Jari Lappalainen jättää Kuusamon seurakunnan: ”Puhun edelleen meistä” – uuden papin haku on käynnissä
Tilaajille

Jari Lap­pa­lai­nen jättää Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nan: ”Puhun edel­leen meistä” – uuden papin haku on käyn­nis­sä

04:00
Mitaleita ja vähintään pistesijoja tulisi – koillismaalaiset yleisurheiluennätykset olisivat kovaa valuuttaa tänäkin päivänä
Tilaajille

Mitaleita ja vähintään pistesijoja tulisi – koillismaalaiset yleisurheiluennätykset olisivat kovaa valuuttaa tänäkin päivänä

14.08.2020 17:07
Metsähallitus on kaavoittanut Porontimajärvelle uusia tontteja - osa tonteista on loma-asumiseen ja osa iglurakentamiseen tarkoitettuja
Tilaajille

Metsähallitus on kaavoittanut Porontimajärvelle uusia tontteja - osa tonteista on loma-asumiseen ja osa iglurakentamiseen tarkoitettuja

14.08.2020 17:00
Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa koronaviruksen ehkäisykeinojen tärkeydestä – kaikki astmaatikot eivät voi käyttää hengityssuojainta

Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa koronaviruksen ehkäisykeinojen tärkeydestä – kaikki astmaatikot eivät voi käyttää hengityssuojainta

14.08.2020 14:09
Mitkä ovat valtiovarainministeriön ehdotukset työllisyyden kohentamiseksi? – katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Mitkä ovat valtiovarainministeriön ehdotukset työllisyyden kohentamiseksi? – katso tallenne tiedotustilaisuudesta

14.08.2020 12:45
Mielipide
Tero Karjalaisen kolumni: Jos ainaskin sattuisi tarvitsemaan - kuusamolainen hamstraaja on osoittautunut kaukokatseiseksi neroksi
Lukijalta

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Jos ai­nas­kin sat­tui­si tar­vit­se­maan - kuu­sa­mo­lai­nen hamst­raa­ja on osoit­tau­tu­nut kau­ko­kat­sei­sek­si neroksi

04:00
Lukijalta: Kääntymisen ongelma
Lukijalta Mielipide Seppo Ervasti

Lu­ki­jal­ta: Kään­ty­mi­sen ongelma

14.08.2020 18:00
Lukijan runo: Liikenteessä 2020
Lukijalta Mielipide Martti Tyni

Lukijan runo: Lii­ken­tees­sä 2020

14.08.2020 18:00
Meille soitettiin: matematiikanopettajapula, kivien heittely auton kyljeen ja koronavirus puhuttavat
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: ma­te­ma­tii­ka­no­pet­ta­ja­pu­la, kivien heit­te­ly auton kyljeen ja ko­ro­na­vi­rus pu­hut­ta­vat

13.08.2020 18:01
Lukijalta: Koittaako kehitysalueille korona-Decamerone?
Lukijalta Mielipide Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Koit­taa­ko ke­hi­tys­alueil­le ko­ro­na-De­ca­me­ro­ne?

13.08.2020 18:00
Toimittajalta: Uusia avauksia tarvitaan Koillismaalle – Pellot kasvamaan perunaa, mansikkaa, tyrniä, viljaa ja herukoita. Ja vesipullottamo Koillismaalle

Toi­mit­ta­jal­ta: Uusia avauk­sia tar­vi­taan Koil­lis­maal­le – Pellot kas­va­maan pe­ru­naa, man­sik­kaa, tyrniä, viljaa ja he­ru­koi­ta. Ja ve­si­pul­lot­ta­mo Koil­lis­maal­le

13.08.2020 04:00
Nyt ne lennot viimein alkoivat! Katso kun AY485 laskeutuu Kuusamon kentälle koronatauon jälkeen
Tilaajille

Nyt ne lennot viimein alkoivat! Katso kun AY485 laskeutuu Kuusamon kentälle koronatauon jälkeen

07.08.2020 13:09
Suomessa havaittu 17 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla jälleen yksi uusi tartunta

