Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Koti ja asuminen
Kuukausi
Konkurssipesältä hallinnon vastaanottanut Kuusamon Kitkanhelmen taloyhtiö rakennutti itse keskeneräisen kerrostalon loppuun velkarahalla – ”Asukkaat pääsevät muuttamaan osakkeisiinsa maaliskuun lopussa”

Kon­kurs­si­pe­säl­tä hal­lin­non vas­taa­not­ta­nut Kuu­sa­mon Kit­kan­hel­men ta­lo­yh­tiö ra­ken­nut­ti itse kes­ken­eräi­sen ker­ros­ta­lon loppuun vel­ka­ra­hal­la – ”A­suk­kaat pää­se­vät muut­ta­maan osak­kei­siin­sa maa­lis­kuun lo­pus­sa”

16.03.2023 04:00
Tilaajille
Unelmiaan toteuttavat maailmanmatkaajat Antti ja Jenni löysivät kodin Rukalta – haaveissa siintää Etelämanner, jossa toinen heistä haluaa kivuta huipulle ja laskea lumilaudalla alas

Unel­miaan to­teut­ta­vat maail­man­mat­kaa­jat Antti ja Jenni löy­si­vät kodin Rukalta – haa­veis­sa siintää Ete­lä­man­ner, jossa toinen heistä haluaa kivuta hui­pul­le ja laskea lu­mi­lau­dal­la alas

03.03.2023 16:30
Tilaajille
Jospa jäisitkin – millaisia vinkkejä tuoreet kuusamolaiset antavat paikkakunnalle muutosta haaveileville

Jospa jäi­sit­kin – mil­lai­sia vink­ke­jä tuoreet kuu­sa­mo­lai­set antavat paik­ka­kun­nal­le muu­tos­ta haa­vei­le­vil­le

03.03.2023 16:25
Tilaajille
Kuusamo huutokauppaa tontteja Rukalla – lisää omakotirakentamista Uunikulmaan ja Kivilammelle

Kuusamo huu­to­kaup­paa tont­te­ja Rukalla – lisää oma­ko­ti­ra­ken­ta­mis­ta Uu­ni­kul­maan ja Ki­vi­lam­mel­le

01.03.2023 09:54
Tilaajille
Joka päivä 15 itsetuhoista yhteydenottoa nuorilta, määrä nousussa – Yläkoulujen mielenterveystaitoja ja Sekasin-chatia vahvistetaan lahjoitusvaroin

Joka päivä 15 it­se­tu­hois­ta yh­tey­de­not­toa nuo­ril­ta, määrä nou­sus­sa – Ylä­kou­lu­jen mie­len­ter­veys­tai­to­ja ja Se­ka­sin-cha­tia vah­vis­te­taan lah­joi­tus­va­roin

28.02.2023 15:07
Vanhemmat
Kelpaisiko kerrostalokolmio vai onko maatilan pihapiiri lisärakennuksineen enemmän sinun juttusi? Katso kartasta, mitä asunnonostaja saa Pohjois-Pohjanmaalla eri summilla

Kel­pai­si­ko ker­ros­ta­lo­kol­mio vai onko maa­ti­lan pi­ha­pii­ri li­sä­ra­ken­nuk­si­neen enemmän sinun jut­tu­si? Katso kar­tas­ta, mitä asun­no­nos­ta­ja saa Poh­jois-Poh­jan­maal­la eri sum­mil­la

22.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan parasta kylää etsitään Vuoden kylä  -kisassa

Poh­jois-Poh­jan­maan parasta kylää et­si­tään Vuoden kylä -ki­sas­sa

19.02.2023 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapset sodan uhreina – pa­huu­den kaikki ulot­tu­vuu­det

16.02.2023 17:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Onko Po­siol­la lop­pu­nut tien­hoi­to ko­ko­naan, kun ja­lan­kul­ki­jat jou­tui­vat kä­ve­le­mään ajo­ra­dal­la?

16.02.2023 11:02
Tilaajille
Tarkkailetko sinä lämpödataa? – Pakkaset voivat tuoda esiin sellaisia vikoja kiinteistössä tai sen teknisissä järjestelmissä, joita lauhemmilla keleillä ei  havaita

Tark­kai­let­ko sinä läm­pö­da­taa? – Pak­ka­set voivat tuoda esiin sel­lai­sia vikoja kiin­teis­tös­sä tai sen tek­ni­sis­sä jär­jes­tel­mis­sä, joita lau­hem­mil­la ke­leil­lä ei havaita

15.02.2023 04:00
Tilaajille
Kaipaan jännitystä elämään – siksi valintani on pörssisähkö
Kolumni

Kaipaan jän­ni­tys­tä elämään – siksi va­lin­ta­ni on pörs­si­säh­kö

15.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Tulevaisuudessa hirsipinta näkyy katukuvassa yhä useammin, uskoo 25 vuotta täyttävän Kuusamo Hirsitalojen Arto Orjasniemi – Kierrätettävyys ja ekologisuus pysyviä trendejä

Tu­le­vai­suu­des­sa hir­si­pin­ta näkyy ka­tu­ku­vas­sa yhä useam­min, uskoo 25 vuotta täyt­tä­vän Kuusamo Hir­si­ta­lo­jen Arto Or­jas­nie­mi – Kier­rä­tet­tä­vyys ja eko­lo­gi­suus pysyviä tren­de­jä

14.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Rukalla sähkökatkoksen piirissä torstai-iltana kahdeksalta vielä 356 asiakasta – häiriön arvioidaan kestävän vielä useita tunteja

Rukalla säh­kö­kat­kok­sen pii­ris­sä tors­tai-il­ta­na kah­dek­sal­ta vielä 356 asia­kas­ta – häiriön ar­vioi­daan kes­tä­vän vielä useita tunteja

09.02.2023 20:05
Tilaajille
Posion kunta suunnittelee uutta rivitaloa Miilutielle ja minitaloaluetta Kattavaniemeen – "Asuntorakentamisen hanke vastaa asuntopulaan, joka kunnassa on tunnistettu"

Posion kunta suun­nit­te­lee uutta ri­vi­ta­loa Mii­lu­tiel­le ja mi­ni­ta­lo­aluet­ta Kat­ta­va­nie­meen – "A­sun­to­ra­ken­ta­mi­sen hanke vastaa asun­to­pu­laan, joka kun­nas­sa on tun­nis­tet­tu"

08.02.2023 11:00
Tilaajille
Koronavuosien jälkeen paluu uuteen normaaliin arkeen – "Nyt ollaan kaikella tavalla tarkempia, käsiäkin pestään tiheämpään"

Ko­ro­na­vuo­sien jälkeen paluu uuteen nor­maa­liin arkeen – "Nyt ollaan kai­kel­la tavalla tar­kem­pia, kä­siä­kin pestään ti­heäm­pään"

08.02.2023 04:00
Tilaajille
Vedenottoluvasta Kuoliolla valitus hallinto-oikeuteen – pitää 1200 euron kertakorvausta liian pienenä

Ve­de­not­to­lu­vas­ta Kuo­liol­la valitus hal­lin­to-oi­keu­teen – pitää 1200 euron ker­ta­kor­vaus­ta liian pienenä

06.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Ulkoileva, ekologinen, kierrätystä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avopuolisonsa Eeva Järvi-Laturi haluavat opettaa lapsilleen arvomaailman, joka heitä itseäänkin ohjaa

Ul­koi­le­va, eko­lo­gi­nen, kier­rä­tys­tä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avo­puo­li­son­sa Eeva Jär­vi-La­tu­ri ha­lua­vat opettaa lap­sil­leen ar­vo­maail­man, joka heitä it­seään­kin ohjaa

03.02.2023 16:30
Tilaajille
Toimittajalta: Ruka vetää perheitä puoleensa – Tämän ajan ilmiö on myös monipaikkaisuus eli asutaan osan aikaa kaupunkiasunnossa ja osan aikaa vapaa-ajan mökillä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ruka vetää per­hei­tä puo­leen­sa – Tämän ajan ilmiö on myös mo­ni­paik­kai­suus eli asutaan osan aikaa kau­pun­ki­asun­nos­sa ja osan aikaa va­paa-ajan mökillä

03.02.2023 04:00
Tilaajille
ASP-järjestelmän muutokset helpottavat ensiasunnon hankintaa – aloitusikäraja nousi ja omistusasuntolainan valtiontakauksen enimmäismäärä korotettiin

ASP-jär­jes­tel­män muu­tok­set hel­pot­ta­vat en­si­asun­non han­kin­taa – a­loi­tu­si­kä­ra­ja nousi ja omis­tus­asun­to­lai­nan val­tion­ta­kauk­sen enim­mäis­mää­rä ko­ro­tet­tiin

01.02.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Kuu­sa­mo­lai­nen nainen palasi Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nan leh­ti-il­moit­te­luun: "Olen huo­lis­sa­ni eri­tyi­ses­ti ikäih­mi­sis­tä, joilla ei ole nettiä"

01.02.2023 04:00 1
Tilaajille