Kulttuuri
Kuukausi
Kino Kuusamotalon valkokangas loistaa taas perjantaina pitkän tauon jälkeen – nyt esitetään ennen koronaa ensi-illan saaneita elokuvia

Kino Kuu­sa­mo­ta­lon val­ko­kan­gas loistaa taas per­jan­tai­na pitkän tauon jälkeen – nyt esi­te­tään ennen koronaa en­si-il­lan saa­nei­ta elo­ku­via

01.06.2020 15:00
Tilaajille
Vilho Askolan näyttely avaa Kuusamon kulttuurikesän – Kuusamon kulttuuritoimi tarjoaa puistokonsertin Kelan rannassa 27. kesäkuuta

Vilho Askolan näyt­te­ly avaa Kuu­sa­mon kult­tuu­ri­ke­sän – Kuu­sa­mon kult­tuu­ri­toi­mi tarjoaa puis­to­kon­ser­tin Kelan ran­nas­sa 27. ke­sä­kuu­ta

26.05.2020 04:00
Tilaajille
Liikunta- ja kulttuuriseurojen sekä kulttuurin ja taiteen korona-avustusten hakua jatkettu

Lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­seu­ro­jen sekä kult­tuu­rin ja taiteen ko­ro­na-avus­tus­ten hakua jat­ket­tu

14.05.2020 18:04
Tilaajille
Pääkirjoitus: Etelä-Suomesta löytyy kaupunki, jotka kuvaillaan kulttuurivapaaksi – eihän Kuusamolle ole käymässä samoin?

Pää­kir­joi­tus: Ete­lä-Suo­mes­ta löytyy kau­pun­ki, jotka ku­vail­laan kult­tuu­ri­va­paak­si – eihän Kuu­sa­mol­le ole käy­mäs­sä samoin?

13.05.2020 17:29
Varaa, nouda ja poistu suorinta reittiä kotiin kulkematta hyllyvälien kautta – Kuusamon pääkirjasto aloittaa lainauksien pikanoutopalvelun ensi maanantaina

Varaa, nouda ja poistu suo­rin­ta reittiä kotiin kul­ke­mat­ta hyl­ly­vä­lien kautta – Kuu­sa­mon pää­kir­jas­to aloit­taa lai­nauk­sien pi­ka­nou­to­pal­ve­lun ensi maa­nan­tai­na

06.05.2020 16:59
Tilaajille
Vanhemmat
Lapsi tai nuori, oletko innokas piirtäjä? Osallistu suureen piirustuskampanjaan

Lapsi tai nuori, oletko innokas piir­tä­jä? Osal­lis­tu suureen pii­rus­tus­kam­pan­jaan

29.04.2020 18:00
Lyhyitä apurahoja kulttuurin digiloikkaan kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen aloille

Lyhyitä apu­ra­ho­ja kult­tuu­rin di­gi­loik­kaan kir­jal­li­suu­den, taiteen ja kan­san­va­lis­tuk­sen aloille

16.04.2020 12:35
Tilaajille
Mitä luovaa teet korona-aikana? Kuviasi ja videoitasi kaivataan koko Kuusamon yhteiseen koronapäiväkirjaan

Mitä luovaa teet ko­ro­na-ai­ka­na? Kuviasi ja vi­deoi­ta­si kai­va­taan koko Kuu­sa­mon yh­tei­seen ko­ro­na­päi­vä­kir­jaan

06.04.2020 15:00
Tilaajille
Kuusamo NYT -kanava tiedottaa ja viihdyttää – Kuusamon kaupunki avasi Kuusamo NYT -kanavan tiedottamaan ja viihdyttämään kaupunkilaisia korona-epidemian ajan

Kuusamo NYT -kanava tie­dot­taa ja viih­dyt­tää – Kuu­sa­mon kau­pun­ki avasi Kuusamo NYT -ka­na­van tie­dot­ta­maan ja viih­dyt­tä­mään kau­pun­ki­lai­sia ko­ro­na-epi­de­mian ajan

05.04.2020 05:00
Ensi kesänä ei näillä selkosilla juhlita - järjestäjät elävät epävarmuudessa

Ensi kesänä ei näillä sel­ko­sil­la juhlita - jär­jes­tä­jät elävät epä­var­muu­des­sa

31.03.2020 04:00
Tilaajille
Keräilijä innostui Koivusesta – Tuomo Kurtin varastossa kahdeksankymmenen teoksen kokoelma

Ke­räi­li­jä in­nos­tui Koi­vu­ses­ta – Tuomo Kurtin va­ras­tos­sa kah­dek­san­kym­me­nen teoksen ko­koel­ma

29.03.2020 09:00
Tilaajille
Kantaesitys Kaamosgalleriassa - Esityksestä vastaavat paikalliset musiikkiopiston opettajat

Kan­ta­esi­tys Kaa­mos­gal­le­rias­sa - Esi­tyk­ses­tä vas­taa­vat pai­kal­li­set mu­siik­ki­opis­ton opet­ta­jat

18.02.2020 13:57
Näetkö painajaisia? Kerro niistä tutkijoille nyt!

Näetkö pai­na­jai­sia? Kerro niistä tut­ki­joil­le nyt!

26.01.2020 20:14
Tilaajille
Unto Petrelius, 82, jäi leskeksi kuusi vuotta sitten, mutta löysi sisältöä elämäänsä uusista harrastuksista: "Se oli sitten saman tien menoa"

Unto Pet­re­lius, 82, jäi les­kek­si kuusi vuotta sitten, mutta löysi si­säl­töä elä­mään­sä uusista har­ras­tuk­sis­ta: "Se oli sitten saman tien menoa"

23.01.2020 17:00
Tilaajille
Ulla Ingalsuo-Laaksonen Kuusamon kulttuuritoimenjohtajaksi – "Viiden vuoden päästä kulttuuri on osa arkea"

Ulla In­gal­suo-Laak­so­nen Kuu­sa­mon kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­jak­si – "Viiden vuoden päästä kult­tuu­ri on osa arkea"

16.01.2020 17:21
Tilaajille