Mäkihyppy
Viimeisin 4 tuntia
Vilho Palosaarella kahden mitalin PM-kisat – kuusamolaisista myös Kalle Törmänen nousi palkintokorokkeelle Falunissa

Vilho Pa­lo­saa­rel­la kahden mitalin PM-ki­sat – kuu­sa­mo­lai­sis­ta myös Kalle Tör­mä­nen nousi pal­kin­to­ko­rok­keel­le Fa­lu­nis­sa

16:08
Kuukausi
Ystävyys Goldiin syttyi Kuusamossa 1997 - Pasi Huttuselle veteraanikisojen kiertämisen suola on lajin parista löytyneiden ystävien kohtaaminen

Ys­tä­vyys Goldiin syttyi Kuu­sa­mos­sa 1997 - Pasi Hut­tu­sel­le ve­te­raa­ni­ki­so­jen kier­tä­mi­sen suola on lajin parista löy­ty­nei­den ys­tä­vien koh­taa­mi­nen

26.01.2020 15:41
Tilaajille
Pari päivää sissien vankina Libanonissa  - Veteraanimäkihyppääjä Komulainen vietti nuoruuttaan YK-joukoissa vuosina 1985-1986.

Pari päivää sissien vankina Li­ba­no­nis­sa - Ve­te­raa­ni­mä­ki­hyp­pää­jä Ko­mu­lai­nen vietti nuo­ruut­taan YK-jou­kois­sa vuosina 1985-1986.

26.01.2020 15:37
Tilaajille
Taivalvaaran hyppyrimäet ovat huippukunnossa lumisen talven ansiosta.

Tai­val­vaa­ran hyp­py­ri­mäet ovat huip­pu­kun­nos­sa lumisen talven an­sios­ta.

20.01.2020 05:00
Kahden lajin toivo tulee Taivalkoskelta

Kahden lajin toivo tulee Tai­val­kos­kel­ta

16.01.2020 14:00
Pasi Huttuselle kultaa Winter World Masters Gameseista

Pasi Hut­tu­sel­le kultaa Winter World Masters Ga­me­seis­ta

15.01.2020 16:30
Vilho ja Kalle Kuusamosta Ruotsiin

Vilho ja Kalle Kuu­sa­mos­ta Ruot­siin

14.01.2020 14:10
Vanhemmat
Käsi aidan väliin ja pakettiin – harjoituksissa sattunut tapaturma pitää mäkihyppääjä Juho Ojalan pois mäestä vielä useita viikkoja

Käsi aidan väliin ja pa­ket­tiin – har­joi­tuk­sis­sa sat­tu­nut ta­pa­tur­ma pitää mä­ki­hyp­pää­jä Juho Ojalan pois mäestä vielä useita viik­ko­ja

22.01.2019 18:00
Yhdistetyn ja mäen joukkueet nuorten MM-kisoihin nimetty – mukana koillismaalaisia

Yh­dis­te­tyn ja mäen jouk­kueet nuorten MM-ki­soi­hin nimetty – mukana koil­lis­maa­lai­sia

14.01.2019 12:21

Kuu­sa­mo­lais­hyp­pää­jä Juho Ojala Sveit­siin Con­ti­nen­tal Cupin ki­soi­hin

18.12.2018 18:45
Rukalla kaksi Continental Cupin mäkikisaa – myös Kuusamon pojat Juho, Kalle ja Jonne ovat mukana menossa

Rukalla kaksi Con­ti­nen­tal Cupin mä­ki­ki­saa – myös Kuu­sa­mon pojat Juho, Kalle ja Jonne ovat mukana menossa

14.12.2018 14:00
Annamaija Oinas Taivalkoskelta lähtee Yhdistetyn Continental Cupin kisoihin Yhdysvaltoihin, Kuusamon Erä-Veikkojen mäkikolmikko hyppää Rukalla Continental Cupia

An­na­mai­ja Oinas Tai­val­kos­kel­ta lähtee Yh­dis­te­tyn Con­ti­nen­tal Cupin ki­soi­hin Yh­dys­val­toi­hin, Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen mä­ki­kol­mik­ko hyppää Rukalla Con­ti­nen­tal Cupia

11.12.2018 14:00
Mäkihypyn ehdolla kaikki muu paitsi vaimon valinta – Tapio Räisäsen kirjan julkistamistilaisuuteen Taivalkoskella virtasi väkeä siihen malliin, että penkkejä oli kannettava lisää

Mä­ki­hy­pyn ehdolla kaikki muu paitsi vaimon valinta – Tapio Räi­sä­sen kirjan jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­teen Tai­val­kos­kel­la virtasi väkeä siihen mal­liin, että penk­ke­jä oli kan­net­ta­va lisää

27.11.2018 14:00
Aika makaroonia, tuumasi Heikkisen Kalle ensimmäisestä hypystään maailmancupissa – Ruka Nordicin lauantain mäkikisa päättyi japanilaisjuhliin

Aika ma­ka­roo­nia, tuumasi Heik­ki­sen Kalle en­sim­mäi­ses­tä hy­pys­tään maail­man­cu­pis­sa – Ruka Nor­di­cin lauan­tain mä­ki­ki­sa päättyi ja­pa­ni­lais­juh­liin

24.11.2018 21:15
Rukan mäkikisa viivästyy yli tunnilla – yhden kierroksen kilpailun on tarkoitus alkaa kello 18.50

Rukan mä­ki­ki­sa vii­väs­tyy yli tun­nil­la – yhden kier­rok­sen kil­pai­lun on tar­koi­tus alkaa kello 18.50

24.11.2018 18:00
Tuuli koettelee edelleen mäkihyppyä – karsinta peruttiin kokonaan

Tuuli koet­te­lee edel­leen mä­ki­hyp­pyä – kar­sin­ta pe­rut­tiin ko­ko­naan

24.11.2018 16:31
Tänään ei Rukalla hypätä – mäkihypyn karsinta siirtyi lauantaiaamuun

Tänään ei Rukalla hypätä – mä­ki­hy­pyn kar­sin­ta siirtyi lauan­tai­aa­muun

23.11.2018 17:27
Kannusta oman kylän poikaa Rukalla: Kalle Heikkinen hyppää Nordicissa

Kan­nus­ta oman ­ky­län poikaa Ru­kal­la: ­Kal­le Heik­ki­nen hyppää Nor­di­cis­sa

19.11.2018 21:08

Kalle Heik­ki­nen kah­dek­sas Fa­lu­nis­sa – Ruka Nor­di­cin mä­ki­jouk­kue jul­kis­te­taan tänään

19.11.2018 09:36
Vielä riittää lumitöitä – Rukan mäkihyppyrinne ei ole käytössä harjoituksiin ja se avataan vasta kisaperjantaina: "Nämä ovat sellaisia tilanteita, että nämä pitää vain hyväksyä"

Vielä riittää lu­mi­töi­tä – Rukan mä­ki­hyp­py­rin­ne ei ole käy­tös­sä har­joi­tuk­siin ja se avataan vasta ki­sa­per­jan­tai­na: "Nämä ovat sel­lai­sia ti­lan­tei­ta, että nämä pitää vain hy­väk­syä"

13.11.2018 05:00