Lumilautailu
Topias jäi asuntolaan, kun muut lähtivät  - Kuusamossa viime syksynä opiskelun aloittaneet lumilautailijat ovat keväällä olleet etäyhteyksien päässä Alppikoulun valmentajista

Topias jäi asun­to­laan, kun muut läh­ti­vät - Kuu­sa­mos­sa viime syksynä opis­ke­lun aloit­ta­neet lu­mi­lau­tai­li­jat ovat ke­vääl­lä olleet etä­yh­teyk­sien päässä Alp­pi­kou­lun val­men­ta­jis­ta

21.05.2020 15:04
Tilaajille
Nyt on lunta, mistä nauttia - kuusamolaisen lumilautailijan Emmi Parkkisenniemen kevät sujuu kotimaisemissa fysiikkaa treenaten ja metsässä laskien

Nyt on lunta, mistä nauttia - kuu­sa­mo­lai­sen lu­mi­lau­tai­li­jan Emmi Park­ki­sen­nie­men kevät sujuu ko­ti­mai­se­mis­sa fy­siik­kaa tree­na­ten ja met­säs­sä laskien

20.04.2020 18:06
Tilaajille
Jäätikön kaipuu – muuttunut maailmantilanne pani Enni Rukajärven kevään suunnitelmat uusiksi. Kauden odotetuin reissu, kuvausmatka Pohjois-Norjan vuorille oli pakko perua.

Jää­ti­kön kaipuu – muut­tu­nut maail­man­ti­lan­ne pani Enni Ru­ka­jär­ven kevään suun­ni­tel­mat uu­sik­si. Kauden odo­te­tuin reissu, ku­vaus­mat­ka Poh­jois-Nor­jan vuo­ril­le oli pakko perua.

06.04.2020 17:02
Tilaajille
Suur-Hamarin kisakausi päättyi ennen aikojaan -"lätkätermejä lainaten alavartalovamma"

Suur-Ha­ma­rin ki­sa­kau­si päättyi ennen ai­ko­jaan -"­lät­kä­ter­me­jä lai­na­ten ala­var­ta­lo­vam­ma"

11.03.2020 17:32
Tilaajille
Rukajärvi seitsemäs Norjan X Gamesien slopestylessä

Ru­ka­jär­vi seit­se­mäs Norjan X Ga­me­sien slo­pes­ty­les­sä

08.03.2020 21:28
Tilaajille
Rinnekangas ja Rukajärvi molemmat seitsemännelle sijalle Norjan X Games -big airissa

Rin­ne­kan­gas ja Ru­ka­jär­vi mo­lem­mat seit­se­män­nel­le sijalle Norjan X Games -big airissa

08.03.2020 00:03
Tilaajille
Rukajärvi neljäs US Openissa

Ru­ka­jär­vi neljäs US Ope­nis­sa

29.02.2020 14:34
Tilaajille
Rukajärven kausi jatkuu US Openissa

Ru­ka­jär­ven kausi jatkuu US Ope­nis­sa

25.02.2020 13:32
Tilaajille
Enni Rukajärvi kaatui harjoituksissa, löi päänsä, katkaisi lautansa ja pääsi lääkärivisiitin kautta kisaan: lopputulos viides Dew Tourin slopestylessä

Enni Ru­ka­jär­vi kaatui har­joi­tuk­sis­sa, löi päänsä, kat­kai­si lau­tan­sa ja pääsi lää­kä­ri­vi­sii­tin kautta kisaan: lop­pu­tu­los viides Dew Tourin slo­pes­ty­les­sä

10.02.2020 09:00
Tilaajille
Loppukesästä on kuusamolaisillakin syytä piipahtaa Helsingissä –  Enni Rukajärvi lahjoitti lumilautansa Urheilumuseoon

Lop­pu­ke­säs­tä on kuu­sa­mo­lai­sil­la­kin syytä pii­pah­taa Hel­sin­gis­sä – Enni Ru­ka­jär­vi lah­joit­ti lu­mi­lau­tan­sa Ur­hei­lu­mu­seoon

09.02.2020 11:42
Tilaajille
Ensimmäinen QKLS Rookie Fest järjestettiin Rukalla – myös Rukan Lumilautailijoiden kilpailijoille menestystä

En­sim­mäi­nen QKLS Rookie Fest jär­jes­tet­tiin Rukalla – myös Rukan Lu­mi­lau­tai­li­joi­den kil­pai­li­joil­le me­nes­tys­tä

05.02.2020 12:26
Tilaajille
Enni Rukajärvi Dew Tourille

Enni Ru­ka­jär­vi Dew Tou­ril­le

04.02.2020 16:26
Tilaajille
Lautailijoilta ranteet, hiihtäjiltä polvet - Yleisin rinneonnettomuus on kaatuminen ja yhteentörmäys

Lau­tai­li­joil­ta ran­teet, hiih­tä­jil­tä polvet - Yleisin rin­ne­on­net­to­muus on kaa­tu­mi­nen ja yh­teen­tör­mäys

29.01.2020 14:46
Tilaajille
Ennillä sinne päin -päivä Aspenissa - kuusamolainen X Gamesien slopestylen kahdeksas

Ennillä sinne päin -päivä As­pe­nis­sa - kuu­sa­mo­lai­nen X Ga­me­sien slo­pes­ty­len kah­dek­sas

26.01.2020 15:01
Tilaajille
X Gameseissa Enni Rukajärvellä kaksi lajia

X Ga­me­seis­sa Enni Ru­ka­jär­vel­lä kaksi lajia

15.01.2020 16:35
Emmi löi päätään Laaxissa – Enni lähtee X Gameseihin

Emmi löi päätään Laa­xis­sa – Enni lähtee X Ga­me­sei­hin

14.01.2020 19:22
Tilaajille
Lumilautalukio siirtyy Vuokatista Rukalle

Lu­mi­lau­ta­lu­kio siirtyy Vuo­ka­tis­ta Rukalle

08.02.2019 11:02
Enni Rukajärvi Pohjois-Pohjanmaan paras urheilija – Seppo Sammelvuolle elämänura -palkinto

Enni Ru­ka­jär­vi Poh­jois-Poh­jan­maan paras ur­hei­li­ja – Seppo Sam­mel­vuol­le elä­män­ura -pal­kin­to

01.02.2019 22:30
Lumilautailun MM-kisajoukkue miltei nimetty – Enni Rukajärvi mukana

Lu­mi­lau­tai­lun MM-ki­sa­jouk­kue miltei nimetty – Enni Ru­ka­jär­vi mukana

14.01.2019 14:08
Lumilautailijoiden tiukka kisarypistys ennen MM-kisoja alkaa Kreischbergin slopestylellä – Kuusamolainen Emmi Parkkisenniemi kisaa ensi kerran maailmancupin slopestylessä Seiseralmissa

Lu­mi­lau­tai­li­joi­den tiukka ki­sa­ry­pis­tys ennen MM-ki­so­ja alkaa Kreisch­ber­gin slo­pes­ty­lel­lä – ­Kuu­sa­mo­lai­nen Emmi Park­ki­sen­nie­mi kisaa ensi kerran maail­man­cu­pin slo­pes­ty­les­sä Sei­se­ral­mis­sa

09.01.2019 17:45