Kunnallispolitiikka
"Kokeilepa nauttia perunoiden kuorimisesta" – ilon tuoja Päivi Käkelä etsii hopeareunuksia synkimmistäkin pilvistä ja ajattelee tietoisesti toisin

"Ko­kei­le­pa nauttia pe­ru­noi­den kuo­ri­mi­ses­ta" – ilon tuoja Päivi Käkelä etsii ho­pea­reu­nuk­sia syn­kim­mis­tä­kin pil­vis­tä ja ajat­te­lee tie­toi­ses­ti toisin

17.01.2020 17:00
Teini-ikäinen seuraa kunnallispolitiikkaa – taivalkoskelainen Jenni Karjalainen on kiinnostunut yhteisistä asioista

Tei­ni-ikäi­nen seuraa kun­nal­lis­po­li­tiik­kaa – tai­val­kos­ke­lai­nen Jenni Kar­ja­lai­nen on kiin­nos­tu­nut yh­tei­sis­tä asiois­ta

01.01.2018 09:00