Suomessa havaittu 17 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla jälleen yksi uusi tartunta

14.08.2020 12:18
Neljäntienristeyksen sulku jatkuu vielä viikkoja – viivästyksen syynä kaukolämpölinja
Tilaajille

Neljäntienristeyksen sulku jatkuu vielä viikkoja – viivästyksen syynä kaukolämpölinja

14.08.2020 04:00
Runon ja taiteen siivin - Taivalkosken Päätalo-keskuksen näyttelytilassa maalauksia ja runjoa yhdistävä näyttely.
Tilaajille

Runon ja taiteen siivin - Taivalkosken Päätalo-keskuksen näyttelytilassa maalauksia ja runjoa yhdistävä näyttely.

14.08.2020 04:00
Jätelain uudistumisen myötä vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä tulee jatkossa olla vähintään kuusi jäteastiaa - Kuusamossa biojätteen erilliskeräys on jo mahdollista
Tilaajille

Jätelain uudistumisen myötä vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä tulee jatkossa olla vähintään kuusi jäteastiaa - Kuusamossa biojätteen erilliskeräys on jo mahdollista

13.08.2020 17:00
Myös Koillismaalle maskisuositus  - missä tilanteissa ja miten maskia tulee käyttää?

Myös Koil­lis­maal­le mas­ki­suo­si­tus - missä ti­lan­teis­sa ja miten maskia tulee käyt­tää?

13.08.2020 15:45
Ennätys mielessä rinkiin Turussa – posiolaisella Tytti Oikaraisella on edessä jo viidennet Kalevan kisat
Urheilu
Tilaajille

Ennätys mie­les­sä rinkiin Turussa – po­sio­lai­sel­la Tytti Oi­ka­rai­sel­la on edessä jo vii­den­net Kalevan kisat

13.08.2020 12:19
Venlan oppiin Tiikerikerhossa – liigapelaajat opettavat lentopallon alkeita

Venlan oppiin Tii­ke­ri­ker­hos­sa – lii­ga­pe­laa­jat opet­ta­vat len­to­pal­lon alkeita

12.08.2020 17:23
Tilaajille
Ennätyksiä Kuusamon Erä-Veikkojen kisoissa - yleisurheilijat takoivat torstai-illassa kaikkiaan 29 henkilökohtaista ennätystä

En­nä­tyk­siä Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen ki­sois­sa - yleis­ur­hei­li­jat ta­koi­vat tors­tai-il­las­sa kaik­kiaan 29 hen­ki­lö­koh­tais­ta en­nä­tys­tä

12.08.2020 07:32
Tilaajille
Golfmestaruudet jaossa – Kuusamo Golfin senioreiden mestaruuskisoissa kilpailtiin  ensi kertaa myös 80-vuotiaiden sarja

Golf­mes­ta­ruu­det jaossa – Kuusamo Golfin se­nio­rei­den mes­ta­ruus­ki­sois­sa kil­pail­tiin ensi kertaa myös 80-vuo­tiai­den sarja

11.08.2020 04:01
Tilaajille

Sar­ja­nou­su jää haa­veek­si FC PaKalta – Pu­le­ward City jätti Kuu­sa­mon vieraat nol­lil­le

11.08.2020 04:00
Tilaajille
Arvio: ”Luin ja itkin” – Tommi Kinnusen neljäs romaani toistaa tuttuja elementtejä, mutta ei petä
Tilaajille

Arvio: ”Luin ja itkin” – Tommi Kinnusen neljäs romaani toistaa tuttuja elementtejä, mutta ei petä

13.08.2020 12:00
Tiedätkö miltä maistuu pihlaja, vesiheinä tai mesiangervo? – Saijan villiruokaillallinen vie perinteisiin uudella twistillä
Tilaajille

Tie­dät­kö miltä maistuu pih­la­ja, ve­si­hei­nä tai me­sian­ger­vo? – Saijan vil­li­ruo­ka­il­lal­li­nen vie pe­rin­tei­siin uudella twis­til­lä

