Koirat
Koirakoiden kulku liikenteessä sujuu yleisesti hyvin – koulutus kannattaa aloittaa jo pentuna: "Koira oppii, ettei taajaman liikenteeseen kuuluvat ihmeellisyydet ole pelottavia"

Koi­ra­koi­den kulku lii­ken­tees­sä sujuu ylei­ses­ti hyvin – kou­lu­tus kan­nat­taa aloit­taa jo pen­tu­na: "Koira oppii, ettei taa­ja­man lii­ken­tee­seen kuu­lu­vat ih­meel­li­syy­det ole pe­lot­ta­via"

02.04.2020 13:00
Tilaajille
Sunnuntaina alkaa taas koirien kiinnipitoaika – erittäin tärkeä luonnoneläinten pesintärauhan vuoksi

Sun­nun­tai­na alkaa taas koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka – erit­täin tärkeä luon­non­eläin­ten pe­sin­tä­rau­han vuoksi

28.02.2020 09:06
Älä jätä koiraa yksin autoon pakkasella - Jo muutama pakkasaste kylmettää paikallaan olevan auton nopeasti

Älä jätä koiraa yksin autoon pak­ka­sel­la - Jo muutama pak­kas­as­te kyl­met­tää pai­kal­laan olevan auton no­peas­ti

31.01.2020 08:30
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pen­tu­teh­taan uhrit pää­tyi­vät jä­te­säk­kei­hin  – mikä meissä ih­mi­sis­sä on vikana, kun annamme tämän ta­pah­tua yhä uu­des­taan?

11.10.2018 05:00
Huskysafareista todellinen pula Kuusamossa -Safareita järjestetään alihankintanakin: "Puhutaan noin 120 huskykoiran lisäkapasiteetin tarpeesta"

Hus­ky­sa­fa­reis­ta to­del­li­nen pula Kuu­sa­mos­sa -Sa­fa­rei­ta jär­jes­te­tään ali­han­kin­ta­na­kin: "Pu­hu­taan noin 120 hus­ky­koi­ran li­sä­ka­pa­si­tee­tin tar­pees­ta"

19.09.2018 09:00
Husky-yrittäjä tietää, että tunkua alalle ei ole: "Tämä on niin hullun hommaa"

Hus­ky-yrit­tä­jä tietää, että tunkua alalle ei ole: "Tämä on niin hullun hommaa"

19.09.2018 09:00

Kauanko kakalla kestää maatua? – asian­tun­ti­ja vastaa

17.03.2017 05:00
Koirankakasta purnaaminen alkoi tänä vuonna ennätysaikaisin – näin sanoo laki

Koi­ran­ka­kas­ta pur­naa­mi­nen alkoi tänä vuonna en­nä­tys­ai­kai­sin – näin sanoo laki

17.03.2017 05:00