Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Koillismaan ovi- ja turvallisuustuote vaihtoi omistajaa – "Yhtiö on perustettu jo vuonna 2013, taustalla on vahva kokemus rakennusalalta ja lukituspalveluista"
Tilaajille

Koil­lis­maan ovi- ja tur­val­li­suus­tuo­te vaihtoi omis­ta­jaa – "Yhtiö on pe­rus­tet­tu jo vuonna 2013, taus­tal­la on vahva kokemus ra­ken­nus­alal­ta ja lu­ki­tus­pal­ve­luis­ta"

22.01.2022 17:00
Kuusamolaislähtöinen Joona Oikarinen väitteli kvanttikentillä tohtoriksi – "Jos opintoihin kunnolla panostaa, niin niissä pärjää kyllä"
Tilaajille

Kuusamolaislähtöinen Joona Oikarinen väitteli kvanttikentillä tohtoriksi – "Jos opintoihin kunnolla panostaa, niin niissä pärjää kyllä"

04:00
Löydä itsellesi sopiva ehdokas – vastaa Koillissanomien aluevaalikoneeseen!

Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas – vastaa Koil­lis­sa­no­mien alue­vaa­li­ko­nee­seen!

20.12.2021 07:00 5
Miten äänet jakautuvat tänään? Seuraa aluevaalien tuloksia reaaliajassa tulospalvelun kautta

Miten äänet jakautuvat tänään? Seuraa aluevaalien tuloksia reaaliajassa tulospalvelun kautta

04:00
Miten äänet jakautuvat tänään? Seuraa aluevaalien tuloksia reaaliajassa tulospalvelun kautta

Miten äänet ja­kau­tu­vat tänään? Seuraa alue­vaa­lien tu­lok­sia reaa­li­ajas­sa tu­los­pal­ve­lun kautta

04:00
Kuntavaaleja hiljaisempaa – Koillismaalla Taivalkoskella ja Posiolla äänestettiin ennakkoon valtakunnan keskiarvoa aktiivisemmin

Kun­ta­vaa­le­ja hil­jai­sem­paa – Koil­lis­maal­la Tai­val­kos­kel­la ja Po­siol­la ää­nes­tet­tiin en­nak­koon val­ta­kun­nan kes­ki­ar­voa ak­tii­vi­sem­min

20.01.2022 19:00 1
Tilaajille
Kuusamossa reilut 3000 kävi äänestämässä ennakkoon aluevaaleissa – Posiolla äänestettiin Koillismaan vilkkaimmin ennakkoon

Kuu­sa­mos­sa reilut 3000 kävi ää­nes­tä­mäs­sä en­nak­koon alue­vaa­leis­sa – Po­siol­la ää­nes­tet­tiin Koil­lis­maan vilk­kaim­min en­nak­koon

19.01.2022 12:45
Tilaajille
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: On vain yksi keino estää vallan kes­kit­ty­mi­sen – käytä sitä sun­nun­tai­na, jos et ole jo käyt­tä­nyt

19.01.2022 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus Mika Flöjt

Lu­ki­jal­ta: Voi­tai­siin­ko alue­ve­ro kor­va­mer­ki­tä palo- ja pe­las­tus­pal­ve­luil­le? – Maa­kun­ta­ve­ron sijaan pi­täi­si­kin puhua alue­ve­ros­ta

17.01.2022 17:21
Tilaajille
Mielipidekirjoitus Tarja Keränen vastaava hammaslääkäri Kuusamo, Esa Komulainen vastaava hammaslääkäri Taivalkoski

Lu­ki­jal­ta: Vas­taa­vat ham­mas­lää­kä­rit ottavat kantaa: Jo­kai­sel­la meistä on oikeus hyvään suun­ter­vey­teen

17.01.2022 17:20
Tilaajille
Mielipidekirjoitus Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Kuka rikkoi ja mitä? Valtaan kuuluu aina vastuu

17.01.2022 17:19
Tilaajille
Elämisen iloa, valoa ja myrskyä Koillismaalta– Äänestä Koillissanomien paras kansi ja voit voittaa lahjakortin

Elä­mi­sen iloa, valoa ja myrskyä Koil­lis­maal­ta– Äänestä Koil­lis­sa­no­mien paras kansi ja voit voittaa lah­ja­kor­tin

13.01.2022 04:00 1
Pasi Huttunen hyppäsi omille metriluvuilleen veteraanien HS100-mäen kisassa Lahdessa lauantaina.
Tilaajille

Pasi Huttunen hyppäsi omille metriluvuilleen veteraanien HS100-mäen kisassa Lahdessa lauantaina.

17.01.2022 16:38
Pölkky Kuusamon finaalivastustaja Suomen Cupissa on LP Kangasala
Urheilu
Tilaajille

Pölkky Kuu­sa­mon fi­naa­li­vas­tus­ta­ja Suomen Cupissa on LP Kan­gas­ala

22.01.2022 16:44
Pölkky Kuusamo Suomen Cupin loppuotteluun – Hämeenlinna nurin vakuuttavalla esityksellä

Pölkky Kuusamo Suomen Cupin lop­pu­ot­te­luun – Hä­meen­lin­na nurin va­kuut­ta­val­la esi­tyk­sel­lä

22.01.2022 14:43
Tilaajille
Matti Suur-Hamari tykitti MM-kultaa Lillehammerissa

Matti Suur-Ha­ma­ri tykitti MM-kul­taa Lil­le­ham­me­ris­sa

22.01.2022 11:53
Tilaajille
Sini Karjalainen odotetusti jääkiekon olympiajoukkueeseen – Noora Rätyä ei valittu

Sini Kar­ja­lai­nen odo­te­tus­ti jää­kie­kon olym­pia­jouk­kuee­seen – Noora Rätyä ei valittu

20.01.2022 19:42
Tilaajille

Lap­pi­lai­nen olym­pia­ket­ju ei katkea – Carola Nie­me­lä, Jenny Rau­tio­na­ho, Sini Kar­ja­lai­nen ja Ville Pokka vah­vim­min ehdolla Pe­kin­giin

20.01.2022 15:00
Tilaajille
Kuudella lehmällä aloitettiin, nyt niitä on satakunta ja lisänä matkailu ja lihanjalostus: "Emme ole koskaan pelänneet ottaa riskiä, koska tiedämme, että homma onnistuu"
Tilaajille

Kuudella lehmällä aloitettiin, nyt niitä on satakunta ja lisänä matkailu ja lihanjalostus: "Emme ole koskaan pelänneet ottaa riskiä, koska tiedämme, että homma onnistuu"

22.01.2022 12:01 1
"Minäkään en selviä villasukan kantapään neulomisesta ilman apua"– Heli Similä on Pohjois-Pohjanmaan uusi ykkösmartta
Tilaajille

"Minäkään en selviä villasukan kantapään neulomisesta ilman apua"– Heli Similä on Pohjois-Pohjanmaan uusi ykkösmartta

22.01.2022 12:00
Viikon kysymys: Mikä talvisään piirre on sinulle tärkein ja mieluisin?
Tilaajille

Viikon kysymys: Mikä talvisään piirre on sinulle tärkein ja mieluisin?

19.01.2022 05:00
Mielipide
Lukijalta Mielipidekirjoitus Raimo Rautiola

Lu­ki­jal­ta: Elä­ke­läi­sil­le il­mai­set lääk­keet – ter­veys­kes­kuk­set täysin il­mai­sik­si

22.01.2022 09:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heikki-Pekka Alakärppä

Lu­ki­jal­ta: Omais­hoi­ta­jien palkkio tup­lat­ta­va – se tulisi vä­hin­tään puolet hal­vem­mak­si kuin lai­tos­hoi­to

22.01.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Elias Tornberg

Lu­ki­jal­ta: Kuka kuun­te­li­si nuorta? Paras aika tarttua pa­hoin­voin­tiin on ennen on­gel­mien al­ka­mis­ta

21.01.2022 21:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anne-Maria Takkula

Lu­ki­jal­ta: Hy­vin­voin­ti on arjen tekoja – palaute asiak­kail­ta eri kun­nis­sa on selkeä: tar­vi­taan en­nal­ta­eh­käi­se­vää pal­ve­lua

21.01.2022 19:41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marjut Lehtonen

Lu­ki­jal­ta: Nyt ää­nes­te­tään lä­hi­pal­ve­luis­ta – pi­de­tään huolta ih­mi­ses­tä

21.01.2022 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Meri Alaranta-Saukko, Reijo Ronkainen

Lu­ki­jal­ta: Muis­ti­ys­tä­väl­li­nen hy­vin­voin­ti­alue ra­ken­ne­taan yh­teis­työl­lä – Ei ole yh­den­te­ke­vää, ketkä rat­kai­su­ja tekevät

21.01.2022 18:00
Tilaajille
Lukijalta: Toimivia terveys-, pelastus- ja ensihoitopalveluita myös jatkossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Richter

Lu­ki­jal­ta: Toi­mi­via ter­veys-, pe­las­tus- ja en­si­hoi­to­pal­ve­lui­ta myös jat­kos­sa

21.01.2022 16:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: So­te-uu­dis­tuk­sen myötä pitää saada hoitoa – ei hil­lo­tolp­pia van­hoil­le puo­lueil­le!

21.01.2022 14:31
Tilaajille
Lukijalta: Kela-korvaus välttämätön hoitovelan korjaamisessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marja-Leena Kemppainen

Lu­ki­jal­ta: Ke­la-kor­vaus vält­tä­mä­tön hoi­to­ve­lan kor­jaa­mi­ses­sa

21.01.2022 14:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Antero Aulakoski

Lu­ki­jal­ta: Kun hätä on suurin, avun on oltava lähellä – pa­lo­ase­ma­verk­ko pi­det­tä­vä en­nal­laan

21.01.2022 12:00
Tilaajille
Yhtäkkiä Harri Lämsä on 300 työntekijän pomo – näin Koillismaan Osuuskaupan uusi toimitusjohtaja aikoo ottaa haasteen vastaan
Tilaajille

Yhtäkkiä Harri Lämsä on 300 työntekijän pomo – näin Koillismaan Osuuskaupan uusi toimitusjohtaja aikoo ottaa haasteen vastaan

22.01.2022 12:00 1
Pölkky Kuusamon finaalivastustaja Suomen Cupissa on LP Kangasala
Tilaajille

Pölkky Kuusamon finaalivastustaja Suomen Cupissa on LP Kangasala

22.01.2022 16:44
Pölkky Kuusamo Suomen Cupin loppuotteluun – Hämeenlinna nurin vakuuttavalla esityksellä
Tilaajille

Pölkky Kuusamo Suomen Cupin loppuotteluun – Hämeenlinna nurin vakuuttavalla esityksellä

22.01.2022 14:43
Uudenlainen liikuntapaikka-avustus haussa kuukauden ajan myös Lapissa – jaossa kaksi miljoonaa euroa luonnon virkistyskäytön tukemiseen
Tilaajille

Uudenlainen liikuntapaikka-avustus haussa kuukauden ajan myös Lapissa – jaossa kaksi miljoonaa euroa luonnon virkistyskäytön tukemiseen

22.01.2022 04:00
Kuudella lehmällä aloitettiin, nyt niitä on satakunta ja lisänä matkailu ja lihanjalostus: "Emme ole koskaan pelänneet ottaa riskiä, koska tiedämme, että homma onnistuu"
Viikonvaihde
Tilaajille

Kuu­del­la leh­mäl­lä aloi­tet­tiin, nyt niitä on sa­ta­kun­ta ja lisänä mat­kai­lu ja li­han­ja­los­tus: "Emme ole koskaan pe­län­neet ottaa riskiä, koska tie­däm­me, että homma on­nis­tuu"

22.01.2022 12:01 1
Eemil Törmänen viljeli maata hevosella, hänen poikansa traktorilla ja nyt pientiloilta käydään muualla töissä – jopa 700 maatonta viljelijää sai tilan 1930-luvulla Kuusamossa ja se mullisti paikkakunnan tulevaisuuden

Eemil Tör­mä­nen viljeli maata he­vo­sel­la, hänen poi­kan­sa trak­to­ril­la ja nyt pien­ti­loil­ta käydään muualla töissä – jopa 700 maa­ton­ta vil­je­li­jää sai tilan 1930-lu­vul­la Kuu­sa­mos­sa ja se mul­lis­ti paik­ka­kun­nan tu­le­vai­suu­den

16.01.2022 12:00
Tilaajille
Halusiko tuntematon kuvaaja kuvata naisten arkea? Asiantuntijat avaavat Oulangan kylän valokuvia vuodelta 1928: ”Henkilöt ja tilanteet ovat aitoja, mutta hieman sommiteltuja”

Ha­lu­si­ko tun­te­ma­ton kuvaaja kuvata naisten arkea? Asian­tun­ti­jat avaavat Ou­lan­gan kylän va­lo­ku­via vuo­del­ta 1928: ”Hen­ki­löt ja ti­lan­teet ovat aitoja, mutta hieman som­mi­tel­tu­ja”

01.01.2022 12:00 2
Tilaajille
Porot vetivät 300 vuotta sitten Kuusamoon kirkonkellon, johon on valettu osa jouluevankeliumin tekstistä – seurakuntamestari Heli Posio on kerran joutunut turvautumaan käsisoittoon

Porot vetivät 300 vuotta sitten Kuu­sa­moon kir­kon­kel­lon, johon on valettu osa jou­lu­evan­ke­liu­min teks­tis­tä – seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri Heli Posio on kerran jou­tu­nut tur­vau­tu­maan kä­si­soit­toon

24.12.2021 12:00
Tilaajille
Suomeen vain kahden matkalaukun ja vanhan Renaultin kanssa – Nyt saksalainen Sabine muutti tuntemattomaan Kuusamoon ja etsii toimitiloja hyvinvointipalveluille: "Luotan siihen, että asiat järjestyvät taas jotenkin"
Tilaajille

Suomeen vain kahden matkalaukun ja vanhan Renaultin kanssa – Nyt saksalainen Sabine muutti tuntemattomaan Kuusamoon ja etsii toimitiloja hyvinvointipalveluille: "Luotan siihen, että asiat järjestyvät taas jotenkin"

21.01.2022 19:00 1
Ulkotiloja koskeva kokoontumisrajoitus poistuu Pohjois-Pohjanmaalla lauantaista alkaen, kertoo avi – Sisätilojen kokoontumiskielto pysyy voimassa

Ulkotiloja koskeva kokoontumisrajoitus poistuu Pohjois-Pohjanmaalla lauantaista alkaen, kertoo avi – Sisätilojen kokoontumiskielto pysyy voimassa

21.01.2022 17:30
Rajun tiiliseinään törmäyksen syynä sairauskohtaus
Tilaajille

Rajun tiiliseinään törmäyksen syynä sairauskohtaus

21.01.2022 17:18
THL: Vanhuspalveluita vaivaa työvoimapula, huonoin tilanne on kotihoidon yksiköissä

THL: Vanhuspalveluita vaivaa työvoimapula, huonoin tilanne on kotihoidon yksiköissä

21.01.2022 12:00
Pölkyn viime vuoden tilikausi hyvä, kuluvan vuoden markkinat toiveikkaat – toimitusjohtaja: "Kuitupuulle, hakkeelle ja purulle on kysyntää"
Tilaajille

Pölkyn viime vuoden tilikausi hyvä, kuluvan vuoden markkinat toiveikkaat – toimitusjohtaja: "Kuitupuulle, hakkeelle ja purulle on kysyntää"

21.01.2022 12:00
Kuudella lehmällä aloitettiin, nyt niitä on satakunta ja lisänä matkailu ja lihanjalostus: "Emme ole koskaan pelänneet ottaa riskiä, koska tiedämme, että homma onnistuu"
Matkailu
Tilaajille

Kuu­del­la leh­mäl­lä aloi­tet­tiin, nyt niitä on sa­ta­kun­ta ja lisänä mat­kai­lu ja li­han­ja­los­tus: "Emme ole koskaan pe­län­neet ottaa riskiä, koska tie­däm­me, että homma on­nis­tuu"

22.01.2022 12:01 1
Yhtäkkiä Harri Lämsä on 300 työntekijän pomo – näin Koillismaan Osuuskaupan uusi toimitusjohtaja aikoo ottaa haasteen vastaan

Yht­äk­kiä Harri Lämsä on 300 työn­te­ki­jän pomo – näin Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja aikoo ottaa haas­teen vastaan

22.01.2022 12:00 1
Tilaajille
Onnibus aloittaa helmikuussa viikoittaisen vuoron Tampereen ja Rukan välillä – suunnattu erityisesti hiihtoturisteille

Onnibus aloit­taa hel­mi­kuus­sa vii­koit­tai­sen vuoron Tam­pe­reen ja Rukan välillä – suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti hiih­to­tu­ris­teil­le

20.01.2022 14:23 1
Tilaajille
"Vesi oli aivan tyyni ja oli mielettömän kaunista" – Julma-Ölkky hurmasi heti Tomi Rantasen, joka kiersi kaikki Suomen kansallispuistot viime kesänä

"Vesi oli aivan tyyni ja oli mie­let­tö­män kau­nis­ta" – Jul­ma-Ölk­ky hurmasi heti Tomi Ran­ta­sen, joka kiersi kaikki Suomen kan­sal­lis­puis­tot viime kesänä

19.01.2022 17:00
Tilaajille

Ra­jan­yli­tyk­siä tehtiin viime vuonna Kuu­sa­mon len­to­ase­mal­la en­nä­tyk­sel­li­sen paljon – lii­ken­ne Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­pai­kal­la laski en­ti­ses­tään

18.01.2022 11:00
Tilaajille
Halvat hinnat houkuttelevat metsätilaostoksille Lappiin – viime vuonna yli kymmenen hehtaarin metsätilakauppoja tehtiin Lapissa 405 kappaletta, jossa on kasvua neljäsosa
Tilaajille

Halvat hinnat houkuttelevat metsätilaostoksille Lappiin – viime vuonna yli kymmenen hehtaarin metsätilakauppoja tehtiin Lapissa 405 kappaletta, jossa on kasvua neljäsosa

21.01.2022 12:00
Pohjois-Pohjanmaalle on kirjattu 568 uutta koronatartuntaa – Oulussa tapauksia on 432

Pohjois-Pohjanmaalle on kirjattu 568 uutta koronatartuntaa – Oulussa tapauksia on 432

21.01.2022 11:56
"Olen antamassa joukolle ohjeen, että vahinkoja ei saa peitellä" – puolustusvoimat harjoittelee poikkeusolojen valmiutta Kuusamossa, käyttää yksityisten alueita ja rajoittaa siviilien liikkumista
Tilaajille

"Olen antamassa joukolle ohjeen, että vahinkoja ei saa peitellä" – puolustusvoimat harjoittelee poikkeusolojen valmiutta Kuusamossa, käyttää yksityisten alueita ja rajoittaa siviilien liikkumista

21.01.2022 04:00
Kuntavaaleja hiljaisempaa – Koillismaalla Taivalkoskella ja Posiolla äänestettiin ennakkoon valtakunnan keskiarvoa aktiivisemmin
Tilaajille

Kuntavaaleja hiljaisempaa – Koillismaalla Taivalkoskella ja Posiolla äänestettiin ennakkoon valtakunnan keskiarvoa aktiivisemmin

20.01.2022 19:00 1
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.