Lapin pelastuslaitos
Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kasvussa – palopäällikön mukaan  kelkkailijoita on tullut paljon Lappiin, vaikka matkustusta suositellaan välttämään

Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kas­vus­sa – pa­lo­pääl­li­kön mukaan kelk­kai­li­joi­ta on tullut paljon Lap­piin, vaikka mat­kus­tus­ta suo­si­tel­laan vält­tä­mään

05.04.2020 15:59
Tilaajille
Kuusamontiellä sulamisvettä parikymmentä senttiä – palokunta hälytettiin apuun

Kuu­sa­mon­tiel­lä su­la­mis­vet­tä pa­ri­kym­men­tä senttiä – pa­lo­kun­ta hä­ly­tet­tiin apuun

10.03.2020 08:21
Tilaajille
Navettarakennuksen katto alas Posiolla – syynä raskas lumikuorma

Na­vet­ta­ra­ken­nuk­sen katto alas Po­siol­la – syynä raskas lu­mi­kuor­ma

09.03.2020 15:19
Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tulipalo Posiolla torstai-iltana – asukas sai palon hallintaan siirtämällä syttyneet vaatteet ulos

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Po­siol­la tors­tai-il­ta­na – asukas sai palon hal­lin­taan siir­tä­mäl­lä syt­ty­neet vaat­teet ulos

06.03.2020 08:34
Pelastustehtävät vähentyivät Posiolla – Niin kuin muuallakin Suomessa, myös Posiolla on vaikeuksia löytää uusia henkilöitä vapaapalokuntaan

Pe­las­tus­teh­tä­vät vä­hen­tyi­vät Po­siol­la – Niin kuin muual­la­kin Suo­mes­sa, myös Po­siol­la on vai­keuk­sia löytää uusia hen­ki­löi­tä va­paa­pa­lo­kun­taan

15.01.2020 09:00
Tilaajille
Posiolla värvätään kyläpelastajia – Noin puolet tehtävistä sijoittuu niin sanotulle riskialueelle, harvaan asutulle alueelle

Po­siol­la vär­vä­tään ky­lä­pe­las­ta­jia – Noin puolet teh­tä­vis­tä si­joit­tuu niin sa­no­tul­le ris­kia­lueel­le, harvaan asu­tul­le alueel­le

10.01.2020 18:15