Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kirkko ja uskonnot
Viimeisin 24 tuntia
Kesän suviseuroille haetaan majoituskohteita – vuokrakohde voi  olla asunto tai mökki

Kesän su­vi­seu­roil­le haetaan ma­joi­tus­koh­tei­ta – ­vuok­ra­koh­de voi olla asunto tai mökki

04.03.2024 11:00
Tilaajille
Kuukausi
Taivalkosken kirkko peitetään ison hupun alle, peruskorjaukseen tarvitaan ylimääräiset 150 000 euroa – "Käytössä jälleen marraskuussa, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan"

Tai­val­kos­ken kirkko pei­te­tään ison hupun alle, pe­rus­kor­jauk­seen tar­vi­taan yli­mää­räi­set 150 000 euroa – "Käy­tös­sä jälleen mar­ras­kuus­sa, jos kaikki menee suun­ni­tel­mien mukaan"

03.03.2024 04:00 3
Tilaajille
Taivalkosken seurakunnassa vaihtuu seurakuntapastori ja ehkä myös diakoni – pastoriksi esitetään Satu Näätästä

Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­nas­sa vaihtuu seu­ra­kun­ta­pas­to­ri ja ehkä myös diakoni – pas­to­rik­si esi­te­tään Satu Nää­täs­tä

02.03.2024 12:00 3
Tilaajille
Kuusamon seurakunta ei pärjännyt piispan käynnistämässä rahankeruukilpailussa – Yhteisvastuu-lippaan kahvaan tarvittaisiin talkoolaisia

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta ei pär­jän­nyt piispan käyn­nis­tä­mäs­sä ra­han­ke­ruu­kil­pai­lus­sa – Yh­teis­vas­tuu-lip­paan kahvaan tar­vit­tai­siin tal­koo­lai­sia

24.02.2024 12:00 2
Tilaajille
"Päätimme, että kokeillaan, ja katsotaan, miten kiinnostaa" – Kuusamon seurakunta järjestää neljä kertaa surukahvilan, jossa voi käsitellä tunteitaan ja saada vertaistukea

"Pää­tim­me, että ko­keil­laan, ja kat­so­taan, miten kiin­nos­taa" – Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta jär­jes­tää neljä kertaa su­ru­kah­vi­lan, jossa voi kä­si­tel­lä tun­tei­taan ja saada ver­tais­tu­kea

15.02.2024 04:00
Tilaajille
Tuomo Törmänen lähtee Koillismaalta Pirkanmaalle – Näin Taivalkosken kirkkoherra kertoo tunnelmistaan ja valinnastaan Pirkkalan seurakunnan kirkkoherraksi

Tuomo Tör­mä­nen lähtee Koil­lis­maal­ta Pir­kan­maal­le – Näin Tai­val­kos­ken kirk­ko­her­ra kertoo tun­nel­mis­taan ja va­lin­nas­taan Pirk­ka­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si

09.02.2024 14:57 2
Tilaajille
Kuusamossa saatiin veteraanien hautajaisiin arkunkantajia, nyt haetaan seppeleenlaskijoita – parin, kolmen tunnin koulutus järjestetään

Kuu­sa­mos­sa saatiin ve­te­raa­nien hau­ta­jai­siin ar­kun­kan­ta­jia, nyt haetaan sep­pe­leen­las­ki­joi­ta – parin, kolmen tunnin kou­lu­tus jär­jes­te­tään

06.02.2024 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tuomo Törmäsen vieraskolumni: Mielikuvat ratkaisevat – monelle suomalaiselle kaikkein tärkein saarnatuoli on media
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen vie­ras­ko­lum­ni: Mie­li­ku­vat rat­kai­se­vat – monelle suo­ma­lai­sel­le kaik­kein tärkein saar­na­tuo­li on media

29.01.2024 04:00 2
Tilaajille
"Olisiko tässä tilaisuus molemmille puolisoille?" – Kuusamon seurakunnalla on koko joukko virkoja ja kesätyöpaikkoja auki, nyt ei ole säästön aika

"O­li­si­ko tässä ti­lai­suus mo­lem­mil­le puo­li­soil­le?" – Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nal­la on koko joukko virkoja ja ke­sä­työ­paik­ko­ja auki, nyt ei ole säästön aika

23.01.2024 04:00 2
Tilaajille
"Tärkeintä on yhdessäolo ja vatsassa täyttyvä joka kolo!" – Yhteinen aattoateria kokosi taas yhteen jouluna yksinäisiksi jääneet

