Kuntavaalit
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Työ­elä­mä on muut­tu­nut paljon elin­ai­ka­na­ni – nyt Tai­val­kos­kel­la pitää var­mis­taa työ­voi­man riit­tä­vyys ko­tout­ta­mi­sel­la ja per­hei­den hou­kut­te­lul­la

25.03.2021 15:30
Tilaajille
Politiikkaa tulee tehdä ratkaisukeskeisesti, sanoo Kuusamon Perussuomalaisten eronnut puheenjohtaja Tarja Leinonen-Viinikka – eron syynä erimielisyys arvo- ja kehittämislinjasta

Po­li­tiik­kaa tulee tehdä rat­kai­su­kes­kei­ses­ti, sanoo Kuu­sa­mon Pe­rus­suo­ma­lais­ten eronnut pu­heen­joh­ta­ja Tarja Lei­no­nen-Vii­nik­ka – eron syynä eri­mie­li­syys arvo- ja ke­hit­tä­mis­lin­jas­ta

16.03.2021 16:35 2
Tilaajille
Lukijalta: Pienellä kunnalla ei ole  varaa pilvilinnoihin – kiertokävely Taivalkosken teollisuusalueella
Lukijalta Mielipide Risto Tyni

Lu­ki­jal­ta: Pie­nel­lä kun­nal­la ei ole varaa pil­vi­lin­noi­hin – kier­to­kä­ve­ly Tai­val­kos­ken teol­li­suus­alueel­la

16.03.2021 04:00
Tilaajille
Katso päivitetty kuntavaaliehdokaslista – Taivalkoskelta viimein nimiä, myös perussuomalaisten listat julki

Katso päi­vi­tet­ty kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­lis­ta – Tai­val­kos­kel­ta viimein nimiä, myös pe­rus­suo­ma­lais­ten listat julki

10.03.2021 10:57 1
Tilaajille
SDP:n, keskustan ja kokoomuksen piiriväki ymmärtää vaalien siirron – "On ikävää, että tähän jouduttiin menemään, mutta onhan se ainoa oikea ratkaisu"

SDP:n, kes­kus­tan ja ko­koo­muk­sen pii­ri­vä­ki ym­mär­tää vaalien siirron – "On ikävää, että tähän jou­dut­tiin me­ne­mään, mutta onhan se ainoa oikea rat­kai­su"

07.03.2021 09:37
Tilaajille
Vanhemmat
IL: Kuntavaalit ovat siirtymässä kesäkuulle

IL: Kun­ta­vaa­lit ovat siir­ty­mäs­sä ke­sä­kuul­le

05.03.2021 20:07
Lukijalta: Minkä vähemmistön asiaa kuntapoliitikassa tulisi ajaa?
Lukijalta Mielipide Samuli Kolehmainen

Lu­ki­jal­ta: Minkä vä­hem­mis­tön asiaa kun­ta­po­lii­ti­kas­sa tulisi ajaa?

18.02.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Vetovoimainen Kuusamo – hyvä arki luodaan yhdessä
Lukijalta Mielipide Mika Määttä

Lu­ki­jal­ta: Ve­to­voi­mai­nen Kuusamo – hyvä arki luodaan yhdessä

17.02.2021 19:31 1
Tilaajille
Lukijalta: Kuntavaalit ovat hallitusvaalit, sillä riittävän suuren tappion jälkeen keskusta lähtee hallituksesta – ja kaataa sen lähtiessään
Lukijalta Mielipide Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­vaa­lit ovat hal­li­tus­vaa­lit, sillä riit­tä­vän suuren tappion jälkeen kes­kus­ta lähtee hal­li­tuk­ses­ta – ja kaataa sen läh­ties­sään

16.02.2021 18:16 3
Tilaajille
Henrik Karvosen näkökulma: Nyt valitaan kuntapäättäjät, jotka tekevät 2030-luvun menestyksen
Kolumni Henrik Karvonen

Henrik Kar­vo­sen nä­kö­kul­ma: Nyt va­li­taan kun­ta­päät­tä­jät, jotka tekevät 2030-lu­vun me­nes­tyk­sen

16.02.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta: "Mielestäni ilman unelmia ja tavoitteita politiikasta tulee vain hallintoa" – Tästä syystä on tärkeää äänestää kuntavaaleissa
Lukijalta Mielipide Mervi Tornberg-Karjalainen

Lu­ki­jal­ta: "Mie­les­tä­ni ilman unelmia ja ta­voit­tei­ta po­li­tii­kas­ta tulee vain hal­lin­toa" – Tästä syystä on tärkeää ää­nes­tää kun­ta­vaa­leis­sa

15.02.2021 19:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Montako asuinkuntasi nykyistä varsinaista valtuutettua sinä tiedät nimeltä ulkomuistista?

Viikon ky­sy­mys: Montako asuin­kun­ta­si ny­kyis­tä var­si­nais­ta val­tuu­tet­tua sinä tiedät nimeltä ul­ko­muis­tis­ta?

15.02.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Suomen Keskustanaiset

Lu­ki­jal­ta: Per­hei­den va­lin­nan­va­paus on kotien asia

14.02.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tarja Leinonen-Viinikka

Lu­ki­jal­ta: Hiek­ka­laa­ti­kol­ta hyvään pää­tök­sen­te­koon

14.02.2021 17:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Keskusta Kuusamon kunnallisjärjestö

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­vaa­leis­sa on kyse pai­kal­li­suu­des­ta

13.02.2021 15:00 1
Tilaajille
Katso lista: Koillismaan kuntavaaliehdokaslista karttui kahdella – Milloin Taivalkoskella kerrotaan nimiä?

Katso lista: Koil­lis­maan kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­lis­ta karttui kah­del­la – Milloin Tai­val­kos­kel­la ker­ro­taan nimiä?

11.02.2021 04:00 2
Tilaajille
Kuntavaalien ehdokashakemukset toimitettava Kuusamon keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9. maaliskuuta

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­ha­ke­muk­set toi­mi­tet­ta­va Kuu­sa­mon kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nal­le vii­meis­tään tiis­tai­na 9. maa­lis­kuu­ta

10.02.2021 15:00
Tilaajille
Kuusamon ennakkoäänestyspaikat selvillä

Kuu­sa­mon en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kat sel­vil­lä

10.02.2021 04:00
Tilaajille
Mitäs nyt kun väkimäärä ei nousekaan – kuntavaaleissa samat vanhat toiveet
Kolumni Risto Pikkupeura

Mitäs nyt kun vä­ki­mää­rä ei nou­se­kaan – kun­ta­vaa­leis­sa samat vanhat toiveet

06.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Saadaanko näillä äänestysaktiivisuus nousuun Kuusamossa? Kaupunki tarjoaa esittelyvideoita ja koulutusta ehdokkaille ennen vaaleja

Saa­daan­ko näillä ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus nousuun Kuu­sa­mos­sa? Kau­pun­ki tarjoaa esit­te­ly­vi­deoi­ta ja kou­lu­tus­ta eh­dok­kail­le ennen vaaleja

04.02.2021 15:00 2
Tilaajille