Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Seurakunnan tulos 84 000 euroa pakkasella – perhetoiminta suosittua, nuorten pahoinvointi näkyy Kuusamossakin

Seu­ra­kun­nan tulos 84 000 euroa pak­ka­sel­la – per­he­toi­min­ta suo­sit­tua, nuorten pa­hoin­voin­ti näkyy Kuu­sa­mos­sa­kin

31.05.2023 18:25
Tilaajille
Kuusamon seurakunnalle iso säästö, kun se ilmoittaa toiminnastaan vain yhdessä lehdessä

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nal­le iso säästö, kun se il­moit­taa toi­min­nas­taan vain yhdessä leh­des­sä

25.05.2023 17:15 5
Tilaajille
Kuusamon seurakunta korottaa hautaustoimen maksuja vuosittain – tilinpäätös viime vuodelta oli ennakoitua siedettävämpi

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta ko­rot­taa hau­taus­toi­men maksuja vuo­sit­tain – ti­lin­pää­tös viime vuo­del­ta oli en­na­koi­tua sie­det­tä­väm­pi

25.05.2023 04:00 3
Tilaajille
Taivalkosken kirkon peruskorjaus siirtyy vuodelle 2024 – Kirkkoherra Tuomo Törmänen: "Tämä ei ollut yllätys"

Tai­val­kos­ken kirkon pe­rus­kor­jaus siirtyy vuo­del­le 2024 – Kirk­ko­her­ra Tuomo Tör­mä­nen: "Tämä ei ollut yl­lä­tys"

23.05.2023 13:31 8
Tilaajille
Käylän rajaseutukirkon pihapiiristä puretaan majoitusrakennus, johon liittyy paljon muistoja

Käylän ra­ja­seu­tu­kir­kon pi­ha­pii­ris­tä pu­re­taan ma­joi­tus­ra­ken­nus, johon liittyy paljon muis­to­ja

09.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta: Seurakunnan luottamustehtävät alkoivat – näitä kolmea asiaa haluan ajaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vät al­koi­vat – näitä kolmea asiaa haluan ajaa

21.04.2023 16:30 2
Tilaajille
Liki 340 000 euroa kirkkohallitukselta Taivalkosken kirkon remonttiin, velkaa joudutaan ehkä ottamaan silti satoja tuhansia: "Ilman lainarahaa remonttia on mahdoton toteuttaa"

Liki 340 000 euroa kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta Tai­val­kos­ken kirkon re­mont­tiin, velkaa jou­du­taan ehkä ot­ta­maan silti satoja tu­han­sia: "Ilman lai­na­ra­haa re­mont­tia on mah­do­ton to­teut­taa"

20.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Taivalkosken seurakunta saa Iijoen rantatilansa myynnistä yli 100 000 euroa kirkon remonttiin – seurakuntalaisten aktiivisuus viime vuonna oli ilmiömäistä, ilmenee tilinpäätöksestä

Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta saa Iijoen ran­ta­ti­lan­sa myyn­nis­tä yli 100 000 euroa kirkon re­mont­tiin – seu­ra­kun­ta­lais­ten ak­tii­vi­suus viime vuonna oli il­miö­mäis­tä, ilmenee ti­lin­pää­tök­ses­tä

14.04.2023 04:00
Tilaajille
Pyhyyden merkitystä etsimässä kaukana ja lähellä – Rukan lähellä sijaitsevan vaaran maisema antaa sinne nousijalle yhä todistuksen pyhyyden läsnäolosta

Py­hyy­den mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä kaukana ja lähellä – Rukan lähellä si­jait­se­van vaaran maisema antaa sinne nou­si­jal­le yhä to­dis­tuk­sen py­hyy­den läs­nä­olos­ta

10.04.2023 15:00
Tilaajille
Metropoliitan pääsiäistervehdys: Kristus nousi kuolleista!
Kolumni

Met­ro­po­lii­tan pää­siäis­ter­veh­dys: Kristus nousi kuol­leis­ta!

