Kalastus
Kuukausi
HS: Kuusamolaiset kalasäilykkeet toimittajien raadissa, jossa etsittin vaihtoehtoa tonnikalalla – "Raikasta, kunnon kimpaleita, sopisi tapaspöytään"

HS: Kuu­sa­mo­lai­set ka­la­säi­lyk­keet toi­mit­ta­jien raa­dis­sa, jossa et­sit­tin vaih­to­eh­toa ton­ni­ka­lal­la – "Rai­kas­ta, kunnon kim­pa­lei­ta, sopisi ta­pas­pöy­tään"

12.02.2020 11:00
Käylän Korpihovilla tänään kansallinen kalakeittopäivä

Käylän Kor­pi­ho­vil­la tänään kan­sal­li­nen ka­la­keit­to­päi­vä

11.02.2020 09:35
Lupien ostaminen helpommaksi, kalastusalueiden kartat saataville – Koillismaan kalatalousalue vähentää byrokratiaa: "Tehdään yhdessä ja keskitetysti"

Lupien os­ta­mi­nen hel­pom­mak­si, ka­las­tus­aluei­den kartat saa­ta­vil­le – Koil­lis­maan ka­la­ta­lous­alue vä­hen­tää by­rok­ra­tiaa: "Teh­dään yhdessä ja kes­ki­te­tys­ti"

10.02.2020 14:00
Koillismaa edelläkävijä yhtenäsluvissa – "mitä yksinkertaisempi, sen parempi."

Koil­lis­maa edel­lä­kä­vi­jä yh­te­näs­lu­vis­sa – "mitä yk­sin­ker­tai­sem­pi, sen pa­rem­pi."

01.02.2020 05:00
Vanhemmat
Ylä-Suolijärvellä saalis parani ja pyynti lisääntyi - Verkkokalastus on Posion Ylä-Suolijärvellä edelleen selvästi yleisin pyyntimuoto ja sitä harjoittaa noin reilut 90 prosenttia kalastaneista

Ylä-Suo­li­jär­vel­lä saalis parani ja pyynti li­sään­tyi - Verk­ko­ka­las­tus on Posion Ylä-Suo­li­jär­vel­lä edel­leen sel­väs­ti yleisin pyyn­ti­muo­to ja sitä har­joit­taa noin reilut 90 pro­sent­tia ka­las­ta­neis­ta

18.01.2019 12:00
Vielä ehdit vuoden 2018 kalakisaan – toimi pian!

Vielä ehdit vuoden 2018 ka­la­ki­saan – toimi pian!

07.01.2019 17:16
Uusi tutkimustieto: kalatkin laitostuvat – kalojen istutusvelvoitteet eivät riitä ilman luontaista lisääntymistä

Uusi tut­ki­mus­tie­to: ka­lat­kin lai­tos­tu­vat – ­ka­lo­jen is­tu­tus­vel­voit­teet eivät riitä il­man ­luon­tais­ta li­sään­ty­mis­tä

30.11.2018 05:00
Kolumni

"Uusi har­ras­tus olisi poikaa" – Har­ras­tus­pa­niik­ki iski, jonka myötä neljä pe­rin­teis­tä tal­vi­la­jia pää­se­vät suu­ren­nus­la­sin alle

05.11.2018 05:00
Neljä kuusamolaismiestä sai niin ison nuottasaaliin, että sitä tyhjennettiin viisi päivää ja lopulta painoksi saatiin peräti 17,7 tonnia – "Tällaista ei olisi koskaan uskonut"

Neljä kuu­sa­mo­lais­mies­tä sai niin ison nuot­ta­saa­liin, että sitä tyh­jen­net­tiin viisi päivää ja lopulta pai­nok­si saatiin peräti 17,7 tonnia – "Täl­lais­ta ei olisi koskaan us­ko­nut"

05.10.2018 18:00
Köysivene joen yli, ottipaikkoja, uudet pitkokset – kalastajia houkutellaan Kurjenjoelle Etelä-Kuusamoon pistämällä paikat kuntoon

Köy­si­ve­ne joen yli, ot­ti­paik­ko­ja, uudet pit­kok­set – ka­las­ta­jia hou­ku­tel­laan Kur­jen­joel­le Ete­lä-Kuu­sa­moon pis­tä­mäl­lä paikat kuntoon

01.10.2018 05:00
Minkä värinen led-valo houkuttelee ahvenen katiskaan? Sitä selvitetään Kuusamossa parhaillaan

Minkä värinen led-va­lo hou­kut­te­lee ahvenen ka­tis­kaan? Sitä sel­vi­te­tään Kuu­sa­mos­sa par­hail­laan

21.09.2018 09:00
Mauri Tuovila on kalastanut kotijärvellään koko ikänsä, mutta enää ei muita verkkomiehiä näy – kalaa kuitenkin tulee niin hyvin, että siitä riittää jakaa muillekin

Mauri Tuovila on ka­las­ta­nut ko­ti­jär­vel­lään koko ikänsä, mutta enää ei muita verk­ko­mie­hiä näy – kalaa kui­ten­kin tulee niin hyvin, että siitä riittää jakaa muil­le­kin

15.09.2018 09:00
Janne uisteli Muojärvellä: "Voihan ryökäle, alkoi taas satamaan."

Janne uisteli Muo­jär­vel­lä: "Voihan ryö­kä­le, alkoi taas sa­ta­maan."

24.07.2018 05:00
Koillismaan virtavesissä hälyttävän vähän vettä – kalastajat kummastelevat: ”Kivet näkyvät hyvin”

Koil­lis­maan vir­ta­ve­sis­sä hä­lyt­tä­vän vähän vettä – ka­las­ta­jat kum­mas­te­le­vat: ”Kivet näkyvät hyvin”

23.07.2018 09:00

Linnut ottivat jo omaa osaansa sei­so­vas­ta pöy­däs­tä – Iijoen ve­sis­tös­sä ka­la­kuo­le­mia Pu­das­jär­ven koh­dil­la

23.07.2018 09:00
Posion vedet houkuttavat kalastamaan: 600 järveä ja 2600 lampea

Posion vedet hou­kut­ta­vat ka­las­ta­maan: 600 järveä ja 2600 lampea

15.07.2018 09:00
Särkikalahanke: Särjen talvikalastus ei kannata Koillismaalla

Sär­ki­ka­la­han­ke: Särjen tal­vi­ka­las­tus ei kannata Koil­lis­maal­la

20.06.2018 05:00

Leh­ti­nie­men ka­las­tus­kun­ta is­tut­taa kir­jo­lo­hia – ei BKD -tau­ti­vaa­raa

19.06.2018 19:40
Siltarumpuja korjataan kulkukelpoisiksi kaloille Iijoella

Sil­ta­rum­pu­ja kor­ja­taan kul­ku­kel­poi­sik­si ka­loil­le Ii­joel­la

19.06.2018 05:00
Kai Lehtinen haki vitsillä Jouko Turkan oppiin – nyt hän pohtii Kuusingilla:  ”Elämä ei ole pelkästään jokirannassa temuamista”

Kai Leh­ti­nen haki vit­sil­lä Jouko Turkan oppiin – nyt hän pohtii Kuu­sin­gil­la:  ”Elämä ei ole pel­käs­tään jo­ki­ran­nas­sa te­mua­mis­ta”

09.06.2018 14:00