Kuusamo
Viimeisin 24 tuntia
Puu jos toinenkin kaatuu nyt Kitkantiellä – taustalla pääkadun saneeraus: "Osa puista on jo huonossa kunnossa"

Puu jos toi­nen­kin kaatuu nyt Kit­kan­tiel­lä – taus­tal­la pää­ka­dun sa­nee­raus: "Osa puista on jo huo­nos­sa kun­nos­sa"

01.07.2020 15:05
Tilaajille
Viikko
"Mielestäni on tärkeintä, että ihmisen kohtaa ihmisenä" – Ilon tuoja Teemu Tornberg haluaa olla muille avuksi ja koettaa iskostaa ajatusmallia myös suurperheensä lapsille

"Mie­les­tä­ni on tär­kein­tä, että ihmisen kohtaa ih­mi­se­nä" – Ilon tuoja Teemu Torn­berg haluaa olla muille avuksi ja koettaa is­kos­taa aja­tus­mal­lia myös suur­per­heen­sä lap­sil­le

30.06.2020 04:00
Tilaajille
“Nyt tuli vähän tuuheampi nosto” – sukeltaja pelastaa vaikka auton vedestä: Videolta näkyy, miten yhdeksän tuntia vaatinut nosto käy lopulta sutjakkaasti

“Nyt tuli vähän tuu­heam­pi nosto” – su­kel­ta­ja pe­las­taa vaikka auton ve­des­tä: Vi­deol­ta näkyy, miten yh­dek­sän tuntia vaa­ti­nut nosto käy lopulta sut­jak­kaas­ti

27.06.2020 08:00
Tilaajille
"Nyt puhutaan aivan liikaa eläkeiän nostamisesta" – Kuusamolaissyntyinen, juuri arvonimen saanut rahoitusneuvos Reijo Tauriainen haluaa keskustelua siitä, miten nuoret saataisiin koulutettua ja töihin

"Nyt pu­hu­taan aivan liikaa elä­ke­iän nos­ta­mi­ses­ta" – Kuu­sa­mo­lais­syn­tyi­nen, juuri ar­vo­ni­men saanut ra­hoi­tus­neu­vos Reijo Tau­riai­nen haluaa kes­kus­te­lua siitä, miten nuoret saa­tai­siin kou­lu­tet­tua ja töihin

25.06.2020 17:00
Tilaajille
Festivaalikesä on peruttu, mutta Kelanrannassa musisoidaan lauantaina – Kulttuuritoimenjohtaja kiittelee kuusamolaisia muusikoita talkoohengestä: "Arvostan suuresti sitä"

Fes­ti­vaa­li­ke­sä on pe­rut­tu, mutta Ke­lan­ran­nas­sa mu­si­soi­daan lauan­tai­na – Kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja kiit­te­lee kuu­sa­mo­lai­sia muu­si­koi­ta tal­koo­hen­ges­tä: "Ar­vos­tan suu­res­ti sitä"

25.06.2020 04:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi voimakkaasti toukokuussa –  Kuusamossa selvästi korkein työttömyysaste

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den määrä nousi voi­mak­kaas­ti tou­ko­kuus­sa –  Kuu­sa­mos­sa sel­väs­ti korkein työt­tö­myys­as­te

24.06.2020 18:50
Tilaajille
Ota helteestä nyt kaikki irti – ensi viikolla on taas viileämpää, eikä meteorologi lupaa suuria kuunvaihteeseenkaan: ”Kuunvaihde näyttää aika viileältä”

Ota hel­tees­tä nyt kaikki irti – ensi vii­kol­la on taas vii­leäm­pää, eikä me­teo­ro­lo­gi lupaa suuria kuun­vaih­tee­seen­kaan: ”Kuun­vaih­de näyttää aika vii­leäl­tä”

23.06.2020 19:53
Tilaajille
Perunat vietiin käsistä, Tiina ja Juha saivat toisensa Kiutakönkäällä ja Rukan juhannus pelkistyi lipunnostoon: lue, miten Koillismaan juhannus sujui

Perunat vietiin kä­sis­tä, Tiina ja Juha saivat toi­sen­sa Kiu­ta­kön­kääl­lä ja Rukan ju­han­nus pel­kis­tyi li­pun­nos­toon: lue, miten Koil­lis­maan ju­han­nus sujui

22.06.2020 04:00
Tilaajille
Karhunkierros 47:ssä tunnissa, saunalenkki Konttaisella – tällainen oli metsäjuhannus: "Näin pian poikkeusolojen loppumisen jälkeen liikkeellä oli yllättävän paljon ihmisiä, mutta ei porukka siellä käsidesin kanssa heilunut"

Kar­hun­kier­ros 47:ssä tun­nis­sa, sau­na­lenk­ki Kont­tai­sel­la – täl­lai­nen oli met­sä­ju­han­nus: "Näin pian poik­keus­olo­jen lop­pu­mi­sen jälkeen liik­keel­lä oli yl­lät­tä­vän paljon ih­mi­siä, mutta ei porukka siellä kä­si­de­sin kanssa hei­lu­nut"

