Digiloikka
Suunnittelu on kaiken kulmakivi – kokosimme onnistuneiden etäjuhlien ohjeet opiskelija-aktiivin kanssa: "Chat-keskustelutkin kannattaa säilyttää muistoina"

Suun­nit­te­lu on kaiken kul­ma­ki­vi – ko­ko­sim­me on­nis­tu­nei­den etä­juh­lien ohjeet opis­ke­li­ja-ak­tii­vin kanssa: "C­hat-kes­kus­te­lut­kin kan­nat­taa säi­lyt­tää muis­toi­na"

17.05.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Näin 89-vuotias äitini teki digiloikan – Ehkä me omaiset olemmekin teknologian hyödyntämisen todellinen pullonkaula?
Mielipide Leena Manner

Lu­ki­jal­ta: Näin 89-vuo­tias äitini teki di­gi­loi­kan – Ehkä me omaiset olem­me­kin tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­sen to­del­li­nen pul­lon­kau­la?

07.05.2020 09:00
Martti Turusen kolumni: Yhä useammat palvelut ovat enenevässä määriin digitaalisia
Mielipide

Martti Turusen ko­lum­ni: Yhä useam­mat pal­ve­lut ovat ene­ne­väs­sä määriin di­gi­taa­li­sia

21.04.2020 11:00
Tilaajille
Lyhyitä apurahoja kulttuurin digiloikkaan kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen aloille

Lyhyitä apu­ra­ho­ja kult­tuu­rin di­gi­loik­kaan kir­jal­li­suu­den, taiteen ja kan­san­va­lis­tuk­sen aloille

16.04.2020 12:35
Tilaajille