ANSIOMERKIT: Katso ketkä Kainuun rajalta saivat an­sio­mer­kin vuo­si­päi­vä­nä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Eduskuntavaalit
Yksi postaa joka vaalitorilta, toisella taas ei ole tilejä lainkaan - Näin Koillismaan kansanedustajaehdokkaat eroavat toisistaan sosiaalisessa mediassa

Yksi postaa joka vaa­li­to­ril­ta, toi­sel­la taas ei ole tilejä lain­kaan - Näin Koil­lis­maan kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaat eroavat toi­sis­taan so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

17.03.2023 16:30 2
Tilaajille
Visioissa junarata ja vetymoottorit – nuorena alppihiihdossa kilpaillut Tero Kokko haluaa vaikuttaa energiapolitiikkaan ja saada valtion velkaantumisen kuriin

Vi­siois­sa ju­na­ra­ta ja ve­ty­moot­to­rit – nuorena alp­pi­hiih­dos­sa kil­pail­lut Tero Kokko haluaa vai­kut­taa ener­gia­po­li­tiik­kaan ja saada valtion vel­kaan­tu­mi­sen kuriin

08.03.2023 11:00 1
Tilaajille
Kuusamosta, Taivalkoskelta ja Posiolta yhdeksän ehdolla eduskuntaan – tässä he ovat

Kuu­sa­mos­ta, Tai­val­kos­kel­ta ja Po­siol­ta yh­dek­sän ehdolla edus­kun­taan – tässä he ovat

22.02.2023 10:50 6
Tilaajille
Taivalkoskelainen Paavo Käsmä vetäytyi kansanedustajaehdokkuudesta: "Jäin pois henkilökohtaisista syistä", perussuomalaisen mukaan asia ei liity kimuranttiin kuntapolitiikkaan

Tai­val­kos­ke­lai­nen Paavo Käsmä ve­täy­tyi kan­sa­ne­dus­ta­jaeh­dok­kuu­des­ta: "Jäin pois hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syis­tä", pe­rus­suo­ma­lai­sen mukaan asia ei liity ki­mu­rant­tiin kun­ta­po­li­tiik­kaan

11.10.2022 15:04
Tilaajille
Maakuntajohtaja Mika Riipi asettuu keskustan ehdokkaaksi kevään eduskuntavaaleihin

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Mika Riipi asettuu kes­kus­tan eh­dok­kaak­si kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin

02.09.2022 13:35
Tilaajille
Kuusamon perussuomalaisten paikallisyhdistys ehdotti kahta ehdokasta eduskuntavaaleihin, piirihallitus vain Tero Kokkoa – syytä Leinonen-Viinikan karsimiselle ei kommentoi kukaan

Kuu­sa­mon pe­rus­suo­ma­lais­ten pai­kal­lis­yh­dis­tys ehdotti kahta eh­do­kas­ta edus­kun­ta­vaa­lei­hin, pii­ri­hal­li­tus vain Tero Kokkoa – syytä Lei­no­nen-Vii­ni­kan kar­si­mi­sel­le ei kom­men­toi kukaan

31.08.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ensi vuoden edus­kun­ta­vaa­lit

15.07.2022 11:00
Tilaajille
Keskustalainen eduskuntavaalipeli kiihtyy Kuusamossa – Anna Kantola on Kirkonkylän ehdokas

Kes­kus­ta­lai­nen edus­kun­ta­vaa­li­pe­li kiihtyy Kuu­sa­mos­sa – Anna Kantola on Kir­kon­ky­län ehdokas

27.02.2022 19:42 11
Tilaajille
Kitkanranta avasi eduskuntavaalipelin – Matti Heikkilä ehdolle

Kit­kan­ran­ta avasi edus­kun­ta­vaa­li­pe­lin – Matti Heik­ki­lä ehdolle

25.02.2022 18:38 6
Tilaajille
"Meistä on kovaa vauhtia tulossa helmenharmaa yhteiskunta" – Ministeri Annika Saarikko latasi faktat pöytään ja peräsi lapsistrategiaa hallituksen listalle

"Meistä on kovaa vauhtia tulossa hel­men­har­maa yh­teis­kun­ta" – Mi­nis­te­ri Annika Saa­rik­ko latasi faktat pöytään ja peräsi lap­si­stra­te­giaa hal­li­tuk­sen lis­tal­le

22.01.2019 14:00
Mitä sinä haluaisit kysyä eduskuntavaaliehdokkaalta? - Kysymyksiä etsitään nyt

Mitä sinä ha­luai­sit kysyä edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaal­ta? - Ky­sy­myk­siä et­si­tään nyt

22.01.2019 12:00
Miten Oulun vaalipiirin kansanedustajat pystyvät säilyttämään paikkansa? – Niilo Keränen on yksi luopujista, hän liputtaa Riekkiä työnsä jatkajaksi

Miten Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat pys­ty­vät säi­lyt­tä­mään paik­kan­sa? – Niilo Keränen on yksi luo­pu­jis­ta, hän li­put­taa Riekkiä työnsä jat­ka­jak­si

21.01.2019 05:00
Kolumni

Vt. pää­toi­mit­ta­jal­ta: Kah­dek­san vuotta sitten Ulla Par­viai­nen oli koil­lis­maa­lai­sil­le liian nuori ja liian pienen lapsen äiti – po­li­tii­kan mah­dol­li­suu­det nai­sil­le ja mie­hil­le ovat yhä eri­lai­set, mutta edessä saattaa olla toi­sen­lai­nen aika

21.01.2019 05:00
Sofia Ervasti seurasi lapsena isänsä ja ukkinsa politikointia ja pyrkii nyt 23-vuotiaana kansanedustajaksi: "Eihän tässä voi mennä kuin eteenpäin"

Sofia Ervasti seurasi lapsena isänsä ja ukkinsa po­li­ti­koin­tia ja pyrkii nyt 23-vuo­tiaa­na kan­sa­ne­dus­ta­jak­si: "Eihän tässä voi mennä kuin eteen­päin"

05.12.2018 18:00
Koillismaalta kuusi ehdokasta kevään eduskuntavaaleihin – Taivalkoskella harmitellaan miten pienestä kunnasta on vaikea päästä ehdokkaaksi: "Se vaatii persoonaa, jolla olisi laaja kannatus"

Koil­lis­maal­ta kuusi eh­do­kas­ta kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin – Tai­val­kos­kel­la har­mi­tel­laan miten pie­nes­tä kun­nas­ta on vaikea päästä eh­dok­kaak­si: "Se vaatii per­soo­naa, jolla olisi laaja kan­na­tus"

16.10.2018 09:00

Sofia Ervasti edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si

13.10.2018 17:51
Tässä keskustan eduskuntavaalilistaa – Ulla Parviaisen ehdokkuus varmistui

Tässä kes­kus­tan edus­kun­ta­vaa­li­lis­taa – Ulla Par­viai­sen eh­dok­kuus var­mis­tui

17.09.2018 09:29
Tapio Lämsä pyrkii eduskuntaan Kuusamosta – perussuomalaisten listaa hallitsee Oulun seutu

Tapio Lämsä pyrkii edus­kun­taan Kuu­sa­mos­ta – pe­rus­suo­ma­lais­ten listaa hal­lit­see Oulun seutu

30.07.2018 11:40