sen kitkemiseen

Saako yh­teis­kun­taa huijata mielin määrin? Harmaa talous tun­nus­te­taan mutta löy­tyy­kö nyt aito halu sen kit­ke­mi­seen

04:00 0
Anna Kantolan kolumni: 60 vuotta sitten Koillismaalla laskettiin, montako markkaa sähkölieden käyttö maksaa vuodessa – sähköä niihin on riittänyt, vaikka kosket suojeltiin

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: 60 vuotta sitten Koil­lis­maal­la las­ket­tiin, montako markkaa säh­kö­lie­den käyttö maksaa vuo­des­sa – sähköä niihin on riit­tä­nyt, vaikka kosket suo­jel­tiin

04:00 0
Lukijan runo: Farkkujen uusi elämä

Lukijan runo: Fark­ku­jen uusi elämä

21.09.2020 12:40 0
Toimittajalta: Juoksu on hyvä ja halpa liikuntamuoto – Tutkimusten perusteella on voitu osoittaa, että juoksemisella on monia myönteisiä terveysvaikutuksia

Toi­mit­ta­jal­ta: Juoksu on hyvä ja halpa lii­kun­ta­muo­to – Tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la on voitu osoit­taa, että juok­se­mi­sel­la on monia myön­tei­siä ter­veys­vai­ku­tuk­sia

21.09.2020 04:00 0
Osmo Bullerin kolumni: Haisunäätää ei voita hajussa – konservatiiviset puolueet ratkaisevat demokratian kohtalon

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Hai­su­nää­tää ei voita hajussa – kon­ser­va­tii­vi­set puo­lueet rat­kai­se­vat de­mo­kra­tian koh­ta­lon

21.09.2020 04:00 0
Kainuun rajavartioston alueella jo 11 metsästyskoiraa mennyt itärajan yli tänä syksynä – Venäjän viranomaiset kiinnittäneet asiaan vakavaa huomiota

Kainuun rajavartioston alueella jo 11 metsästyskoiraa mennyt itärajan yli tänä syksynä – Venäjän viranomaiset kiinnittäneet asiaan vakavaa huomiota

11:45 0
Ruskaa Pyhävaaralla
Tilaajille

Ruskaa Pyhävaaralla

12.09.2020 12:00 0
Aurinkomatkat ryhtyy myymään suomalaisille pakettimatkoja Rukalle, paketin uskotaan olevan kilpailukykyinen vaihtoehto omatoimimatkoille
Tilaajille

Aurinkomatkat ryhtyy myymään suomalaisille pakettimatkoja Rukalle, paketin uskotaan olevan kilpailukykyinen vaihtoehto omatoimimatkoille

10:16 0
Ainutlaatuinen projekti koko Euroopassa – Koillismaan Syväreikä -projektin kairauspaikkaa vaihdettiin viime hetkellä
Tilaajille

Ainutlaatuinen projekti koko Euroopassa – Koillismaan Syväreikä -projektin kairauspaikkaa vaihdettiin viime hetkellä

08:00 0
"Sehän tiedetään, että suomalainen kyllä syö poroa, mutta ei aja sillä" – hiljainen talvi edessä myös poromatkailussa: Näin poroisäntä aikoo käyttää aikansa hyödyksi
Tilaajille

"Sehän tiedetään, että suomalainen kyllä syö poroa, mutta ei aja sillä" – hiljainen talvi edessä myös poromatkailussa: Näin poroisäntä aikoo käyttää aikansa hyödyksi

09:00 0
Helppo, kova ja kovempi
Tilaajille

Helppo, kova ja kovempi

08:00 0
Viikon kysymys: Käytätkö kasvomaskia tilanteissa, joissa et voi pitää turvaväliä?

Viikon kysymys: Käytätkö kasvomaskia tilanteissa, joissa et voi pitää turvaväliä?

09.09.2020 14:04 0
Helppo, kova ja kovempi
Urheilu
Tilaajille

Helppo, kova ja kovempi

08:00 0
Koillissanomat Live: Kärpät kohtaa KalPan viimeisessä harjoitusottelussaan – katso Raksilan kenraaliharjoitus suorana

Koil­lis­sa­no­mat Live: Kärpät kohtaa KalPan vii­mei­ses­sä har­joi­tus­ot­te­lus­saan – katso Rak­si­lan ken­raa­li­har­joi­tus suorana

22.09.2020 18:00 0
Tilaajille
Janne Kuokkasella vahvistunut Kärpät kohtaa viimeisessä harjoituspelissään KalPan – Koillissanomat näyttää ottelun suorana tilaajilleen

