Koronakeväällä lemmikkien karkaamisten määrät nousivat – Joukon Stella karkasi yllättäen kotipihasta: "Viikon kävelin lähitienoot, jopa yölläkin"
Tilaajille

Ko­ro­na­ke­vääl­lä lem­mik­kien kar­kaa­mis­ten määrät nou­si­vat – Joukon Stella karkasi yl­lät­täen ko­ti­pi­has­ta: "Viikon kävelin lä­hi­tie­noot, jopa yöl­lä­kin"

04:00
Saako sairaanhoito maksaa mitä vaan - OYS:n uuden sairaalan hinta kauhistuttaa
Kolumni
Sisko Ojajärvi

Saako sairaanhoito maksaa mitä vaan - OYS:n uuden sairaalan hinta kauhistuttaa

04:00
Mika Mankiselle Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali

Mika Mankiselle Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali

04.06.2020 00:05
Kuusamossa protuleiri heinäkuun lopulla: ainoa leiri Pohjois-Pohjanmaalla
Tilaajille

Kuusamossa protuleiri heinäkuun lopulla: ainoa leiri Pohjois-Pohjanmaalla

03.06.2020 18:00
Yksi ominaisuus teki Visor kaihtimista sisustajien suosikin
Mainos Suomen Visor Oy

Yksi omi­nai­suus teki Visor kaih­ti­mis­ta si­sus­ta­jien suo­si­kin

31.05.2020 06:00
Mielipide
Toimittajalta: Muikkumarkkinoille uusi paikka? – Markkinoiden järjestämisen näkökulmasta saattaa ollakin iso riski pyrkiä ne järjestämään vuoden kuluttua edelleen torilla, jonka remontin valmistumisesta satavarmasti markkinoihin mennessä ei ole takeita

Toi­mit­ta­jal­ta: Muik­ku­mark­ki­noil­le uusi paikka? – Mark­ki­noi­den jär­jes­tä­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta saattaa ollakin iso riski pyrkiä ne jär­jes­tä­mään vuoden ku­lut­tua edel­leen to­ril­la, jonka re­mon­tin val­mis­tu­mi­ses­ta sa­ta­var­mas­ti mark­ki­noi­hin men­nes­sä ei ole takeita

03.06.2020 04:00
Eduskunnasta: Poliittista peliä

Edus­kun­nas­ta: Po­liit­tis­ta peliä

28.05.2020 20:53
Moderni rakennus-tapa toi menestyksen
Pääkirjoitus

Moderni ra­ken­nus-ta­pa toi me­nes­tyk­sen

28.05.2020 20:43
Lukijalta: Unohtuiko Kuusamon teatteritilan rakentaminen?

Lu­ki­jal­ta: Unoh­tui­ko Kuu­sa­mon teat­te­ri­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen?

28.05.2020 04:00
Lukijalta: Laskupäiden lahoaminen ei huolestuta hallitusta - hauskanpito ilman matematiikka on teeskentelyä

Lu­ki­jal­ta: Las­ku­päi­den la­hoa­mi­nen ei huo­les­tu­ta hal­li­tus­ta - haus­kan­pi­to ilman ma­te­ma­tiik­ka on tees­ken­te­lyä

28.05.2020 04:00
Sade Raatikaisen kolumni: Annetaan tyttöjen olla hellevaatteissa

Sade Raa­ti­kai­sen ko­lum­ni: An­ne­taan tyt­tö­jen olla hel­le­vaat­teis­sa

28.05.2020 04:00
Koillismaan kouluilla jaettiin stipendejä ja tunnustuksia – katso tästä, ketkä saivat mitäkin
Tilaajille

Koillismaan kouluilla jaettiin stipendejä ja tunnustuksia – katso tästä, ketkä saivat mitäkin

03.06.2020 17:25
Tältä näyttää ennätysvirtaama Kiutakönkäällä.
Tilaajille

Tältä näyttää ennätysvirtaama Kiutakönkäällä.

