Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lemmikit
Kuusamon suurpetokeskus saa pitää eläintarhalupansa, hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen – "Avataan, kun se aika tulee"

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus saa pitää eläin­tar­ha­lu­pan­sa, hal­lin­to-oi­keus kumosi alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen – "A­va­taan, kun se aika tulee"

24.11.2023 11:39 21
Tilaajille
Josko nyt loppuisi kalojen kituminen ja pihakoirien jatkuva jano – yleinen mielipide on ehtinyt 30 vuodessa muuttua monessa asiassa, siksi on hyvä, että muuttuu myös laki
Kolumni

Josko nyt lop­pui­si kalojen ki­tu­mi­nen ja pi­ha­koi­rien jatkuva jano – yleinen mie­li­pi­de on ehtinyt 30 vuo­des­sa muuttua monessa asias­sa, siksi on hyvä, että muuttuu myös laki

23.10.2023 04:00 1
Tilaajille
Deadline vuoden lopussa ja vasta murto-osa koirista ilmoitettu rekisteriin – ole tarkkana, jos hankit koiranpennun

Dead­li­ne vuoden lopussa ja vasta mur­to-osa koi­ris­ta il­moi­tet­tu re­kis­te­riin – ole tark­ka­na, jos hankit koi­ran­pen­nun

21.10.2023 12:00
Tilaajille
Kun laki muuttuu, pitääkö tarhaporoille olla vettä tarjolla koko ajan, entä mikä on pysyvä pitopaikka? – "Normaali talvi ei ole poikkeustilanne"

Kun laki muut­tuu, pitääkö tar­ha­po­roil­le olla vettä tar­jol­la koko ajan, entä mikä on pysyvä pi­to­paik­ka? – "­Nor­maa­li talvi ei ole poik­keus­ti­lan­ne"

20.10.2023 04:00 2
Tilaajille
Ratsutalli Runo avasi ovensa Kuusamossa elokuun alussa – Yrittäjä Veera Mikkanen: "Kysyntä on ollut niin suurta, että päätin ottaa toimintaan mukaan lisää hevosia"

Rat­su­tal­li Runo avasi ovensa Kuu­sa­mos­sa elokuun alussa – Yrit­tä­jä Veera Mik­ka­nen: "Ky­syn­tä on ollut niin suurta, että päätin ottaa toi­min­taan mukaan lisää he­vo­sia"

20.08.2023 12:00 1
Tilaajille
Koirien kiinnipitoaika päättyy sunnuntaina – omistaja on huolehdittava, ettei koira pääse syömään itsestään kuolleita lintuja

Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka päättyy sun­nun­tai­na – omis­ta­ja on huo­leh­dit­ta­va, ettei koira pääse syömään it­ses­tään kuol­lei­ta lintuja

18.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Eläinten jalostuksessa leikitään lemmikkien terveydellä – Ylijalostetun koiran elämä voi olla silkkaa kidutusta
Kolumni

Eläin­ten ja­los­tuk­ses­sa lei­ki­tään lem­mik­kien ter­vey­del­lä – Yli­ja­los­te­tun koiran elämä voi olla silkkaa ki­du­tus­ta

26.07.2023 04:00
Tilaajille
Eläinten vedensaantiin ja pito-olosuhteisiin tulee uusia vaatimuksia, kun uusi eläinten hyvinvointilaki tulee vuodenvaihteessa voimaan

Eläin­ten ve­den­saan­tiin ja pi­to-olo­suh­tei­siin tulee uusia vaa­ti­muk­sia, kun uusi eläin­ten hy­vin­voin­ti­la­ki tulee vuo­den­vaih­tees­sa voimaan

13.07.2023 09:01
Tilaajille
Moni kadonnut lemmikki pääsee takaisin kotiin sosiaalisen median avulla – Lue tästä jutusta, miten toimit eläimen kadotessa

Moni ka­don­nut lem­mik­ki pääsee ta­kai­sin kotiin so­siaa­li­sen median avulla – Lue tästä ju­tus­ta, miten toimit eläimen ka­do­tes­sa

25.06.2023 04:00
Tilaajille
Älä jätä koiraa kuumaan autoon – lämpötila pysäköidyssä autossa nousee nopeasti tappavaksi

