Kuntavaalit
Kuukausi
Lukijalta: Minkä vähemmistön asiaa kuntapoliitikassa tulisi ajaa?
Lukijalta Mielipide Samuli Kolehmainen

Lu­ki­jal­ta: Minkä vä­hem­mis­tön asiaa kun­ta­po­lii­ti­kas­sa tulisi ajaa?

18.02.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Vetovoimainen Kuusamo – hyvä arki luodaan yhdessä
Lukijalta Mielipide Mika Määttä

Lu­ki­jal­ta: Ve­to­voi­mai­nen Kuusamo – hyvä arki luodaan yhdessä

17.02.2021 19:31 1
Tilaajille
Lukijalta: Kuntavaalit ovat hallitusvaalit, sillä riittävän suuren tappion jälkeen keskusta lähtee hallituksesta – ja kaataa sen lähtiessään
Lukijalta Mielipide Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­vaa­lit ovat hal­li­tus­vaa­lit, sillä riit­tä­vän suuren tappion jälkeen kes­kus­ta lähtee hal­li­tuk­ses­ta – ja kaataa sen läh­ties­sään

16.02.2021 18:16 3
Tilaajille
Henrik Karvosen näkökulma: Nyt valitaan kuntapäättäjät, jotka tekevät 2030-luvun menestyksen
Kolumni Henrik Karvonen

Henrik Kar­vo­sen nä­kö­kul­ma: Nyt va­li­taan kun­ta­päät­tä­jät, jotka tekevät 2030-lu­vun me­nes­tyk­sen

16.02.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta: "Mielestäni ilman unelmia ja tavoitteita politiikasta tulee vain hallintoa" – Tästä syystä on tärkeää äänestää kuntavaaleissa
Lukijalta Mielipide Mervi Tornberg-Karjalainen

Lu­ki­jal­ta: "Mie­les­tä­ni ilman unelmia ja ta­voit­tei­ta po­li­tii­kas­ta tulee vain hal­lin­toa" – Tästä syystä on tärkeää ää­nes­tää kun­ta­vaa­leis­sa

15.02.2021 19:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Montako asuinkuntasi nykyistä varsinaista valtuutettua sinä tiedät nimeltä ulkomuistista?

Viikon ky­sy­mys: Montako asuin­kun­ta­si ny­kyis­tä var­si­nais­ta val­tuu­tet­tua sinä tiedät nimeltä ul­ko­muis­tis­ta?

15.02.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Suomen Keskustanaiset

Lu­ki­jal­ta: Per­hei­den va­lin­nan­va­paus on kotien asia

14.02.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tarja Leinonen-Viinikka

Lu­ki­jal­ta: Hiek­ka­laa­ti­kol­ta hyvään pää­tök­sen­te­koon

14.02.2021 17:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Keskusta Kuusamon kunnallisjärjestö

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­vaa­leis­sa on kyse pai­kal­li­suu­des­ta

13.02.2021 15:00 1
Tilaajille
Katso lista: Koillismaan kuntavaaliehdokaslista karttui kahdella – Milloin Taivalkoskella kerrotaan nimiä?

Katso lista: Koil­lis­maan kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­lis­ta karttui kah­del­la – Milloin Tai­val­kos­kel­la ker­ro­taan nimiä?

11.02.2021 04:00 2
Tilaajille
Kuntavaalien ehdokashakemukset toimitettava Kuusamon keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9. maaliskuuta

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­ha­ke­muk­set toi­mi­tet­ta­va Kuu­sa­mon kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nal­le vii­meis­tään tiis­tai­na 9. maa­lis­kuu­ta

10.02.2021 15:00
Tilaajille
Kuusamon ennakkoäänestyspaikat selvillä

Kuu­sa­mon en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kat sel­vil­lä

10.02.2021 04:00
Tilaajille
Mitäs nyt kun väkimäärä ei nousekaan – kuntavaaleissa samat vanhat toiveet
Kolumni Risto Pikkupeura

Mitäs nyt kun vä­ki­mää­rä ei nou­se­kaan – kun­ta­vaa­leis­sa samat vanhat toiveet

06.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Saadaanko näillä äänestysaktiivisuus nousuun Kuusamossa? Kaupunki tarjoaa esittelyvideoita ja koulutusta ehdokkaille ennen vaaleja

Saa­daan­ko näillä ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus nousuun Kuu­sa­mos­sa? Kau­pun­ki tarjoaa esit­te­ly­vi­deoi­ta ja kou­lu­tus­ta eh­dok­kail­le ennen vaaleja

04.02.2021 15:00 2
Tilaajille
Kuntavaalit kaikella todennäköisyydellä käydään – mutta miten se voidaan tehdä turvallisesti?

Kun­ta­vaa­lit kai­kel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä käydään – mutta miten se voidaan tehdä tur­val­li­ses­ti?

03.02.2021 19:22
Tilaajille
Vanhemmat
Nuorisovaltuustoa kuunneltiin Kuusamossa: lukiolle ja ammattiopistolle ehdotetaan äänestyspaikkaa

Nuo­ri­so­val­tuus­toa kuun­nel­tiin Kuu­sa­mos­sa: lu­kiol­le ja am­mat­ti­opis­tol­le eh­do­te­taan ää­nes­tys­paik­kaa

15.12.2020 04:00
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Ko­koo­muk­sen Sirén: Kun­ta­vaa­leis­sa ta­val­lis­ten kun­ta­lais­ten äänen tulee kuulua

26.11.2020 17:00
Mikä saa lappilaisen nuoren hakemaan kuntavaaliehdokkaaksi? – “Kunnissa päätetään tulevaisuudesta ja tulevaisuus koskee erityisesti nuoria”

Mikä saa lap­pi­lai­sen nuoren ha­ke­maan kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si? – “Kun­nis­sa pää­te­tään tu­le­vai­suu­des­ta ja tu­le­vai­suus koskee eri­tyi­ses­ti nuoria”

22.11.2020 04:00
Tilaajille
Kommentti: Mitä me kerromme, kun kerromme teineistämme? Aivan liian vähän ja väärässä paikassa – ja se näkyy myös politiikassa

Kom­ment­ti: Mitä me ker­rom­me, kun ker­rom­me tei­neis­täm­me? Aivan liian vähän ja vää­räs­sä pai­kas­sa – ja se näkyy myös po­li­tii­kas­sa

16.11.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamossa on aito pula nuorista ehdokkaista "puolueissa, joita nuoret katsoisivat voivansa äänestää" – Mutta mitä puolueet tarjoavat ratkaisuksi?

Kuu­sa­mos­sa on aito pula nuo­ris­ta eh­dok­kais­ta "puo­lueis­sa, joita nuoret kat­soi­si­vat voi­van­sa ää­nes­tää" – Mutta mitä puo­lueet tar­joa­vat rat­kai­suk­si?

16.11.2020 04:00
Tilaajille