Lappi
Talven ja pimeän ajan nopeusrajoitusten poistaminen alkaa tällä viikolla – Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa kesänopeuksiin siirrytään keskiviikosta 8.4. alkaen ja merkit tulee olla vaihdettu viimeistään 24.4.

Talven ja pimeän ajan no­peus­ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­nen alkaa tällä vii­kol­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa ke­sä­no­peuk­siin siir­ry­tään kes­ki­vii­kos­ta 8.4. alkaen ja merkit tulee olla vaih­det­tu vii­meis­tään 24.4.

07.04.2020 05:00
Viranomaiset arvioivat: Koronavirusepidemian huippu saavuttaa Lapin touko-kesäkuun vaihteessa

Vi­ran­omai­set ar­vioi­vat: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian huippu saa­vut­taa Lapin tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­sa

04.04.2020 13:46
"Kuoppa on valmiiksi syvä ja nyt reunatkin uhkaavat sortua" – Näin kuvaa Lapin kuntien nykyistä taloustilannetta maakuntajohtaja Mika Riipi Lapin liitosta

"Kuoppa on val­miik­si syvä ja nyt reu­nat­kin uh­kaa­vat sortua" – Näin kuvaa Lapin kuntien ny­kyis­tä ta­lous­ti­lan­net­ta maa­kun­ta­joh­ta­ja Mika Riipi Lapin lii­tos­ta

01.04.2020 10:22
Tilaajille
Näin elää 93-vuotias Veikko: sulattaa veden lumesta, hakee polttopuut metsästä ja ihmettelee outoa tunnetta: "Aivan kuin olisin vieläkin penikka"

Näin elää 93-vuo­tias Veikko: su­lat­taa veden lu­mes­ta, hakee polt­to­puut met­säs­tä ja ih­met­te­lee outoa tun­net­ta: "Aivan kuin olisin vie­lä­kin pe­nik­ka"

11.02.2020 16:00
Tilaajille
Lapin luontokeskuksissa viime vuonna liki puoli miljoonaa käyntiä – palvelua halutaan kasvokkain

Lapin luon­to­kes­kuk­sis­sa viime vuonna liki puoli mil­joo­naa käyntiä – pal­ve­lua ha­lu­taan kas­vok­kain

26.01.2020 11:00
Lapin työttömyys laskussa, koko maassa työttömiä enemmän – pitkäaikaistyöttömyys puolittunut neljässä vuodessa

Lapin työt­tö­myys las­kus­sa, koko maassa työt­tö­miä enemmän – pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys puo­lit­tu­nut nel­jäs­sä vuo­des­sa

26.01.2020 09:00