Koulutus
Kuukausi
Kalastus, valokuvaus ja muut erityistaidot tärkeässä roolissa – Tulevat luonto- ja eräoppaat pohtivat omien vahvuuksiensa hyödyntämistä työelämässä

Ka­las­tus, va­lo­ku­vaus ja muut eri­tyis­tai­dot tär­keäs­sä roo­lis­sa – Tulevat luonto- ja erä­op­paat poh­ti­vat omien vah­vuuk­sien­sa hyö­dyn­tä­mis­tä työ­elä­mäs­sä

20.02.2020 04:00
Arkkitehtuuria ja ilmailua: Pudasjärven Hirsikampuksen lukioon houkutellaan erikoislinjoilla - yhteishaku lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen alkoi

Ark­ki­teh­tuu­ria ja il­mai­lua: Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen lukioon hou­ku­tel­laan eri­kois­lin­joil­la - yh­teis­ha­ku lu­kioi­hin ja am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen alkoi

19.02.2020 10:12
Tilaajille
Lukion on säilyttävä Taivalkoskella - abit yhtyivät huoleen

Lukion on säi­lyt­tä­vä Tai­val­kos­kel­la - abit yh­tyi­vät huoleen

13.02.2020 15:43
En minä sinne kuitenkaan kelpaa, saattaa paikkakuntalainen ajatella ja jättää hakematta Rukalle töihin - nyt harjoittelijoita houkutellaan ilmaisella majoituksella ja bussikortilla

En minä sinne kui­ten­kaan kelpaa, saattaa paik­ka­kun­ta­lai­nen aja­tel­la ja jättää ha­ke­mat­ta Rukalle töihin - nyt har­joit­te­li­joi­ta hou­ku­tel­laan il­mai­sel­la ma­joi­tuk­sel­la ja bus­si­kor­til­la

07.02.2020 05:00
Tilaajille
Opiskelijamäärät hyvässä kasvussa - Taivalkoskella valmistuneet saavat hyvin töitä

Opis­ke­li­ja­mää­rät hyvässä kas­vus­sa - Tai­val­kos­kel­la val­mis­tu­neet saavat hyvin töitä

05.02.2020 05:26
Tilaajille

OSAO jatkaa ope­tus­ta Tai­val­kos­kel­la

31.01.2020 11:30
Laskettelukurssille ilmoittautui 60 oppilasta ja se on  suosiostaan huolimatta lajissaan viimeinen - lain tiukka tulkinta ei saa estää koulujen maksullisia retkiä

Las­ket­te­lu­kurs­sil­le il­moit­tau­tui 60 op­pi­las­ta ja se on suo­sios­taan huo­li­mat­ta la­jis­saan vii­mei­nen - lain tiukka tul­kin­ta ei saa estää kou­lu­jen mak­sul­li­sia retkiä

31.01.2020 05:01
Yhdistämisen iloja koulumaailmassa

Yh­dis­tä­mi­sen iloja kou­lu­maail­mas­sa

30.01.2020 05:00
Vanhemmat

Sa­ta­tu­hat­ta pomp­sah­ti puoleen mil­joo­naan – Van­hem­pi ih­met­te­li Nis­sin­vaa­ran koulun re­mon­tin hin­ta-ar­vio­ta ja sitten sel­vi­si, että luvut ovat pie­les­sä

21.11.2018 05:00
Ammatillisen koulutuksen hintalappu 350 000 euroa – Kaupungin on maksettava se, minkä valtio vei

Am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen hin­ta­lap­pu 350 000 euroa – Kau­pun­gin on mak­set­ta­va se, minkä valtio vei

24.10.2018 05:00

Mik­ko­nen: Tai­val­kos­ki tyy­ty­väi­nen ke­hi­ty­syh­tiöön: "On saatu mitä on ha­lut­tu­kin"

24.09.2018 10:30
Esitys: Naturpolis, KSAK ja Askel halutaan saman katon alle, samalla selvitetään, kannattaako KSAK:n luopua koulutuksen järjestämisestä – taustalla yllättävä syy

Esitys: Na­tur­po­lis, KSAK ja Askel ha­lu­taan saman katon alle, samalla sel­vi­te­tään, kan­nat­taa­ko KSAK:n luopua kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä – taus­tal­la yl­lät­tä­vä syy

24.09.2018 10:30

Ala­kou­lun sa­nee­rauk­seen lisää rahaa Tai­val­kos­kel­la

11.09.2018 10:30
Opinnot alkavat ja urheilu-ura pitää lopettaa? Ei enää – Kuusamossa voi opiskella nyt tutkinnon urheiluakatemiassa liki lajista riippumatta

Opinnot alkavat ja ur­hei­lu-ura pitää lo­pet­taa? Ei enää – Kuu­sa­mos­sa voi opis­kel­la nyt tut­kin­non ur­hei­lu­aka­te­mias­sa liki lajista riip­pu­mat­ta

02.03.2018 09:00
Jelena Ross testasi traktori-simulaattoria – Chance-messut on satojen mahdollisuuksien markkinat

Jelena Ross testasi trak­to­ri-si­mu­laat­to­ria – Chan­ce-mes­sut on satojen mah­dol­li­suuk­sien mark­ki­nat

26.01.2018 05:00
Opintielle, mutta minne? Näihin paikkoihin kuusamolaiset nuoret hakevat

Opin­tiel­le, mutta minne? Näihin paik­koi­hin kuu­sa­mo­lai­set nuoret hakevat

25.01.2018 15:00
Kolumni

Nä­kö­kul­ma: "Onko musta tähän?" – Tuore sai­raan­hoi­ta­ja kertoo, mil­lai­sia vai­hei­ta kävi opin­nois­saan läpi

18.12.2017 14:00
Koillismaan uudet ylioppilaat – katso lista!

Koil­lis­maan uudet yli­op­pi­laat – katso lista!

17.11.2017 10:13

TE-pal­ve­lu­jen kautta kor­kea­kou­lu­opin­toi­hin - kou­lu­tuk­sia tar­jol­la vain tänä syksynä

03.11.2017 16:50
He valmistuivat ammattiin Koillismaalla – video: Kuusamossa järjestettiin ruusumarssi satavuotiaalle Suomelle

He val­mis­tui­vat am­mat­tiin Koil­lis­maal­la – video: Kuu­sa­mos­sa jär­jes­tet­tiin ruu­su­mars­si sa­ta­vuo­tiaal­le Suo­mel­le

03.06.2017 10:43