Hiihto
Hiihtäjä Susanna Saapunki siirtyy kahden vuoden päästä vuorijuoksu-uralle, eikä edes olympiakulta muuttaisi hänen mieltään

Hiih­tä­jä Susanna Saa­pun­ki siirtyy kahden vuoden päästä vuo­ri­juok­su-ural­le, eikä edes olym­pia­kul­ta muut­tai­si hänen miel­tään

22.06.2020 08:50
Tilaajille
Heli Heiskanen vaihtaa tallia - Ari Luusua miettii vielä

Heli Heis­ka­nen vaihtaa tallia - Ari Luusua miettii vielä

11.06.2020 11:50
Tilaajille
Liikuntaa lähes joka päivä – Posion Pyrinnön kuuluisaan yleisurheilijoiden Jokkerit-talliin kuulunut entinen kestävyysjuoksija on yhä aktiivinen liikkuja

Lii­kun­taa lähes joka päivä – Posion Py­rin­nön kuu­lui­saan yleis­ur­hei­li­joi­den Jok­ke­rit-tal­liin kuu­lu­nut entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja on yhä ak­tii­vi­nen liik­ku­ja

04.06.2020 06:00
Tilaajille
Posion kunnan latujen kunnostus lopetettiin keskiviikkona – Uudet lumet ja uudet ladut ensi syksynä

Posion kunnan latujen kun­nos­tus lo­pe­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na – Uudet lumet ja uudet ladut ensi syksynä

20.05.2020 17:52
Kuin Utsjoelta Helsinkiin hiihdetty _ Kuusamon Erä-Veikkojen nuoret murtsikkakerholaiset kerryttivät ahkerasti kilometrejä huhtikuussa, haastevoitto hopeasomparyhmäläisistä irtosi lukemin 1269 - 1172

Kuin Uts­joel­ta Hel­sin­kiin hiih­det­ty _ Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen nuoret murt­sik­ka­ker­ho­lai­set ker­ryt­ti­vät ah­ke­ras­ti ki­lo­met­re­jä huh­ti­kuus­sa, haas­te­voit­to ho­pea­som­pa­ryh­mä­läi­sis­tä irtosi lukemin 1269 - 1172

11.05.2020 13:04
Tilaajille
Koronan vuoksi hiihto on maistunut - Erkki Oinas on sivakoinut tänä talvena jo 2 000 kilometriä

Koronan vuoksi hiihto on mais­tu­nut - Erkki Oinas on si­va­koi­nut tänä talvena jo 2 000 ki­lo­met­riä

05.05.2020 13:43
Tilaajille
Olympiahaaveet jäivät pakkaseen – aikanaan hiihdon olympiavalmennettaviin kuuluneen Kirsti Karvosen juoksuennätyksiä ei ole vielä kukaan Kuusamon Erä-Veikoista rikkonut

Olym­pia­haa­veet jäivät pak­ka­seen – ai­ka­naan hiihdon olym­pia­val­men­net­ta­viin kuu­lu­neen Kirsti Kar­vo­sen juok­su­en­nä­tyk­siä ei ole vielä kukaan Kuu­sa­mon Erä-Vei­kois­ta rik­ko­nut

30.04.2020 13:21
Tilaajille
"On tehty paljon hyväksi havaittuja linjauksia ja niitä jatketaan", korostaa maastohiihdon uusi päävalmentaja Teemu Pasanen

"On tehty paljon hyväksi ha­vait­tu­ja lin­jauk­sia ja niitä jat­ke­taan", ko­ros­taa maas­to­hiih­don uusi pää­val­men­ta­ja Teemu Pasanen

25.04.2020 11:31
Tilaajille
Koillismaan urheiluseuroille yhteensä 30 000 euroa seuratoiminnan kehitystukea – tukirahalla hankitaan välineitä ja vetäjiä

Koil­lis­maan ur­hei­lu­seu­roil­le yh­teen­sä 30 000 euroa seu­ra­toi­min­nan ke­hi­tys­tu­kea – tu­ki­ra­hal­la han­ki­taan vä­li­nei­tä ja vetäjiä

21.04.2020 17:33
Tilaajille
Ari Luusuan piiiiiiitkäperjantai: Metsä-Veikkojen hiihtäjä sivakoi 17 tuntia suksilla ja 275 kilometriä

Ari Luusuan piiiiiiit­kä­per­jan­tai: Met­sä-Veik­ko­jen hiih­tä­jä sivakoi 17 tuntia suk­sil­la ja 275 ki­lo­met­riä

