Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kotimaan politiikka
Viimeisin 24 tuntia
Koillismaan kuntien ilmastopäästöt laskivat, paitsi Taivalkoskella – Koillissanomat otti selvää, mistä se johtuu

Koil­lis­maan kuntien il­mas­to­pääs­töt las­ki­vat, paitsi Tai­val­kos­kel­la – Koil­lis­sa­no­mat otti selvää, mistä se johtuu

04:00 1
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Puo­luet­ta tar­vi­taan, jos se saa vas­ta­kai­kua

31.05.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Jäämeren ratahanke pitäisi herätellä henkiin – Pohjois-Suomen kehittäminen tarvitsee järeitä toimenpiteitä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jää­me­ren ra­ta­han­ke pitäisi he­rä­tel­lä henkiin – Poh­jois-Suo­men ke­hit­tä­mi­nen tar­vit­see järeitä toi­men­pi­tei­tä

29.05.2023 17:00
Tilaajille
Lappilaiset ovat kriittisiä sote-uudistukseen ja hyvinvointialueen toimivuuteen, kertoo tutkimus – kuntien tehtäviä ei haluta siirtää

Lap­pi­lai­set ovat kriit­ti­siä sote-uu­dis­tuk­seen ja hy­vin­voin­ti­alueen toi­mi­vuu­teen, kertoo tut­ki­mus – kuntien teh­tä­viä ei haluta siirtää

29.05.2023 12:19
Tilaajille
Lukijalta: Tarvitaanko Suomessa Keskustaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tar­vi­taan­ko Suo­mes­sa Kes­kus­taa?

27.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Kansanedustaja kiitoskierroksella Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – tarjolla oli iloista keskustelua ja lättyjä

Kan­san­edus­ta­ja kii­tos­kier­rok­sel­la Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – tar­jol­la oli iloista kes­kus­te­lua ja lättyjä

26.05.2023 08:41
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan keskusta esittää Olli Rehniä puolueen presidenttiehdokkaaksi

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta esittää Olli Rehniä puo­lueen pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

23.05.2023 08:27 2
Lukijalta: Tässä vielä rautalangasta väännettynä, miksi Kuusamon keskustalle kävi niin kuin kävi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tässä vielä rau­ta­lan­gas­ta vään­net­ty­nä, miksi Kuu­sa­mon kes­kus­tal­le kävi niin kuin kävi

23.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pu­das­jär­ven kes­kus­ta­lais­ten kan­na­tus oli jä­sen­vaa­lis­sa kak­sin­ker­tai­nen – ja suh­teu­tet­tu­na jopa ne­lin­ker­tai­nen

15.05.2023 19:26
Tilaajille
Eduskunnasta: Uuden hallituksen valtava urakka – Marinin hallitus jätti pitkän korjauslistan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Uuden hal­li­tuk­sen valtava urakka – Marinin hal­li­tus jätti pitkän kor­jaus­lis­tan

14.05.2023 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tap­pios­ta huo­li­mat­ta kiin­nos­tus kes­kus­taan kasvaa

13.05.2023 12:00 4
Tilaajille
Turo Vääräniemen vieraskolumni: Kävikö Fortumille kuin entiselle votkaturistille aikoinaan Leningradissa?
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Kävikö For­tu­mil­le kuin en­ti­sel­le vot­ka­tu­ris­til­le ai­koi­naan Le­ning­ra­dis­sa?

13.05.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lop­pu­tu­los olisi ollut sama, vaikka kes­kus­ta olisi aset­ta­nut eri eh­dok­kaan

05.05.2023 11:53
Tilaajille
Hurja vaalilupaus lupasi puolittaa polttoaineen ja sähkön hinnan – kuluttajana odotan moista innolla
Kolumni

Hurja vaa­li­lu­paus lupasi puo­lit­taa polt­to­ai­neen ja sähkön hinnan – ku­lut­ta­ja­na odotan moista innolla

05.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Hallituksen muodostaminen jännittää myös Metsähallitusta, mutta Ylä-Lapissa vieraillut pääjohtaja ei odota suuria mullistuksia omistajapolitiikkaan

Hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­nen jän­nit­tää myös Met­sä­hal­li­tus­ta, mutta Ylä-La­pis­sa vie­rail­lut pää­joh­ta­ja ei odota suuria mul­lis­tuk­sia omis­ta­ja­po­li­tiik­kaan

04.05.2023 19:38
Tilaajille
Vanhemmat
Kyykäärme rauhoitetaan nyt Suomessakin – sen voi tappaa yhdestä syystä

Kyy­käär­me rau­hoi­te­taan nyt Suo­mes­sa­kin – sen voi tappaa yhdestä syystä

02.05.2023 15:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suomi seisoo nyt ve­den­ja­ka­jal­la – ta­voit­tee­na oltava kil­pai­lu­ky­kyi­nen toi­min­ta­ym­pä­ris­tö yri­tyk­sil­le

01.05.2023 09:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kyllä kansa tiesi! Ana­lyy­si vaa­leis­ta nu­me­roi­den valossa

01.05.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Kenen idea oli alkaa juhlistaa työntekoa luistamalla työnteosta ja samalla juoda miestä väkevämpää niin, ettei seuraavana päivänäkään olla työkunnossa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kenen idea oli alkaa juh­lis­taa työn­te­koa luis­ta­mal­la työn­teos­ta ja samalla juoda miestä vä­ke­väm­pää niin, ettei seu­raa­va­na päi­vä­nä­kään olla työ­kun­nos­sa?

30.04.2023 09:38 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tulevan ää­ni­saa­liin tietää kyllä – aiem­mis­ta vaa­li­tu­lok­sis­ta

29.04.2023 17:00
Tilaajille