29.05.2020 16:09
Ruka Nordicin tuotto jäi alle suunnitellun - Kuusamon Erä-Veikkojen  tilinpäätös alijäämäinen
Tilaajille

Ruka Nordicin tuotto jäi alle suunnitellun - Kuusamon Erä-Veikkojen tilinpäätös alijäämäinen

03.06.2020 16:43
Miljardin euron savotta on kova ponnistus - Uuden sairaalan kustannukset nousevat kovaa vauhtia
Tilaajille

Miljardin euron savotta on kova ponnistus - Uuden sairaalan kustannukset nousevat kovaa vauhtia

03.06.2020 12:00
Kuusamon musiikkiopistoon valittiin uusia oppilaita sekä jaettiin stipendejä ja todistuksia – katso tästä nimet

Kuusamon musiikkiopistoon valittiin uusia oppilaita sekä jaettiin stipendejä ja todistuksia – katso tästä nimet

03.06.2020 16:37
Suunnista nyt labyrinttiin – Kesän Pölkky-rasteilla Kuusamossa on mahdollisuus kokeilla uutta
Tilaajille

Suunnista nyt labyrinttiin – Kesän Pölkky-rasteilla Kuusamossa on mahdollisuus kokeilla uutta

03.06.2020 14:34
Näin Oulun poliisi aikoo valvoa uuden lain noudattamista liikenteessä – "Silläkin, joka on oikeassa, on velvollisuus ottaa huomioon, että kaikki eivät välttämättä aja liikennesääntöjen mukaan"

Näin Oulun poliisi aikoo valvoa uuden lain noudattamista liikenteessä – "Silläkin, joka on oikeassa, on velvollisuus ottaa huomioon, että kaikki eivät välttämättä aja liikennesääntöjen mukaan"

02.06.2020 08:24
Ruka Nordicin tuotto jäi alle suunnitellun - Kuusamon Erä-Veikkojen  tilinpäätös alijäämäinen
Urheilu
Tilaajille

Ruka Nor­di­cin tuotto jäi alle suun­ni­tel­lun - Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen ti­lin­pää­tös ali­jää­mäi­nen

03.06.2020 16:43
Suunnista nyt labyrinttiin – Kesän Pölkky-rasteilla Kuusamossa on mahdollisuus kokeilla uutta

Suun­nis­ta nyt la­by­rint­tiin – Kesän Pölk­ky-ras­teil­la Kuu­sa­mos­sa on mah­dol­li­suus ko­keil­la uutta

03.06.2020 14:34
Tilaajille
Suomen MM-rallia ei ajeta tänä kesänä – 70-vuotisjuhlat siirtyvät ensi kesään

Suomen MM-ral­lia ei ajeta tänä kesänä – 70-vuo­tis­juh­lat siir­ty­vät ensi kesään

03.06.2020 13:24
Taivalkoskella pelataan kesällä liikuntabingoa, myös Posion liikuntakesä vauhtiin

Tai­val­kos­kel­la pe­la­taan kesällä lii­kun­ta­bin­goa, myös Posion lii­kun­ta­ke­sä vauh­tiin

01.06.2020 10:40

Tai­val­kos­ken An­na­mai­ja Oinas yh­dis­te­tyn Pro­jek­ti 2026-ryh­mään – Kuu­sa­mon Vilho Pa­lo­saa­ri mä­ki­hy­pyn nuorten maa­jouk­kuees­sa

01.06.2020 10:10
Uusille ylioppilaille valkolakit koronakevään päätteeksi poikkeusoloissa – Kuusamon lukio järjestää syksyllä vielä erikseen yhteisöllisen juhlatilaisuuden ylioppilaille
Tilaajille

Uusille ylioppilaille valkolakit koronakevään päätteeksi poikkeusoloissa – Kuusamon lukio järjestää syksyllä vielä erikseen yhteisöllisen juhlatilaisuuden ylioppilaille

03.06.2020 04:00
Suomen MM-rallia ei ajeta tänä kesänä – 70-vuotisjuhlat siirtyvät ensi kesään

