Koillissanomat
Aina valmis uuden taidon oppimiseen - Merja tuli Koillissanomiin kesätöihin heinäkuussa 1975 ja jäi taloon 45 vuodeksi

Aina valmis uuden taidon op­pi­mi­seen - Merja tuli Koil­lis­sa­no­miin ke­sä­töi­hin hei­nä­kuus­sa 1975 ja jäi taloon 45 vuo­dek­si

27.05.2020 13:59
Tilaajille

Koil­lis­sa­no­mat sai Jul­ki­sen sanan neu­vos­tol­ta lan­get­ta­van pää­tök­sen oi­kai­sua kos­ke­vas­sa asiassa

20.05.2020 14:00
Missä on Koillismaan upein sauna?
Mainos Koillissanomat

Missä on Koil­lis­maan upein sauna?

13.05.2020 15:50
Suuri villasukkakisa: Vielä ehdit kutoa voittosukat - tällaisia ovat kisaan jo lähetetyt sukat

Suuri vil­la­suk­ka­ki­sa: Vielä ehdit kutoa voit­to­su­kat - täl­lai­sia ovat kisaan jo lä­he­te­tyt sukat

28.04.2020 04:00
Koillissanomien asiakaspalvelun ovet sulkeutuvat - toimitus jatkaa työtään koronaviruksen huomioiden

Koil­lis­sa­no­mien asia­kas­pal­ve­lun ovet sul­keu­tu­vat - toi­mi­tus jatkaa työtään ko­ro­na­vi­ruk­sen huo­mioi­den

16.03.2020 16:51
Koillissanomat avaa koronavirusuutisointinsa kaikkien luettavaksi

Koil­lis­sa­no­mat avaa ko­ro­na­vi­rus­uu­ti­soin­tin­sa kaik­kien luet­ta­vak­si

13.03.2020 10:37
Koillissanomien uusi sovellus julkaistaan tänään: käypä lataamassa ja kerro kommenttisi!

Koil­lis­sa­no­mien uusi so­vel­lus jul­kais­taan tänään: käypä la­taa­mas­sa ja kerro kom­ment­ti­si!

10.03.2020 10:35
Viekö teidän joukkueenne Rollaattorirallin voiton? - Kolmen sukupolven leikkimielinen kisa käydään kiirastorstaina

Viekö teidän jouk­kueen­ne Rol­laat­to­ri­ral­lin voiton? - Kolmen su­ku­pol­ven leik­ki­mie­li­nen kisa käydään kii­ras­tors­tai­na

14.02.2020 08:00
Digitaito haltuun kätevästi – Yli 40 ihmistä kerääntyi Posion Nesteen kabinetissa järjestetylle Koillissanomien digiklinikalle

Di­gi­tai­to haltuun kä­te­väs­ti – Yli 40 ihmistä ke­rään­tyi Posion Nesteen ka­bi­ne­tis­sa jär­jes­te­tyl­le Koil­lis­sa­no­mien di­gi­kli­ni­kal­le

18.01.2020 21:00
Koillissanomien digiopastus Kuusamossa: Uusi taito haltuun kahvin kera

Koil­lis­sa­no­mien di­gi­opas­tus Kuu­sa­mos­sa: Uusi taito haltuun kahvin kera

16.01.2020 19:00
Tilaajille
Kirjaudu sisään ja tutustu uudistuneeseen Koillissanomien verkkoon

Kir­jau­du sisään ja tutustu uu­dis­tu­nee­seen Koil­lis­sa­no­mien verk­koon

14.01.2020 00:00
Eskarit kävi kylässä Koillissanomissa: Jutut ja kuvat tulevat Googlesta - vai miten se menikään?

Eskarit kävi kylässä Koil­lis­sa­no­mis­sa: Jutut ja kuvat tulevat Goog­les­ta - vai miten se me­ni­kään?

30.01.2019 12:00
Mitä sinä haluaisit kysyä eduskuntavaaliehdokkaalta? - Kysymyksiä etsitään nyt

Mitä sinä ha­luai­sit kysyä edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaal­ta? - Ky­sy­myk­siä et­si­tään nyt

22.01.2019 12:00
Petri Karjalainen jättää Koillissanomien päätoimittajan paikan: "Kotiseutu on pitänyt poikaansa hyvin" – vt. päätoimittajaksi Jenny Halvari, uutistoimittajaksi Petri Markkanen

Petri Kar­ja­lai­nen jättää Koil­lis­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­jan paikan: "Ko­ti­seu­tu on pitänyt poi­kaan­sa hy­vin" – vt. pää­toi­mit­ta­jak­si Jen­ny ­Hal­va­ri, uu­tis­toi­mit­ta­jak­si Petri Mark­ka­nen

20.12.2018 05:00
Edesmennyt Arto Paasilinna on osa Koillissanomien historiaa – ”Nuori, ahkera ja ripeä” toimittajanalku muutti Kuusamoon vuonna 1964

Edes­men­nyt Arto Paa­si­lin­na on osa Koil­lis­sa­no­mien his­to­riaa – ”Nuori, ahkera ja ripeä” toi­mit­ta­jan­al­ku muutti Kuu­sa­moon vuonna 1964

16.10.2018 16:50
Arto Paasilinna asetti Koillissanomien päätoimittajalle ehdot: ”Sinun on varauduttava maksamaan aika tavalla palkkaa” – jätti työnsä tappelunnujakan jälkeen

Arto Paa­si­lin­na asetti Koil­lis­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­jal­le ehdot: ”Sinun on va­rau­dut­ta­va mak­sa­maan aika tavalla palk­kaa” – jätti työnsä tap­pe­lun­nu­ja­kan jälkeen

16.10.2018 16:50
Kolumni

Toi­mi­tus­pääl­li­köl­tä: Olen ollut töissä kuu­des­sa leh­des­sä, joista viisi on nyt vaih­ta­nut omis­ta­jaa – maa­nan­tai­na Koil­lis­sa­no­mat siirtyy Kalevan omis­tuk­seen, mutta mitä se tar­koit­taa lukijan kan­nal­ta?

01.10.2018 05:00
Koillissanomien Kalakisaan ehtii vielä mukaan – kisaan ilmoitettu mukavasti köriläitä

Koil­lis­sa­no­mien Ka­la­ki­saan ehtii vielä mukaan – kisaan il­moi­tet­tu mu­ka­vas­ti kö­ri­läi­tä

30.08.2018 05:00
Koillissanomat perusti Reino Rinne – itseoppinut, itsemääräytynyt

Koil­lis­sa­no­mat perusti Reino Rinne – it­seop­pi­nut, it­se­mää­räy­ty­nyt

17.03.2018 07:00
Näköislehteen kirjautumisessa ongelmia – tilaaja, toimi näin jos et pääse lukemaan maksullista sisältöä

Nä­köis­leh­teen kir­jau­tu­mi­ses­sa on­gel­mia – ti­laa­ja, toimi näin jos et pääse lu­ke­maan mak­sul­lis­ta si­säl­töä

13.02.2018 09:54