Juhlat
Poliisi kehottaa nuorisoa muistamaan poikkeustilan

Poliisi ke­hot­taa nuo­ri­soa muis­ta­maan poik­keus­ti­lan

29.05.2020 14:18
Tilaajille
Suunnittelu on kaiken kulmakivi – kokosimme onnistuneiden etäjuhlien ohjeet opiskelija-aktiivin kanssa: "Chat-keskustelutkin kannattaa säilyttää muistoina"

Suun­nit­te­lu on kaiken kul­ma­ki­vi – ko­ko­sim­me on­nis­tu­nei­den etä­juh­lien ohjeet opis­ke­li­ja-ak­tii­vin kanssa: "C­hat-kes­kus­te­lut­kin kan­nat­taa säi­lyt­tää muis­toi­na"

17.05.2020 06:00
Tilaajille
Häämekko Ellokselta ja hääpäivä seurakunnalta – Hääyö-tapahtumaan osallistuminen säästi Eriikan ja Hanneksen hermoromahdukselta: “Nyt mennään pienesti naimisiin ja juhlitaan kesällä isosti"

Hää­mek­ko El­lok­sel­ta ja hää­päi­vä seu­ra­kun­nal­ta – Hääyö-ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen säästi Eriikan ja Han­nek­sen her­mo­ro­mah­duk­sel­ta: “Nyt mennään pie­nes­ti nai­mi­siin ja juh­li­taan kesällä isosti"

20.02.2020 10:13
Tilaajille

Tren­di­käs va­lit­see ot­sik­sen – myös tämä ta­ka­vuo­sien hit­ti­kam­paus teki yl­lät­täen paluun

18.05.2017 09:00
Laadukas leikkaus on miehen juhlakampaus – juhliin valmistautuminen alkaa kuitenkin kuontalon pesusta

Laa­du­kas leik­kaus on miehen juh­la­kam­paus – juhliin val­mis­tau­tu­mi­nen alkaa kui­ten­kin kuon­ta­lon pesusta

18.05.2017 09:00
Erä-Veikoilla juhlan aika – katso kuvat

Erä-Vei­koil­la juhlan aika – katso kuvat

30.10.2016 19:15