Talvikausi käyntiin: Katso Rukan ava­jais­päi­vän tun­nel­mia ku­va­gal­le­rias­ta

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Seurasimme kertausharjoituksia: Niko veti vihreät ylle ja näki osan int­ti­ka­ve­reis­ta ensi kertaa pitkään aikaan

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Kirkko ja uskonnot
Viikko
Kuusamon seurakuntavaaleissa kolmelta listalta 56 ehdokasta – kirkkovaltuuston puheenjohtaja vaihtuu

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa kol­mel­ta lis­tal­ta 56 eh­do­kas­ta – kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja vaihtuu

03.10.2022 21:19
Tilaajille
Lukijalta: Kerro parhaat seurakuntamuistosi – Kuusamon seurakunta kerää tarinoita 350-vuotisjuhlavuodeksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kerro parhaat seu­ra­kun­ta­muis­to­si – ­Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta kerää ta­ri­noi­ta 350-vuo­tis­juh­la­vuo­dek­si

03.10.2022 12:00
Tilaajille
Lukijalta: Erosin kirkosta, kun suivaannuin naispappien syrjinnästä – nyt olen ehdolla seurakuntavaaleissa, sillä tajusin, miten voin vaikuttaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Erosin kir­kos­ta, kun sui­vaan­nuin nais­pap­pien syr­jin­näs­tä – nyt olen ehdolla seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa, sillä ta­ju­sin, miten voin vai­kut­taa

03.10.2022 10:00
Tilaajille
Ruska-ajan konserttisarja päättyy huomenna – viimeisessä esityksessä kuullaan Bachia ja Olssonia urkuri Ismo Hintsalalta

Rus­ka-ajan kon­sert­ti­sar­ja päättyy huo­men­na – ­vii­mei­ses­sä esi­tyk­ses­sä kuul­laan Bachia ja Ols­so­nia urkuri Ismo Hint­sa­lal­ta

01.10.2022 14:44
Tilaajille
Kuusamon seurakunta panttaa ehdokaslistoja, vaikka juridista syytä ei lakiasiantuntijan mukaan ole – Lääninrovasti kritisoi: "Salaamista ei voi tehdä mielivaltaisesti tai varmuuden vuoksi"

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta panttaa eh­do­kas­lis­to­ja, vaikka ju­ri­dis­ta syytä ei la­ki­asian­tun­ti­jan mukaan ole – Lää­nin­ro­vas­ti kri­ti­soi: "Sa­laa­mis­ta ei voi tehdä mie­li­val­tai­ses­ti tai var­muu­den vuoksi"

01.10.2022 04:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Taina Manninen haluaa lähteä luomaan uutta rovastikuntaa kysellen: "Yhteisen viisauden löytäminen on tosi tärkeä juttu"

Taina Man­ni­nen haluaa lähteä luomaan uutta ro­vas­ti­kun­taa ky­sel­len: "Yh­tei­sen vii­sau­den löy­tä­mi­nen on tosi tärkeä juttu"

23.09.2022 11:00
Tilaajille
Koillismaan rovastikunta yhdistyy Rovaniemeen – lääninrovastiksi Kuusamon kirkkoherra Taina Manninen

Koil­lis­maan ro­vas­ti­kun­ta yh­dis­tyy Ro­va­nie­meen – lää­nin­ro­vas­tik­si Kuu­sa­mon kirk­ko­her­ra Taina Man­ni­nen

22.09.2022 14:37
Tilaajille
Koillismaan kolmas muistolehto valmistui Posiolle, Jorma Varanka teki ison urakan – katso jutusta myös video paikasta

Koil­lis­maan kolmas muis­to­leh­to val­mis­tui Po­siol­le, Jorma Varanka teki ison urakan – katso jutusta myös video pai­kas­ta

17.09.2022 12:00
Tilaajille
Posion seurakunnassa käytiin sopuvaali, ehdokkaita yhtä monta kuin paikkoja – katso tästä uudet kirkkovaltuutetut ja Taivalkosken ehdokkaat

Posion seu­ra­kun­nas­sa käytiin so­pu­vaa­li, eh­dok­kai­ta yhtä monta kuin paik­ko­ja – katso tästä uudet kirk­ko­val­tuu­te­tut ja Tai­val­kos­ken eh­dok­kaat

15.09.2022 18:58
Tilaajille
Sinusta seurakunnan luottamushenkilö?
Kolumni

Sinusta seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­lö?

12.09.2022 11:00
Tilaajille
Taivalkoski sai uurnalehdon ja tyhjän sylin muistomerkin – tuhkaus yleistynyt radikaalisti viimeisen vuoden aikana

Tai­val­kos­ki sai uur­na­leh­don ja tyhjän sylin muis­to­mer­kin – tuhkaus yleis­ty­nyt ra­di­kaa­lis­ti vii­mei­sen vuoden aikana

11.09.2022 04:00
Tilaajille
Karu kattoyllätys Taivalkoskella: kirkon peltipäällinen on surkeassa kunnossa ja vaatii täysremontin – kirkkoherra: "Viimeinen aika korjata se"

Karu kat­to­yl­lä­tys Tai­val­kos­kel­la: kirkon pel­ti­pääl­li­nen on sur­keas­sa kun­nos­sa ja vaatii täys­re­mon­tin – kirk­ko­her­ra: "Vii­mei­nen aika korjata se"

09.09.2022 10:12 5
Tilaajille
Vanhemmat
Luonnollinen muistokivi Anna Rinteelle – tällainen operaatio oli hautakiven pystytys

Luon­nol­li­nen muis­to­ki­vi Anna Rin­teel­le – täl­lai­nen ope­raa­tio oli hau­ta­ki­ven pys­ty­tys

07.09.2022 17:00
Tilaajille
Kuusamon rauhanyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Pertti Ervasti oli perusteellinen ja harkitseva saarnamies, joka vaali perinteitä

Kuu­sa­mon rau­han­yh­dis­tyk­sen pit­kä­ai­kai­nen pu­heen­joh­ta­ja Pertti Ervasti oli pe­rus­teel­li­nen ja har­kit­se­va saar­na­mies, joka vaali pe­rin­tei­tä

01.09.2022 16:51 2
Tilaajille
Taina Manninen on toiminut ammatissaan siitä asti, kun se on Suomessa ollut sallittua – Nyt 60-vuotias kirkkoherra miettii, miten viestiä Prisman jonossa  riittävyydestä ilman sanoja

Taina Man­ni­nen on toi­mi­nut am­ma­tis­saan siitä asti, kun se on Suo­mes­sa ollut sal­lit­tua – Nyt 60-vuo­tias kirk­ko­her­ra miet­tii, miten viestiä Prisman jonossa riit­tä­vyy­des­tä ilman sanoja

25.08.2022 17:00 4
Tilaajille
Kuolleisuus on Koillismaalla kasvussa – Hautauksia on ollut Kuusamossa tänä kesänä jopa jokaisena arkipäivänä

Kuol­lei­suus on Koil­lis­maal­la kas­vus­sa – Hau­tauk­sia on ollut Kuu­sa­mos­sa tänä kesänä jopa jo­kai­se­na ar­ki­päi­vä­nä

15.08.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamossa voitaisiin järjestää tutustumiskäyntejä hautausmaille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mos­sa voi­tai­siin jär­jes­tää tu­tus­tu­mis­käyn­te­jä hau­taus­mail­le

09.08.2022 17:01
Tilaajille
Kirkkoherra Tuomo Törmänen antaa kastetodistuksen myös kirkkoon kuulumattomalle ja sohaisee linjauksella kirkollista ampiaispesää – "On tullut poikkeuksellisen runsaasti palautetta ja kommentteja eri palstoilla"

Kirk­ko­her­ra Tuomo Tör­mä­nen antaa kas­te­to­dis­tuk­sen myös kirk­koon kuu­lu­mat­to­mal­le ja so­hai­see lin­jauk­sel­la kir­kol­lis­ta am­piais­pe­sää – "On tullut poik­keuk­sel­li­sen run­saas­ti pa­lau­tet­ta ja kom­ment­te­ja eri pals­toil­la"

28.07.2022 11:00 4
Tilaajille
Hautakivelle huoltopesu joka kesä – kivi kestää kauan säännöllisesti hoidettuna: "100 vuotta vanha kivikin voidaan putsata, vaikka se olisi rujon näköinen"

Hau­ta­ki­vel­le huol­to­pe­su joka kesä – kivi kestää kauan sään­nöl­li­ses­ti hoi­det­tu­na: "100 vuotta vanha kivikin voidaan put­sa­ta, vaikka se olisi rujon nä­köi­nen"

16.07.2022 17:00
Tilaajille
Taivalkosken kirkosta lähetetään sunnuntaina radiojumalanpalvelus: "Kaikki täytyy hyvissä ajoin miettiä ja kellottaa sekunnilleen"

Tai­val­kos­ken kir­kos­ta lä­he­te­tään sun­nun­tai­na ra­dio­ju­ma­lan­pal­ve­lus: "Kaikki täytyy hyvissä ajoin miettiä ja kel­lot­taa se­kun­nil­leen"

12.07.2022 04:00
Tilaajille