Koti ja asuminen
Kuukausi
Kylä mistä lähdettiin joukolla

Kylä mistä läh­det­tiin jou­kol­la

01.07.2022 16:52 5
Tilaajille
Kysyimme poliisilta naku-uinnista: "On mahdollista mökkirannassa, ulkopuoliset näkijät tulee kuitenkin aina huomioida"

Ky­syim­me po­lii­sil­ta na­ku-uin­nis­ta: "On mah­dol­lis­ta mök­ki­ran­nas­sa, ul­ko­puo­li­set näkijät tulee kui­ten­kin aina huo­mioi­da"

28.06.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Talvisodan evakkomatka kahden sairaan lapsen ja sylivauvan kanssa Kallungista Tornion Karunkiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­dan evak­ko­mat­ka kahden sairaan lapsen ja sy­li­vau­van kanssa Kal­lun­gis­ta Tornion Ka­run­kiin

25.06.2022 12:00
Tilaajille
Rukalle tuli uusi käteisautomaatti – Nosto sijaitsee Kauppakeskus Kumpareen seinässä

Rukalle tuli uusi kä­teis­au­to­maat­ti – Nosto si­jait­see Kaup­pa­kes­kus Kum­pa­reen sei­näs­sä

22.06.2022 10:52
Tilaajille
Juhannuskokko vain kastellulle ja palamattomalle alustalle – pelastuslaitos muistuttaa yöttömän yön roihujen säännöistä

Ju­han­nus­kok­ko vain kas­tel­lul­le ja pa­la­mat­to­mal­le alus­tal­le – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa yöt­tö­män yön roi­hu­jen sään­nöis­tä

21.06.2022 15:55
Tilaajille
Syp:n talon saneeraus alkaa, suojeltu rakennus korjataan kauttaaltaan – tiloihin tulossa kahvila-konditoria ja asuntoja

Syp:n talon sa­nee­raus alkaa, suo­jel­tu ra­ken­nus kor­ja­taan kaut­taal­taan – ­ti­loi­hin tulossa kah­vi­la-kon­di­to­ria ja asun­to­ja

18.06.2022 13:00 1
Tilaajille
Ruuhkajunassa Johannan päässä napsahti – Pariskunta jätti uransa Helsingissä ja muutti Rukalle hidastelemaan: ”Moni sanoi, että olisipa itselläkin pokkaa tehdä sama”

Ruuh­ka­ju­nas­sa Jo­han­nan päässä nap­sah­ti – Pa­ris­kun­ta jätti uransa Hel­sin­gis­sä ja muutti Rukalle hi­das­te­le­maan: ”Moni sanoi, että olisipa it­sel­lä­kin pokkaa tehdä sama”

17.06.2022 16:30
Tilaajille
Tunkeutuivat öisin yksin asuvien ikäihmisten kotiin ja varastivat lompakoita – poliisi etsii nyt kahta miestä Posion maaliskuun ryöstöistä

Tun­keu­tui­vat öisin yksin asuvien ikä­ih­mis­ten kotiin ja va­ras­ti­vat lom­pa­koi­ta – poliisi etsii nyt kahta miestä Posion maa­lis­kuun ryös­töis­tä

14.06.2022 11:31
Tilaajille
Puutavara on entistäkin kalliimpaa: " Jos pelkät paneelit kattoon maksavat yli 2 000 euroa ja sen lisäksi mietitään vielä seinälevyjä, kyllä se alkaa maksukykyä koettelemaan aika pahasti"

Puu­ta­va­ra on en­tis­tä­kin kal­liim­paa: " Jos pelkät pa­nee­lit kattoon mak­sa­vat yli 2 000 euroa ja sen lisäksi mie­ti­tään vielä sei­nä­le­vy­jä, kyllä se alkaa mak­su­ky­kyä koet­te­le­maan aika pa­has­ti"

13.06.2022 04:00 2
Tilaajille
Aamukahvit jäivät kylmiksi – Kuusamon kirkonkylällä varhain aamulla sähkökatkos, jopa 640 asiakasta ilman virtaa

