Keskusta yhä Kuusamon ykkönen, mutta menettämässä kaksi paikkaa, perussuomalaiset suurin kasvaja ja saamassa läpi neljä  – Pauli Saapunki ja Anna Kantola kisaavat ääniharavan tittelistä kahden äänen erolla
Tilaajille

Kes­kus­ta yhä Kuu­sa­mon yk­kö­nen, mutta me­net­tä­mäs­sä kaksi paik­kaa, pe­rus­suo­ma­lai­set suurin kasvaja ja saa­mas­sa läpi neljä – Pauli Saa­pun­ki ja Anna Kantola ki­saa­vat ää­ni­ha­ra­van tit­te­lis­tä kahden äänen erolla

21:19
Taivalkosken vaaliseuranta: keskusta saamassa yhdeksän paikkaa, kun äänistä laskettu 56 prosenttia, SDP nousemassa seitsemään – Heli Hietala ääniharava, äänestysprosentti 59,5
Tilaajille

Tai­val­kos­ken vaa­li­seu­ran­ta: kes­kus­ta saa­mas­sa yh­dek­sän paik­kaa, kun äänistä las­ket­tu 56 pro­sent­tia, SDP nou­se­mas­sa seit­se­mään – Heli Hietala ää­ni­ha­ra­va, ää­nes­tys­pro­sent­ti 59,5

20:58
Näin ääntenlaskenta etenee Posiolla: Suomen Keskusta ykkönen ennakkoäänissä, puolue säilyttää nykyiset 12 paikkaa - Tiina Alasirniö ääniharava -Perussuomalaiset saavat yhden lisäpaikan, Ryhmä2008 menettämässä yhden paikan
Tilaajille

Näin ään­ten­las­ken­ta etenee Po­siol­la: Suomen Kes­kus­ta ykkönen en­nak­koää­nis­sä, puolue säi­lyt­tää ny­kyi­set 12 paikkaa - Tiina Ala­sir­niö ää­ni­ha­ra­va -Pe­rus­suo­ma­lai­set saavat yhden li­sä­pai­kan, Ryhmä2008 me­net­tä­mäs­sä yhden paikan

21:15
Kuinka vaaleissa käy? Seuraa kuntavaalien tulospalvelua

Kuinka vaa­leis­sa käy? Seuraa kun­ta­vaa­lien tu­los­pal­ve­lua

18:25
Tällainen on himoittu FitNord-sähköpyörä: ”Akku kestää Kemijärveltä Kuusamoon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: ”Akku kestää Ke­mi­jär­vel­tä Kuu­sa­moon”

12.06.2021 06:00
Mielipide
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Kaartinen

Lu­ki­jal­ta: Koko Kuusamo mukana – mo­ni­puo­li­set ter­veys- ja so­siaa­li­pal­ve­lut tar­vi­taan jat­kos­sa­kin

12.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Raimo Poussu

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon kan­nat­tai­si pe­ruut­taa hakemus run­ko­väy­läk­si

12.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mika Flöjt, Jouko Niikkonen

Lu­ki­jal­ta: Vael­lus­ka­lat voidaan pa­laut­taa Ii­jo­keen

12.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Leena Haataja

Lu­ki­jal­ta: Ovatko Käylän kirkon ovet kut­su­vas­ti auki?

12.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mika Määttä

Lu­ki­jal­ta: Sydämen asialla – Kuusamo

12.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jukka Kihlman

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tä­mi­nen on tärkein vai­ku­tus­ka­na­va tu­le­vai­suu­teen – toivon, että val­tuus­to pu­hal­taa yhteen hiileen heti alusta lähtien

12.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nä­ke­myk­siäm­me Kuu­sa­mos­ta, Po­sios­ta ja Tai­val­kos­kes­ta, Koil­lis­maas­ta

11.06.2021 04:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuula Mustonen

Lu­ki­jal­ta: So­te-esi­tys vaa­ran­tai­si kun­ta­lais­ten lä­hi­pal­ve­lut – hoitoon pääsy ei no­peu­tui­si, eikä kus­tan­nuk­sis­ta huo­leh­di kukaan

11.06.2021 04:04 2
Tilaajille
Kuusamon kokoomuksen vaalivalvojaisissa ykköspaikka otettiin rauhallisesti vastaan – Martti Turunen ääniharava, läpi menossa viisi
Tilaajille

Kuusamon kokoomuksen vaalivalvojaisissa ykköspaikka otettiin rauhallisesti vastaan – Martti Turunen ääniharava, läpi menossa viisi

20:44
Koillissanomien vaalikone – Löydä sinulle parhaiten sopiva ehdokas Pohjois-Pohjanmaalta tai Lapista!
Tilaajille

Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne – Löydä sinulle par­hai­ten sopiva ehdokas Poh­jois-Poh­jan­maal­ta tai La­pis­ta!

20.05.2021 12:55
Suunnistuksessa on kisattu eri puolilla Koillismaata ja muuallakin – katso tästä tuloksia
Urheilu
Tilaajille

Suun­nis­tuk­ses­sa on kisattu eri puo­lil­la Koil­lis­maa­ta ja muual­la­kin – katso tästä tu­lok­sia

11.06.2021 04:00
Kuusamosta kajahtaa – Neidonkenkä tanssi videollaan Euroopan semifinaaleihin

Kuu­sa­mos­ta ka­jah­taa – Nei­don­ken­kä tanssi vi­deol­laan Eu­roo­pan se­mi­fi­naa­lei­hin

10.06.2021 19:12
Tilaajille
Lakkapää täydensi joukkojaan – Kuusamolainen Pallo-Karhujen kasvatti  Ville Kulmala valittiin joukkueeseen

Lak­ka­pää täy­den­si jouk­ko­jaan – Kuu­sa­mo­lai­nen Pal­lo-Kar­hu­jen kas­vat­ti Ville Kulmala va­lit­tiin jouk­kuee­seen

10.06.2021 10:35
Tilaajille
Posio palkitsi vuoden parhaat – Koronapandemian vuoksi tilaisuus siirrettiin viime vuoden lopulta kesän alkuun

Posio pal­kit­si vuoden parhaat – Ko­ro­na­pan­de­mian vuoksi ti­lai­suus siir­ret­tiin viime vuoden lopulta kesän alkuun

10.06.2021 10:16 1
Tilaajille

KEV:n ui­ma­rei­den nou­su­kii­to jatkui – Jy­väs­ky­län ki­sois­sa­kin ropisi en­nä­tyk­siä

09.06.2021 04:00 1
Tilaajille
SDP sai Kuusamossa 268 ääntä ennakkoon – Päivi Käkelän ja Rauno Hemmilän välillä käydään tänään kädenvääntöä läpimenosta, Inka Hokkanen ennakkoäänissä Kuusamon neljäs
Tilaajille

SDP sai Kuusamossa 268 ääntä ennakkoon – Päivi Käkelän ja Rauno Hemmilän välillä käydään tänään kädenvääntöä läpimenosta, Inka Hokkanen ennakkoäänissä Kuusamon neljäs

20:45
Ennakkoäänet lievä pettymys Kuusamon keskustalle – kaksi paikkaa tippumassa
Tilaajille

Ennakkoäänet lievä pettymys Kuusamon keskustalle – kaksi paikkaa tippumassa

20:42
Kuusamon perussuomalaisten tunnelmat heti ennakkoäänten laskemisen jälkeen – haastattelussa Tero Kokko ja Tarja Leinonen-Viinikka
Tilaajille

Kuusamon perussuomalaisten tunnelmat heti ennakkoäänten laskemisen jälkeen – haastattelussa Tero Kokko ja Tarja Leinonen-Viinikka

21:16
Äänestys on alkanut Kuusamossa vilkkaasti sateesta huolimatta – näin äänestäjät kertovat ehdokasvalinnastaan
Tilaajille

Äänestys on alkanut Kuusamossa vilkkaasti sateesta huolimatta – näin äänestäjät kertovat ehdokasvalinnastaan

15:34
Nyt vaalilätyt on paistettu ja kampanjointi on ohitse – Näissä vaaleissa somen merkitys korostui: "Somessa oli aluksi kahinaa, nyt on keskitytty olennaiseen"
Tilaajille

Nyt vaalilätyt on paistettu ja kampanjointi on ohitse – Näissä vaaleissa somen merkitys korostui: "Somessa oli aluksi kahinaa, nyt on keskitytty olennaiseen"

13:29
Perussuomalaiset saamassa läpi neljä ehdokasta Kuusamossa – videohaastatelussa ääniharava Tarja Leinonen-Viinikka ja Tero Kokko
Tilaajille

Perussuomalaiset saamassa läpi neljä ehdokasta Kuusamossa – videohaastatelussa ääniharava Tarja Leinonen-Viinikka ja Tero Kokko

21:20
Posion Saarivaarantiellä reilun 200 neliömetrin varastohallissa syttyi kytöpalo perjantai-iltana
Tilaajille

Posion Saarivaarantiellä reilun 200 neliömetrin varastohallissa syttyi kytöpalo perjantai-iltana

12.06.2021 17:18
Kuusamon perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Esko Törmänen on menehtynyt
Tilaajille

Kuusamon perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Esko Törmänen on menehtynyt

12.06.2021 17:00 5
Kyliltä kuuluu: Upeaa järvimaisemaa, yhteisöllisyyttä ja mukavia ihmisiä – näin jokijärveläiset kertovat omasta kylästään ja naapureistaan
Viikonvaihde
Tilaajille

Kyliltä kuuluu: Upeaa jär­vi­mai­se­maa, yh­tei­söl­li­syyt­tä ja mukavia ihmisiä – näin jo­ki­jär­ve­läi­set ker­to­vat omasta ky­läs­tään ja naa­pu­reis­taan

12.06.2021 12:00
Missä he menevät nyt? Kuusi entistä Koillissanomissa esillä ollutta ylioppilasta kertoo, minkälaista reittiä he ovat lukion jälkeen kulkeneet

Missä he menevät nyt? Kuusi entistä Koil­lis­sa­no­mis­sa esillä ollutta yli­op­pi­las­ta kertoo, min­kä­lais­ta reittiä he ovat lukion jälkeen kul­ke­neet

05.06.2021 12:00
Tilaajille
"Eihän tuo Mursun poikia ole?” – Jouko Hyvönen väittää tuntevansa kaikki kuusamolaiset: Koillissanomat vei miehen kokeeseen Kuusamotalolle

"Eihän tuo Mursun poikia ole?” – Jouko Hyvönen väittää tun­te­van­sa kaikki kuu­sa­mo­lai­set: Koil­lis­sa­no­mat vei miehen ko­kee­seen Kuu­sa­mo­ta­lol­le

29.05.2021 12:00
Tilaajille
Pekalle ja Marialle saunat ovat rakkaita paikkoja – ja pihasaunan löylyt pitävät tunnelmaa yllä

Pekalle ja Ma­rial­le saunat ovat rak­kai­ta paik­ko­ja – ja pi­ha­sau­nan löylyt pitävät tun­nel­maa yllä

22.05.2021 17:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Kärsitkö siitepölyallergiasta?
Tilaajille

Viikon kysymys: Kärsitkö siitepölyallergiasta?

02.06.2021 04:00 1
Afrikkalainen nykytaide tuli Kuusamoon yli kuudenkymmenen teoksen voimin – kuraattori: "Ensimmäinen vastaava näyttely Suomessa koskaan"
Tilaajille

Afrikkalainen nykytaide tuli Kuusamoon yli kuudenkymmenen teoksen voimin – kuraattori: "Ensimmäinen vastaava näyttely Suomessa koskaan"

12.06.2021 15:00
Avoimet kylät -päivä tänään lauantaina – Tapahtumia Kuusamossa ja Taivalkoskella
Tilaajille

Avoimet kylät -päivä tänään lauantaina – Tapahtumia Kuusamossa ja Taivalkoskella

12.06.2021 04:00 1
Posio selvisi koronavuodesta säikähdyksellä ja teki voitollisen tuloksen – "Koronapandemiasta voidaan ottaa oppiakin vaikeista ajoista selviämiseen"
Tilaajille

Posio selvisi koronavuodesta säikähdyksellä ja teki voitollisen tuloksen – "Koronapandemiasta voidaan ottaa oppiakin vaikeista ajoista selviämiseen"

11.06.2021 19:00
Metsäpalojen riski on nyt erityisen suuri maan pohjoisosassa – Nopeasti leviävien palojen riski on viikonloppuna erityisen suuri Koillismaalla
Tilaajille

Metsäpalojen riski on nyt erityisen suuri maan pohjoisosassa – Nopeasti leviävien palojen riski on viikonloppuna erityisen suuri Koillismaalla

11.06.2021 15:07
Avoimet kylät -päivä tänään lauantaina – Tapahtumia Kuusamossa ja Taivalkoskella
Matkailu
Tilaajille

Avoimet kylät -päivä tänään lauan­tai­na – Ta­pah­tu­mia Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la

12.06.2021 04:00 1
Kuusamon matkailutoimijat ottavat kantaa: "Vapaa-ajan matkustaminen ulkomailta Suomeen on sallittava EU:n yleisten linjausten mukaisesti"

Kuu­sa­mon mat­kai­lu­toi­mi­jat ottavat kantaa: "Va­paa-ajan mat­kus­ta­mi­nen ul­ko­mail­ta Suomeen on sal­lit­ta­va EU:n yleis­ten lin­jaus­ten mu­kai­ses­ti"

11.06.2021 12:14 1
Tilaajille
Osta pois, sanoi Hiltulan Heikki jo vuosia sitten – Tiermas ynnäili ja nyt retro Retki-Etappi heräsi henkiin: Yrittäjäkaksikko suunnittelee jo retkireppujen vuokraamista ja syksyn metsästysretkiä

Osta pois, sanoi Hil­tu­lan Heikki jo vuosia sitten – Tiermas ynnäili ja nyt retro Ret­ki-Etap­pi heräsi hen­kiin: Yrit­tä­jä­kak­sik­ko suun­nit­te­lee jo ret­ki­rep­pu­jen vuok­raa­mis­ta ja syksyn met­säs­tys­ret­kiä

11.06.2021 11:01
Tilaajille
Odotuksissa kaikkien aikojen matkailukesä, juhannusmökin löytäminen voi olla pian tiukilla: "Vaikuttaa tulevan erinomainen kesä näin ensivaikutelmilta"

Odo­tuk­sis­sa kaik­kien aikojen mat­kai­lu­ke­sä, ju­han­nus­mö­kin löy­tä­mi­nen voi olla pian tiu­kil­la: "Vai­kut­taa tulevan erin­omai­nen kesä näin en­si­vai­ku­tel­mil­ta"

11.06.2021 10:56
Tilaajille

Val­tio­neu­vos­to esittää Sallan kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mis­ta

10.06.2021 13:48
Tilaajille
Kuusamon matkailutoimijat ottavat kantaa: "Vapaa-ajan matkustaminen ulkomailta Suomeen on sallittava EU:n yleisten linjausten mukaisesti"
Tilaajille

Kuusamon matkailutoimijat ottavat kantaa: "Vapaa-ajan matkustaminen ulkomailta Suomeen on sallittava EU:n yleisten linjausten mukaisesti"

11.06.2021 12:14 1
THL: Suomessa 47 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa 7 uutta tartuntaa

THL: Suomessa 47 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa 7 uutta tartuntaa

11.06.2021 12:18
Osta pois, sanoi Hiltulan Heikki jo vuosia sitten – Tiermas ynnäili ja nyt retro Retki-Etappi heräsi henkiin: Yrittäjäkaksikko suunnittelee jo retkireppujen vuokraamista ja syksyn metsästysretkiä
Tilaajille

Osta pois, sanoi Hiltulan Heikki jo vuosia sitten – Tiermas ynnäili ja nyt retro Retki-Etappi heräsi henkiin: Yrittäjäkaksikko suunnittelee jo retkireppujen vuokraamista ja syksyn metsästysretkiä

11.06.2021 11:01
Maanantaina raatataan digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta Kuusamossa – "Saavutettavuuden toteuttaminen edellyttää vammaisten henkilöiden positiivista erityiskohtelua"
Tilaajille

Maanantaina raatataan digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta Kuusamossa – "Saavutettavuuden toteuttaminen edellyttää vammaisten henkilöiden positiivista erityiskohtelua"

11.06.2021 10:26
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.