Leirikoulu
Kuukausi ja vanhemmat
Nuoriso- ja luontomatkailukeskus esillä opettajapäivillä

Nuo­ri­so- ja luon­to­mat­kai­lu­kes­kus esillä opet­ta­ja­päi­vil­lä

02.02.2020 18:00
Laskettelukurssille ilmoittautui 60 oppilasta ja se on  suosiostaan huolimatta lajissaan viimeinen - lain tiukka tulkinta ei saa estää koulujen maksullisia retkiä

Las­ket­te­lu­kurs­sil­le il­moit­tau­tui 60 op­pi­las­ta ja se on suo­sios­taan huo­li­mat­ta la­jis­saan vii­mei­nen - lain tiukka tul­kin­ta ei saa estää kou­lu­jen mak­sul­li­sia retkiä

31.01.2020 05:01
"Vastuuta ja muista huolehtimista" – Joel, Arnab ja parikymmentä muuta 900-vuotiaan opinahjon leirikoululaista lähtivät luontoon Kuusamossa

"Vas­tuu­ta ja muista huo­leh­ti­mis­ta" – Joel, Arnab ja pa­ri­kym­men­tä muuta 900-vuo­tiaan opin­ah­jon lei­ri­kou­lu­lais­ta läh­ti­vät luon­toon Kuu­sa­mos­sa

30.01.2020 05:00
Näin sanoo laki: koulu voi retkeillä, mutta maksutta - Rukalla laskettelee tiukan linjauksen vuoksi 5000 koululaista vähemmän

Näin sanoo laki: koulu voi ret­keil­lä, mutta mak­sut­ta - Rukalla las­ket­te­lee tiukan lin­jauk­sen vuoksi 5000 kou­lu­lais­ta vä­hem­män

29.01.2020 18:16
Tilaajille