Kunnallispolitiikka
Hänniselle riitti 26 vuotta asioiden hoitamista - aika ei käy pitkäksi jatkossakaan

Hän­ni­sel­le riitti 26 vuotta asioi­den hoi­ta­mis­ta - aika ei käy pit­käk­si jat­kos­sa­kaan

12.06.2020 16:00
Tilaajille
Keränen kahden vaiheilla  - Tulevaisuuden sairaalan rakentaminen kutkuttaa

Keränen kahden vai­heil­la - Tu­le­vai­suu­den sai­raa­lan ra­ken­ta­mi­nen kut­kut­taa

12.06.2020 15:00
Tilaajille
Lehtiniemen liitto kunnan kanssa päättyy - 48 vuoden pesti päättyy

Leh­ti­nie­men liitto kunnan kanssa päättyy - 48 vuoden pesti päättyy

12.06.2020 14:00
Tilaajille
Valtuusto pui tilinpäätöstä pitkään ja hartaasti - tappio saatiin kutistettua kulukuurilla

Val­tuus­to pui ti­lin­pää­tös­tä pitkään ja har­taas­ti - tappio saatiin ku­tis­tet­tua ku­lu­kuu­ril­la

05.05.2020 04:00
Tilaajille
Taivalkosken valtuusto kokoontuu kasvosuojin

Tai­val­kos­ken val­tuus­to ko­koon­tuu kas­vo­suo­jin

24.04.2020 14:00
Tilaajille
"Kokeilepa nauttia perunoiden kuorimisesta" – ilon tuoja Päivi Käkelä etsii hopeareunuksia synkimmistäkin pilvistä ja ajattelee tietoisesti toisin

"Ko­kei­le­pa nauttia pe­ru­noi­den kuo­ri­mi­ses­ta" – ilon tuoja Päivi Käkelä etsii ho­pea­reu­nuk­sia syn­kim­mis­tä­kin pil­vis­tä ja ajat­te­lee tie­toi­ses­ti toisin

17.01.2020 17:00
Teini-ikäinen seuraa kunnallispolitiikkaa – taivalkoskelainen Jenni Karjalainen on kiinnostunut yhteisistä asioista

Tei­ni-ikäi­nen seuraa kun­nal­lis­po­li­tiik­kaa – tai­val­kos­ke­lai­nen Jenni Kar­ja­lai­nen on kiin­nos­tu­nut yh­tei­sis­tä asiois­ta

01.01.2018 09:00