Eläinlääkäri
Eläinlääkärien resurssit eivät riitä valvontaan: osa suunnitelluista tarkastuksista jäi tekemättä

Eläin­lää­kä­rien re­surs­sit eivät riitä val­von­taan: osa suun­ni­tel­luis­ta tar­kas­tuk­sis­ta jäi te­ke­mät­tä

23.05.2020 04:00
Kotka kohosi siivilleen - loukkaantunut ja mediahuomiossa paistatellut merikotka pääsi takaisin vapauteen, katso myös video!

Kotka kohosi sii­vil­leen - louk­kaan­tu­nut ja me­dia­huo­mios­sa pais­ta­tel­lut me­ri­kot­ka pääsi ta­kai­sin va­pau­teen, katso myös video!

24.04.2020 17:18
Tilaajille
Tiedote Posion kunnaneläinlääkärin palveluista – Kiireettömät tuotanto- ja seuraeläintapaukset siirretään myöhempään ajankohtaan

Tiedote Posion kun­nan­eläin­lää­kä­rin pal­ve­luis­ta – Kii­reet­tö­mät tuo­tan­to- ja seu­ra­eläin­ta­pauk­set siir­re­tään myö­hem­pään ajan­koh­taan

20.03.2020 12:05
Eikö lemmikkisi välitä enää lempilelustaan ja nukkuuko se paljon? Taustalla voivat olla vanhuuteen liittyvät vaivat, jotka tarvitsevat hoitoa

Eikö lem­mik­ki­si välitä enää lem­pi­le­lus­taan ja nuk­kuu­ko se paljon? Taus­tal­la voivat olla van­huu­teen liit­ty­vät vaivat, jotka tar­vit­se­vat hoitoa

27.01.2020 11:12
Eläinlääkäri on vastaanotollakin valmiina kenttätöihin: "Aamulla kun lähtee töihin, ei tiedä millainen päivä tulee"

Eläin­lää­kä­ri on vas­taan­otol­la­kin val­mii­na kent­tä­töi­hin: "Aa­mul­la kun lähtee töihin, ei tiedä mil­lai­nen päivä tulee"

04.09.2018 09:00
Kuusamon uuden eläinlääkärin avajaiset – Kahvitarjoilua ja suu makeaksi

Kuu­sa­mon uuden eläin­lää­kä­rin ava­jai­set – Kah­vi­tar­joi­lua ja suu ma­keak­si

31.01.2018 05:00
Eläinlääkäri Posiolta kolme kertaa samaan synnytykseen Kuusamossa – 20 vuotta vanhasta tarinasta tykätään

Eläin­lää­kä­ri Po­siol­ta kolme kertaa samaan syn­ny­tyk­seen Kuu­sa­mos­sa – 20 vuotta van­has­ta ta­ri­nas­ta ty­kä­tään

27.11.2017 20:00
"Alakerta oli kuin uima-allas" – Kuusamon eläinlääkäri muuttaa massiivisten kosteusvaurioiden takia

"A­la­ker­ta oli kuin ui­ma-al­las" – Kuu­sa­mon eläin­lää­kä­ri muuttaa mas­sii­vis­ten kos­teus­vau­rioi­den takia

16.10.2017 20:00
Muuttolintuja odotetaan jo, mutta ei niiden tuomaa tuliaista – lintuinfluenssa uhkaa kanoja ja merikotkia

Muut­to­lin­tu­ja odo­te­taan jo, mutta ei niiden tuomaa tu­liais­ta – lin­tu­inf­luens­sa uhkaa kanoja ja me­ri­kot­kia

13.04.2017 09:42