Kuusamon Erä-Veikot
Viikko
Muhoslaiset liikunnallisella lomaviikolla Kuusamossa – Iltarastiviikko houkutteli Koillismaalle

Mu­hos­lai­set lii­kun­nal­li­sel­la lo­ma­vii­kol­la Kuu­sa­mos­sa – Il­ta­ras­ti­viik­ko hou­kut­te­li Koil­lis­maal­le

10.07.2020 04:00
Tilaajille
Teemu istutti taimet ja suuntasi Kuusamoon tasatyöntämään neljän tunnin lenkin – Susitiimi leireilee Rukalla, Käylässä on mahdollisuus testata omaa juoksuvauhtiaan hiihtäjien kanssa

Teemu istutti taimet ja suun­ta­si Kuu­sa­moon ta­sa­työn­tä­mään neljän tunnin lenkin – Su­si­tii­mi lei­rei­lee Ru­kal­la, Käy­läs­sä on mah­dol­li­suus testata omaa juok­su­vauh­tiaan hiih­tä­jien kanssa

09.07.2020 18:01
Tilaajille
Mukana muun muassa kuuluisan suunnistajan poika – Kuusamon Erä-Veikkojen heittokisoissa puolet osanottajista eri puolelta Suomea

Mukana muun muassa kuu­lui­san suun­nis­ta­jan poika – Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen heit­to­ki­sois­sa puolet osan­ot­ta­jis­ta eri puo­lel­ta Suomea

07.07.2020 14:41
Tilaajille
Slogan hukassa, keksitkö sinä sen? – Kuusamon Erä-Veikoille pitäisi löytää toimiva iskulause

Slogan hu­kas­sa, kek­sit­kö sinä sen? – Kuu­sa­mon Erä-Vei­koil­le pitäisi löytää toimiva is­ku­lau­se

05.07.2020 04:00
Tilaajille
Kuukausi
Kasin ennätys hymyilytti Chapangwa Lubamboa – Kuusamon Erä-Veikkojen kesän ensimmäiset seurakisat vietiin läpi leppoisassa kesäillassa

Kasin ennätys hy­myi­lyt­ti Cha­pang­wa Lu­bam­boa – Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen kesän en­sim­mäi­set seu­ra­ki­sat vietiin läpi lep­poi­sas­sa ke­sä­il­las­sa

04.07.2020 18:36
Tilaajille
Järjestäjät muistuttavat: yski oikein, älä tule sairaana suunnistamaan – Kuusamossa ja Posiolla järjestetään iltarastiviikko Fin5-viikon tilalla

Jär­jes­tä­jät muis­tut­ta­vat: yski oikein, älä tule sai­raa­na suun­nis­ta­maan – Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la jär­jes­te­tään il­ta­ras­ti­viik­ko Fin5-vii­kon tilalla

04.07.2020 10:41
Tilaajille
Omatoimirasteja Kuusamoon ja Posiolle – peruuntuneen FIN5-viikon aikaan on odotettavissa suunnistajia Kuusamoon lomailemaan ja suunnistamaan

Oma­toi­mi­ras­te­ja Kuu­sa­moon ja Po­siol­le – pe­ruun­tu­neen FIN5-vii­kon aikaan on odo­tet­ta­vis­sa suun­nis­ta­jia Kuu­sa­moon lo­mai­le­maan ja suun­nis­ta­maan

24.06.2020 04:01
Tilaajille
Iloisesti tanssien osaksi isoa seuraa – Kuusamon Erä-Veikot saivat joukon osaavia tanssijoita mukaan ison yleisseuran toimintaan

Iloi­ses­ti tans­sien osaksi isoa seuraa – Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot saivat joukon osaavia tans­si­joi­ta mukaan ison yleis­seu­ran toi­min­taan

21.06.2020 04:00
Tilaajille
Petriina Määttä Sisuotteluissa hopealle

Pet­rii­na Määttä Si­su­ot­te­luis­sa ho­peal­le

17.06.2020 09:23
Tilaajille
Vain kuusi uskaltautui rinkiin Kuusamon Erä-Veikkojen heittokisoissa – Onni Kukkonen kiekossa kärkitulokseen

Vain kuusi us­kal­tau­tui rinkiin Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen heit­to­ki­sois­sa – Onni Kuk­ko­nen kie­kos­sa kär­ki­tu­lok­seen

16.06.2020 16:21
Tilaajille
Poltettu yleisurheilu- ja jalkapallokentän katsomo harmittaa käyttäjiä: "Toivotaan, että saadaan pikaisesti kuntoon ja tekijät kiinni"

