ilmastonmuutos
Uusi tutkimus latoo tiskiin taas järkyttäviä tuloksia: Kylmin tammikuu uhkaa hävitä Pohjois-Suomesta kokonaan

Uusi tut­ki­mus latoo tiskiin taas jär­kyt­tä­viä tu­lok­sia: Kylmin tam­mi­kuu uhkaa hävitä Poh­jois-Suo­mes­ta ko­ko­naan

04.02.2020 10:20
Nuoret haluavat mediasta ratkaisuja – Ilmastonmuutos jakaa nuoret huolestuneisiin ja skeptikoihin

Nuoret ha­lua­vat me­dias­ta rat­kai­su­ja – Il­mas­ton­muu­tos jakaa nuoret huo­les­tu­nei­siin ja skep­ti­koi­hin

03.02.2020 05:00
Ilmastoahdistusta poteneet Alatalot harkitsivat aluksi adoptiota - Toive biologisesta lapsesta oli kuitenkin voimakas: Nyt sylissä on Aino, Koillismaan vuoden ensimmäinen vauva

Il­mas­to­ah­dis­tus­ta po­te­neet Ala­ta­lot har­kit­si­vat aluksi adop­tio­ta - Toive bio­lo­gi­ses­ta lap­ses­ta oli kui­ten­kin voi­ma­kas: Nyt sylissä on Aino, Koil­lis­maan vuoden en­sim­mäi­nen vauva

31.01.2020 08:18
Tilaajille
”Vähän jännittää, mutta olen todella innoissani" - Koillissanomien vieraskolumnistina aloittava lukiolainen Sade Raatikainen innostuu yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, Queenin musiikista ja Mika Waltarin kirjoista

”Vähän jän­nit­tää, mutta olen todella in­nois­sa­ni" - Koil­lis­sa­no­mien vie­ras­ko­lum­nis­ti­na aloit­ta­va lu­kio­lai­nen Sade Raa­ti­kai­nen in­nos­tuu yh­teis­kun­nal­li­ses­ta vai­kut­ta­mi­ses­ta, Queenin mu­sii­kis­ta ja Mika Wal­ta­rin kir­jois­ta

29.01.2020 08:00
Tilaajille
Ilokaasua pääsee järvistä vähemmän talvella – jäättömän ajan kasvu lisää järvien ilmastopäästöjä

Ilo­kaa­sua pääsee jär­vis­tä vä­hem­män tal­vel­la – jäät­tö­män ajan kasvu lisää järvien il­mas­to­pääs­tö­jä

19.01.2020 00:30
Valtion virastojen hankintojen jalanjälki syyniin  - Tutkija: "Maailmanlaajuisesti ainutkertaista"

Valtion vi­ras­to­jen han­kin­to­jen ja­lan­jäl­ki syyniin - Tut­ki­ja: "Maail­man­laa­jui­ses­ti ai­nut­ker­tais­ta"

15.01.2020 05:00
Alkutalvi on ollut paikoin jopa 10 astetta normaalia lämpimämpi: "Tyypillisiä lukemia huhtikuun puolivälissä"

Al­ku­tal­vi on ollut paikoin jopa 10 astetta nor­maa­lia läm­pi­mäm­pi: "Tyy­pil­li­siä lukemia huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä"

14.01.2020 05:00
Pakkasennätys paukkui vielä tunti sitten Oulangalla – oliko se siinä?

Pak­kas­en­nä­tys paukkui vielä tunti sitten Ou­lan­gal­la – oliko se siinä?

21.01.2019 12:41

Lu­ki­jal­ta: On hyvä, että po­lii­ti­kot tais­te­le­vat il­mas­ton puo­les­ta – Suo­mes­sa näyttää kui­ten­kin mopo kar­kaa­van käsistä

22.11.2018 20:00
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Jos Kuusamo haluaa olla oikea luon­to­kau­pun­ki, pitää kou­luis­sa siirtyä kas­vis­ruo­kaan ja ottaa mallia Iistä

12.09.2018 10:28
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kat­soin, kun Suomen poh­joi­sin tammi kuoli – mutta olisiko ter­hol­la jo mah­dol­li­suuk­sia?

14.08.2018 09:00
Lukijalta: Taistelua tuulimyllyjä vastaan ja puolesta – "Miten maisemahaitta ilmastonmuutoksen torjunnan edelle?"

Lu­ki­jal­ta: Tais­te­lua tuu­li­myl­ly­jä vastaan ja puo­les­ta – "Miten mai­se­ma­hait­ta il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan edel­le?"

13.12.2017 11:45
Kolumni

Ko­lum­ni: Vain täysi tonttu se­koit­taa puheen säästä ja il­mas­ton­muu­tok­ses­ta

05.06.2017 05:00