Harrastaminen koulupäivän yhteydessä laajenee Kuusamossa kaikille kouluille, haasteena kotiin kuljettaminen – olisitko arvannut, että nämä harrastukset kiinnostavat lapsia ja nuoria eniten?
Tilaajille

Har­ras­ta­mi­nen kou­lu­päi­vän yh­tey­des­sä laa­je­nee Kuu­sa­mos­sa kai­kil­le kou­luil­le, haas­tee­na kotiin kul­jet­ta­mi­nen – oli­sit­ko ar­van­nut, että nämä har­ras­tuk­set kiin­nos­ta­vat lapsia ja nuoria eniten?

04:00
Posion kiertoliittymästä halutaan myös näyttävä – liittymän keskelle tulevasta teoksesta julistettiin avoin taidekilpailu
Tilaajille

Posion kiertoliittymästä halutaan myös näyttävä – liittymän keskelle tulevasta teoksesta julistettiin avoin taidekilpailu

04:00
Jätevesien ravinteista etsitään apua turvaamaan Suomen ruuantuotantoa – haitta-aineista aiheutuva riski on ihmiselle vähäinen

Jätevesien ravinteista etsitään apua turvaamaan Suomen ruuantuotantoa – haitta-aineista aiheutuva riski on ihmiselle vähäinen

27.05.2022 12:06
Kiinnostavatko ajoneuvot tai ultrajuoksu? Tarjolla myös Mielen kuvia Kuusamosta – Kurkkaa viikon menovinkit tästä!
Tilaajille

Kiin­nos­ta­vat­ko ajo­neu­vot tai ult­ra­juok­su? Tar­jol­la myös Mielen kuvia Kuu­sa­mos­ta – Kurkkaa viikon me­no­vin­kit tästä!

25.05.2022 17:02
Ikipuu Kuusamon Pauli Luukkonen luottaa kestopuuhun – Lue 5 vinkkiä terassin tekoon
Mainos Ikipuu Kuusamo

Ikipuu Kuu­sa­mon Pauli Luuk­ko­nen luottaa kes­to­puu­hun – Lue 5 vinkkiä te­ras­sin tekoon

25.05.2022 06:00
Mielipide
Sänkikankaantien palon räjähdykset kuuluvat lukijan lähettämällä videolla
Lukijalta

Sän­ki­kan­kaan­tien palon rä­jäh­dyk­set kuu­lu­vat lukijan lä­het­tä­mäl­lä vi­deol­la

27.05.2022 17:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuure Turunen

Hieno, suuri kah­vi­ma­sii­na ei koskaan keitä sel­lais­ta es­pres­soa kuin ma­nuaa­li­ses­ti käy­tet­tä­vä, mah­dol­li­sim­man me­kaa­ni­nen ja vähän hidas, kä­si­työ­tä vaativa ka­pis­tus – Sama pätee ajo­neu­voi­hin ja siinä on har­ras­tuk­sen suola

27.05.2022 16:30
Tilaajille
Lukijalta: Moottoripyörät ja autot tutuiksi Nilon koulun tapahtumassa – Kevytmoottoripyörät tervetulleita Koillis-MC:n toimintaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lea Määttä, Aada Määttä, Silja Saastamoinen, Noora Jumisko ja Usva Posti

Lu­ki­jal­ta: Moot­to­ri­pyö­rät ja autot tu­tuik­si Nilon koulun ta­pah­tu­mas­sa – Ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rät ter­ve­tul­lei­ta Koil­lis-MC:n toi­min­taan

26.05.2022 17:00
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Ennen asiat olivat kuntapolitiikassakin paremmin – ihan totta
Kolumni Seppo Salminen

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Ennen asiat olivat kun­ta­po­li­tii­kas­sa­kin pa­rem­min – ihan totta

26.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Toimitaan yhdessä kotimaisen tuotannon säilymiseksi – muuten nälkä tulee ajankohtaiseksi ongelmaksi Suomessakin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Toi­mi­taan yhdessä ko­ti­mai­sen tuo­tan­non säi­ly­mi­sek­si – muuten nälkä tulee ajan­koh­tai­sek­si on­gel­mak­si Suo­mes­sa­kin

