Hiihto
Kuukausi
Yle: Hiihtoladut pidetään Kuusamossa kunnostettuna - jos hiihtomahdollisuudet houkuttelevat paikalle turisteja, saatetaan kunnossapito lopettaa

Yle: Hiih­to­la­dut pi­de­tään Kuu­sa­mos­sa kun­nos­tet­tu­na - jos hiih­to­mah­dol­li­suu­det hou­kut­te­le­vat pai­kal­le tu­ris­te­ja, saa­te­taan kun­nos­sa­pi­to lo­pet­taa

28.03.2020 10:20
Kaksoset Jari ja Jussi Kaartinen viettävät yhteisiä satavuotisjuhlia poikkeuksellisena aikana: "Aika menee kuin siivillä"

Kak­so­set Jari ja Jussi Kaar­ti­nen viet­tä­vät yh­tei­siä sa­ta­vuo­tis­juh­lia poik­keuk­sel­li­se­na aikana: "Aika menee kuin sii­vil­lä"

26.03.2020 17:06
Tilaajille
Korona siivosi loputkin Lapin kilpahiihdot kalenterista - Posion alamäkihiihdot ja Pentik-hiihdot peruttu

Korona siivosi lo­put­kin Lapin kil­pa­hiih­dot ka­len­te­ris­ta - Posion ala­mä­ki­hiih­dot ja Pen­tik-hiih­dot peruttu

19.03.2020 13:10

Tai­val­kos­ki peruu kaikki hiih­to­ki­sat tältä kau­del­ta

16.03.2020 13:46
Peruuntuneen Hopeasompan kustannukset iso kysymys - puheenjohtaja Matti Tyni: "Meitä ei tapa ruttokaan."

Pe­ruun­tu­neen Ho­pea­som­pan kus­tan­nuk­set iso kysymys - pu­heen­joh­ta­ja Matti Tyni: "Meitä ei tapa rut­to­kaan."

15.03.2020 04:00
Tilaajille
Pitkää matkaa ei tultu turhan takia - makkarat myytiin halvalla

Pitkää matkaa ei tultu turhan takia - mak­ka­rat myytiin hal­val­la

12.03.2020 18:24
Posiolla kisataan leikkimielinen haastehiihtoviesti – "Tarkoitus saada liikunnan riemua työpaikoille, koululuokille, yhdistyksille ja perheille. Ihan kaikille"

Po­siol­la ki­sa­taan leik­ki­mie­li­nen haas­te­hiih­to­vies­ti – "Tar­koi­tus saada lii­kun­nan riemua työ­pai­koil­le, kou­lu­luo­kil­le, yh­dis­tyk­sil­le ja per­heil­le. Ihan kai­kil­le"

09.03.2020 21:15
Vanhemmat
Nyrjähtäneitä nilkkoja ja katkenneita luita - Rukan Vuosselin hiihtoreitti on ollut monelle hiihtäjälle epäonnen latu ja reitti uusitaankin ensi vuonna

Nyr­jäh­tä­nei­tä nilk­ko­ja ja kat­ken­nei­ta luita - Rukan Vuos­se­lin hiih­to­reit­ti on ollut monelle hiih­tä­jäl­le epä­on­nen latu ja reitti uu­si­taan­kin ensi vuonna

06.03.2020 05:00
Tilaajille
Tiedätkö paljonko suolakurkkua ja sekamehua Rajalta rajalle -hiihtäjät tankkaavat Nissinvaarassa? Itsekin reitin hiihtänyt Aarno Miinala tietää: "Täällä voi elpyä, jos väsyttää"

Tie­dät­kö pal­jon­ko suo­la­kurk­kua ja se­ka­me­hua Rajalta rajalle -hiih­tä­jät tank­kaa­vat Nis­sin­vaa­ras­sa? Itsekin reitin hiih­tä­nyt Aarno Miinala tietää: "Täällä voi elpyä, jos vä­syt­tää"

04.03.2020 04:00
Tilaajille
Pakkanen houkutteli Kaattarit kaupoille ja hiihtämään Kuusamon keskustaan: Katso mitä säätä meteorologi lupaa loppuviikolle

