Kilpaurheilu
Viimeisin 4 tuntia

Ou­nas­vaa­ral­la SM-hiih­dot ensi ke­vää­nä, Tai­val­kos­kel­la Suomen Cupia mar­ras­kuus­sa, Rukalla maa­lis­kuus­sa

10:41
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia

Tytti Oi­ka­rai­nen ta­voit­te­lee yli 60 metrin heit­to­ja – "Takana on hyvä har­joi­tus­kau­si, kesän ki­soi­hin lähden ren­nol­la mie­lel­lä"

04:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

"Olen tätä lajia har­ras­ta­nut vuo­des­ta 65 eikä täl­lais­ta ole ollut kos­kaan"– suun­nis­ta­jat myrskyn kes­kel­lä Tai­val­vaa­ral­la, il­ta­ras­teil­ta soi­tet­tiin jo hä­tä­nu­me­roon

23.06.2021 16:08
Tilaajille

Si­su­li­sä­ki­sois­ta erä­veik­ko­lai­sil­le useita mes­ta­ruuk­sia, mi­ta­lei­ta ja hen­ki­lö­koh­tai­sia en­nä­tyk­siä

23.06.2021 15:00
Tilaajille
Viikko
Lukijalta

Meidän jouk­kue: En­nen­nä­ke­mä­tön­tä mi­ta­li­sa­det­ta – tan­ko­tans­sin SM-ki­sat olivat kuu­sa­mo­lais­ten juhlaa

23.06.2021 11:00 1
Tilaajille

Poh­jan­täh­ti Ga­mes-kil­pai­lut tors­tai­na Pu­das­jär­vel­lä – luvassa ta­so­kas­ta ur­hei­lua ja ta­sa­vä­kis­tä tais­toa.

23.06.2021 09:00
Tilaajille

Jari Kihlman yh­dek­säs Sei­nä­joen ral­lis­sa – Emil Lind­holm nopein se­kun­ti­tais­te­lus­sa

23.06.2021 04:00
Tilaajille

FC PaKalle kauden avaus­voit­to Ro­va­nie­mel­tä

22.06.2021 19:29
Tilaajille

Jessica Kosonen lähti Kuu­sa­mos­ta – yleis­pe­laa­ja siirtyy hal­lit­se­van Suomen mes­ta­rin ri­vei­hin

22.06.2021 16:16
Tilaajille
Kolumni

EM-fu­tis viih­dyt­tää Koil­lis­maal­la­kin – Huuh­ka­jil­la on mah­dol­li­suus suureen on­nis­tu­mi­seen

21.06.2021 04:00
Tilaajille

Moukari ja kiekko lensi heit­to­ki­sois­sa – Erä-Veik­ko­jen nuoret heit­tä­jät en­nä­tys­kun­nos­sa kauden alussa

18.06.2021 11:00
Tilaajille

Koil­lis­maal­la on suun­nis­tet­tu ja yleis­ur­heil­tu – katso tästä tu­lok­sia

18.06.2021 04:00
Tilaajille

Edessä neljä kier­ros­ta tii­vii­seen tahtiin – Fris­bee­golf Ruka on mukana jouk­kue­fris­bee­gol­fin SM-ki­sois­sa

17.06.2021 15:00
Tilaajille

Jari Kihlman ja Jaakko Jäntti Sko­dal­la SM-ral­liin Sei­nä­joel­le

17.06.2021 15:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Mik­ko­set mi­ta­leil­le ko­va­ta­soi­ses­sa Sawo Open ote­ki­sas­sa – poika tällä kertaa isää vah­vem­pi

16.06.2021 11:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

P.S. Muutama vuosi sitten katsoin Mes­ta­rien liigan fi­naa­lit ja FC PaKan ko­ti­pe­lit – sitten in­nos­tuin Huuh­ka­jis­ta

14.06.2021 04:00
Tilaajille

Suun­nis­tuk­ses­sa on kisattu eri puo­lil­la Koil­lis­maa­ta ja muual­la­kin – katso tästä tu­lok­sia

11.06.2021 04:00
Tilaajille

Kuu­sa­mos­ta ka­jah­taa – Nei­don­ken­kä tanssi vi­deol­laan Eu­roo­pan se­mi­fi­naa­lei­hin

10.06.2021 19:12
Tilaajille

Lak­ka­pää täy­den­si jouk­ko­jaan – Kuu­sa­mo­lai­nen Pal­lo-Kar­hu­jen kas­vat­ti Ville Kulmala va­lit­tiin jouk­kuee­seen

10.06.2021 10:35
Tilaajille

Posio pal­kit­si vuoden parhaat – Ko­ro­na­pan­de­mian vuoksi ti­lai­suus siir­ret­tiin viime vuoden lopulta kesän alkuun

10.06.2021 10:16 1
Tilaajille