Kaivokset
Anna Kantolan kolumni: Nyt on aikaa kaivosunelmille

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Nyt on aikaa kai­vos­unel­mil­le

01.04.2020 04:00
Latitude 66 jätti Tukesille malminetsintälupahakemuksen Posion Maaninkavaarassa

La­ti­tu­de 66 jätti Tu­ke­sil­le mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­sen Posion Maanin­ka­vaa­ras­sa

26.03.2020 14:36
Lukijalta: Latitude hypettää jälleen
Mielipide Jouni Hakola

Lu­ki­jal­ta: La­ti­tu­de hy­pet­tää jälleen

13.03.2020 04:00
Suomi on maailman toiseksi houkuttelevin ja Euroopan houkuttelevin kaivosalan investointien kohde

Suomi on maail­man toi­sek­si hou­kut­te­le­vin ja Eu­roo­pan hou­kut­te­le­vin kai­vosalan in­ves­toin­tien kohde

04.03.2020 12:07
Latitude jätti malminetsintähakemuksen Haarakummun alueelta – kairaustutkimukset alkavat Maaninkavaarassa huhtikuussa

La­ti­tu­de jätti mal­min­et­sin­tä­ha­ke­muk­sen Haa­ra­kum­mun alueel­ta – kai­raus­tut­ki­muk­set alkavat Maanin­ka­vaa­ras­sa huh­ti­kuus­sa

29.02.2020 09:14
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt aloittaa kairausohjelman Sallassa, Posiolla ja Kuusamossa – suunnitelmissa yhteensä 22 reiän kairaus

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt aloit­taa kai­raus­oh­jel­man Sal­las­sa, Po­siol­la ja Kuu­sa­mos­sa – suun­ni­tel­mis­sa yh­teen­sä 22 reiän kairaus

04.02.2020 12:37
Anna Kantolan kolumni: Pelkällä toivolla ei elä - tie varauksista kaivokseen on pitkä ja riskialtis

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Pel­käl­lä toi­vol­la ei elä - tie va­rauk­sis­ta kai­vok­seen on pitkä ja ris­ki­al­tis

22.01.2020 10:00
Lukijalta: Juomasuon kaivoksen tarkkaa toiminta-aikaa on liian aikaista arvioida
Mielipide Jussi Lähde

Lu­ki­jal­ta: Juo­ma­suon kai­vok­sen tarkkaa toi­min­ta-ai­kaa on liian ai­kais­ta ar­vioi­da

19.01.2020 09:00
Operaatio Akkumalmi menee arkistoihin ja maastoon –  Latitude 66 Cobaltin tavoitteena on 5700 neliökilometrin tutkiminen Lapissa, Koillismaalla ja Kainuussa.

Ope­raa­tio Ak­ku­mal­mi menee ar­kis­toi­hin ja maas­toon – La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin ta­voit­tee­na on 5700 ne­liö­ki­lo­met­rin tut­ki­mi­nen La­pis­sa, Koil­lis­maal­la ja Kai­nuus­sa.

09.01.2020 09:00
Metalleja louhitaan Suomessa ennätystahtiin

Me­tal­le­ja lou­hi­taan Suo­mes­sa en­nä­tys­tah­tiin

27.11.2018 05:00