Pak­ka­nen hou­kut­te­li Kaat­ta­rit kau­poil­le ja hiih­tä­mään Kuu­sa­mon kes­kus­taan: Katso mitä säätä me­teo­ro­lo­gi lupaa lop­pu­vii­kol­le

27.02.2020 12:00
Lumesta voi vielä tulla pohjoisen Suomen matkailuvaltti

Lumesta voi vielä tulla poh­joi­sen Suomen mat­kai­lu­valt­ti

23.02.2020 10:52
Tilaajille
Maailman pisimpään yhtäjaksoisesti järjestetty hiihtotapahtuma jouduttiin perumaan – Sunnuntaina alkanut vesisade vei järjestäjiltä viimeisetkin toiveet

Maail­man pi­sim­pään yh­tä­jak­soi­ses­ti jär­jes­tet­ty hiih­to­ta­pah­tu­ma jou­dut­tiin pe­ru­maan – Sun­nun­tai­na alkanut ve­si­sa­de vei jär­jes­tä­jil­tä vii­mei­set­kin toiveet

18.02.2020 08:09
Hiihtotapahtumia peruttu lumen puutteen vuoksi - Pitäisikö Koillismaan ottaa koppi näistä

Hiih­to­ta­pah­tu­mia peruttu lumen puut­teen vuoksi - Pi­täi­si­kö Koil­lis­maan ottaa koppi näistä

17.02.2020 12:44
Hökän ja Tossavaisen suksi ei luistanut finaaliin asti - nuorten mestaruuksista kilpaillaan parhaillaan Kontiolahdella

Hökän ja Tos­sa­vai­sen suksi ei luis­ta­nut fi­naa­liin asti - nuorten mes­ta­ruuk­sis­ta kil­pail­laan par­hail­laan Kon­tio­lah­del­la

14.02.2020 16:02
Tilaajille
Posion ladut gps-seurantaan – latujen kunnossapitoa voi seurata nyt nettilinkin kautta omalta mobiililaitteeltaan

Posion ladut gps-seu­ran­taan – latujen kun­nos­sa­pi­toa voi seurata nyt net­ti­lin­kin kautta omalta mo­bii­li­lait­teel­taan

03.02.2020 05:00
Tilaajille
Erämaalatu vie nyt Rukalta Myllykoskelle: kun pakkaset tulivat, niin parin viikon päästä päässee Kiutakönkäälle asti

Erä­maa­la­tu vie nyt Rukalta Myl­ly­kos­kel­le: kun pak­ka­set tu­li­vat, niin parin viikon päästä päässee Kiu­ta­kön­kääl­le asti

31.01.2020 16:29
Näitä ei löydy montaa koko Suomesta: Taivalvaaran hyppyrimäet ovat huippukunnossa ja laskettelurinteet sopivat etenkin vasta-alkajille

Näitä ei löydy montaa koko Suo­mes­ta: Tai­val­vaa­ran hyp­py­ri­mäet ovat huip­pu­kun­nos­sa ja las­ket­te­lu­rin­teet sopivat etenkin vas­ta-al­ka­jil­le

20.01.2020 05:00
Tilaajille
Hui, mikä vauhti! Krista ja Zlatan ovat lentävä pari hiihtoladulla – meno palkittiin SM-mitaleilla

Hui, mikä vauhti! Krista ja Zlatan ovat lentävä pari hiih­to­la­dul­la – meno pal­kit­tiin SM-mi­ta­leil­la

19.01.2020 12:00
Kuusamon Erä-Veikkojen Juuso Tossavainen varalle nuorten MM-kisoihin

Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen Juuso Tos­sa­vai­nen varalle nuorten MM-ki­soi­hin

18.01.2019 12:24
Tehtävänä palauttaa Taivalkoski huipulle – Entinen Viron maajoukkuvalmentaja Luttunen hätiin: "Taivalkoskella ollaan ennakkoluulottomia ja innovatiivisia"

Teh­tä­vä­nä pa­laut­taa Tai­val­kos­ki hui­pul­le – Entinen Viron maa­jouk­ku­val­men­ta­ja Lut­tu­nen hätiin: "Tai­val­kos­kel­la ollaan en­nak­ko­luu­lot­to­mia ja in­no­va­tii­vi­sia"

10.01.2019 12:00