Maanviljely
Pääkirjoitus: Koronavirus näytti hurjan näkymän: tällainen on Koillismaa ilman matkailua

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­vi­rus näytti hurjan nä­ky­män: täl­lai­nen on Koil­lis­maa ilman mat­kai­lua

26.03.2020 04:00
Kuusamolainen kaupunginvaltuutettu julkaisi videon navetastaan: "Toivottavasti kriisin myötä alettaisiin arvostaa omavaraisuutta"

Kuu­sa­mo­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu jul­kai­si videon na­ve­tas­taan: "Toi­vot­ta­vas­ti kriisin myötä alet­tai­siin ar­vos­taa oma­va­rai­suut­ta"

15.03.2020 12:53
Miksi kukaan ei puutu? - Useiden kymmenien eläinten kuolema Posiolla herätti tutun kysymyksen

Miksi kukaan ei puutu? - Useiden kym­me­nien eläin­ten kuolema Po­siol­la herätti tutun ky­sy­myk­sen

11.03.2020 10:05
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen myötä voi leipävilja palata Koillismaalle kymmenessä vuodessa – viljat hyötyvät valoisista öistä muiden heinäkasvien tapaan

Il­mas­ton­muu­tok­sen myötä voi lei­pä­vil­ja palata Koil­lis­maal­le kym­me­nes­sä vuo­des­sa – viljat hyö­ty­vät va­loi­sis­ta öistä muiden hei­nä­kas­vien tapaan

04.10.2018 09:00

Huono oh­ra­sa­to

13.08.2018 09:00
Pulkkinen välittää viljelijästä Koillismaalla

Pulk­ki­nen vä­lit­tää vil­je­li­jäs­tä Koil­lis­maal­la

28.03.2018 16:06
Ministeriö kysyi poroista ja tuhannet vastasivat, eivätkä turhaan – pikaisia lakimuutoksia tulossa

Mi­nis­te­riö kysyi po­rois­ta ja tu­han­net vas­ta­si­vat, eivätkä turhaan – pi­kai­sia la­ki­muu­tok­sia tulossa

27.03.2018 14:21
Posio on edelleen maitopitäjä – Lapin neljänneksi tuottoisimmassa kunnassa 32 maitotilaa

Posio on edel­leen mai­to­pi­tä­jä – Lapin nel­jän­nek­si tuot­toi­sim­mas­sa kun­nas­sa 32 mai­to­ti­laa

17.11.2017 05:00
Urakoitsija ajoi traktorin pellon laitaan ja se upposi 15 senttiä –  märkien suopeltojen lisäksi koko rehusato uhkaa jäädä taas huonoksi

Ura­koit­si­ja ajoi trak­to­rin pellon laitaan ja se upposi 15 sent­tiä –  märkien suo­pel­to­jen lisäksi koko re­hu­sa­to uhkaa jäädä taas huo­nok­si

14.09.2017 05:00

Neu­vot­te­lu­foo­ru­mil­ta eh­do­tuk­sia lop­pu­vuo­des­ta – pu­heen­joh­ta­ja: "Odotan tältä työltä pa­ran­nus­ta ti­lan­tee­seen"

31.08.2017 05:00

Po­ro­mies: Tek­ni­set lait­teet avuksi – "Po­ro­jen tar­haa­mi­nen ei rat­kai­su"

31.08.2017 05:00
Maatalousyrittäjä haluaa porot aitaukseen pysyvästi – "Täysin kestämätöntä, että viljelijöille tulee tappiota"

Maa­ta­lous­yrit­tä­jä haluaa porot ai­tauk­seen py­sy­väs­ti – "Täysin kes­tä­mä­tön­tä, että vil­je­li­jöil­le tulee tap­pio­ta"

31.08.2017 05:00

Huonot re­hu­vuo­det ja lo­mi­tus­la­ki vai­vaa­vat vil­je­li­jöi­tä

14.07.2017 05:00

Ve­too­mus vil­je­li­jäl­tä vil­je­li­jäl­le: Kaikki rehu tal­teen!

14.07.2017 05:00
Rehunteko myöhässä ja sadot pieniä jo kolmatta kesää – ”Ihan mahdoton tilanne viljelijöille”

Re­hun­te­ko myö­häs­sä ja sadot pieniä jo kol­mat­ta kesää – ”Ihan mah­do­ton tilanne vil­je­li­jöil­le”

14.07.2017 05:00
Kylmä alkukesä hyydytti peltotyöt – viljelijä Laakkonen pääsi sentään lietelannat ajamaan

Kylmä al­ku­ke­sä hyy­dyt­ti pel­to­työt – vil­je­li­jä ­Laak­ko­nen pääsi sentään lie­te­lan­nat ajamaan

02.06.2017 15:00