Janne Kuok­ka­sel­la vah­vis­tu­nut Kärpät kohtaa vii­mei­ses­sä har­joi­tus­pe­lis­sään KalPan – Koil­lis­sa­no­mat näyttää ottelun suorana ti­laa­jil­leen

21.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Annemari Kiekara odotetusti nopein nainen Syötteen Huippukympillä – katso tulokset

An­ne­ma­ri Kiekara odo­te­tus­ti nopein nainen Syöt­teen Huip­pu­kym­pil­lä – katso tu­lok­set

21.09.2020 10:55 0
Tilaajille

Kaarlon juok­sus­sa en­nä­tys­osan­ot­to – Katso ki­sa­päi­vän ku­va­koos­te tästä

21.09.2020 01:19 0
Tilaajille
Sota-ajan muistoja kerätään talteen Taivalkoskella – tavoitteena on perustaa sota-ajan perinnehuone
Tilaajille

Sota-ajan muistoja kerätään talteen Taivalkoskella – tavoitteena on perustaa sota-ajan perinnehuone

04:01 0
Lisää hautauksia sukuhautoihin – Koillismaalla seurakunnat tarjoavat suvuille vanhojen sukuhautojen uudelleen käyttöä
Tilaajille

Lisää hau­tauk­sia su­ku­hau­toi­hin – Koil­lis­maal­la seu­ra­kun­nat tar­joa­vat su­vuil­le van­ho­jen su­ku­hau­to­jen uu­del­leen käyttöä

04:00 1
Iltojen hämärtyessä tienkäyttäjien näkyvyys korostuu – Takavalot päälle hämärässä sekä autoihin että polkupyöriin
Tilaajille

Iltojen hämärtyessä tienkäyttäjien näkyvyys korostuu – Takavalot päälle hämärässä sekä autoihin että polkupyöriin

28.08.2020 11:49 0
Musiikkiopiston oppilaskonsertti kulminoituu Rachmaninoffin musiikkiin
Tilaajille

Musiikkiopiston oppilaskonsertti kulminoituu Rachmaninoffin musiikkiin

04:00 0
Raja ja Poliisi suorittavat näkyvää metsästyksenvalvontaa, silti jotkut metsästävät kuivat aamutossut jalassa: "Kun luvat tarkastetaan, jää tunne, että ne kannatti ostaa"
Viikonvaihde
Tilaajille

Raja ja Poliisi suo­rit­ta­vat näkyvää met­säs­tyk­sen­val­von­taa, silti jotkut met­säs­tä­vät kuivat aa­mu­tos­sut ja­las­sa: "Kun luvat tar­kas­te­taan, jää tunne, että ne kan­nat­ti ostaa"

19.09.2020 12:00 0
”Homma lähti ihan lapasesta” – Kuusamon Kalan Kalalastun kysyntä räjähti käsiin televisio-ohjelman myötä: Näin valmistuu käsityönä tuhansia pakkauksia viikossa

”Homma lähti ihan la­pa­ses­ta” – Kuu­sa­mon Kalan Ka­la­las­tun kysyntä räjähti käsiin te­le­vi­sio-oh­jel­man myötä: Näin val­mis­tuu kä­si­työ­nä tu­han­sia pak­kauk­sia vii­kos­sa

12.09.2020 18:00 0
Tilaajille
Salpalinja suojasi Vanttajankannaksella saksalaisten poistumisen –  Kuusamossa linjan rakennelmia löytyy läpi pitäjän.

Sal­pa­lin­ja suojasi Vant­ta­jan­kan­nak­sel­la sak­sa­lais­ten pois­tu­mi­sen – Kuu­sa­mos­sa linjan ra­ken­nel­mia löytyy läpi pi­tä­jän.

05.09.2020 14:00 0
Tilaajille
Omin ehdoin liikkeellä – endurosafari Koillismaan luonnossa tuo hymyn huulille, jos on vähänkään taipuvainen hurmaantumaan vauhdista: Kuusamossa pääsee metsäteitä pitkin melkein mihin tahansa

Omin ehdoin liik­keel­lä – en­du­ro­sa­fa­ri Koil­lis­maan luon­nos­sa tuo hymyn huu­lil­le, jos on vä­hän­kään tai­pu­vai­nen hur­maan­tu­maan vauh­dis­ta: Kuu­sa­mos­sa pääsee met­sä­tei­tä pitkin melkein mihin tahansa

22.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
KS

Meille soitettiin: Lukijat äänestivät Ruka Stadiumia vastaan ja Joukamo Kortesalmi vaatii Stadium-työryhmän välitöntä lakkautamista lukijaäänestyksen perusteella