29.06.2020 16:15
Liikenneturva muistuttaa autoilijoita varovaisuudesta kohdatessaan hevosen tien päällä – seesteinenkin eläin voi säikähtää

Liikenneturva muistuttaa autoilijoita varovaisuudesta kohdatessaan hevosen tien päällä – seesteinenkin eläin voi säikähtää

16.06.2020 09:22
THL: Koronavirustartuntojen määrä noussut selvästi uudella seurantajaksolla – valtakunnallisesti määrä kohtalaisen pieni
Tilaajille

THL: Koronavirustartuntojen määrä noussut selvästi uudella seurantajaksolla – valtakunnallisesti määrä kohtalaisen pieni

13.08.2020 13:41
Mitaleita ja vähintään pistesijoja tulisi – koillismaalaiset yleisurheiluennätykset olisivat kovaa valuuttaa tänäkin päivänä
Hypenosto
Tilaajille

Mi­ta­lei­ta ja vä­hin­tään pis­te­si­jo­ja tulisi – koil­lis­maa­lai­set yleis­ur­hei­lu­en­nä­tyk­set oli­si­vat kovaa va­luut­taa tänäkin päivänä

14.08.2020 17:07
"Voiko olla tämmöinen työpaikka, että ollaan metsän keskellä ja saa kouluttaa koiraa?" – Piia Määttä sai ensikosketuksen unelma-ammattiinsa 14-vuotiaana

"Voiko olla täm­möi­nen työ­paik­ka, että ollaan metsän kes­kel­lä ja saa kou­lut­taa koi­raa?" – Piia Määttä sai en­si­kos­ke­tuk­sen unel­ma-am­mat­tiin­sa 14-vuo­tiaa­na

08.08.2020 12:00
Tilaajille
Kävimme kivikautisen kalastuksen juurilla – puusta tai luusta veistetty launi on tärkeä etappi kalastuksen historiassa ja sellaisen voi tehdä helposti itse: "Tällaisista ei ole vaikeaa kuvitella matkaa nykypäivän uistimiin"

Kävimme ki­vi­kau­ti­sen ka­las­tuk­sen juu­ril­la – puusta tai luusta veis­tet­ty launi on tärkeä etappi ka­las­tuk­sen his­to­rias­sa ja sel­lai­sen voi tehdä hel­pos­ti itse: "Täl­lai­sis­ta ei ole vaikeaa ku­vi­tel­la matkaa ny­ky­päi­vän uis­ti­miin"

01.08.2020 08:00
Tilaajille
Mitä perheen äiti tykkää elektronisesta tanssimusiikista tai miten radiota voi hyödyntää matkapeleissä? – Selvitimme miltä kesä kuulostaa lomalaisten autoissa

Mitä perheen äiti tykkää elekt­ro­ni­ses­ta tans­si­mu­sii­kis­ta tai miten radiota voi hyö­dyn­tää mat­ka­pe­leis­sä? – Sel­vi­tim­me miltä kesä kuu­los­taa lo­ma­lais­ten au­tois­sa

25.07.2020 15:00
Tilaajille
Meille soitettiin: matematiikanopettajapula, kivien heittely auton kyljeen ja koronavirus puhuttavat
Lukijalta
Mielipide
KS

Meille soitettiin: matematiikanopettajapula, kivien heittely auton kyljeen ja koronavirus puhuttavat

13.08.2020 18:01
Me autamme -palsta aloittaa - kerro meille miten yhdistyksesi auttaa koronavirusepidemian aikaan

Me autamme -palsta aloit­taa - kerro meille miten yh­dis­tyk­se­si auttaa ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian aikaan

11.05.2020 13:45
Ennätys mielessä rinkiin Turussa – posiolaisella Tytti Oikaraisella on edessä jo viidennet Kalevan kisat
Tilaajille

Ennätys mielessä rinkiin Turussa – posiolaisella Tytti Oikaraisella on edessä jo viidennet Kalevan kisat

13.08.2020 12:19
Suomessa todettu 41 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa yksi uusi koronatapaus, muualla Pohjois-Suomessa ei uusia tartuntoja

Suomessa todettu 41 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa yksi uusi koronatapaus, muualla Pohjois-Suomessa ei uusia tartuntoja

13.08.2020 12:36
Älä marise - tee sitä, missä olet hyvä

Älä marise - tee sitä, missä olet hyvä

10.08.2020 04:00
Toimittajalta: Uusia avauksia tarvitaan Koillismaalle – Pellot kasvamaan perunaa, mansikkaa, tyrniä, viljaa ja herukoita. Ja vesipullottamo Koillismaalle
Hypenosto

Toi­mit­ta­jal­ta: Uusia avauk­sia tar­vi­taan Koil­lis­maal­le – Pellot kas­va­maan pe­ru­naa, man­sik­kaa, tyrniä, viljaa ja he­ru­koi­ta. Ja ve­si­pul­lot­ta­mo Koil­lis­maal­le

13.08.2020 04:00
Työ- ja elinkeinoministeriöltä puoli miljoonaa euroa kotimaanmatkailun kehittämiseen – Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n aktiviteettimyynnissä satojen prosenttien kasvua: "Koskenlasku on ollut tämän vuoden hittituote"

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riöl­tä puoli mil­joo­naa euroa ko­ti­maan­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen – Ru­ka-Kuu­sa­mo Mat­kai­lu ry:n ak­ti­vi­teet­ti­myyn­nis­sä satojen pro­sent­tien kasvua: "Kos­ken­las­ku on ollut tämän vuoden hit­ti­tuo­te"

10.08.2020 14:00
Tilaajille
Kuusamon kenttä aukeaa - Koillismaan matkailu kiittää

Kuu­sa­mon kenttä aukeaa - Koil­lis­maan mat­kai­lu kiittää

06.08.2020 04:00
Tilaajille
Posion Livojärvelle suunnitellun suuren iglukylän rakentamista on lykätty vuodella eteenpäin - rakennustyöt aiotaan toteuttaa vaiheittain

Posion Li­vo­jär­vel­le suun­ni­tel­lun suuren ig­lu­ky­län ra­ken­ta­mis­ta on lykätty vuo­del­la eteen­päin - ra­ken­nus­työt aiotaan to­teut­taa vai­heit­tain

04.08.2020 04:00
Tilaajille

Kolme grammaa per ki­lo­met­ri lähti, kun Pekka pol­kai­si 1130 ki­lo­met­riä

31.07.2020 19:02
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Jos ainaskin sattuisi tarvitsemaan - kuusamolainen hamstraaja on osoittautunut kaukokatseiseksi neroksi
Lukijalta

Tero Karjalaisen kolumni: Jos ainaskin sattuisi tarvitsemaan - kuusamolainen hamstraaja on osoittautunut kaukokatseiseksi neroksi

04:00
Tutkimus: Punkki ja karhu ovat sutta pelottavampia – petoja pelätään entistä enemmän Suomessa
Tilaajille

Tutkimus: Punkki ja karhu ovat sutta pelottavampia – petoja pelätään entistä enemmän Suomessa

12.08.2020 09:18
Janne löysi serkkunsa kanssa Sarakylästä oranssina hehkuvan hillamättään – poimivat samoilta jalansijoilta satapäin herkkuja: "Enpä oo ennen nähny ja kokenu"
Tilaajille

Janne löysi serkkunsa kanssa Sarakylästä oranssina hehkuvan hillamättään – poimivat samoilta jalansijoilta satapäin herkkuja: "Enpä oo ennen nähny ja kokenu"

23.07.2020 11:23
Maskikäytäntö erilainen Posiolla ja Kuusamossa - Kotona olevien ikäihmisten päivätoiminta käynnistyy
Tilaajille

Maskikäytäntö erilainen Posiolla ja Kuusamossa - Kotona olevien ikäihmisten päivätoiminta käynnistyy

13.08.2020 04:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori