Linnut
Viimeisin tunti
Kuka asuu pöntössäsi? - viikonloppuna bongataan pönttölintuja

Kuka asuu pön­tös­sä­si? - vii­kon­lop­pu­na bon­ga­taan pönt­tö­lin­tu­ja

13:25
Tilaajille
Vanhemmat
Nyt kannattaa lähteä seuraamaan pesiviä lintuja koko perheen voimin – tällä viikolla vietetään Lasten lintuviikkoa

Nyt kan­nat­taa lähteä seu­raa­maan pesiviä lintuja koko perheen voimin – tällä vii­kol­la vie­te­tään Lasten lin­tu­viik­koa

11.05.2020 12:15
Tilaajille
Merikotka jalkapatikassa - pelastettu lintu palautetaan luontoon heti kun se kuntoutuu

Me­ri­kot­ka jal­ka­pa­ti­kas­sa - pe­las­tet­tu lintu pa­lau­te­taan luon­toon heti kun se kun­tou­tuu

13.04.2020 17:42
Tilaajille
Joko bongasit taviokuurnan? – Lintujen kevätmuutto alkoi lauhasta talvesta huolimatta normaalissa aikataulussa Koillismaalla

Joko bon­ga­sit ta­vio­kuur­nan? – Lin­tu­jen ke­vät­muut­to alkoi lau­has­ta tal­ves­ta huo­li­mat­ta nor­maa­lis­sa ai­ka­tau­lus­sa Koil­lis­maal­la

01.04.2020 17:30
Tilaajille
Pohjoisten metsälintujen määrä laskenut Suomen suo­je­lua­lueil­la 38 prosentilla – mäet ja vaarat suojaavat lintuja ilmaston läm­pe­ne­mi­sel­tä

Poh­jois­ten met­sä­lin­tu­jen määrä las­ke­nut Suomen suo­je­lu­alueil­la 38 pro­sen­til­la – mäet ja vaarat suo­jaa­vat lintuja il­mas­ton läm­pe­ne­mi­sel­tä

13.02.2020 11:39
"Kun linnunlaulu lakkaa, tulee kauhean tyhjä olo", sanoo luontokuvaaja Esa Mälkönen

"Kun lin­nun­lau­lu lakkaa, tulee kauhean tyhjä olo", sanoo luon­to­ku­vaa­ja Esa Mäl­kö­nen

31.01.2020 14:00
Tilaajille
Lintujen pihabongaus alkoi tänään – näillä helpoilla ohjeilla lähdet mukaan tirppojen tarkkailuun!

Lin­tu­jen pi­ha­bon­gaus alkoi tänään – näillä hel­poil­la oh­jeil­la lähdet mukaan tirp­po­jen tark­kai­luun!

25.01.2020 11:46
Talvilintujen bongaus järjestetään jo 15. kerran – osallistujan ei tarvitse olla harrastaja eikä kyse ole kilpailusta, vaan lähiluonnon havainnoinnista

Tal­vi­lin­tu­jen bongaus jär­jes­te­tään jo 15. kerran – osal­lis­tu­jan ei tar­vit­se olla har­ras­ta­ja eikä kyse ole kil­pai­lus­ta, vaan lä­hi­luon­non ha­vain­noin­nis­ta

13.01.2020 14:00
Tammikuun lopussa taas bongataan – Osallistu Suomen suurimpaan lintutapahtumaan omalta pihaltasi

Tam­mi­kuun lopussa taas bon­ga­taan – Osal­lis­tu Suomen suu­rim­paan lin­tu­ta­pah­tu­maan omalta pi­hal­ta­si

10.01.2019 12:00

Ha­luai­sit­ko pe­rus­taa ta­lo­yh­tiöön yh­tei­sen ruo­kin­ta­pai­kan? Selvitä ensin muutama seikka

13.12.2018 18:00
Kata joulupöytä myös linnuille – ruokien valinnalla voit vaikuttaa siihen, mitä siivekkäitä pihallasi pyörii: "Jos haluaa enemmän lajikirjoa, kannattaa pitää tarjolla erilaisia jyviä"

Kata jou­lu­pöy­tä myös lin­nuil­le – ruokien va­lin­nal­la voit vai­kut­taa siihen, mitä sii­vek­käi­tä pi­hal­la­si pyörii: "Jos haluaa enemmän la­ji­kir­joa, kan­nat­taa pitää tar­jol­la eri­lai­sia jyviä"

13.12.2018 18:00
"Katselkaa sinne niin pitkälle kuin näkyy" – Moni tuttu lintulaji on kadonnut Koillismaalta ihmisen ja ilmastonmuutoksen takia – virtavästäräkki taas on uusi tulokas ja se rakentaa pesänsä vaikka hissin konehuoneeseen

"Kat­sel­kaa sinne niin pit­käl­le kuin näkyy" – Moni tuttu lin­tu­la­ji on ka­don­nut Koil­lis­maal­ta ihmisen ja il­mas­ton­muu­tok­sen takia – vir­ta­väs­tä­räk­ki taas on uusi tulokas ja se ra­ken­taa pesänsä vaikka hissin ko­ne­huo­nee­seen

25.11.2018 07:00
Torvien töräyttely kaikaa yhä – jotsenet viihtyvät vielä marraskuun viimeisissä sulavesissä

Torvien tö­räyt­te­ly kaikaa yhä – jot­se­net viih­ty­vät vielä mar­ras­kuun vii­mei­sis­sä su­la­ve­sis­sä

14.11.2018 18:00
Bongarit pääsivät seuraamaan luontodraamaa lähietäisyydeltä: merikotka höyhensi harmaalokin Tornien taistossa

Bon­ga­rit pää­si­vät seu­raa­maan luon­to­draa­maa lä­hie­täi­syy­del­tä: me­ri­kot­ka höy­hen­si har­maa­lo­kin Tornien tais­tos­sa

07.05.2018 16:00
Viikon luontoääni: Taikauskon takana on maahisen näköinen lintu – lapinpöllön öinen saalistustaito ei kuitenkaan ole taikuutta

Viikon luon­toää­ni: Tai­ka­us­kon takana on maa­hi­sen nä­köi­nen lintu – la­pin­pöl­lön öinen saa­lis­tus­tai­to ei kui­ten­kaan ole tai­kuut­ta

07.05.2018 10:30
Pohjoiset lajit vähenevät – Suomen linnusto muuttuu voimakkaasti

Poh­joi­set lajit vä­he­ne­vät – Suomen lin­nus­to muuttuu voi­mak­kaas­ti

09.09.2017 17:50
Lintuharrastajia paljon maastossa – nyt löytyi historian suurin parvi arktisia hanhia

Lin­tu­har­ras­ta­jia paljon maas­tos­sa – nyt löytyi his­to­rian suurin parvi ark­ti­sia hanhia

07.06.2017 14:21
Simon kaloja tuli syömään leveäpyrstökihu – katso miltä näyttää arktinen peto

Simon kaloja tuli syömään le­veä­pyrs­tö­ki­hu – katso miltä näyttää ark­ti­nen peto

06.06.2017 10:58
Ukkometso pysäytti poliisit Kuusamossa – katso kuvat

Uk­ko­met­so py­säyt­ti po­lii­sit Kuu­sa­mos­sa – katso kuvat

05.06.2017 12:28
Silmät auki Kuusamossa – Markus näki pihakuusessaan säihkylinnun, jota ei ole nähty koskaan aiemmin

Silmät auki Kuu­sa­mos­sa – Markus näki pi­ha­kuu­ses­saan säih­ky­lin­nun, jota ei ole nähty koskaan aiemmin

28.05.2017 10:56