"Tär­kein­tä on yh­des­sä­olo ja vat­sas­sa täyt­ty­vä joka kolo!" – Yh­tei­nen aat­to­ate­ria kokosi taas yhteen jouluna yk­si­näi­sik­si jääneet

24.12.2023 16:00
Tilaajille
Oulun metropoliitta Elian joulutervehdys: "Jopa Betlehemissä joulu on peruttu"
Kolumni

Oulun met­ro­po­liit­ta Elian jou­lu­ter­veh­dys: "Jopa Bet­le­he­mis­sä joulu on pe­rut­tu"

24.12.2023 04:01
Tilaajille
Lääninrovastin joulutervehdys: Joulurauha saavu, jää, nyt joka sydämeen
Kolumni

Lää­nin­ro­vas­tin jou­lu­ter­veh­dys: Jou­lu­rau­ha saavu, jää, nyt joka sy­dä­meen

24.12.2023 04:00
Tilaajille
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalon joulutervehdys: Sodan ja rauhan joulu
Kolumni

Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lon jou­lu­ter­veh­dys: Sodan ja rauhan joulu

24.12.2023 04:00
Tilaajille
Koillismaan seurakuntien tapahtumat vetävät, Kuusamossa lasten ja perheiden joulukirkkoa kokeillaan Kuusamossa jo aamupäivällä – "Joitakin perinteitä on muuttunut"

Koil­lis­maan seu­ra­kun­tien ta­pah­tu­mat ve­tä­vät, Kuu­sa­mos­sa lasten ja per­hei­den jou­lu­kirk­koa ko­keil­laan Kuu­sa­mos­sa jo aa­mu­päi­väl­lä – "Joi­ta­kin pe­rin­tei­tä on muut­tu­nut"

23.12.2023 04:00
Tilaajille

Lukijan runo: Minä näin joulun

23.12.2023 04:00
Tilaajille
Posion seurakunta toiminut pian jo 100 vuotta – tulossa isot juhlat kahden vuoden kuluttua kunnan kanssa, kirkkovaltuusto päätti aloittaa järjestelyt jo ensi vuonna

Posion seu­ra­kun­ta toi­mi­nut pian jo 100 vuotta – tulossa isot juhlat kahden vuoden ku­lut­tua kunnan kanssa, kirk­ko­val­tuus­to päätti aloit­taa jär­jes­te­lyt jo ensi vuonna

18.12.2023 19:00
Tilaajille
Pyhän Ristin kirkon piha valaistaan vuoden vaihtuessa vähintään 350 jäälyhdyllä – seurakunta esittää haasteen

Pyhän Ristin kirkon piha va­lais­taan vuoden vaih­tues­sa vä­hin­tään 350 jää­lyh­dyl­lä – seu­ra­kun­ta esittää haas­teen

14.11.2023 08:31 3
Tilaajille
Tuomo Törmäsen vieraskolumni: Saako vainajasta puhua pahaa? Rehellinen elämän erilaisten ikävien ja kipeiden asioiden esille nostaminen ei ole sama asia kuin pahan puhuminen
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen vie­ras­ko­lum­ni: Saako vai­na­jas­ta puhua pahaa? Re­hel­li­nen elämän eri­lais­ten ikävien ja ki­pei­den asioi­den esille nos­ta­mi­nen ei ole sama asia kuin pahan pu­hu­mi­nen

07.11.2023 11:00
Tilaajille
Paanajärven seurakuntatyöyhdistys lopettaa, loput varat käytetään Käylän kirkon hyväksi – tällainen oli Paanajärven kirkko, joka tuhoutui vain parin vuoden käytön jälkeen

Paa­na­jär­ven seu­ra­kun­ta­työ­yh­dis­tys lo­pet­taa, loput varat käy­te­tään Käylän kirkon hyväksi – täl­lai­nen oli Paa­na­jär­ven kirkko, joka tu­hou­tui vain parin vuoden käytön jälkeen

21.10.2023 17:00 3
Tilaajille
Kuusamon seurakunta on opetellut viestimään ajanmukaisella tavalla – viestinnän projektityöntekijä Kaisa Määttä jättää tehtävänsä muille

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta on ope­tel­lut vies­ti­mään ajan­mu­kai­sel­la tavalla – vies­tin­nän pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Kaisa Määttä jättää teh­tä­vän­sä muille

20.10.2023 04:00
Tilaajille