Kierrätys
Kuusamon demarit haluaa selkokieliset kierrätysohjeet - pakkauksiin koodien tilalle kierrätysohje

Kuu­sa­mon demarit haluaa sel­ko­kie­li­set kier­rä­tys­oh­jeet - pak­kauk­siin koodien tilalle kier­rä­tys­oh­je

21.01.2020 11:11
Pääkirjoitus: Voisiko Kuusamosta tulla jätteetön kaupunki viidessä vuodessa? Kierrätykseen kannattaa satsata
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Voisiko Kuu­sa­mos­ta tulla jät­tee­tön kau­pun­ki vii­des­sä vuo­des­sa? Kier­rä­tyk­seen kan­nat­taa satsata

10.01.2020 16:48
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tiedän monta per­het­tä, jossa lapset toi­mi­vat la­jit­te­lu­po­lii­sei­na – pe­las­tuu­ko maailma sit­ten­kin?

07.12.2018 05:00
Kymmenen naista kääri hihat ja toteutti pop up -kirppiksen – Myös kannanotto keskustan hiljentymiselle ja palvelukulttuurille: "Kuusamossa liikkeet menevät aikaisten kiinni"

Kym­me­nen naista kääri hihat ja to­teut­ti pop up -kirp­pik­sen – Myös kan­nan­ot­to kes­kus­tan hil­jen­ty­mi­sel­le ja pal­ve­lu­kult­tuu­ril­le: "Kuu­sa­mos­sa liik­keet menevät ai­kais­ten kiinni"

21.09.2018 16:00

Isoja bio­ener­gia­lai­tok­sia nousee Ka­jaa­niin ja Ke­mi­jär­vel­le – miksi Koil­lis­maa ei kiin­nos­ta in­ves­toi­jia?

14.09.2018 09:00
Rekkakuormallinen kuusamolaisten jätteitä kuljetetaan joka arkipäivä Ouluun – nyt mietitään, kannattaisiko ne sittenkin polttaa lämmöksi paikan päällä

Rek­ka­kuor­mal­li­nen kuu­sa­mo­lais­ten jät­tei­tä kul­je­te­taan joka ar­ki­päi­vä Ouluun – nyt mie­ti­tään, kan­nat­tai­si­ko ne sit­ten­kin polttaa läm­mök­si paikan päällä

14.09.2018 09:00
Kuusamolaisten muovijäte ei päädy kaukomaiden kautta maailman meriin – lajitellusta muovista tulee uusiomateriaalia ja energiaa

Kuu­sa­mo­lais­ten muo­vi­jä­te ei päädy kau­ko­mai­den kautta maail­man meriin – la­ji­tel­lus­ta muo­vis­ta tulee uu­sio­ma­te­riaa­lia ja ener­giaa

06.07.2018 09:00
Vain yksi prosentti jää kierrättämättä, kun vuonna 1962 rakennetusta Kirkkokedon koulusta puretaan punatiilisiipi – "Kiviaineksesta tehdään tienpohjaa"

Vain yksi pro­sent­ti jää kier­rät­tä­mät­tä, kun vuonna 1962 ra­ken­ne­tus­ta Kirk­ko­ke­don kou­lus­ta pu­re­taan pu­na­tii­li­sii­pi – "Ki­viai­nek­ses­ta tehdään tien­poh­jaa"

06.06.2018 10:30