Talvikausi käyntiin: Katso Rukan ava­jais­päi­vän tun­nel­mia ku­va­gal­le­rias­ta

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Seurasimme kertausharjoituksia: Niko veti vihreät ylle ja näki osan int­ti­ka­ve­reis­ta ensi kertaa pitkään aikaan

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Kotimaan politiikka
Viimeisin 4 tuntia
Kuusamolainen Niko Pirttijärvi kantoi rynnäkkökivääriä kertausharjoituksessa jo kolmatta kertaa – "Vähän keskitulosta parempi oli osumatarkkuus"

Kuu­sa­mo­lai­nen Niko Pirt­ti­jär­vi kantoi ryn­näk­kö­ki­vää­riä ker­taus­har­joi­tuk­ses­sa jo kol­mat­ta kertaa – "Vähän kes­ki­tu­los­ta parempi oli osu­ma­tark­kuus"

16:30
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pohjola valitti Taivalkosken kunnanjohtajavalinnasta – kokee tulleensa syrjityksi ja katsoo, että kuntaan haluttiin valita rikoskomisario hakuilmoituksesta välittämättä

Pohjola valitti Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja­va­lin­nas­ta – kokee tul­leen­sa syr­ji­tyk­si ja katsoo, että kuntaan ha­lut­tiin valita ri­kos­ko­mi­sa­rio ha­ku­il­moi­tuk­ses­ta vä­lit­tä­mät­tä

04.10.2022 16:05 8
Tilaajille
Niilo Keräsen vieraskolumni: Hyvinvointialueen suunnitelma herätti keskustelun – "Onneksi tämä on vielä luonnos"
Kolumni

Niilo Keräsen vie­ras­ko­lum­ni: Hy­vin­voin­ti­alueen suun­ni­tel­ma herätti kes­kus­te­lun – "On­nek­si tämä on vielä luon­nos"

01.10.2022 10:14 1
Tilaajille
Poliisi: Viranomaiset eivät koskaan pyydä pankkitunnuksia – niiden pyytäjistä pitää ilmoittaa poliisille

Po­lii­si: Vi­ran­omai­set eivät koskaan pyydä pank­ki­tun­nuk­sia – niiden pyy­tä­jis­tä pitää il­moit­taa po­lii­sil­le

29.09.2022 15:35
Tilaajille
Hallitus: Venäläisiä koskevat tiukentuneet viisumimääräykset voimaan ensi yönä – Sisäministeri: Rajavartiolaitos varautunut luvattomiin rajan ylityksiin ja turvapaikkahakemuksiin

Hal­li­tus: Ve­nä­läi­siä kos­ke­vat tiu­ken­tu­neet vii­su­mi­mää­räyk­set voimaan ensi yönä – ­Si­sä­mi­nis­te­ri: Ra­ja­var­tio­lai­tos va­rau­tu­nut lu­vat­to­miin rajan yli­tyk­siin ja tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­siin

29.09.2022 14:23
HS: Suomen raja sulkeutuu isolta osalta venäläisturisteita ensi yönä – hallitus tiedottaa asiasta iltapäivällä

HS: Suomen raja sul­keu­tuu isolta osalta ve­nä­läis­tu­ris­tei­ta ensi yönä – hal­li­tus tie­dot­taa asiasta il­ta­päi­väl­lä

29.09.2022 11:29 1
Raja: Kuusamossa ei tavanomaista enempää rajanylityksiä

Raja: Kuu­sa­mos­sa ei ta­van­omais­ta enempää ra­jan­yli­tyk­siä

29.09.2022 10:10
Tilaajille
Sisäministeriö: Venäläisten turvapaikkahakemusten määrä ei ole kasvanut liikekannallepanon seurauksena – viikossa hakemuksia on kirjattu noin 90 kappaletta

Si­sä­mi­nis­te­riö: Ve­nä­läis­ten tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ten määrä ei ole kas­va­nut lii­ke­kan­nal­le­pa­non seu­rauk­se­na – vii­kos­sa ha­ke­muk­sia on kir­jat­tu noin 90 kap­pa­let­ta

28.09.2022 11:06 1
Tilaajille
Rajavartiolaitoksen suunnitelma: itärajalle aitaa 130–260 kilometriä, rakentaminen voisi alkaa jo tänä vuonna, jos poliitikot niin päättävät

Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen suun­ni­tel­ma: itä­ra­jal­le aitaa 130–260 ki­lo­met­riä, ra­ken­ta­mi­nen voisi alkaa jo tänä vuonna, jos po­lii­ti­kot niin päät­tä­vät

27.09.2022 19:19 1
Tilaajille
Rajavartiosto: Neljän henkilön epäillään tulleen luvatta Venäjältä Suomeen Kuusamossa

Ra­ja­var­tios­to: Neljän hen­ki­lön epäil­lään tulleen luvatta Ve­nä­jäl­tä Suomeen Kuu­sa­mos­sa

25.09.2022 22:35 2
Matti Heikkilä nimettiin yhdeksi Keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi Pohjois-Pohjanmaalta – katso, ketkä muut ovat ehdolla

Matti Heik­ki­lä ni­met­tiin yhdeksi Kes­kus­tan edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si Poh­jois-Poh­jan­maal­ta – katso, ketkä muut ovat ehdolla

24.09.2022 18:55 6
Tilaajille
Rajaliikenne näyttää vilkastuvan kaakossa Venäjän osittaisen liikekannallepanon jälkeen, Kuusamon ja Vartiuksen rajanylityspaikoilla ollut rauhallista

Ra­ja­lii­ken­ne näyttää vil­kas­tu­van kaa­kos­sa Venäjän osit­tai­sen lii­ke­kan­nal­le­pa­non jäl­keen, Kuu­sa­mon ja Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­pai­koil­la ollut rau­hal­lis­ta

22.09.2022 11:26 1
Tilaajille
Sanna Marinin muotokuvan julkistus siirtyi – pääministeri tilautti työn jo kolme vuotta sitten Meeri Koutaniemeltä

Sanna Marinin muo­to­ku­van jul­kis­tus siirtyi – pää­mi­nis­te­ri ti­laut­ti työn jo kolme vuotta sitten Meeri Kou­ta­nie­mel­tä

19.09.2022 15:37
Tilaajille
Valtuustoaloite: Kuusamo toimenpiteisiin itärajalle kaavailtavan esteaidan rakentamisessa

Val­tuus­toa­loi­te: Kuusamo toi­men­pi­tei­siin itä­ra­jal­le kaa­vail­ta­van es­te­ai­dan ra­ken­ta­mi­ses­sa

16.09.2022 04:00
Tilaajille
"Nurisematta tämä ei mene läpi" – Kuusamon ja Taivalkosken rajut leikkaukset soteluonnoksessa saavat vaikuttajilta täystyrmäyksen

"Nu­ri­se­mat­ta tämä ei mene läpi" – ­Kuu­sa­mon ja Tai­val­kos­ken rajut leik­kauk­set so­te­luon­nok­ses­sa saavat vai­kut­ta­jil­ta täys­tyr­mäyk­sen

16.09.2022 04:00 9
Tilaajille
Jopa yli 8 000 euroa opintolainasta anteeksi idässä työskentelemällä – Alueellinen opintolainahyvityksen kokeilu otetaan ilolla vastaan Kuusamossa ja Posiolla

Jopa yli 8 000 euroa opin­to­lai­nas­ta an­teek­si idässä työs­ken­te­le­mäl­lä – A­lueel­li­nen opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­sen kokeilu otetaan ilolla vastaan Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la

14.09.2022 12:24
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen valokuvaaja Meeri Koutaniemi teki Sanna Marinin muotokuvan – paljastetaan Tampereella ensi viikolla

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen va­lo­ku­vaa­ja Meeri Kou­ta­nie­mi teki Sanna Marinin muo­to­ku­van – pal­jas­te­taan Tam­pe­reel­la ensi vii­kol­la

14.09.2022 14:28
Tilaajille
Suuri joukko kansalaisia haluaisi osallistua päätöksentekoon – harva poliitikko ja viranhaltija luottaisi heihin päätöksenteossa

Suuri joukko kan­sa­lai­sia ha­luai­si osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon – harva po­lii­tik­ko ja vi­ran­hal­ti­ja luot­tai­si heihin pää­tök­sen­teos­sa

13.09.2022 17:22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Matti on selkeä esiin­ty­jä eikä jää sa­nat­to­mak­si

09.09.2022 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Haluan täyttää edun­val­von­nas­sa olevan aukon ja olla koko Koil­lis­maan "juok­su­poi­ka"

09.09.2022 12:00 2
Tilaajille