Lapin pelastuslaitos
Pelastustehtävät vähentyivät Posiolla – Niin kuin muuallakin Suomessa, myös Posiolla on vaikeuksia löytää uusia henkilöitä vapaapalokuntaan

Pe­las­tus­teh­tä­vät vä­hen­tyi­vät Po­siol­la – Niin kuin muual­la­kin Suo­mes­sa, myös Po­siol­la on vai­keuk­sia löytää uusia hen­ki­löi­tä va­paa­pa­lo­kun­taan

15.01.2020 09:00
Tilaajille
Posiolla värvätään kyläpelastajia – Noin puolet tehtävistä sijoittuu niin sanotulle riskialueelle, harvaan asutulle alueelle

Po­siol­la vär­vä­tään ky­lä­pe­las­ta­jia – Noin puolet teh­tä­vis­tä si­joit­tuu niin sa­no­tul­le ris­kia­lueel­le, harvaan asu­tul­le alueel­le

10.01.2020 18:15