Jalkapallo
Kuukausi
Näin sujuu käsienpesu ja jalkapallon pomputtelu – FC PaKan kasvatti näyttää mallia

Näin sujuu kä­sien­pe­su ja jal­ka­pal­lon pom­put­te­lu – FC PaKan kas­vat­ti näyttää mallia

24.03.2020 17:28
FC PaKan ohjelma menee uusiksi - alkuperäisessä ohjelmassa Kuusamossa olisi pelattu vasta heinäkuussa

FC PaKan ohjelma menee uusiksi - al­ku­pe­räi­ses­sä oh­jel­mas­sa Kuu­sa­mos­sa olisi pelattu vasta hei­nä­kuus­sa

22.03.2020 12:16
Tilaajille
Urheilua ei nyt ole ja muutenkin kaikki on muuttunut - Äkkipysähdys tekee lopulta vain hyvää

Ur­hei­lua ei nyt ole ja muu­ten­kin kaikki on muut­tu­nut - Äk­ki­py­säh­dys tekee lopulta vain hyvää

19.03.2020 04:04
Palloliiton kilpailutoiminta keskeytetty - FC PaKa keskeyttää harjoitukset

Pal­lo­lii­ton kil­pai­lu­toi­min­ta kes­key­tet­ty - FC PaKa kes­keyt­tää har­joi­tuk­set

12.03.2020 22:34
Vanhemmat
FC PaKa Tatun ja Jeren komennukseen - Tatu Korkalainen ja entinen Veikkausliiga-maalivahti Jere Pyhäranta johdattavat Kuusamon ylpeyden ensi kesän koitoksiin.

FC PaKa Tatun ja Jeren ko­men­nuk­seen - Tatu Kor­ka­lai­nen ja entinen Veik­kaus­lii­ga-maa­li­vah­ti Jere Py­hä­ran­ta joh­dat­ta­vat Kuu­sa­mon yl­pey­den ensi kesän koi­tok­siin.

01.02.2020 14:00
Tilaajille
FC PaKa palkitsi jalkapalloilijoita – katso keitä muistettiin kesän urheilusuorituksista

FC PaKa pal­kit­si jal­ka­pal­loi­li­joi­ta – katso keitä muis­tet­tiin kesän ur­hei­lu­suo­ri­tuk­sis­ta

06.11.2018 14:00
Seuran puheenjohtaja kertoo puheenvuorossaan, kuinka FC PaKan kasvatit pärjäävät nyt hyvin eri seuroissa Pohjois-Suomessa ja aina maajoukkuetta myöten

Seuran pu­heen­joh­ta­ja kertoo pu­heen­vuo­ros­saan, kuinka FC PaKan kas­va­tit pär­jää­vät nyt hyvin eri seu­rois­sa Poh­jois-Suo­mes­sa ja aina maa­jouk­kuet­ta myöten

06.11.2018 10:30
Hippo-futis päätökseen – satakunta nuorta palloili kentällä

Hip­po-fu­tis pää­tök­seen – sa­ta­kun­ta nuorta pal­loi­li ken­täl­lä

08.09.2018 10:30
Calcio hyvästeli kotinurmensa - sarjakärjet osoittivat vahvuutensa

Calcio hy­väs­te­li ko­ti­nur­men­sa - sar­ja­kär­jet osoit­ti­vat vah­vuu­ten­sa

06.09.2018 05:00
FC PaKan Eelis Karjalainen debytoi voitokkaassa Ruotsi-ottelussa

FC PaKan Eelis Kar­ja­lai­nen debytoi voi­tok­kaas­sa Ruot­si-ot­te­lus­sa

24.08.2018 05:00
Kuusamolainen Eelis Karjalainen nimettiin nuorten maajoukkueeseen – Ruotsi vastassa jo kuun lopussa

Kuu­sa­mo­lai­nen Eelis Kar­ja­lai­nen ni­met­tiin nuorten maa­jouk­kuee­seen – Ruotsi vas­tas­sa jo kuun lopussa

07.08.2018 13:18
Evergreen hopealle juhlaturnauksessaan

Ever­green ho­peal­le juh­la­tur­nauk­ses­saan

24.07.2018 11:00
Kuusamon ja Louhen ikämiesfutaajien kohtaamiset alkoivat 15 vuotta sitten – Evergreen isännöi juhlaturnausta

Kuu­sa­mon ja Louhen ikä­mies­fu­taa­jien koh­taa­mi­set al­koi­vat 15 vuotta sitten – Ever­green isännöi juh­la­tur­naus­ta

20.07.2018 18:23
Mailapojat juhli – Kuusamon jalkapallopuulaaki oli tänä kesänä yhden päivän mittainen

Mai­la­po­jat juhli – Kuu­sa­mon jal­ka­pal­lo­puu­laa­ki oli tänä kesänä yhden päivän mit­tai­nen

18.07.2018 10:30
Jalkapallolahjakkuus näkyy jo nuorena – tutkijat tunnistivat tuhannen joukosta kaikki seitsemän, jotka etenivät ulkomaille

Jal­ka­pal­lo­lah­jak­kuus näkyy jo nuorena – tut­ki­jat tun­nis­ti­vat tu­han­nen jou­kos­ta kaikki seit­se­män, jotka ete­ni­vät ul­ko­mail­le

02.07.2018 10:30
Löytyykö mestari viisikosta: Brasilia, Ranska, Espanja, Saksa, Argentiina? – kuusamolainen pitkän linjan jalkapallomies Pauli Miettinen ennakoi tulevia maailmanmestaruuskisoja

Löy­tyy­kö mestari vii­si­kos­ta: Bra­si­lia, Ranska, Es­pan­ja, Saksa, Ar­gen­tii­na? – kuu­sa­mo­lai­nen pitkän linjan jal­ka­pal­lo­mies Pauli Miet­ti­nen ennakoi tulevia maail­man­mes­ta­ruus­ki­so­ja

11.06.2018 20:00
Futiskulma: FC PaKan ja Kuusamon kehitysvammaisten tuen jalkapallokerho pyörii toista kesää

Fu­tis­kul­ma: FC PaKan ja Kuu­sa­mon ke­hi­tys­vam­mais­ten tuen jal­ka­pal­lo­ker­ho pyörii toista kesää

31.05.2018 14:00
Eelis Karjalaisella vahva minialueturnaus – kuusamolaisjalkapalloilijan otteet miellyttivät Mika Nurmelaa

Eelis Kar­ja­lai­sel­la vahva mi­ni­alue­tur­naus – kuu­sa­mo­lais­jal­ka­pal­loi­li­jan otteet miel­lyt­ti­vät Mika Nur­me­laa

28.05.2018 10:30
Ikämiesfutareiden juhlavuosi saa tänään uutta potkua – Louhi saapuu vieraisille Kuusamoon

Ikä­mies­fu­ta­rei­den juh­la­vuo­si saa tänään uutta potkua – Louhi saapuu vie­rai­sil­le Kuu­sa­moon

26.05.2018 05:00
Lapset kirmasivat Hippoliigaan – mukaan pääsee vielä

Lapset kir­ma­si­vat Hip­po­lii­gaan – mukaan pääsee vielä

24.05.2018 16:00