Älä jätä koiraa kuumaan autoon – läm­pö­ti­la py­sä­köi­dys­sä autossa nousee no­peas­ti tap­pa­vak­si

18.06.2023 12:00 2
Tilaajille
Metsästyskoirakaan ei mene useasta harrastuksesta pilalle – Nenätyöskentely on kaikille roduille sopiva harrastus

Met­säs­tys­koi­ra­kaan ei mene useasta har­ras­tuk­ses­ta pilalle – Ne­nä­työs­ken­te­ly on kai­kil­le ro­duil­le sopiva har­ras­tus

17.06.2023 12:00
Tilaajille
Suomen riistakeskus muistuttaa: Koirat pidettävä kytkettyinä luonnon varjelemiseksi

Suomen riis­ta­kes­kus muis­tut­taa: Koirat pi­det­tä­vä kyt­ket­tyi­nä luonnon var­je­le­mi­sek­si

10.06.2023 10:43 2
Tilaajille
Kiinnostaako vaeltaminen koiran kanssa? Kuusamolainen Jenni Kallioniemi käy Hile-koiransa kanssa niin pitkiä kuin lyhyitä vaellusreissuja ja kertoo nyt parhaimmat vinkit onnistuneeseen retkeen

Kiin­nos­taa­ko vael­ta­mi­nen koiran kanssa? Kuu­sa­mo­lai­nen Jenni Kal­lio­nie­mi käy Hi­le-koi­ran­sa kanssa niin pitkiä kuin lyhyitä vael­lus­reis­su­ja ja kertoo nyt par­haim­mat vinkit on­nis­tu­nee­seen retkeen

06.06.2023 17:00 5
Tilaajille
Jenni Kallioniemi kertoo ikimuistoisimmista vaelluskokemuksistaan.

Jenni Kal­lio­nie­mi kertoo iki­muis­toi­sim­mis­ta vael­lus­ko­ke­muk­sis­taan.

06.06.2023 16:55
Tilaajille
"On täysin mahdollista, että puisto aukeaa heinäkuussa" – Rukan koirapuiston rakentaminen alkaa tapahtumatuottaja Harri Niskasen mukaan reilusti ennen juhannusta

"On täysin mah­dol­lis­ta, että puisto aukeaa hei­nä­kuus­sa" – Rukan koi­ra­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen alkaa ta­pah­tu­ma­tuot­ta­ja Harri Nis­ka­sen mukaan rei­lus­ti ennen ju­han­nus­ta

03.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Kuusamoon on valittu kaksi uutta eläinlääkäriä

Kuu­sa­moon on valittu kaksi uutta eläin­lää­kä­riä

11.05.2023 04:00
Tilaajille
"Moni hämmästelee, että se on jo 16-vuotias" – Ronkaisen perheen Lili-koiran hyvä metsästysura loppui huonoon kuuloon ja eksymiseen

"Moni häm­mäs­te­lee, että se on jo 16-vuo­tias" – Ron­kai­sen perheen Li­li-koi­ran hyvä met­säs­tys­ura loppui huonoon kuuloon ja ek­sy­mi­seen

03.05.2023 18:00 4
Tilaajille
Kuusamolaiset urheiluseurat haluavat pois kylmästä ja varastotilakin kelpaisi – kaupungin kukkarosta rahaa puolen hehtaarin hallille ei löydy heti

Kuu­sa­mo­lai­set ur­hei­lu­seu­rat ha­lua­vat pois kyl­mäs­tä ja va­ras­to­ti­la­kin kel­pai­si – kau­pun­gin kuk­ka­ros­ta rahaa puolen heh­taa­rin hal­lil­le ei löydy heti

27.04.2023 04:00 6
Tilaajille
Ruokaviraston koirarekisteri avautuu osittain käyttöön toukokuussa, sähköisesti tehtävä ilmoitus maksaa 10 euroa

Ruo­ka­vi­ras­ton koi­ra­re­kis­te­ri avautuu osit­tain käyt­töön tou­ko­kuus­sa, säh­köi­ses­ti tehtävä il­moi­tus maksaa 10 euroa

19.04.2023 12:39 1