Kirkko ja uskonnot

Les­ta­dio­lais­per­hees­sä kas­va­nut Juuso Lehtola liittyi pitkän ki­pui­lun jälkeen ka­to­li­seen kirk­koon: "Il­miö­nä se, että joku lähtee van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­ta ja menee jon­ne­kin muualle on ää­rim­mäi­sen har­vi­nais­ta"

22.07.2021 08:29
Tilaajille

Oi­ka­rais­ten per­heel­le Su­vi­seu­rat on kesän ko­ho­koh­ta  – ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tänäkin vuonna etänä, ra­dios­sa ja seu­ra­toi­mi­tuk­ses­sa työs­ken­te­lee yli sata hen­ki­löä

02.07.2021 04:00
Tilaajille

Su­vi­seu­rat ra­dios­sa ja ver­kos­sa jo toisen kerran pe­räk­käin – "Tämän mit­ta­luo­kan vä­ki­mää­räl­lä su­vi­seu­ra­ken­täl­le ko­koon­tu­mi­nen on sula mah­dot­to­muus"

24.06.2021 08:49
Tilaajille

Po­sio­lais­syn­tyi­nen Jukka Nor­van­to kokosi saar­na­ko­koel­man ny­ky­päi­vän kris­ti­tyil­le

23.06.2021 17:30 2
Tilaajille

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo: myrskyt kaa­toi­vat puita ja ai­heut­ti­vat mit­ta­via va­hin­ko­ja. Oulussa hen­ki­lö­va­hin­goil­ta­kaan ei väl­tyt­ty – Tai­val­kos­ken hau­taus­maal­la tilanne paha ja omai­sil­ta toi­vo­taan kär­si­väl­li­syyt­tä

23.06.2021 14:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ovatko Käylän kirkon ovet kut­su­vas­ti auki?

12.06.2021 04:00
Tilaajille