21.06.2020 17:36
Tilaajille
Vitsejä, mehua ja ajatusten vaihtoa – Walkers-nuorisotyö jalkautui nuorten pariin sähköautolla Kuusamon kesäillassa: "Aikuisten tuki on nuorelle äärimmäisen tärkeää"

Vit­se­jä, mehua ja aja­tus­ten vaihtoa – Wal­kers-nuo­ri­so­työ jal­kau­tui nuorten pariin säh­kö­au­tol­la Kuu­sa­mon ke­säil­las­sa: "Ai­kuis­ten tuki on nuo­rel­le ää­rim­mäi­sen tär­keää"

21.06.2020 12:00
Tilaajille
Käylässä sijaitsevan Leenan Koskituvan lohisoppaa kehutaan kesän parhaaksi – salaisuus piilee yllättävässä mausteessa

Käy­läs­sä si­jait­se­van Leenan Kos­ki­tu­van lo­hi­sop­paa ke­hu­taan kesän par­haak­si – sa­lai­suus piilee yl­lät­tä­väs­sä maus­tees­sa

20.06.2020 11:05
Tilaajille
Pitkiä jonoja, Kitkan viisaita ja ilotyttöjäkin – Tällainen oli menneiden vuosikymmenten ravintolakulttuuri Kuusamossa

Pitkiä jonoja, Kitkan vii­sai­ta ja ilo­tyt­tö­jä­kin – Täl­lai­nen oli men­nei­den vuo­si­kym­men­ten ra­vin­to­la­kult­tuu­ri Kuu­sa­mos­sa

20.06.2020 04:00
Tilaajille
Täällä voi vain hymyillä –  Lomarenkaan hankintajohtaja Marko Säkkinen viettää juhannusta rantasaunalla Kuusamossa, mutta yhtä asiaa hän ei sinne halua: "Silli on syötti, ei kala"

Täällä voi vain hy­myil­lä –  Lo­ma­ren­kaan han­kin­ta­joh­ta­ja Marko Säk­ki­nen viettää ju­han­nus­ta ran­ta­sau­nal­la Kuu­sa­mos­sa, mutta yhtä asiaa hän ei sinne halua: "Silli on syötti, ei kala"

19.06.2020 11:00
Tilaajille
Konehalli ja halkoliiteri tuhoutuivat tulipalossa maatilalla Kuusamon Juumantiellä – jälkisammutus jatkuu yöhön

Ko­ne­hal­li ja hal­ko­lii­te­ri tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa maa­ti­lal­la Kuu­sa­mon Juu­man­tiel­lä – jäl­ki­sam­mu­tus jatkuu yöhön

18.06.2020 20:44
Tilaajille
Rukan kesäkelkkarata, tuolihissi ja maisemagondoli avataan kesäkaudelle perjantaina

Rukan ke­sä­kelk­ka­ra­ta, tuo­li­his­si ja mai­se­ma­gon­do­li avataan ke­sä­kau­del­le per­jan­tai­na

18.06.2020 11:55
Tilaajille
Maakotka lähetettiin Ruokavirastoon – Kuusamossa 12. kesäkuuta löydetty maakotka menehtyi matkalla Ranuan eläinpuistoon

Maa­kot­ka lä­he­tet­tiin Ruo­ka­vi­ras­toon – Kuu­sa­mos­sa 12. ke­sä­kuu­ta löy­det­ty maa­kot­ka me­neh­tyi mat­kal­la Ranuan eläin­puis­toon

18.06.2020 06:00
Tilaajille
Uuden jätevedenpuhdistamon peruskivi muurattiin keskiviikkona - katso video ja kuvat

Uuden jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin kes­ki­viik­ko­na - katso video ja kuvat

17.06.2020 20:18
Tilaajille
"Kaivoksia tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta ei nyt ihan joka niemeen" – Kuusamo sai teollisuusalan johtotehtävissä työskennelleen Jouni Hakolan kunnioittamaan luontoa

"Kai­vok­sia tar­vi­taan tu­le­vai­suu­des­sa­kin, mutta ei nyt ihan joka nie­meen" – Kuusamo sai teol­li­suus­alan joh­to­teh­tä­vis­sä työs­ken­nel­leen Jouni Hakolan kun­nioit­ta­maan luontoa

17.06.2020 17:52
Tilaajille
Vaikka yksityisyrityttäjien tukien hakemisesta on yritetty tehdä mahdollisimman helppoa, Koillismaalla niitä on haettu vähänlaisesti: "Tälläkään viikolla ei ole tullut yhtään hakemusta"

Vaikka yk­si­tyi­sy­ri­tyt­tä­jien tukien ha­ke­mi­ses­ta on yri­tet­ty tehdä mah­dol­li­sim­man help­poa, Koil­lis­maal­la niitä on haettu vä­hän­lai­ses­ti: "Täl­lä­kään vii­kol­la ei ole tullut yhtään ha­ke­mus­ta"

17.06.2020 15:00
Tilaajille