Pol­tet­tu yleis­ur­hei­lu- ja jal­ka­pal­lo­ken­tän katsomo har­mit­taa käyt­tä­jiä: "Toi­vo­taan, että saadaan pi­kai­ses­ti kuntoon ja tekijät kiinni"

15.06.2020 15:49
Tilaajille
Vanhemmat
Erä-Veikkojen monilajikoulu liikuttaa lapsia: "Uskon, että innostus mieluisaan lajiin syttyy jo yhden kerran perusteella"

Erä-Veik­ko­jen mo­ni­la­ji­kou­lu lii­kut­taa lapsia: "Uskon, että in­nos­tus mie­lui­saan lajiin syttyy jo yhden kerran pe­rus­teel­la"

10.06.2020 17:00
Tilaajille
Innostus yleisurheilua kohtaan Kuusamossa on kova – moni jäi vielä jonottamaan, kun ei mahtunut rajoitettuihin osallistujamääriin

In­nos­tus yleis­ur­hei­lua kohtaan Kuu­sa­mos­sa on kova – moni jäi vielä jo­not­ta­maan, kun ei mah­tu­nut ra­joi­tet­tui­hin osal­lis­tu­ja­mää­riin

05.06.2020 12:26
Tilaajille
Suunnistajat pääsivät vihdoin maastoon Kuusamossa – Harri Pitkänen A-radan nopein Rääpyskankaalla, katso tulokset tästä

Suun­nis­ta­jat pää­si­vät vihdoin maas­toon Kuu­sa­mos­sa – Harri Pit­kä­nen A-radan nopein Rää­pys­kan­kaal­la, katso tu­lok­set tästä

05.06.2020 10:25
Tilaajille
Ruka Nordicin tuotto jäi alle suunnitellun - Kuusamon Erä-Veikkojen  tilinpäätös alijäämäinen

Ruka Nor­di­cin tuotto jäi alle suun­ni­tel­lun - Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen ti­lin­pää­tös ali­jää­mäi­nen

03.06.2020 16:43
Tilaajille
Suunnista nyt labyrinttiin – Kesän Pölkky-rasteilla Kuusamossa on mahdollisuus kokeilla uutta

Suun­nis­ta nyt la­by­rint­tiin – Kesän Pölk­ky-ras­teil­la Kuu­sa­mos­sa on mah­dol­li­suus ko­keil­la uutta

03.06.2020 14:34
Tilaajille
Laji hukassa? – Kuusamon Erä-Veikot järjestää kesällä lapsille monilajikoulun, jossa tutustutaan kaikkiin seuran urheilulajeihin

Laji hu­kas­sa? – Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot jär­jes­tää kesällä lap­sil­le mo­ni­la­ji­kou­lun, jossa tu­tus­tu­taan kaik­kiin seuran ur­hei­lu­la­jei­hin

30.05.2020 12:04
Tilaajille
Missä menet, KEV? - Kuusamon Erä-Veikoissa laaditaan uuta strategiaa, urheiluseura halutaan tuoda 2020-luvulle

Missä menet, KEV? - Kuu­sa­mon Erä-Vei­kois­sa laa­di­taan uuta stra­te­giaa, ur­hei­lu­seu­ra ha­lu­taan tuoda 2020-lu­vul­le

28.05.2020 14:01
Tilaajille
192, se oli lauantaipäivän luku – suunnistuskauden avaus innosti kuusamolaiset liikkeelle

192, se oli lauan­tai­päi­vän luku – suun­nis­tus­kau­den avaus innosti kuu­sa­mo­lai­set liik­keel­le

17.05.2020 11:02
Tilaajille
Kuin Utsjoelta Helsinkiin hiihdetty _ Kuusamon Erä-Veikkojen nuoret murtsikkakerholaiset kerryttivät ahkerasti kilometrejä huhtikuussa, haastevoitto hopeasomparyhmäläisistä irtosi lukemin 1269 - 1172

Kuin Uts­joel­ta Hel­sin­kiin hiih­det­ty _ Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen nuoret murt­sik­ka­ker­ho­lai­set ker­ryt­ti­vät ah­ke­ras­ti ki­lo­met­re­jä huh­ti­kuus­sa, haas­te­voit­to ho­pea­som­pa­ryh­mä­läi­sis­tä irtosi lukemin 1269 - 1172

11.05.2020 13:04
Tilaajille