Lapin matkailu
Kuukausi
Matkailuyritysten tappiot ovat mittavia – Business Finlandin jatkokyselyt asiakasyrityksille paljastivat valtavan avuntarpeen

Mat­kai­lu­yri­tys­ten tappiot ovat mit­ta­via – Bu­si­ness Fin­lan­din jat­ko­ky­se­lyt asia­kas­yri­tyk­sil­le pal­jas­ti­vat val­ta­van avun­tar­peen

31.03.2020 04:00
Tilaajille
Yrittäjä-studio.fi: Ensin paloi hotelli, sitten koronavirus sekoitti yrityksen arjen – Wilderness Suomun yrittäjä uskoo silti tulevaan

Yrit­tä­jä-stu­dio.fi: Ensin paloi ho­tel­li, sitten ko­ro­na­vi­rus se­koit­ti yri­tyk­sen arjen – Wil­der­ness Suomun yrit­tä­jä uskoo silti tu­le­vaan

30.03.2020 20:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koronavirus näytti hurjan näkymän: tällainen on Koillismaa ilman matkailua

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­vi­rus näytti hurjan nä­ky­män: täl­lai­nen on Koil­lis­maa ilman mat­kai­lua

26.03.2020 04:00
Finnair peruu kuluvalta viikolta useita lentoja Kittilään, Ivaloon ja Kuusamoon – sunnuntain jälkeen Lapista pääsee etelään lentäen ainoastaan Rovaniemeltä

Finnair peruu ku­lu­val­ta vii­kol­ta useita lentoja Kit­ti­lään, Ivaloon ja Kuu­sa­moon – sun­nun­tain jälkeen Lapista pääsee etelään lentäen ai­noas­taan Ro­va­nie­mel­tä

24.03.2020 11:32
Koronatilanne muuttaa mökkivarauspalveluiden varausehtoja – Lomarenkaan toimitusjohtaja: "Olisi kohtuutonta pidättää rahat jo maksetuista varauksista"

Ko­ro­na­ti­lan­ne muuttaa mök­ki­va­raus­pal­ve­lui­den va­raus­eh­to­ja – Lo­ma­ren­kaan toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Olisi koh­tuu­ton­ta pi­dät­tää rahat jo mak­se­tuis­ta va­rauk­sis­ta"

22.03.2020 16:51
Myös Lapissa hiihtokeskuksia menee kiinni koronan takia – sulku koskee myös alueiden ravintoloita, hotelleja ja ohjelmapalveluita

Myös Lapissa hiih­to­kes­kuk­sia menee kiinni koronan takia – sulku koskee myös aluei­den ra­vin­to­loi­ta, ho­tel­le­ja ja oh­jel­ma­pal­ve­lui­ta

20.03.2020 15:00
Tilaajille
Näin Ylä-Lapissa: Lomailijoita riittää yhä, silti yrittäjien tilanne hankala

Näin Ylä-La­pis­sa: Lo­mai­li­joi­ta riittää yhä, silti yrit­tä­jien tilanne hankala

20.03.2020 08:19
Tilaajille
Ravintola Tapio Posiolta on Suomen 14:ksi paras

Ra­vin­to­la Tapio Po­siol­ta on Suomen 14:ksi paras

16.03.2020 12:42
Vanhemmat
Posion Iglu-lomakeskuksen asemakaavaehdotus nähtäville

Posion Ig­lu-lo­ma­kes­kuk­sen ase­ma­kaa­va­eh­do­tus näh­tä­vil­le

05.03.2020 13:20
Tilaajille
Hongkongilainen turisti harhautui Posiolla ja yritti ajaa moottorikelkkareittiä pitkin autolla – tarkoituksenaan päästä Korouomaan

Hong­kon­gi­lai­nen turisti har­hau­tui Po­siol­la ja yritti ajaa moot­to­ri­kelk­ka­reit­tiä pitkin autolla – tar­koi­tuk­se­naan päästä Ko­rouo­maan

05.03.2020 10:49
Brändiprofessori kaipaa yrityksiltä lisää rohkeutta: kaikkia ei tarvitse miellyttää – Saila Saraniemeä puraisi brändihimo opiskeluaikana Lapin yliopistossa

Brän­di­pro­fes­so­ri kaipaa yri­tyk­sil­tä lisää roh­keut­ta: kaikkia ei tar­vit­se miel­lyt­tää – Saila Sa­ra­nie­meä puraisi brän­di­hi­mo opis­ke­lu­ai­ka­na Lapin yli­opis­tos­sa

09.02.2020 11:26
Tilaajille
Lapin matkailussa voi tulla ennätystalvi, vaikka kiinalaiset peruvatkin nyt matkojaan – tämä tiedetään ryhmämatkojen rajoittamisen vaikutuksista tällä hetkellä

Lapin mat­kai­lus­sa voi tulla en­nä­tys­tal­vi, vaikka kii­na­lai­set pe­ru­vat­kin nyt mat­ko­jaan – tämä tie­de­tään ryh­mä­mat­ko­jen ra­joit­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta tällä het­kel­lä

26.01.2020 20:12
Tilaajille
Turistit junaan lennon sijaan – Raideliikenteen parantaminen on Lapin matkailun edunvalvonnan tärkein tehtävä

Tu­ris­tit junaan lennon sijaan – Rai­de­lii­ken­teen pa­ran­ta­mi­nen on Lapin mat­kai­lun edun­val­von­nan tärkein tehtävä

09.01.2020 17:30