Lukio
Posion peruskoulu ja lukio palkittiin ympäristötyöstään Vihreällä lipulla

Posion pe­rus­kou­lu ja lukio pal­kit­tiin ym­pä­ris­tö­työs­tään Vih­reäl­lä lipulla

28.05.2020 12:00
Tilaajille
Posion lukion kattorikko johti varoitukseen – lumikuormista huomautettu useita kertoja

Posion lukion kat­to­rik­ko johti va­roi­tuk­seen – lu­mi­kuor­mis­ta huo­mau­tet­tu useita kertoja

28.04.2020 19:02
Tilaajille
Näin sujuivat vanhojen tanssit Kuusamossa - Katso tallenne tansseista

Näin su­jui­vat van­ho­jen tanssit Kuu­sa­mos­sa - Katso tal­len­ne tans­seis­ta

14.02.2020 13:31
Tilaajille
"Tämä on yksi elämän etappi" – Anni Tuovilan kuuden vuoden odotus palkitaan tänään, kun poloneesi kajahtaa kaiuttimista

"Tämä on yksi elämän etappi" – Anni Tuo­vi­lan kuuden vuoden odotus pal­ki­taan tänään, kun po­lo­nee­si ka­jah­taa kaiut­ti­mis­ta

14.02.2020 05:00
Tilaajille
Lukion on säilyttävä Taivalkoskella - abit yhtyivät huoleen

Lukion on säi­lyt­tä­vä Tai­val­kos­kel­la - abit yh­tyi­vät huoleen

13.02.2020 15:43
Obama, Trump, yksisarvinen ja kasarit - Katso kuvagalleriasta miten penkkareita juhlitaan Kuusamossa

Obama, Trump, yk­si­sar­vi­nen ja kasarit - Katso ku­va­gal­le­rias­ta miten penk­ka­rei­ta juh­li­taan Kuu­sa­mos­sa

13.02.2020 13:46
Tilaajille
Kuusamolainen lukiolainen Talousgurun finaaliin – loppukilpailussa pärjänneille rahapalkintoja ja yliopistopaikkoja ilman pääsykokeita

Kuu­sa­mo­lai­nen lu­kio­lai­nen Ta­lous­gu­run fi­naa­liin – lop­pu­kil­pai­lus­sa pär­jän­neil­le ra­ha­pal­kin­to­ja ja yli­opis­to­paik­ko­ja ilman pää­sy­ko­kei­ta

06.02.2020 13:46
Tilaajille
Yhdistämisen iloja koulumaailmassa

Yh­dis­tä­mi­sen iloja kou­lu­maail­mas­sa

30.01.2020 05:00
Matka ikuiseen kaupunkiin - Posion lukiolaiset tutustuivat Roomaan

Matka ikui­seen kau­pun­kiin - Posion lu­kio­lai­set tu­tus­tui­vat Roomaan

11.02.2019 10:00
Ella lähti lukion jälkeen inttiin hakemaan johtajakoulutusta – monelle välivuosi voi kuitenkin olla ei-toivottu ja se huolettaa asiantuntijoita: "Opiskelijat eivät enää uskalla hakea opiskelemaan ihan mitä tahansa"

Ella lähti lukion jälkeen inttiin ha­ke­maan joh­ta­ja­kou­lu­tus­ta – monelle vä­li­vuo­si voi kui­ten­kin olla ei-toi­vot­tu ja se huo­let­taa asian­tun­ti­joi­ta: "O­pis­ke­li­jat eivät enää uskalla hakea opis­ke­le­maan ihan mitä ta­han­sa"

07.02.2019 05:00
Posion lukio kiinnostaa venäläisiä opiskelijoita

Posion lukio kiin­nos­taa ve­nä­läi­siä opis­ke­li­joi­ta

01.11.2018 14:00
Posion lukioon tavoitellaan opiskelijoita Venäjältä - Oi niitä aikoja kun Posiolla oli lähes 2000 koululaista ja 26 kansakoulua

Posion lukioon ta­voi­tel­laan opis­ke­li­joi­ta Ve­nä­jäl­tä - Oi niitä aikoja kun Po­siol­la oli lähes 2000 kou­lu­lais­ta ja 26 kan­sa­kou­lua

02.10.2018 05:00

Eng­lan­nin ja tek­nis­ten töiden opet­ta­ja haussa – mää­räai­kais­ten ­tun­tio­pet­ta­jien joukko kasvaa

16.04.2018 12:00
Kymmenen vuotta sitten Taivalkoskella opiskeli 130 lukiolaista, ensi syksynä heitä on alle 50 – Kirkonkylän alakoululla huolestuttava pudotus on edessä lähivuosina

Kym­me­nen vuotta sitten Tai­val­kos­kel­la opis­ke­li 130 lu­kio­lais­ta, ensi syksynä heitä on alle 50 – Kir­kon­ky­län ala­kou­lul­la huo­les­tut­ta­va ­pu­do­tus on edessä lä­hi­vuo­si­na

16.04.2018 12:00
Katso tunnelmakuvat! Abit autojen lavoilla: "Vieläkö voi vaihtaa amikseen?"

Katso tun­nel­ma­ku­vat! Abit autojen la­voil­la: "Vie­lä­kö voi vaihtaa amik­seen?"

15.02.2018 18:30
Eipä suo auringon lämpö siunaustaan: Suvivirsi kajautettiin silti Kuusamon ylioppilasjuhlassa – katso video

Eipä suo au­rin­gon lämpö siu­naus­taan: Su­vi­vir­si ka­jau­tet­tiin silti Kuu­sa­mon yli­op­pi­las­juh­las­sa – katso video

03.06.2017 14:05
Kuuden laudaturin Henna putsasi myös stipendipöydän Posiolla – tässä kaikki stipendin saajat

Kuuden lau­da­tu­rin Henna putsasi myös sti­pen­di­pöy­dän Po­siol­la – tässä kaikki sti­pen­din saajat

03.06.2017 14:00
Perimmäisessä korpikylässä Posiolla asuva Henna kirjoitti kuusi ällää – vapaa-ajalla hän ruokkii poroja, tekee halkoja ja heinähommia

Pe­rim­mäi­ses­sä kor­pi­ky­läs­sä Po­siol­la asuva Henna kir­joit­ti kuusi ällää – va­paa-ajal­la hän ruokkii poroja, tekee halkoja ja hei­nä­hom­mia

02.06.2017 10:00

”Alp­pi­lu­kio on jous­ta­va opi­nah­jo” – yli­op­pi­laak­si val­mis­tu­van Miikka Man­ki­sen kir­joi­tuk­set menivät hieman nor­maa­lia mut­kik­kaam­min

30.05.2017 14:00
Näin vauhdikkaasti lähtivät penkkariajot liikkeelle – muun muassa Trump kyydissä

Näin vauh­dik­kaas­ti läh­ti­vät penk­ka­ria­jot liik­keel­le – muun muassa Trump kyy­dis­sä

16.02.2017 13:50