Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

kolumni
Niilo Keräsen kolumni: Paula-myrsky ja sote
Kolumni

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Pau­la-myrs­ky ja sote

01.07.2021 04:00
Tilaajille
Vielä äsken maaseudulla asuvat olivat tollukoita ja luonto arvoton – Nyt kaikki haluavat osansa luonnosta ja eräkulttuurimuseon paikasta kilpaillaan: Koillismaa on sille ilmiselvä paikka
Kolumni

Vielä äsken maa­seu­dul­la asuvat olivat tol­lu­koi­ta ja luonto arvoton – Nyt kaikki ha­lua­vat osansa luon­nos­ta ja erä­kult­tuu­ri­mu­seon pai­kas­ta kil­pail­laan: Koil­lis­maa on sille il­mi­sel­vä paikka

14.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Sade Raatikaisen kolumni: Annetaan tyttöjen olla hellevaatteissa

Sade Raa­ti­kai­sen ko­lum­ni: An­ne­taan tyt­tö­jen olla hel­le­vaat­teis­sa

28.05.2020 04:00
Ulla Parviaisen kolumni: ITE-taitelijat ja tarinaniskijät esiin - Kirjoittaja suree, kun sota hävitti vanhat talot ja tavarat

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: ITE-tai­te­li­jat ja ta­ri­nan­is­ki­jät esiin - Kir­joit­ta­ja suree, kun sota hävitti vanhat talot ja tavarat

27.05.2020 19:22
Tuomo Törmäsen kolumni: Sateenkaaren kaikki värit
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Sa­teen­kaa­ren kaikki värit

25.05.2020 04:00
Petri Vartiaisen kolumni: Paluu paratiisiin

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Paluu pa­ra­tii­siin

18.05.2020 16:09
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: En ole niin jalo, että ajat­te­li­sin rat­kai­su­ja­ni kan­san­ta­lou­den kan­nal­ta – Miten nuori voisi olla siihen, am­ma­tin­va­lin­taan ja oikean opis­ke­lu­pai­kan va­lin­taan ker­ral­la valmis?

07.02.2019 05:00
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Jal­kau­duin kou­luil­le ja kuulin, että pai­no­mus­tet­ta­va ih­met­te­le­vät lu­ki­si­vat eläi­mis­tä, Nilon uudesta kou­lus­ta ja har­ras­tuk­sis­ta – Minulta ha­lut­tiin kuulla, että onko työni il­jet­tä­vää?

01.02.2019 05:00
Kolumni

Rauno Lämsän ko­lum­ni: Esko Ollilan pois­me­no vei Lämsän muis­toi­hin – "Hal­lin­to on unoh­ta­nut kovan työn­teon mer­ki­tyk­sen"

24.01.2019 16:00
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien mies kulkee Lo­po­tis­ta Sil­ta­ky­lään – "Jotkut nimistä säi­ly­vät monia su­ku­pol­via, toiset elävät vain hetken"

23.01.2019 16:00 1
Kolumni

Kil­pai­lun va­pau­tu­mi­nen ei ole kaik­kien etu

08.01.2019 16:00
Kolumni

Ra­vak­kaa ri­vak­kuut­ta vai­kut­ta­mi­seen

05.11.2018 14:00

Ko­lum­ni: Piispaa kyy­dis­sä

19.10.2018 10:30
Kolumni: "Kertokaa meille, miten teistä tuli te?" - Ammatinvalintaansa pohtiva nuori haluaa kuulla työelämässä olevia
Kolumni

Ko­lum­ni: "Ker­to­kaa meille, miten teistä tuli te?" - Am­ma­tin­va­lin­taan­sa pohtiva nuori haluaa kuulla työ­elä­mäs­sä olevia

16.10.2018 10:30
Kolumni

"On oma mokani, jos saavun jut­tu­kei­kal­le vää­ris­sä ku­teis­sa” – Toi­mit­ta­ja avaa ta­ka­kont­tin­sa si­säl­lön ja pohtii kent­tä­työn mie­lek­kyyt­tä

16.10.2018 05:00
Kolumni: Kun serkku hurautti päin petäjää: "Taruni auton omistajana päättyi kolmessa vartissa, enkä hankkinut uutta ennen kuin vasta yli kymmenen vuotta myöhemmin"
Kolumni

Ko­lum­ni: Kun serkku hu­raut­ti päin pe­tä­jää: "Taruni auton omis­ta­ja­na päättyi kol­mes­sa var­tis­sa, enkä hank­ki­nut uutta ennen kuin vasta yli kym­me­nen vuotta myö­hem­min"

11.10.2018 13:00
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Turisti kyllä näkee muo­vi­sen hirren: "Sama kuin löisi kuuden euron vii­ni­pul­lon pöytään viiden tähden il­lal­li­sel­la"

27.09.2018 05:00
Kolumni

Asuuko sielu sy­dä­mes­sä vai ai­vois­sa? Sy­dän­leik­kauk­sen lä­pi­käy­nyt Veikko Räi­sä­nen pun­nit­see sydäntä sa­noil­laan: "Yhtä mieltä ollaan vain siitä, että henki se on, joka elä­väk­si tekee"

13.09.2018 10:30
Kolumni: Tartun ystäviäni kädestä, kumpparit lotisevat, kun polkaisen tihkusateesta kostuneen nurmen pintaan – On hyvää syytä lähteä keikalle
Kolumni

Ko­lum­ni: Tartun ys­tä­viä­ni kä­des­tä, kump­pa­rit lo­ti­se­vat, kun pol­kai­sen tih­ku­sa­tees­ta kos­tu­neen nurmen pintaan – On hyvää syytä lähteä kei­kal­le

03.07.2018 12:30