Aa­mu­kah­vit jäivät kyl­mik­si – Kuu­sa­mon kir­kon­ky­läl­lä varhain aamulla säh­kö­kat­kos, jopa 640 asia­kas­ta ilman virtaa

10.06.2022 08:57 2
Tilaajille
Kotini on siellä missä kissani on – vai miten se kodin määritelmä menikään
Kolumni

Kotini on siellä missä kissani on – vai miten se kodin mää­ri­tel­mä me­ni­kään

08.06.2022 07:00
Tilaajille
”Asuntotilanne katastrofaalinen" – Vuokra-asuntoa Posiolta etsivä Johanna Sarjas ei sentään joutunut telttaan asumaan, vaan muutti asumaan mökilleen

”A­sun­to­ti­lan­ne ka­tast­ro­faa­li­nen" – Vuok­ra-asun­toa Po­siol­ta etsivä Johanna Sarjas ei sentään jou­tu­nut telt­taan asu­maan, vaan muutti asumaan mö­kil­leen

08.06.2022 04:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Kuinka Koillismaan asuntopula näkyy sinun arjessasi?

Viikon ky­sy­mys: Kuinka Koil­lis­maan asun­to­pu­la näkyy sinun ar­jes­sa­si?

08.06.2022 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Aikalan, Aravan ja Nuorisotalon purkutyöt käynnistyvät Kuusamossa – taloista jäljelle jäävä murske hyödynnetään teollisuusalueen maarakenteissa

Ai­ka­lan, Aravan ja Nuo­ri­so­ta­lon pur­ku­työt käyn­nis­ty­vät Kuu­sa­mos­sa – ­ta­lois­ta jäl­jel­le jäävä murske hyö­dyn­ne­tään teol­li­suus­alueen maa­ra­ken­teis­sa

03.06.2022 08:54 1
Tilaajille
Lapin väestö pienenee vuosi vuodelta, mutta maakuntaan saapui viime vuonna uusia asukkaita enemmän kuin  muutti pois

Lapin väestö pie­ne­nee vuosi vuo­del­ta, mutta maa­kun­taan saapui viime vuonna uusia asuk­kai­ta enemmän kuin muutti pois

27.05.2022 15:09 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2022 haussa – vielä ehtii ilmoittautua

Poh­jois-Poh­jan­maan Vuoden kylä 2022 haussa – vielä ehtii il­moit­tau­tua

26.05.2022 11:05
Tilaajille
Ikipuu Kuusamon Pauli Luukkonen luottaa kestopuuhun – Lue 5 vinkkiä terassin tekoon
Mainos Ikipuu Kuusamo

Ikipuu Kuu­sa­mon Pauli Luuk­ko­nen luottaa kes­to­puu­hun – Lue 5 vinkkiä te­ras­sin tekoon

25.05.2022 06:00
Pääkirjoitus: Asumisen vallankumous alkaa, kun Kuusamo pisti uuden vaihteen päälle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Asu­mi­sen val­lan­ku­mous alkaa, kun Kuusamo pisti uuden vaih­teen päälle

23.05.2022 15:28 5
Tilaajille
Jos kotona syttyy tulipalo, osaako lapsesi toimia?–Kuusamolaiset asiantuntijat kertovat tärkeimmät opit, jotka perheissä kannattaa käydä läpi

Jos kotona syttyy tu­li­pa­lo, osaako lapsesi toi­mia?–­Kuu­sa­mo­lai­set asian­tun­ti­jat ker­to­vat tär­keim­mät opit, jotka per­heis­sä kan­nat­taa käydä läpi

23.05.2022 11:50
Tilaajille
Lions Kuusamo Pohjanakat kutsuu kuntalaiset auttamaan vähävaraisia lapsiperheitä: "Perheitä koettelee erityisesti ruuan hintojen nousu kohonneiden energiakustannusten lisäksi"

Lions Kuusamo Poh­jan­akat kutsuu kun­ta­lai­set aut­ta­maan vä­hä­va­rai­sia lap­si­per­hei­tä: "Per­hei­tä koet­te­lee eri­tyi­ses­ti ruuan hin­to­jen nousu ko­hon­nei­den ener­gia­kus­tan­nus­ten li­säk­si"

21.05.2022 04:00 1
Tilaajille