Lappi
Kuukausi
Kuuden vuoden rauhoitus päättyy: Metsähanhen metsästys sallitaan osassa Lappia – merihanhelle saaliskiintiö

Kuuden vuoden rau­hoi­tus päät­tyy: Met­sä­han­hen met­säs­tys sal­li­taan osassa Lappia – me­ri­han­hel­le saa­lis­kiin­tiö

25.06.2020 17:55
Tilaajille
Lapin käräjäoikeus vangitsi vuokramökkihuijauksista epäillyn torniolaismiehen – miehen epäillään hyötyneen huijauksista 10 000 euron arvosta

Lapin kä­rä­jä­oi­keus van­git­si vuok­ra­mök­ki­hui­jauk­sis­ta epäil­lyn tor­nio­lais­mie­hen – miehen epäil­lään hyö­ty­neen hui­jauk­sis­ta 10 000 euron arvosta

24.06.2020 18:17
Yle: Lappi 2000-luvun väkivaltaisin maakunta – Posio, Taivalkoski ja Pudasjärvi synkän listan kärkikymmenikössä

Yle: Lappi 2000-lu­vun vä­ki­val­tai­sin maa­kun­ta – Posio, Tai­val­kos­ki ja Pu­das­jär­vi synkän listan kär­ki­kym­me­ni­kös­sä

17.06.2020 16:48
Tilaajille
Korona katkaisee Lapin yli viisi vuotta kestäneen kasvun – Suhdannekatsauksen mukaan Lapin kehitys on jatkunut edellisvuosien tapaan positiivisena myös viime vuonna, mutta koronakevät katkaisee kehityksen

Korona kat­kai­see Lapin yli viisi vuotta kes­tä­neen kasvun – Suh­dan­ne­kat­sauk­sen mukaan Lapin kehitys on jat­ku­nut edel­lis­vuo­sien tapaan po­si­tii­vi­se­na myös viime vuonna, mutta ko­ro­na­ke­vät kat­kai­see ke­hi­tyk­sen

11.06.2020 13:01
Vanhemmat
Katso tässä reservin ylennykset Koillismaalla

Katso tässä re­ser­vin ylen­nyk­set Koil­lis­maal­la

04.06.2020 10:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla ei havaittu uusia koronavirustartuntoja - koko Suomessa varmistettu 6885 tautitapausta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei ha­vait­tu uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja - koko Suo­mes­sa var­mis­tet­tu 6885 tau­ti­ta­paus­ta

01.06.2020 14:30
Lappi lämpeni kertaheitolla – Yöpakkasia ei ole luvassa, joten lumet sulavat nyt nopeasti

Lappi lämpeni ker­ta­hei­tol­la – Yö­pak­ka­sia ei ole lu­vas­sa, joten lumet sulavat nyt no­peas­ti

24.05.2020 08:00
Tilaajille
Koronarajoitukset käänsivät työttömyyden poikkeukselliseen kasvuun koko Lapissa – työttömiä on nyt yli 15 000,  rajuin aalto Tunturi-Lapissa

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set kään­si­vät työt­tö­myy­den poik­keuk­sel­li­seen kasvuun koko Lapissa – työt­tö­miä on nyt yli 15 000, rajuin aalto Tun­tu­ri-La­pis­sa

23.04.2020 09:33
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat: Yritystuet riittämättömät – väliinputoajat saatava kiinni

Lapin kun­ta­joh­ta­jat: Yri­tys­tuet riit­tä­mät­tö­mät – vä­liin­pu­toa­jat saatava kiinni

09.04.2020 12:00
Talven ja pimeän ajan nopeusrajoitusten poistaminen alkaa tällä viikolla – Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa kesänopeuksiin siirrytään keskiviikosta 8.4. alkaen ja merkit tulee olla vaihdettu viimeistään 24.4.

Talven ja pimeän ajan no­peus­ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­nen alkaa tällä vii­kol­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa ke­sä­no­peuk­siin siir­ry­tään kes­ki­vii­kos­ta 8.4. alkaen ja merkit tulee olla vaih­det­tu vii­meis­tään 24.4.

07.04.2020 05:00
Viranomaiset arvioivat: Koronavirusepidemian huippu saavuttaa Lapin touko-kesäkuun vaihteessa

Vi­ran­omai­set ar­vioi­vat: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian huippu saa­vut­taa Lapin tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­sa

04.04.2020 13:46
"Kuoppa on valmiiksi syvä ja nyt reunatkin uhkaavat sortua" – Näin kuvaa Lapin kuntien nykyistä taloustilannetta maakuntajohtaja Mika Riipi Lapin liitosta

"Kuoppa on val­miik­si syvä ja nyt reu­nat­kin uh­kaa­vat sortua" – Näin kuvaa Lapin kuntien ny­kyis­tä ta­lous­ti­lan­net­ta maa­kun­ta­joh­ta­ja Mika Riipi Lapin lii­tos­ta

01.04.2020 10:22
Tilaajille
Näin elää 93-vuotias Veikko: sulattaa veden lumesta, hakee polttopuut metsästä ja ihmettelee outoa tunnetta: "Aivan kuin olisin vieläkin penikka"

Näin elää 93-vuo­tias Veikko: su­lat­taa veden lu­mes­ta, hakee polt­to­puut met­säs­tä ja ih­met­te­lee outoa tun­net­ta: "Aivan kuin olisin vie­lä­kin pe­nik­ka"

11.02.2020 16:00
Tilaajille
Lapin luontokeskuksissa viime vuonna liki puoli miljoonaa käyntiä – palvelua halutaan kasvokkain

Lapin luon­to­kes­kuk­sis­sa viime vuonna liki puoli mil­joo­naa käyntiä – pal­ve­lua ha­lu­taan kas­vok­kain

26.01.2020 11:00
Lapin työttömyys laskussa, koko maassa työttömiä enemmän – pitkäaikaistyöttömyys puolittunut neljässä vuodessa

Lapin työt­tö­myys las­kus­sa, koko maassa työt­tö­miä enemmän – pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys puo­lit­tu­nut nel­jäs­sä vuo­des­sa

26.01.2020 09:00