Lentoliikenne
Finnair aloittaa ensin 7 viikkovuorolla - marraskuussa tarjonta tuplaantuu

Finnair aloit­taa ensin 7 viik­ko­vuo­rol­la - mar­ras­kuus­sa tar­jon­ta tup­laan­tuu

20.05.2020 18:00
Tilaajille
Finnair lisää asteittain lentämistä heinäkuusta alkaen, aloittaa kaukolennot heinäkuussa – Elokuussa alkavat lennot Ivaloon ja Kittilään ja syyskuussa lennot Kuusamoon ja Tampereelle

Finnair lisää as­teit­tain len­tä­mis­tä hei­nä­kuus­ta alkaen, aloit­taa kau­ko­len­not hei­nä­kuus­sa – Elo­kuus­sa alkavat lennot Ivaloon ja Kit­ti­lään ja syys­kuus­sa lennot Kuu­sa­moon ja Tam­pe­reel­le

18.05.2020 17:00
Tilaajille
Lentoliikenne murroksessa. Kuusamon lentokenttä avautuu heinä-syyskuun välisenä aikana.

Len­to­lii­ken­ne mur­rok­ses­sa. Kuu­sa­mon len­to­kent­tä avautuu hei­nä-syys­kuun vä­li­se­nä aikana.

18.05.2020 11:00
Tilaajille
Finnair peruu kuluvalta viikolta useita lentoja Kittilään, Ivaloon ja Kuusamoon – sunnuntain jälkeen Lapista pääsee etelään lentäen ainoastaan Rovaniemeltä

Finnair peruu ku­lu­val­ta vii­kol­ta useita lentoja Kit­ti­lään, Ivaloon ja Kuu­sa­moon – sun­nun­tain jälkeen Lapista pääsee etelään lentäen ai­noas­taan Ro­va­nie­mel­tä

24.03.2020 11:32
Kuusamon lentokenttä suljetaan kansainväliseltä lentoliikenteeltä - Kuusamon rajanylityspaikalla alkaa torstaina rajoitukset

Kuu­sa­mon len­to­kent­tä sul­je­taan kan­sain­vä­li­sel­tä len­to­lii­ken­teel­tä - Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­pai­kal­la alkaa tors­tai­na ra­joi­tuk­set

18.03.2020 14:17
Työmatkalaisella ei ole helppoa, jos pitäisi tehdä menopaluu Koillismaalta pääkaupunkiseudulle – vuorot ja aikataulut vastaavat kysyntää: "Kausittaisuus näkyy Kuusamossa"

Työ­mat­ka­lai­sel­la ei ole help­poa, jos pitäisi tehdä me­no­pa­luu Koil­lis­maal­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­le – vuorot ja ai­ka­tau­lut vas­taa­vat ky­syn­tää: "Kau­sit­tai­suus näkyy Kuu­sa­mos­sa"

09.03.2020 04:00
Tilaajille
Lapin lentoasemilla voimakasta kasvua

Lapin len­to­ase­mil­la voi­ma­kas­ta kasvua

10.01.2020 12:19
"Moni perhe on maksanut omakotilainansa matkailuun liittyvällä työllä" – Kuusamon matkailu kasvaa nopeammin kuin on ennakoitu ja se näkyy työllisyydessä, kaupoissa ja muidenkin alojen yrityksissä

"Moni perhe on mak­sa­nut oma­ko­ti­lainan­sa mat­kai­luun liit­ty­väl­lä työllä" – Kuu­sa­mon mat­kai­lu kasvaa no­peam­min kuin on en­na­koi­tu ja se näkyy työl­li­syy­des­sä, kau­pois­sa ja mui­den­kin alojen yri­tyk­sis­sä

05.12.2018 14:00
Saksalaiset kaipaavat lisää omaa kieltään ja matkailumarkkinointia: Tietoa ei ole Rukasta, Hankien valosta, rinteiden kunnosta eikä laduista

Sak­sa­lai­set kai­paa­vat lisää omaa kiel­tään ja mat­kai­lu­mark­ki­noin­tia: Tietoa ei ole Ru­kas­ta, Hankien va­los­ta, rin­tei­den kun­nos­ta eikä la­duis­ta

24.02.2018 10:30
Taivalkosken matkailu on nyt nosteessa – Kuusamon lentoliikenteen imu auttaa

Tai­val­kos­ken mat­kai­lu on nyt nos­tees­sa – Kuu­sa­mon len­to­lii­ken­teen imu auttaa

03.02.2018 09:00
Kuusamon ensimmäinen kansainvälinen reittilento laskeutuu lauantaina juhlallisuuksien kera

Kuu­sa­mon en­sim­mäi­nen kan­sain­vä­li­nen reit­ti­len­to las­keu­tuu lauan­tai­na juh­lal­li­suuk­sien kera

20.12.2017 12:16
Meneekö Kuusamossa pian rikki sadantuhannen lentomatkustajan raja? Finnair lentää sesonkina jopa neljästi päivässä

Meneekö Kuu­sa­mos­sa pian rikki sa­dan­tu­han­nen len­to­mat­kus­ta­jan raja? Finnair lentää se­son­ki­na jopa nel­jäs­ti päi­väs­sä

02.10.2017 15:14