ilkka luttunen
Tehtävänä palauttaa Taivalkoski huipulle – Entinen Viron maajoukkuvalmentaja Luttunen hätiin: "Taivalkoskella ollaan ennakkoluulottomia ja innovatiivisia"

Teh­tä­vä­nä pa­laut­taa Tai­val­kos­ki hui­pul­le – Entinen Viron maa­jouk­ku­val­men­ta­ja Lut­tu­nen hätiin: "Tai­val­kos­kel­la ollaan en­nak­ko­luu­lot­to­mia ja in­no­va­tii­vi­sia"

10.01.2019 12:00