10.04.2023 04:01 1
Tilaajille
Kärsimyksen kautta pääsiäiseen – Kirkkomusiikin klassikkoja ovat passiot, mutta myös virsistä löytyy kansansuosikkeja

Kär­si­myk­sen kautta pää­siäi­seen – ­Kirk­ko­mu­sii­kin klas­sik­ko­ja ovat pas­siot, mutta myös vir­sis­tä löytyy kan­san­suo­sik­ke­ja

09.04.2023 15:00
Tilaajille
Lääninrovastin pääsiäistervehdys: Kolmannen aamun odotuksessa on kristityn toivo
Kolumni

Lää­nin­ro­vas­tin pää­siäis­ter­veh­dys: Kol­man­nen aamun odo­tuk­ses­sa on kris­ti­tyn toivo

09.04.2023 04:00
Tilaajille
Piispan pääsiäistervehdys: Ylösnousemus tuo ilon
Kolumni

Piispan pää­siäis­ter­veh­dys: Ylös­nou­se­mus tuo ilon

09.04.2023 04:00
Tilaajille
Pääsiäisajan musiikkia virret

Pää­siäis­ajan mu­siik­kia virret

06.04.2023 16:11
Filosofi Esa Saarinen luennoi illalla Kuusamotalolla – Aiheena ihmisen tarpeet ajassa, jossa nyt elämme

Fi­lo­so­fi Esa Saa­ri­nen luennoi illalla Kuu­sa­mo­ta­lol­la – Aiheena ihmisen tarpeet ajassa, jossa nyt elämme

28.03.2023 14:41
Tilaajille
Kuusamossa todellinen pula arkunkantajista, seurakunta kouluttaa uusia vapaaehtoisia nyt toista vuotta – Kirkkoherra: "Voi kerta kaikkiaan olla niin, ettei kantajia löydy ollenkaan"

Kuu­sa­mos­sa to­del­li­nen pula ar­kun­kan­ta­jis­ta, seu­ra­kun­ta kou­lut­taa uusia va­paa­eh­toi­sia nyt toista vuotta – Kirk­ko­her­ra: "Voi kerta kaik­kiaan olla niin, ettei kan­ta­jia löydy ol­len­kaan"

28.03.2023 08:02 1
Tilaajille
Kajaanin seurakunnan uusi kirkkoherra valittu – Tuomo Törmäsen nimeä ei kirjoittanut lappuun kukaan Kajaanin kirkkovaltuutetuista

Ka­jaa­nin seu­ra­kun­nan uusi kirk­ko­her­ra valittu – Tuomo Tör­mä­sen nimeä ei kir­joit­ta­nut lappuun kukaan Ka­jaa­nin kirk­ko­val­tuu­te­tuis­ta

22.03.2023 18:54 3
Tilaajille
Museovirasto puuttui Taivalkosken kirkon sakastin lisätilan suunnitelmiin ja kattokruunujen siirtoon – jos uudet suunnitelmat menevät maaliin, peruskorjaus alkaa kesäkuussa

Mu­seo­vi­ras­to puuttui Tai­val­kos­ken kirkon sa­kas­tin li­sä­ti­lan suun­ni­tel­miin ja kat­to­kruu­nu­jen siir­toon – jos uudet suun­ni­tel­mat menevät maa­liin, pe­rus­kor­jaus alkaa ke­sä­kuus­sa

05.03.2023 04:00
Tilaajille
Kajaani saa pian uuden kirkkoherran – paikkaa tavoittelee myös Taivalkosken kirkkoherra Tuomo Törmänen

Kajaani saa pian uuden kirk­ko­her­ran – paikkaa ta­voit­te­lee myös Tai­val­kos­ken kirk­ko­her­ra Tuomo Tör­mä­nen

26.02.2023 17:00 1
Tilaajille