14.04.2020 09:57
Tilaajille
Kelkkauraa hiihtäjille ja puut metsästä  - Kalle Saapunki auttaa mielellään naapureitaan ja muitakin ihmisiä "Elämäntapa, kuten hiihtokin"

Kelk­ka­uraa hiih­tä­jil­le ja puut met­säs­tä - Kalle Saa­pun­ki auttaa mie­lel­lään naa­pu­rei­taan ja mui­ta­kin ihmisiä "E­lä­män­ta­pa, kuten hiih­to­kin"

07.04.2020 19:45
Tilaajille
Yle: Hiihtoladut pidetään Kuusamossa kunnostettuna - jos hiihtomahdollisuudet houkuttelevat paikalle turisteja, saatetaan kunnossapito lopettaa

Yle: Hiih­to­la­dut pi­de­tään Kuu­sa­mos­sa kun­nos­tet­tu­na - jos hiih­to­mah­dol­li­suu­det hou­kut­te­le­vat pai­kal­le tu­ris­te­ja, saa­te­taan kun­nos­sa­pi­to lo­pet­taa

28.03.2020 10:20
Kaksoset Jari ja Jussi Kaartinen viettävät yhteisiä satavuotisjuhlia poikkeuksellisena aikana: "Aika menee kuin siivillä"

Kak­so­set Jari ja Jussi Kaar­ti­nen viet­tä­vät yh­tei­siä sa­ta­vuo­tis­juh­lia poik­keuk­sel­li­se­na aikana: "Aika menee kuin sii­vil­lä"

26.03.2020 17:06
Tilaajille
Korona siivosi loputkin Lapin kilpahiihdot kalenterista - Posion alamäkihiihdot ja Pentik-hiihdot peruttu

Korona siivosi lo­put­kin Lapin kil­pa­hiih­dot ka­len­te­ris­ta - Posion ala­mä­ki­hiih­dot ja Pen­tik-hiih­dot peruttu

19.03.2020 13:10
Tilaajille

Tai­val­kos­ki peruu kaikki hiih­to­ki­sat tältä kau­del­ta

16.03.2020 13:46
Peruuntuneen Hopeasompan kustannukset iso kysymys - puheenjohtaja Matti Tyni: "Meitä ei tapa ruttokaan."

Pe­ruun­tu­neen Ho­pea­som­pan kus­tan­nuk­set iso kysymys - pu­heen­joh­ta­ja Matti Tyni: "Meitä ei tapa rut­to­kaan."

15.03.2020 04:00
Tilaajille
Pitkää matkaa ei tultu turhan takia - makkarat myytiin halvalla

Pitkää matkaa ei tultu turhan takia - mak­ka­rat myytiin hal­val­la

12.03.2020 18:24
Posiolla kisataan leikkimielinen haastehiihtoviesti – "Tarkoitus saada liikunnan riemua työpaikoille, koululuokille, yhdistyksille ja perheille. Ihan kaikille"

Po­siol­la ki­sa­taan leik­ki­mie­li­nen haas­te­hiih­to­vies­ti – "Tar­koi­tus saada lii­kun­nan riemua työ­pai­koil­le, kou­lu­luo­kil­le, yh­dis­tyk­sil­le ja per­heil­le. Ihan kai­kil­le"

09.03.2020 21:15
Nyrjähtäneitä nilkkoja ja katkenneita luita - Rukan Vuosselin hiihtoreitti on ollut monelle hiihtäjälle epäonnen latu ja reitti uusitaankin ensi vuonna

Nyr­jäh­tä­nei­tä nilk­ko­ja ja kat­ken­nei­ta luita - Rukan Vuos­se­lin hiih­to­reit­ti on ollut monelle hiih­tä­jäl­le epä­on­nen latu ja reitti uu­si­taan­kin ensi vuonna

06.03.2020 05:00
Tilaajille
Tiedätkö paljonko suolakurkkua ja sekamehua Rajalta rajalle -hiihtäjät tankkaavat Nissinvaarassa? Itsekin reitin hiihtänyt Aarno Miinala tietää: "Täällä voi elpyä, jos väsyttää"

Tie­dät­kö pal­jon­ko suo­la­kurk­kua ja se­ka­me­hua Rajalta rajalle -hiih­tä­jät tank­kaa­vat Nis­sin­vaa­ras­sa? Itsekin reitin hiih­tä­nyt Aarno Miinala tietää: "Täällä voi elpyä, jos vä­syt­tää"

04.03.2020 04:00
Tilaajille