Suomen MM-rallia ei ajeta tänä kesänä – 70-vuotisjuhlat siirtyvät ensi kesään

03.06.2020 13:24
Taivalkoskella tuetaan USA:n mustien oikeuksia: Illalla tukitapahtuma, jossa pohditaan myös kotimaista rasismia ja syrjintää
Tilaajille

Taivalkoskella tuetaan USA:n mustien oikeuksia: Illalla tukitapahtuma, jossa pohditaan myös kotimaista rasismia ja syrjintää

03.06.2020 10:34
"Ei ole koskaan tuntunut niin ihanalta tulla kouluun" – 22 Törmäsen kyläkoulun oppilasta kokoontui vielä kahdeksi viikoksi yhteen viimeistä kertaa ennen koulun lakkautusta
Viikonvaihde
Tilaajille

"Ei ole koskaan tun­tu­nut niin iha­nal­ta tulla kou­luun" – 22 Tör­mä­sen ky­lä­kou­lun op­pi­las­ta ko­koon­tui vielä kah­dek­si vii­kok­si yhteen vii­meis­tä kertaa ennen koulun lak­kau­tus­ta

30.05.2020 09:00
Joko yrttirivistössäsi kasvaa lakritsiyrtti? Karkilta maistuva lakritsiyrtti, hajuton valkosipuliyrtti ja muut erikoisyrtit pyrkivät perusbasilikan rinnalle

Joko yrt­ti­ri­vis­tös­sä­si kasvaa lak­rit­siyrt­ti? Kar­kil­ta mais­tu­va lak­rit­siyrt­ti, hajuton val­ko­si­pu­li­yrt­ti ja muut eri­kois­yr­tit pyr­ki­vät pe­rus­ba­si­li­kan rin­nal­le

23.05.2020 15:00
Tilaajille
Hyvää äitienpäivää lasin läpi – 89-vuotias Anna Koskenkorva on eräs heistä, joka viettää äitienpäivää hoivakodissa ilman läheisiään

Hyvää äi­tien­päi­vää lasin läpi – 89-vuo­tias Anna Kos­ken­kor­va on eräs heistä, joka viettää äi­tien­päi­vää hoi­va­ko­dis­sa ilman lä­hei­siään

09.05.2020 04:00
Tilaajille
"Suojaudumme hyvin herkästi kun menemme ihmisten koteihin" – reportaasi kertoo, kuinka poikkeusolot muuttivat pelastuslaitoksen työvälineitä, arjen rutiineja ja tehtävien määrää

"Suo­jau­dum­me hyvin her­käs­ti kun menemme ih­mis­ten ko­tei­hin" – re­por­taa­si kertoo, kuinka poik­keus­olot muut­ti­vat pe­las­tus­lai­tok­sen työ­vä­li­nei­tä, arjen ru­tii­ne­ja ja teh­tä­vien määrää

02.05.2020 04:00
Tilaajille
Tilaajille

Meille soitettiin: "Mietipä omaa harrastajaporukkaasi, josko siellä on yksinään asuva henkilö, joka nyt tarvitsisi yhteydenottoasi"

12.04.2020 18:23
Syötteen kesäkausi nojaa kotimaisiin matkailijoihin

Syöt­teen ke­sä­kau­si nojaa ko­ti­mai­siin mat­kai­li­joi­hin

03.06.2020 12:01
Me autamme -palsta aloittaa - kerro meille miten yhdistyksesi auttaa koronavirusepidemian aikaan

Me autamme -palsta aloit­taa - kerro meille miten yh­dis­tyk­se­si auttaa ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian aikaan

11.05.2020 13:45
Moderni rakennus-tapa toi menestyksen
Pääkirjoitus

Moderni rakennus-tapa toi menestyksen

28.05.2020 20:43
Metsähanhen metsästyksen sallimista esitetään osaan Lapin kunnista - myös Posiolle

Metsähanhen metsästyksen sallimista esitetään osaan Lapin kunnista - myös Posiolle

