Lumitilanne
Iltalehti: "Siitähän lähti kaikki kylkilaudoitukset kokonaan, tukirakenteet jäivät ehjiksi" – Kuusamon Tolpanniemessä yksitoista vuotta asunut Keijo ei ole kokenut aiemmin moisia lumituhoja

Il­ta­leh­ti: "Sii­tä­hän lähti kaikki kyl­ki­lau­doi­tuk­set ko­ko­naan, tu­ki­ra­ken­teet jäivät eh­jik­si" – Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­mes­sä yk­si­tois­ta vuotta asunut Keijo ei ole kokenut aiemmin moisia lu­mi­tu­ho­ja

30.03.2020 19:00
Tilaajille
Ennätystulvat uhkaavat Koillismaata - Evon Mankinen ei ole huolissaan: Meillä pohjavedet riittävät ja Kuusamossa on hajautettu pohjavedenotto, niin ongelmia ei tule"

En­nä­tys­tul­vat uh­kaa­vat Koil­lis­maa­ta - Evon Man­ki­nen ei ole huo­lis­saan: Meillä poh­ja­ve­det riit­tä­vät ja Kuu­sa­mos­sa on ha­jau­tet­tu poh­ja­ve­de­not­to, niin on­gel­mia ei tule"

29.03.2020 14:00
Tilaajille
Huomenna aamulla taas enemmän lunta kuin eilen: "Sadealueen myötä koko kertymä on paikoin 15 senttiä"

Huo­men­na aamulla taas enemmän lunta kuin eilen: "Sa­dea­lueen myötä koko kertymä on paikoin 15 sent­tiä"

05.03.2020 17:07
Lumesta voi vielä tulla pohjoisen Suomen matkailuvaltti

Lumesta voi vielä tulla poh­joi­sen Suomen mat­kai­lu­valt­ti

23.02.2020 10:52
Tilaajille
Viranomaiset suosittelevat tarkastelemaan kattoja, lumen pudotus katoilta
on tiimityötä

Vi­ran­omai­set suo­sit­te­le­vat tar­kas­te­le­maan kat­to­ja, lumen pudotus ka­toil­ta on tii­mi­työ­tä

12.02.2020 05:00
Tilaajille
Pölkyllä romahti puutavarakatos, kattoja puhdistetaan koko ajan

Pöl­kyl­lä romahti puu­ta­va­ra­ka­tos, kattoja puh­dis­te­taan koko ajan

10.02.2020 14:15
Tilaajille
Mika huhkii jalkapallokentän kokoisella tasakatolla sahan ja kolan kanssa – lumikuorma ei ole leikin asia: "Kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle"

Mika huhkii jal­ka­pal­lo­ken­tän ko­koi­sel­la ta­sa­ka­tol­la sahan ja kolan kanssa – lu­mi­kuor­ma ei ole leikin asia: "Kuuluu kiin­teis­tön omis­ta­jan vas­tuul­le"

22.01.2020 11:00
Latuhöylä osuu välillä pelkkään multaan - ahkerimmat hiihtäjät kiertävät latuja Koillismaalla: "Hiihtäjiä näyttää kuitenkin olevan runsaasti liikkeellä"

La­tu­höy­lä osuu välillä pelk­kään multaan - ah­ke­rim­mat hiih­tä­jät kier­tä­vät latuja Koil­lis­maal­la: "Hiih­tä­jiä näyttää kui­ten­kin olevan run­saas­ti liik­keel­lä"

03.01.2019 05:00
Lunta pian puoli metriä – höttöinen pohja ei kelpaa kaikille

Lunta pian puoli metriä – höt­töi­nen pohja ei kelpaa kai­kil­le

19.12.2017 05:00