24.05.2022 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Toivon Taivalkosken kirkon remonttiin vain välttämättämimpiä korjauksia – näinä aikoina voi tapahtua jotain odottamatonta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Toivon Tai­val­kos­ken kirkon re­mont­tiin vain vält­tä­mät­tä­mim­piä kor­jauk­sia – näinä aikoina voi ta­pah­tua jotain odot­ta­ma­ton­ta

24.05.2022 15:48
Tilaajille
Pääkirjoitus: Asumisen vallankumous alkaa, kun Kuusamo pisti uuden vaihteen päälle
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Asu­mi­sen val­lan­ku­mous alkaa, kun Kuusamo pisti uuden vaih­teen päälle

23.05.2022 15:28 2
Tilaajille
Sota, Nato, paperilennokki, musiikki ja mehiläiset – sodan vaikutukset näkyvät ja saavat tekemään hyvää
Kolumni Janne Kaikkonen

Sota, Nato, pa­pe­ri­len­nok­ki, mu­siik­ki ja me­hi­läi­set – sodan vai­ku­tuk­set näkyvät ja saavat te­ke­mään hyvää

23.05.2022 04:00
Tilaajille
Työllistävää ja tunteita hämmentävää harmaa aikaa Juomasuon hankkeessa – Latituden vanhempi meedio tiesi emeritusprofessorin ajatuksen
Kolumni

Työl­lis­tä­vää ja tun­tei­ta häm­men­tä­vää harmaa aikaa Juo­ma­suon hank­kees­sa – La­ti­tu­den van­hem­pi meedio tiesi eme­ri­tus­pro­fes­so­rin aja­tuk­sen

20.05.2022 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jukka Kihlman (kesk.) Kauppaneuvos

Lu­ki­jal­ta: Matin ko­ke­mus­ta ei ole syytä vä­hek­syä, kun kes­kus­tas­ta on jää­mäs­sä pois kah­dek­san ny­kyis­tä kan­san­edus­ta­jaa

19.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Lapin väestö pienenee vuosi vuodelta, mutta maakuntaan saapui viime vuonna uusia asukkaita enemmän kuin  muutti pois
Tilaajille

Lapin väestö pienenee vuosi vuodelta, mutta maakuntaan saapui viime vuonna uusia asukkaita enemmän kuin muutti pois

27.05.2022 15:09 1
Kuusamon Kirkonkylän pienoismallia entisöidään
Tilaajille

Kuusamon Kirkonkylän pienoismallia entisöidään

25.05.2022 17:00
Ultrajuoksun syksyn MM-kisoihin valmistautuva Juuso Simpanen hakee vauhtia Karhunkierroksen polkukisasta – ”83 kilometrin kisasta on tarkoitus selviytyä 7,5 tunnissa”
Urheilu
Tilaajille

Ult­ra­juok­sun syksyn MM-ki­soi­hin val­mis­tau­tu­va Juuso Sim­pa­nen hakee vauhtia Kar­hun­kier­rok­sen pol­ku­ki­sas­ta – ”83 ki­lo­met­rin kisasta on tar­koi­tus sel­viy­tyä 7,5 tun­nis­sa”

27.05.2022 14:00
"Sehän se aina jännittää näin ensimmäisellä kerralla" – Matti Pulkkanen odottaa helatorstai-iltaa, jolloin kokoonnutaan testaamaan juoksukuntoa jo 15. kesää, myös iltarasteilla voi juosta

"Sehän se aina jän­nit­tää näin en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la" – Matti Pulk­ka­nen odottaa he­la­tors­tai-il­taa, jolloin ko­koon­nu­taan tes­taa­maan juok­su­kun­toa jo 15. kesää, myös il­ta­ras­teil­la voi juosta

24.05.2022 04:00
Tilaajille
Pölkky Kuusamolla on pääsy Euroopan korkeimpaan sarjaan, mutta karsintojenkin kotipeleihin kuusamolaiskatsojalla olisi pitkä matka – "Rovaniemellä saisimme salin varmaan edullisemmin ja lentopalloystäviä paremmin liikkeelle kuin Oulussa"

Pölkky Kuu­sa­mol­la on pääsy Eu­roo­pan kor­keim­paan sar­jaan, mutta kar­sin­to­jen­kin ko­ti­pe­lei­hin kuu­sa­mo­lais­kat­so­jal­la olisi pitkä matka – "Ro­va­nie­mel­lä sai­sim­me salin varmaan edul­li­sem­min ja len­to­pal­lo­ys­tä­viä pa­rem­min liik­keel­le kuin Ou­lus­sa"

23.05.2022 11:02
Tilaajille
Jere Vähäkuopuksen vaparit takasivat pisteen FC PaKalle – maalitili auki kauden kolmannessa ottelussa

Jere Vä­hä­kuo­puk­sen vaparit ta­ka­si­vat pisteen FC PaKalle – maa­li­ti­li auki kauden kol­man­nes­sa ot­te­lus­sa

22.05.2022 17:49
Tilaajille

Nut­sis­sa va­rau­dut­ta­va märkään – rei­til­lä on vielä vettä, mutta va­jaas­sa vii­kos­sa voi toki ta­pah­tua paljon

22.05.2022 04:00
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt  tekee kallioperä- ja lohkarekartoitusta Kuusamossa ja Posiolla

Latitude 66 Cobalt tekee kallioperä- ja lohkarekartoitusta Kuusamossa ja Posiolla

27.05.2022 11:37
Helatorstain hallipalo näkyi Raatesalmella saakka, räjähdyksen äänet kuuluvat lukijan videolla – tuli teki yli 100 000 euron menetykset ja tuhosi myös korjaamoyrityksen asiakkaiden omaisuutta
Tilaajille

Helatorstain hallipalo näkyi Raatesalmella saakka, räjähdyksen äänet kuuluvat lukijan videolla – tuli teki yli 100 000 euron menetykset ja tuhosi myös korjaamoyrityksen asiakkaiden omaisuutta

27.05.2022 17:55
Viikon kysymys: Vaikuttavatko lakot sinun arkeesi?
Tilaajille

Viikon kysymys: Vaikuttavatko lakot sinun arkeesi?

04.05.2022 04:30
Taivalkosken teknisen toimiston ja Komake Oy:n väelle järjestetään keskusteluyhteys – Taivalkosken kunnanhallitus ehdottaa Taivalkosken Kiinteistö Oy Koillismaakeskuksen hallitukseen Eija Liikamaata Varpu Paakinaho-Heikkisen tilalle
Tilaajille

Tai­val­kos­ken tek­ni­sen toi­mis­ton ja Komake Oy:n väelle jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­yh­teys – Tai­val­kos­ken kun­nan­hal­li­tus eh­dot­taa Tai­val­kos­ken Kiin­teis­tö Oy Koil­lis­maa­kes­kuk­sen hal­li­tuk­seen Eija Lii­ka­maa­ta Varpu Paa­kin­aho-Heik­ki­sen tilalle

27.05.2022 19:00
Tuore kala on parempaa kuin karkki – nappaa tästä vinkit kalareissulle lasten kanssa
Tilaajille

Tuore kala on parempaa kuin karkki – nappaa tästä vinkit kalareissulle lasten kanssa

27.05.2022 08:22
Ultrajuoksun syksyn MM-kisoihin valmistautuva Juuso Simpanen hakee vauhtia Karhunkierroksen polkukisasta – ”83 kilometrin kisasta on tarkoitus selviytyä 7,5 tunnissa”
Tilaajille

Ultrajuoksun syksyn MM-kisoihin valmistautuva Juuso Simpanen hakee vauhtia Karhunkierroksen polkukisasta – ”83 kilometrin kisasta on tarkoitus selviytyä 7,5 tunnissa”

27.05.2022 14:00
Olutfestarit ysärin ja kasarin ystäville – lavalle nousee Bad Boys Blue ja Zero Nine: "Zero Nine oli meille paikallisina ykkösvaihtoehto"
Tilaajille

Olutfestarit ysärin ja kasarin ystäville – lavalle nousee Bad Boys Blue ja Zero Nine: "Zero Nine oli meille paikallisina ykkösvaihtoehto"

27.05.2022 04:00
Ripeästi etenevä sähkövolkkari perheluokkaan – linjakkaampi versio sisaruksestaan
Tilaajille

Ripeästi etenevä sähkövolkkari perheluokkaan – linjakkaampi versio sisaruksestaan

26.05.2022 17:00
Kiinnostavatko ajoneuvot tai ultrajuoksu? Tarjolla myös Mielen kuvia Kuusamosta – Kurkkaa viikon menovinkit tästä!
Viikonvaihde
Tilaajille

Kiin­nos­ta­vat­ko ajo­neu­vot tai ult­ra­juok­su? Tar­jol­la myös Mielen kuvia Kuu­sa­mos­ta – Kurkkaa viikon me­no­vin­kit tästä!

25.05.2022 17:02
Tommi Kinnunen kulkee tulevassa kirjassaan isotätinsä jäljillä 1940-luvun Kuusamossa – molemmat kamppailevat saman riittämättömyyden tunteen kanssa

Tommi Kin­nu­nen kulkee tu­le­vas­sa kir­jas­saan iso­tä­tin­sä jäl­jil­lä 1940-lu­vun Kuu­sa­mos­sa – mo­lem­mat kamp­pai­le­vat saman riit­tä­mät­tö­myy­den tunteen kanssa

20.05.2022 16:30
Tilaajille
Vahva halu ja tahto auttoi Aini Jaakkolaa, kun hänestä tuli omien vanhempien kuoleman jälkeen 19-vuotiaana sisarustensa holhooja – sunnuntaina hänestä tulee 25:s koillismaalainen, joka saa tasavallan presidentin myöntämän äitienpäiväkunniamerkin

Vahva halu ja tahto auttoi Aini Jaak­ko­laa, kun hänestä tuli omien van­hem­pien kuo­le­man jälkeen 19-vuo­tiaa­na si­sa­rus­ten­sa hol­hoo­ja – sun­nun­tai­na hänestä tulee 25:s koil­lis­maa­lai­nen, joka saa ta­sa­val­lan pre­si­den­tin myön­tä­män äi­tien­päi­vä­kun­nia­mer­kin

06.05.2022 16:30 3
Tilaajille
Saarijärven saven hyödyntäminen villitsi Taivalkosken Metsäkylässä 20 vuotta sitten  – Vain kylässä sijaitseva savipaja muistuttaa enää "tuotannollisesta ja markkinoinnillisesta perustasta yritystoiminnan edelleen kehittämiseksi”

Saa­ri­jär­ven saven hyö­dyn­tä­mi­nen vil­lit­si Tai­val­kos­ken Met­sä­ky­läs­sä 20 vuotta sitten – Vain kylässä si­jait­se­va sa­vi­pa­ja muis­tut­taa enää "tuo­tan­nol­li­ses­ta ja mark­ki­noin­nil­li­ses­ta pe­rus­tas­ta yri­tys­toi­min­nan edel­leen ke­hit­tä­mi­sek­si”

29.04.2022 17:00
Tilaajille
Varastorakennus ja kaksi autoa tuhoutuivat täysin palossa Kuusamossa – tulessa räjähdelleet kuorma-auton renkaat hidastivat sammutustöiden aloittamista
Tilaajille

Varastorakennus ja kaksi autoa tuhoutuivat täysin palossa Kuusamossa – tulessa räjähdelleet kuorma-auton renkaat hidastivat sammutustöiden aloittamista

26.05.2022 19:35
Sotaharjoituksen paluumarssi Pudasjärven kautta – Ranuan- ja Puolangantiellä sotaväkeä loppuviikosta
Tilaajille

Sotaharjoituksen paluumarssi Pudasjärven kautta – Ranuan- ja Puolangantiellä sotaväkeä loppuviikosta

26.05.2022 14:03
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2022 haussa – vielä ehtii ilmoittautua
Tilaajille

Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2022 haussa – vielä ehtii ilmoittautua

26.05.2022 11:05
Kotiseuturakkaus veti takaisin – Kuusamon Osuusmeijerin uusi toimitusjohtaja Tuula Kauttio aloittaa pian tehtävässään
Tilaajille

Kotiseuturakkaus veti takaisin – Kuusamon Osuusmeijerin uusi toimitusjohtaja Tuula Kauttio aloittaa pian tehtävässään

26.05.2022 11:00
Lea Sämpi Kuusamosta ja Mirka Mourujärvi Posiolta vihitään helatorstaina diakoneiksi Oulun tuomiokirkossa – "Viisautta ja ohjausta pyydän jo nyt tähän tulevaan työhöni"
Tilaajille

Lea Sämpi Kuusamosta ja Mirka Mourujärvi Posiolta vihitään helatorstaina diakoneiksi Oulun tuomiokirkossa – "Viisautta ja ohjausta pyydän jo nyt tähän tulevaan työhöni"

26.05.2022 04:00
Kuusamotalolla laitetaan kilometritolkulla saumaa uusiksi ja ehjät laatat rikkinäisten tilalle – Vesikatto- ja julkisivuremontin odotetaan valmistuvan lokakuussa: "Toivottavasti ei tule ylläreitä"
Matkailu
Tilaajille

Kuu­sa­mo­ta­lol­la lai­te­taan ki­lo­met­ri­tol­kul­la saumaa uusiksi ja ehjät laatat rik­ki­näis­ten tilalle – Ve­si­kat­to- ja jul­ki­si­vu­re­mon­tin odo­te­taan val­mis­tu­van lo­ka­kuus­sa: "Toi­vot­ta­vas­ti ei tule yl­lä­rei­tä"

25.05.2022 04:00
Posion kunta matkailuyhdistyksen jäseneksi – katso tästä, mitä jäsenetuja kunta on saamassa vastineeksi

Posion kunta mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen jä­se­nek­si – katso tästä, mitä jä­sen­etu­ja kunta on saa­mas­sa vas­ti­neek­si

24.05.2022 04:00
Tilaajille
Elokuussa Rukalla järjestetään kaksi perhetapahtumaa, joissa esiintyy kansainvälisilläkin areenoilla viihdyttäneitä taiteilijoita

Elo­kuus­sa Rukalla jär­jes­te­tään kaksi per­he­ta­pah­tu­maa, joissa esiin­tyy kan­sain­vä­li­sil­lä­kin aree­noil­la viih­dyt­tä­nei­tä tai­tei­li­joi­ta

17.05.2022 12:15
Tilaajille
1970-luvulla tässä oli suosittu leirintäalue, nyt siihen kohoaa toiminnallinen kesäkeskus – Puuhaajana on Suomen suurimmaksi koskenlaskuyritykseksi itseään tituleeraava Stella Polaris Adventures

1970-lu­vul­la tässä oli suo­sit­tu lei­rin­täa­lue, nyt siihen kohoaa toi­min­nal­li­nen ke­sä­kes­kus – Puu­haa­ja­na on Suomen suu­rim­mak­si kos­ken­las­ku­yri­tyk­sek­si itseään ti­tu­lee­raa­va Stella Polaris Ad­ven­tu­res

17.05.2022 04:00 1
Tilaajille

Tästä jat­kos­sa Pie­nel­le Kar­hun­kier­rok­sel­le – Myl­ly­kos­kel­le saadaan puo­les­taan uusi silta

15.05.2022 17:00
Tilaajille
Oletteko ihmetelleet pyydystä Kitroninpuron niskalla – tästä on kysymys
Tilaajille

Oletteko ihmetelleet pyydystä Kitroninpuron niskalla – tästä on kysymys

26.05.2022 04:00
Tänään vietetään helatorstaita, jolloin "ruohokaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?
Tilaajille

Tänään vietetään helatorstaita, jolloin "ruohokaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

26.05.2022 04:00
Metsurin tarinalle Gan Foundation -levityspalkinto Cannesissa – rahapalkinto käytetään elokuvan levitykseen Ranskassa
Tilaajille

Metsurin tarinalle Gan Foundation -levityspalkinto Cannesissa – rahapalkinto käytetään elokuvan levitykseen Ranskassa

25.05.2022 20:34
Kuusamon Kirkonkylän pienoismalli entisöidään näyttelykohteeksi – "Kyllä tämän korjaamiseen yhteensä sata tuntia uppoaa, pienoismalli käsittää kaikkiaan 492 rakennusta"
Tilaajille

Kuusamon Kirkonkylän pienoismalli entisöidään näyttelykohteeksi – "Kyllä tämän korjaamiseen yhteensä sata tuntia uppoaa, pienoismalli käsittää kaikkiaan 492 rakennusta"

25.05.2022 17:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.