03.06.2020 09:47
Toimittajalta: Muikkumarkkinoille uusi paikka? – Markkinoiden järjestämisen näkökulmasta saattaa ollakin iso riski pyrkiä ne järjestämään vuoden kuluttua edelleen torilla, jonka remontin valmistumisesta satavarmasti markkinoihin mennessä ei ole takeita

Toimittajalta: Muikkumarkkinoille uusi paikka? – Markkinoiden järjestämisen näkökulmasta saattaa ollakin iso riski pyrkiä ne järjestämään vuoden kuluttua edelleen torilla, jonka remontin valmistumisesta satavarmasti markkinoihin mennessä ei ole takeita

03.06.2020 04:00
Syötteen kesäkausi nojaa kotimaisiin matkailijoihin
Matkailu

Syöt­teen ke­sä­kau­si nojaa ko­ti­mai­siin mat­kai­li­joi­hin

03.06.2020 12:01
”Pienuus voi olla vahvuus” – Lapin Sadussa otetaan askelmerkkejä koronarajoitusten jälkeen

”Pie­nuus voi olla vah­vuus” – Lapin Sadussa otetaan as­kel­merk­ke­jä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jälkeen

29.05.2020 04:00
Tilaajille
Pian alkavat värikylvyt, kulttuurikävely ja taidematkat! – Uusi taide- ja kulttuuriyritys aloittaa toimintansa Rukalla

Pian alkavat vä­ri­kyl­vyt, kult­tuu­ri­kä­ve­ly ja tai­de­mat­kat! – Uusi taide- ja kult­tuu­ri­yri­tys aloit­taa toi­min­tan­sa Rukalla

25.05.2020 19:34
Tilaajille
Toimittajalta: Paha takaisku Posion matkailulle – paha takaisku iglu-hankkeelle

Toi­mit­ta­jal­ta: Paha ta­ka­is­ku Posion mat­kai­lul­le – paha ta­ka­is­ku ig­lu-hank­keel­le

25.05.2020 04:00

Ig­lu­kes­kus ei nouse ensi tal­vek­si – Han­ket­ta puu­haa­vas­sa Livo Arctic Oy:ssä poh­di­taan mah­dol­li­suut­ta ra­ken­nut­taa muu­ta­mia igluja mah­dol­li­ses­ti jo ensi tal­vek­si

24.05.2020 23:28
Tilaajille
Lukijalta: Vihreä liike voisi edistää hyvinvointia ja yrittäjyyttä - "Nykyisellä hyödyttömällä rahan kylvämisellä  Iijoen kalaporrashankkeisiin sumutetaan kansalaisia"
Mielipide
Pentti Parviainen

Lukijalta: Vihreä liike voisi edistää hyvinvointia ja yrittäjyyttä - "Nykyisellä hyödyttömällä rahan kylvämisellä Iijoen kalaporrashankkeisiin sumutetaan kansalaisia"

20.05.2020 14:02
Puukauppa ei tyrehtynyt – Koronakevät ei vähentänyt Posion yhteismetsän puukauppaa
Tilaajille

Puukauppa ei tyrehtynyt – Koronakevät ei vähentänyt Posion yhteismetsän puukauppaa

03.06.2020 11:00
Anne kohtasi kuusi karhua kerralla Kuusamossa – sai vangittua tilanteen valokuvaan: "Katselimme niiden menoa, melkoinen tuhina sieltä kuului"
Tilaajille

Anne kohtasi kuusi karhua kerralla Kuusamossa – sai vangittua tilanteen valokuvaan: "Katselimme niiden menoa, melkoinen tuhina sieltä kuului"

28.05.2020 14:05
Keskustassa vettä kellarissa, Itä-Kuusamossa tie poikki – Koillismaan tulva on Kitka- ja Muojärveä lukuunottamatta laskussa
Tilaajille

Keskustassa vettä kellarissa, Itä-Kuusamossa tie poikki – Koillismaan tulva on Kitka- ja Muojärveä lukuunottamatta laskussa

03.06.2020 04:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori