asuminen
Sisäilmaongelmaiset ja purkukuntoiset rivitalot kävivät kaupaksi Posiolla – miten tämä on mahdollista?

Si­sä­il­ma­on­gel­mai­set ja pur­ku­kun­toi­set ri­vi­ta­lot kävivät kau­pak­si Po­siol­la – miten tämä on mah­dol­lis­ta?

10.02.2020 10:00
Tilaajille
Ikääntyminen tuo tarvetta asuntojen korjaukseen – Ystäväpiiri on aloittamassa Kuusamossa

Ikään­ty­mi­nen tuo tar­vet­ta asun­to­jen kor­jauk­seen – Ys­tä­vä­pii­ri on aloit­ta­mas­sa Kuu­sa­mos­sa

02.11.2017 20:00
Kolumni

Ala­ker­ta: Kuu­sa­mos­sa on hyvä olla ja har­ras­taa

31.10.2017 05:00

Aholan kou­lu­kiin­teis­tön vuoro ensi keväänä – "Ke­vääl­lä ra­ken­nus­ura­kat ovat hal­vem­pia"

05.10.2017 05:00
Neljä rivitaloa puretaan nyt maantasalle Posiolla – "Hometta ainakaan näistä ei ole löytynyt"

Neljä ri­vi­ta­loa pu­re­taan nyt maan­ta­sal­le Po­siol­la – "Ho­met­ta ai­na­kaan näistä ei ole löy­ty­nyt"

05.10.2017 05:00