Historia
Korhosen pirtin isäntä – 60 vuotta täyttävä Tane Siikaoja palasi muutama vuosi sitten kotitilalleen Kuusamon Kurkijärvelle ja entisöi presidentti Kekkosenkin aikanaan näkemän vanhan kotitalonsa komeaan kuntoon

Kor­ho­sen pirtin isäntä – 60 vuotta täyt­tä­vä Tane Sii­ka­oja palasi muutama vuosi sitten ko­ti­ti­lal­leen Kuu­sa­mon Kur­ki­jär­vel­le ja entisöi pre­si­dent­ti Kek­ko­sen­kin ai­ka­naan näkemän vanhan ko­ti­ta­lon­sa komeaan kuntoon

04.04.2020 07:58
Tilaajille
Tommi Kinnunen paljastaa vikansa: ”Minä olen ärsyttävän pedantti, pikkutarkka nillittäjä faktojen kanssa” – Syksyllä ilmestyvässä romaanissaan Kinnunen antaa äänen naisille, joita ei ole kuultu

Tommi Kin­nu­nen pal­jas­taa vi­kan­sa: ”Minä olen är­syt­tä­vän pe­dant­ti, pik­ku­tark­ka nil­lit­tä­jä fak­to­jen kanssa” – Syk­syl­lä il­mes­ty­väs­sä ro­maa­nis­saan Kin­nu­nen antaa äänen nai­sil­le, joita ei ole kuultu

26.02.2020 16:00
Tilaajille
Me selvisimme -teoksessa on 70 tarinaa sodan ajan Kuusamosta - "Tämä kirja oli pakko tehdä"

Me sel­vi­sim­me -teok­ses­sa on 70 tarinaa sodan ajan Kuu­sa­mos­ta - "Tämä kirja oli pakko tehdä"

25.02.2020 04:00
Tilaajille
Talouskaupan Siirin, Martan, Maijan ja Taimin elämä 1920-luvulla ei ollut mustavalkoista ja nyt sen näkee myös kuvista – Katso kuinka väritetyt kuvat jopa sadan vuoden takaa tuovat menneisyyden lähemmäksi

Ta­lous­kau­pan Siirin, Martan, Maijan ja Taimin elämä 1920-lu­vul­la ei ollut mus­ta­val­kois­ta ja nyt sen näkee myös kuvista – Katso kuinka vä­ri­te­tyt kuvat jopa sadan vuoden takaa tuovat men­nei­syy­den lä­hem­mäk­si

13.02.2020 04:00
Tilaajille
Muistatko miltä Kuusamon Torangissa näytti ennen markettien rakentamista? Katso kuvat tästä -ennen ja nyt!

Muis­tat­ko miltä Kuu­sa­mon To­ran­gis­sa näytti ennen mar­ket­tien ra­ken­ta­mis­ta? Katso kuvat tästä -ennen ja nyt!

28.01.2020 05:00
Nyt on mittaushistorian lämpimin tammikuu - 35 vuotta sitten pakkasta liki -50 astetta, nyt vain muutamia asteita

Nyt on mit­taus­his­to­rian läm­pi­min tam­mi­kuu - 35 vuotta sitten pak­kas­ta liki -50 as­tet­ta, nyt vain muu­ta­mia asteita

22.01.2020 16:00
Tilaajille
"Tein vain työtäni, mutta pahalta se tuntui" – aikakauslehti Seura kertoi kuusamolaisen ylirajavartijan vuonna 1974 suorittamasta neuvostoloikkareiden pidätyksestä

"Tein vain työ­tä­ni, mutta pahalta se tuntui" – ai­ka­kaus­leh­ti Seura kertoi kuu­sa­mo­lai­sen yli­ra­ja­var­ti­jan vuonna 1974 suo­rit­ta­mas­ta neu­vos­to­loik­ka­rei­den pi­dä­tyk­ses­tä

17.01.2020 12:39
Ihminen ruokki poroja jo 800 vuotta sitten

Ihminen ruokki poroja jo 800 vuotta sitten

10.01.2020 14:38
"Ne pitävät lentäessään ääntä, sähiköivät ja sähähtävät" – Vaikka kipinän saisikin aikaan, on tulen sytyttäminen karkulla, piikivellä ja taulalla iso taidonnäyte

"Ne pitävät len­täes­sään ääntä, sä­hi­köi­vät ja sä­häh­tä­vät" – Vaikka kipinän sai­si­kin aikaan, on tulen sy­tyt­tä­mi­nen kar­kul­la, pii­ki­vel­lä ja tau­lal­la iso tai­don­näy­te

02.09.2018 05:00
Akut latautuvat Suonnansaaressa – Tänään 70 vuotta täyttävä Wesa Rinne raottaa historian verhoa

Akut la­tau­tu­vat Suon­nan­saa­res­sa – Tänään 70 vuotta täyt­tä­vä Wesa Rinne raottaa his­to­rian verhoa

18.07.2018 14:00
Haave suomalaisesta Jäämerestä 1884

Haave suo­ma­lai­ses­ta Jää­me­res­tä 1884

18.04.2018 05:00
Kolumni

Ala­ker­ta: Sel­vit­te­lin vuo­ros­ta­ni, kuka poltti Kuu­sa­mon kirkon – päädyin miet­ti­mään, mistä tässä asiassa pu­hu­taan ja mistä vaie­taan

22.02.2018 05:00
Kurkijärven 1940 perustetusta varuskunnasta tuli suuri sotilassairaala

Kur­ki­jär­ven 1940 pe­rus­te­tus­ta va­rus­kun­nas­ta tuli suuri so­ti­las­sai­raa­la

20.10.2017 20:00
”Löytyykö sieltä natsikultaa tai entinen potilas?” – Raatesalmen kunnalliskodista löytyi maan alta huone, jossa ei ole ovia

”Löy­tyy­kö sieltä nat­si­kul­taa tai entinen po­ti­las?” – Raa­te­sal­men kun­nal­lis­ko­dis­ta löytyi maan alta huone, jossa ei ole ovia

28.07.2017 05:00