14.09.2020 17:24 0
Katja Hännisen kolumni: Budjettiriihen työllisyystoimista

Katja Hän­ni­sen ko­lum­ni: Bud­jet­ti­rii­hen työl­li­syys­toi­mis­ta

04:00 0
Koillissanomat Live: Kärpät kohtaa KalPan viimeisessä harjoitusottelussaan – katso Raksilan kenraaliharjoitus suorana
Tilaajille

Koillissanomat Live: Kärpät kohtaa KalPan viimeisessä harjoitusottelussaan – katso Raksilan kenraaliharjoitus suorana

22.09.2020 18:00 0
"Sua kutsuu Kuusamo" ehdolla kaupungin uudeksi sloganiksi – Kuusamon kaupunginhallitus hyväksyi uuden kaupunkistrategian yksimielisesti
Tilaajille

"Sua kutsuu Kuusamo" ehdolla kaupungin uudeksi sloganiksi – Kuusamon kaupunginhallitus hyväksyi uuden kaupunkistrategian yksimielisesti

22.09.2020 18:30 0
Saako yhteiskuntaa huijata mielin määrin? Harmaa talous tunnustetaan mutta löytyykö nyt aito halu sen kitkemiseen

Saako yhteiskuntaa huijata mielin määrin? Harmaa talous tunnustetaan mutta löytyykö nyt aito halu sen kitkemiseen

04:00 0
Aurinkomatkat ryhtyy myymään suomalaisille pakettimatkoja Rukalle, paketin uskotaan olevan kilpailukykyinen vaihtoehto omatoimimatkoille
Matkailu
Tilaajille

Au­rin­ko­mat­kat ryhtyy myymään suo­ma­lai­sil­le pa­ket­ti­mat­ko­ja Ru­kal­le, paketin us­ko­taan olevan kil­pai­lu­ky­kyi­nen vaih­to­eh­to oma­toi­mi­mat­koil­le

10:16 0
"Sehän tiedetään, että suomalainen kyllä syö poroa, mutta ei aja sillä" – hiljainen talvi edessä myös poromatkailussa: Näin poroisäntä aikoo käyttää aikansa hyödyksi

"Sehän tie­de­tään, että suo­ma­lai­nen kyllä syö poroa, mutta ei aja sillä" – hil­jai­nen talvi edessä myös po­ro­mat­kai­lus­sa: Näin po­ro­isän­tä aikoo käyttää aikansa hyö­dyk­si

09:00 0
Tilaajille
Itä-Lapin kuntayhtymä vetoaa elinkeinoministeri Lintilään: Matkailuelinkeino turvattava Lapissa

Itä-La­pin kun­ta­yh­ty­mä vetoaa elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lin­ti­lään: Mat­kai­lu­elin­kei­no tur­vat­ta­va Lapissa

21.09.2020 16:35 1
Tilaajille
Nea Nissilä herättää Rukajärventien keltaisen talon henkiin – kauppa ja kahvila rakentuu omin voimin ensi kesäksi

Nea Nissilä he­rät­tää Ru­ka­jär­ven­tien kel­tai­sen talon henkiin – kauppa ja kahvila ra­ken­tuu omin voimin ensi kesäksi

18.09.2020 04:00 0
Tilaajille

Mat­kai­lu­yh­dis­tys korjaa lau­sun­toaan: Ny­kyi­sil­lä ra­joi­tuk­sil­la char­te­rei­ta len­täi­si ensi kau­del­la mah­dol­li­ses­ti vain kah­dek­san

17.09.2020 15:05 0
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
KS

Meille soitettiin: Yrittäjien veronmaksu epäilytti, haavoittunut karhu huoletti ja mosaiikkiesineiden sattumanvarainen sijoittelu harmitti

13.09.2020 16:26 0
Tunnet kai räkätin, mutta entäpä muut rastaat? – Rastasparvet mässäilevät pihlajanmarjoilla juuri nyt
Tilaajille

Tunnet kai räkätin, mutta entäpä muut rastaat? – Rastasparvet mässäilevät pihlajanmarjoilla juuri nyt

21.09.2020 08:45 0
Kuusamossa on karanteenissa yli 40 henkilöä, koronatartuntojen määrä on alle viisi – tartuntatautilääkäri kertoo, miten jäljitystyö toimii

Kuusamossa on karanteenissa yli 40 henkilöä, koronatartuntojen määrä on alle viisi – tartuntatautilääkäri kertoo, miten jäljitystyö toimii

08.09.2020 04:00 1
Kuusamon tuoreimman koronatartunnan lähde ei ole tiedossa – Käkelä: "Meillä on mahdollisesti tautia hyvin lieväoireisena tai oireettomana"

Kuusamon tuoreimman koronatartunnan lähde ei ole tiedossa – Käkelä: "Meillä on mahdollisesti tautia hyvin lieväoireisena tai oireettomana"

22.09.2020 10:44 0
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori