Autoilu
Auton lisävaloilla on mahdollista kasvattaa kaukovalojen tehoa jopa viisinkertaisesti – väärin asennettuna valot voivat aiheuttaa paloturvallisuusriskin tai vaurioittaa auton omia järjestelmiä

Auton li­sä­va­loil­la on mah­dol­lis­ta kas­vat­taa kau­ko­va­lo­jen tehoa jopa vii­sin­ker­tai­ses­ti – väärin asen­net­tu­na valot voivat ai­heut­taa pa­lo­tur­val­li­suus­ris­kin tai vau­rioit­taa auton omia jär­jes­tel­miä

05.02.2020 10:27
Tero Karjalaisen kolumni: Käsmäläiset peruuttivat Kalliovaarasta keskustaan – tositarina vuokra-autoilun maailmasta
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Käs­mä­läi­set pe­ruut­ti­vat Kal­lio­vaa­ras­ta kes­kus­taan – to­si­ta­ri­na vuok­ra-au­toi­lun maail­mas­ta

17.01.2020 14:00
Lumi, tuisku ja pakkanen ei autoa hyydytä, jos olet tarkistanut muutaman asian!

Lumi, tuisku ja pak­ka­nen ei autoa hyy­dy­tä, jos olet tar­kis­ta­nut muu­ta­man asian!

22.01.2019 20:00
V60 on veljiensä kaltainen  – Minimalistinen design on edelleen Volvon ominaispiirre

V60 on vel­jien­sä kal­tai­nen  – Mi­ni­ma­lis­ti­nen design on edel­leen Volvon omi­nais­piir­re

03.01.2019 14:00
Tämä ikävä vaiva voi pilata kesälomareissun – "Niiden riski kasvaa kuumalla ilmalla"

Tämä ikävä vaiva voi pilata ke­sä­lo­ma­reis­sun – "Niiden riski kasvaa kuu­mal­la il­mal­la"

27.06.2017 15:00