Koillissanomat
Digitaito haltuun kätevästi – Yli 40 ihmistä kerääntyi Posion Nesteen kabinetissa järjestetylle Koillissanomien digiklinikalle

Di­gi­tai­to haltuun kä­te­väs­ti – Yli 40 ihmistä ke­rään­tyi Posion Nesteen ka­bi­ne­tis­sa jär­jes­te­tyl­le Koil­lis­sa­no­mien di­gi­kli­ni­kal­le

18.01.2020 21:00
Koillissanomien digiopastus Kuusamossa: Uusi taito haltuun kahvin kera

Koil­lis­sa­no­mien di­gi­opas­tus Kuu­sa­mos­sa: Uusi taito haltuun kahvin kera

16.01.2020 19:00
Kirjaudu sisään ja tutustu uudistuneeseen Koillissanomien verkkoon

Kir­jau­du sisään ja tutustu uu­dis­tu­nee­seen Koil­lis­sa­no­mien verk­koon

14.01.2020 00:00
Eskarit kävi kylässä Koillissanomissa: Jutut ja kuvat tulevat Googlesta - vai miten se menikään?

Eskarit kävi kylässä Koil­lis­sa­no­mis­sa: Jutut ja kuvat tulevat Goog­les­ta - vai miten se me­ni­kään?

30.01.2019 12:00
Mitä sinä haluaisit kysyä eduskuntavaaliehdokkaalta? - Kysymyksiä etsitään nyt

Mitä sinä ha­luai­sit kysyä edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaal­ta? - Ky­sy­myk­siä et­si­tään nyt

22.01.2019 12:00
Petri Karjalainen jättää Koillissanomien päätoimittajan paikan: "Kotiseutu on pitänyt poikaansa hyvin" – vt. päätoimittajaksi Jenny Halvari, uutistoimittajaksi Petri Markkanen

Petri Kar­ja­lai­nen jättää Koil­lis­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­jan paikan: "Ko­ti­seu­tu on pitänyt poi­kaan­sa hy­vin" – vt. pää­toi­mit­ta­jak­si Jen­ny ­Hal­va­ri, uu­tis­toi­mit­ta­jak­si Petri Mark­ka­nen

20.12.2018 05:00
Edesmennyt Arto Paasilinna on osa Koillissanomien historiaa – ”Nuori, ahkera ja ripeä” toimittajanalku muutti Kuusamoon vuonna 1964

Edes­men­nyt Arto Paa­si­lin­na on osa Koil­lis­sa­no­mien his­to­riaa – ”Nuori, ahkera ja ripeä” toi­mit­ta­jan­al­ku muutti Kuu­sa­moon vuonna 1964

16.10.2018 16:50
Arto Paasilinna asetti Koillissanomien päätoimittajalle ehdot: ”Sinun on varauduttava maksamaan aika tavalla palkkaa” – jätti työnsä tappelunnujakan jälkeen

Arto Paa­si­lin­na asetti Koil­lis­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­jal­le ehdot: ”Sinun on va­rau­dut­ta­va mak­sa­maan aika tavalla palk­kaa” – jätti työnsä tap­pe­lun­nu­ja­kan jälkeen

16.10.2018 16:50
Kolumni

Toi­mi­tus­pääl­li­köl­tä: Olen ollut töissä kuu­des­sa leh­des­sä, joista viisi on nyt vaih­ta­nut omis­ta­jaa – maa­nan­tai­na Koil­lis­sa­no­mat siirtyy Kalevan omis­tuk­seen, mutta mitä se tar­koit­taa lukijan kan­nal­ta?

01.10.2018 05:00
Koillissanomien Kalakisaan ehtii vielä mukaan – kisaan ilmoitettu mukavasti köriläitä

Koil­lis­sa­no­mien Ka­la­ki­saan ehtii vielä mukaan – kisaan il­moi­tet­tu mu­ka­vas­ti kö­ri­läi­tä

30.08.2018 05:00
Koillissanomat perusti Reino Rinne – itseoppinut, itsemääräytynyt

Koil­lis­sa­no­mat perusti Reino Rinne – it­seop­pi­nut, it­se­mää­räy­ty­nyt

17.03.2018 07:00
Näköislehteen kirjautumisessa ongelmia – tilaaja, toimi näin jos et pääse lukemaan maksullista sisältöä

Nä­köis­leh­teen kir­jau­tu­mi­ses­sa on­gel­mia – ti­laa­ja, toimi näin jos et pääse lu­ke­maan mak­sul­lis­ta si­säl­töä

13.02.2018 09:54
Nettilehti hetken pois pelistä keskiviikkona

Net­ti­leh­ti hetken pois pelistä kes­ki­viik­ko­na

06.02.2018 12:00
Nettilehti avoinna – Posiolla sivukylien jakelu myöhässä

Net­ti­leh­ti avoin­na – Po­siol­la si­vu­ky­lien jakelu myö­häs­sä

09.11.2017 10:09
Koillissanomat on Suomen paras paikallislehti verkossa!

Koil­lis­sa­no­mat on Suomen paras pai­kal­lis­leh­ti ver­kos­sa!

03.11.2017 09:15

"Ki­vi­kau­den ai­kai­sia me aa­tel­tiin" – Aarni jätti jut­tu­vin­kin Koil­lis­sa­no­miin

22.09.2017 05:00

Lä­hei­nen, ota vas­tuu­ta – vie vanhus ul­koi­le­maan

06.07.2017 05:00
Koillissanomat julkaisi uutissovelluksen – lataa, kokeile ja kommentoi!

Koil­lis­sa­no­mat jul­kai­si uu­tis­so­vel­luk­sen – lataa, kokeile ja kom­men­toi!

28.06.2017 15:56