Liukkaus
Kuusamossa jalkakäytävällä liukastuneelle ei korvausta – Talvikunnossapidon urakoitsijan mukaan kyseisen jalkakäytävän kadunpito on tapahtumapäivänä hoidettu asianmukaisesti

Kuu­sa­mos­sa jal­ka­käy­tä­väl­lä liu­kas­tu­neel­le ei kor­vaus­ta – Tal­vi­kun­nos­sa­pi­don ura­koit­si­jan mukaan ky­sei­sen jal­ka­käy­tä­vän ka­dun­pi­to on ta­pah­tu­ma­päi­vä­nä hoi­det­tu asian­mu­kai­ses­ti

10.02.2020 08:00
Nastat jalkaan ja reippaasti retkelle – kansallispuistojen polut ja ladut ovat väliin liukkaita, mutta oikeilla välineillä pärjää

Nastat jalkaan ja reip­paas­ti ret­kel­le – kan­sal­lis­puis­to­jen polut ja ladut ovat väliin liuk­kai­ta, mutta oi­keil­la vä­li­neil­lä pärjää

14.01.2020 14:00
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Erääs­sä­kin koil­lis­maa­lai­ses­sa per­hees­sä luis­tel­tiin il­jan­tei­sel­la-nil­jan­tei­sel­la jäällä

01.11.2018 05:00
Hiekoittajakin liukui ojaan – jäätävä vesisade liukasti Koillismaan poikkeuksellisen vankalla jääpeitolla: Katso video koneen nostosta

Hie­koit­ta­ja­kin liukui ojaan – jäätävä ve­si­sa­de liu­kas­ti Koil­lis­maan poik­keuk­sel­li­sen van­kal­la jää­pei­tol­la: Katso video koneen nos­tos­ta

01.11.2018 05:00
Neljä kymmenestä kaatunut liukastumalla – Keskity kävelyyn ja valitse kengät kelin mukaan

Neljä kym­me­nes­tä kaa­tu­nut liu­kas­tu­mal­la – Keskity kä­ve­lyyn ja valitse kengät kelin mukaan

16.01.2018 05:00