Jalkapallo
Kuukausi
Kuusamossa kannetaan omat liivit mukana - Jalkapallokesää kohti mennään soveltavasti treenaten

Kuu­sa­mos­sa kan­ne­taan omat liivit mukana - Jal­ka­pal­lo­ke­sää kohti mennään so­vel­ta­vas­ti tree­na­ten

30.05.2020 00:37
Tilaajille
Iloisia ilmeitä rasteilla ja lahjakas poika Norjasta – lauantai oli hieno päivä, vaikka urheiluelämän käynnistyminen herättääkin pieniä ajatuksia

Iloisia ilmeitä ras­teil­la ja lah­ja­kas poika Nor­jas­ta – lauan­tai oli hieno päivä, vaikka ur­hei­lu­elä­män käyn­nis­ty­mi­nen he­rät­tää­kin pieniä aja­tuk­sia

18.05.2020 04:01
Kuusamossa aloitetaan jalkapallon pienryhmäharjoittelu ensi viikolla, jos kentältä vaan löytyy riittävästi sulia läikkiä – ja näyttäähän niitä löytyvän, sillä kola on heilunut

Kuu­sa­mos­sa aloi­te­taan jal­ka­pal­lon pien­ryh­mä­har­joit­te­lu ensi vii­kol­la, jos ken­täl­tä vaan löytyy riit­tä­väs­ti sulia läikkiä – ja näyt­tää­hän niitä löy­ty­vän, sillä kola on hei­lu­nut

15.05.2020 17:51
Tilaajille
Jonin kotipihan kikkailut jatkuvat ainakin hetken – Kuusamossa ei vielä urheilukentälle pääse harjoittelemaan ja muutenkin urheiluväki odottelee kesää

Jonin ko­ti­pi­han kik­kai­lut jat­ku­vat ainakin hetken – Kuu­sa­mos­sa ei vielä ur­hei­lu­ken­täl­le pääse har­joit­te­le­maan ja muu­ten­kin ur­hei­lu­vä­ki odot­te­lee kesää

07.05.2020 15:03
Tilaajille
Kuusamon urheilukentällä vielä riittää lunta, toiveet jalkapallokaudesta elävät kirkkaana

Kuu­sa­mon ur­hei­lu­ken­täl­lä vielä riittää lunta, toiveet jal­ka­pal­lo­kau­des­ta elävät kirk­kaa­na

06.05.2020 13:53
Tilaajille
MM-juhlakevät ja teksti-tv:n tuijottelu

MM-juh­la­ke­vät ja teks­ti-tv:n tui­jot­te­lu

04.05.2020 04:16
Vanhemmat
Näin sujuu käsienpesu ja jalkapallon pomputtelu – FC PaKan kasvatti näyttää mallia

Näin sujuu kä­sien­pe­su ja jal­ka­pal­lon pom­put­te­lu – FC PaKan kas­vat­ti näyttää mallia

24.03.2020 17:28
FC PaKan ohjelma menee uusiksi - alkuperäisessä ohjelmassa Kuusamossa olisi pelattu vasta heinäkuussa

FC PaKan ohjelma menee uusiksi - al­ku­pe­räi­ses­sä oh­jel­mas­sa Kuu­sa­mos­sa olisi pelattu vasta hei­nä­kuus­sa

22.03.2020 12:16
Tilaajille
Urheilua ei nyt ole ja muutenkin kaikki on muuttunut - Äkkipysähdys tekee lopulta vain hyvää

Ur­hei­lua ei nyt ole ja muu­ten­kin kaikki on muut­tu­nut - Äk­ki­py­säh­dys tekee lopulta vain hyvää

19.03.2020 04:04
Palloliiton kilpailutoiminta keskeytetty - FC PaKa keskeyttää harjoitukset

Pal­lo­lii­ton kil­pai­lu­toi­min­ta kes­key­tet­ty - FC PaKa kes­keyt­tää har­joi­tuk­set

12.03.2020 22:34
FC PaKa Tatun ja Jeren komennukseen - Tatu Korkalainen ja entinen Veikkausliiga-maalivahti Jere Pyhäranta johdattavat Kuusamon ylpeyden ensi kesän koitoksiin.

FC PaKa Tatun ja Jeren ko­men­nuk­seen - Tatu Kor­ka­lai­nen ja entinen Veik­kaus­lii­ga-maa­li­vah­ti Jere Py­hä­ran­ta joh­dat­ta­vat Kuu­sa­mon yl­pey­den ensi kesän koi­tok­siin.

01.02.2020 14:00
Tilaajille
FC PaKa palkitsi jalkapalloilijoita – katso keitä muistettiin kesän urheilusuorituksista

FC PaKa pal­kit­si jal­ka­pal­loi­li­joi­ta – katso keitä muis­tet­tiin kesän ur­hei­lu­suo­ri­tuk­sis­ta

06.11.2018 14:00
Seuran puheenjohtaja kertoo puheenvuorossaan, kuinka FC PaKan kasvatit pärjäävät nyt hyvin eri seuroissa Pohjois-Suomessa ja aina maajoukkuetta myöten

Seuran pu­heen­joh­ta­ja kertoo pu­heen­vuo­ros­saan, kuinka FC PaKan kas­va­tit pär­jää­vät nyt hyvin eri seu­rois­sa Poh­jois-Suo­mes­sa ja aina maa­jouk­kuet­ta myöten

06.11.2018 10:30
Hippo-futis päätökseen – satakunta nuorta palloili kentällä

Hip­po-fu­tis pää­tök­seen – sa­ta­kun­ta nuorta pal­loi­li ken­täl­lä

08.09.2018 10:30
Calcio hyvästeli kotinurmensa - sarjakärjet osoittivat vahvuutensa

Calcio hy­väs­te­li ko­ti­nur­men­sa - sar­ja­kär­jet osoit­ti­vat vah­vuu­ten­sa

06.09.2018 05:00
FC PaKan Eelis Karjalainen debytoi voitokkaassa Ruotsi-ottelussa

FC PaKan Eelis Kar­ja­lai­nen debytoi voi­tok­kaas­sa Ruot­si-ot­te­lus­sa

24.08.2018 05:00
Kuusamolainen Eelis Karjalainen nimettiin nuorten maajoukkueeseen – Ruotsi vastassa jo kuun lopussa

Kuu­sa­mo­lai­nen Eelis Kar­ja­lai­nen ni­met­tiin nuorten maa­jouk­kuee­seen – Ruotsi vas­tas­sa jo kuun lopussa

07.08.2018 13:18
Evergreen hopealle juhlaturnauksessaan

Ever­green ho­peal­le juh­la­tur­nauk­ses­saan

24.07.2018 11:00
Kuusamon ja Louhen ikämiesfutaajien kohtaamiset alkoivat 15 vuotta sitten – Evergreen isännöi juhlaturnausta

Kuu­sa­mon ja Louhen ikä­mies­fu­taa­jien koh­taa­mi­set al­koi­vat 15 vuotta sitten – Ever­green isännöi juh­la­tur­naus­ta

20.07.2018 18:23
Mailapojat juhli – Kuusamon jalkapallopuulaaki oli tänä kesänä yhden päivän mittainen

Mai­la­po­jat juhli – Kuu­sa­mon jal­ka­pal­lo­puu­laa­ki oli tänä kesänä yhden päivän mit­tai­nen

18.07.2018 10:30